| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla/Turisthotell Gnr.33 Bnr.10

 

 

Slemdal Turisthotell stod ferdig og ble åpnet 09.06.1909. Turisthotellet brant ned 17 desember 1921 og ble aldri bygget opp igjen.

 

 

Kvisla/Turisthotell Bnr.10 ble i 1916 utskilt fra Kvisla Bnr.4:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 01.07.1916, tinglyst 12.07.1916, hvorved utskilt Kvisla Turisthotell Bnr.10.

 

Eiendommen Kvisla Turisthotell Bnr.10 ble fra 1906 solgt fra og til forskjellige:

Skjøte på Kvisla Turisthotell Bnr.10 fra Olava Kvisla, enke efter Kristian Nilsen Kvisla, til maskinist Peder Rødseth for kr. 1200. Datert 01.07.1916, tinglyst 12.07.1906

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra Peder Rødseth til Martinius Avdahl for kr. 15 000. Datert 10.08.1918, tinglyst 28.09.1918

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra Martinius Avdahl til Kristian Solberg for kr. 44 000, hvorpå for løsøre kr. 20 000. Datert 25.05.1920, tinglyst 31.07.1920

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra Chr. Solberg til lensmann H. A. Jacobsen for kr. 1500. Datert 10.06.1927, tinglyst 31.08.1927

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra H. A. Jacobsen til frk. Clara Kvisla for kr. 2000. Datert 14.10.1930, tinglyst 07.11.1930

 

Klara Myren solgte i 1952 Kvisla søndre Bnr.9 og Kvisla Turisthotell Bnr.10 til sin mor Olava Kvisla (Tinglyst 22.12.1952) og Olava solgte eiendommene tilbake til Klara i 1955. (Tinglyst 25.01.1956)

 

 

Matrikkelen 1950

Kvisla Gnr.33

Bnr.10 - Kvisla turisthotell - 0 mark 16 øre - Olava Kvisla

 

 

 

Manntall for Kvisla

 

 

Nevnt her fra 1906 til 1918

 

Peder Johannes Rødseth f. 1881 var gift med Lydia Katrine Arnesen f. 1883. Han kjøpte Kvisla/søndre Bnr.9 og Kvisla /Turisthotell Bnr.10 i 1906 og solgte dem igjen i 1918.

 

Se Hogstad kraftverk u/Hogstad

 

 

 

Nevnt her fra 1918 til 1920

Martinius Olsen Avdahl f. 1884 var gift med Karoline Mathilde Holmen f. 1885. Eiendommene Kvisla/Turisthotell Bnr.10 og Kvisla/søndre Bnr.9 ble i 1918 solgte fra Peder Rødseth til Martinius Avdahl. De døpte et barn bosatt der i 1918. Martinius Avdahl solgte i 1920 eiendommene i 1920 til Kristian Solberg.

 

Barn:

Olav Martinius Avdahl f. 1918

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1920 til 1927

 

En Kristian Solberg hadde hotellet og denne eiendommen fra 1920 til 1927. Hotellet brant ned i 1921.