| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814

 


 

 

 

 

Johan Kristian Nilsen f. 1866 og Lava Larsdatter f. 1873 sin familie.

 

 

 

Johan Kristian Nilsen,[1] født 06.05.1866 i Kvislarønningen Siljan TE.,[2] døpt 10.06.1866 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[3] død 11.11.1915 i Kvisla Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 20.11.1915 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Sørensen og Anne Olea Johnsdatter på Kvislarønningen.

 

Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Kvisla Gnr.33 Bnr.4 ble i 1893 solgt fra Treschow til Johan Kristian Nilsen:

Skjøte på Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Kvisla Gnr.33 Bnr.4 fra Treschow til Johan Kristian Nilsen for kr. 5000, med div forbehold for sælger som driftsveier, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 25.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

Johan Kristian giftet seg i 1897 og familien ble da bosatt på Kvisla som selveiere. De skrev seg nok som Kvisla.

 

Siljan 1900 - Kvisla Gnr.33 Bnr.4

Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke                                                  

Kristian Nilss. 1866 Slemdal herred* b hf g Gordbruger seleier Arbeder Gorsbrug Skovdrift privat

Lava Laersd. 1873 Slemdal herred* b hm g Gordstellet Husjerningen

Olga Laersd. 1875 Slemdal herred* f tj ug Gordstellet Husjerningen

Nils Kristians. 1888 Slemdal herred* b tj ug Jetkergut

Anna Kristiansd. 1898 Slemdal herred* b d ug Datter

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.27 - Vaspotten - eier/bruker Johan Kristian Nilsen

Kvisla Gnr.33

Bnr.4 - Kvisla øvre (indmark) - eier/bruker Johan Kristian Nilsen

 

I 1908 skilte han ut Kvisla-søndre Bnr.9:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 02.07.1908, tinglyst 15.07.1908, hvorved utskilt Kvisla-søndre Bnr.9.

 

Siljan 1910 - Kvisla Gnr.33 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian Nilsen m g b hf Selveier skovdrift 06.05.1866 Slemdal n s

Olava Larsen k g b hm Husarbide 12.07.1873 Slemdal n s

Anna Kristiansen k ug b d Barn 24.08.1898 Slemdal n s

Klara Kristiansen k ug b d Barn 29.07.1901 Slemdal n s

Olga Kristiansen k ug b d Barn 06.11.1904 Slemdal n s

Olga Larsen k ug b tj Husarbide 06.11.1875 Slemdal n s.

 

Johan Kristian døde på Kvisla i 1915.

 

 

Gift 07.11.1897 i Siljan kirke TE.,[6] med Lava Larsdatter,[7] født 12.07.1873 i Gonsholt Siljan TE.,[8] (datter av Lars Danielsen og Karen Olsdatter), døpt 28.09.1873 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.,[9] død 27.05.1965 i Siljan TE.5

 

Lava:

Hun kom fra Gonsholt nordre og ble døpt Lava, men senere kalles Olava.

 

Hun ble enke i 1915.

 

Uskiftebevilling for Kristian N Kvislas enke Olava Kvisla. Datert 29.11.1915, tinglyst 25.08.1923

 

Olava Kvisla skilte i 1944 ut endommen Moholt/Kvislalegga Bnr.37 til Treschow:

Skylldelinsforretning avholdt på Moholt/Vaspotten Bnr.27 01.07.1944, hvorved til godseier F W Treschow er utskilt Moholt/Kvislalegga Bnr.37.

 

Hun skilte i 1916 ut Kvisla Turisthotell Bnr.10 og solgte den til Peder Rødseth:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 01.07.1916, tinglyst 12.07.1916, hvorved utskilt Kvisla Turisthotell Bnr.10.

Skjøte på Kvisla Turisthotell Bnr.10 fra Olava Kvisla, enke efter Kristian Nilsen Kvisla, til maskinist Peder Rødseth for kr. 1200. Datert 01.07.1906, tinglyst 12.07.1916

 

Hun makeskiftet i 1946 bort Moholt/Kvislalegga Bnr.37 mot Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11:

Makeskifteskjøte fra F M Treschow til Olava N Kvisla f. 17.07.1873, med div forbehold. (Makeskiftet med Moholt/Kvislalegga Bnr.37). Datert 06.07.1946

Makeskifteskjøte på eiendommen Moholt/Kvislalegga Bnr.37 fra Olava N Kvisla f. 17.07.1873 til godseier F M Treschow f. 12.10.1879, hvorledes hun betaler kontant kr. 481. Datert 06.07.1946. (Makeskifte med Gnr.33 Bnr.11. Ingen av eiendommenes verdi overstiger kr. 1500)

 

Hun solgte i 1952 Kvisla Bnr.4 og Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11 til svigersønnen Nils Jacob Andersen. (Tinglyst 22.12.1952) Han solgte dem tilbake til Olava i 1956. (Tinglyst 25.01.1956)

 

Datteren Klara Myren solgte i 1952 Kvisla søndre Bnr.9 og Kvisla Turisthotell Bnr.10 til sin mor Olava (Tinglyst 22.12.1952) og Olava solgte eiendommene tilbake til Klara i 1955. (Tinglyst 25.01.1956)

 

Matrikkelen 1950

Kvisla Gnr.33

Bnr.9 - Kvisla søndre - 0 mark 07 øre – Olava Kvisla

Bnr.10 - Kvisla turisthotell - 0 mark 16 øre - Olava Kvisla

 

Olava døde i 1965.

 

 

 

I.    Anna Karoline Kvisla,[10] født 25.08.1898 i Kvisla Siljan TE.,[11] døpt 23.10.1898 i Siljan kirke TE.,11 død 09.01.1996 i Kvisla Siljan TE.,5 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[12]

 

 

 

II.   Klara Otilie Kvisla,10 født 20.07.1901 i Kvisla Siljan TE.,[13] døpt 22.09.1901 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Hun kjøpte i 1930 eiendommene Kvisla søndre Bnr.9 og Kvisla Turisthotell Bnr.10:

       Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turistholtell Bnr.10 fra H. A. Jacobsen til frk. Clara Kvisla for kr. 2000. Datert 14.10.1930, tinglyst 07.11.1930

 

       Klara Myren solgte i 1952 Kvisla søndre Bnr.9 og Kvisla Turisthotell Bnr.10 til sin mor Olava (Tinglyst 22.12.1952) og Olava solgte eiendommene tilbake til Klara i 1955. (Tinglyst 25.01.1956)

   

 

       Gift 1934, med Nils Jacobsen, født 05.09.1894 i Myren Gjerpen TE.,[15] (sønn av Jacob Nilsen og Daniela Larsdatter).

      

 

 

III. Olga Marie Kvisla,10 født 06.11.1904 i Kvisla Siljan TE.,[16] døpt 29.01.1905 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.[17]

 

 

 

IV. Hjørdis Olava Kvisla,10 født 31.03.1909 i Kvisla Siljan TE.,[18] døpt 11.04.1909 i Hjemme., død 11.04.1909 i Kvisla Siljan TE.,[19] gravlagt 18.04.1909 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun døde før dåpen ble stadfestet.

      

 

 

V.   Hjørdis Kvisla,10 født 26.03.1912 i Kvisla Siljan TE.,[20] døpt 16.06.1912 i Siljan kirke TE., død 15.10.1989 i Kvisla Siljan TE.5

      

 

       Gift 1935, med Nils Jacob Andersen,10 født 16.06.1903 i Gårdsvei i Brunlanes VE.,[21] (sønn av Anders Nilsen og Anne Marie Andersdatter), døpt 23.08.1903 i Tanum kirke Brunlanes VE.,[22] død 12.12.1982 i Siljan TE.5

      

       Nils:

       Han kom fra Bjønnes i Hedrum og forpaktet Bjønnes etter sin far fra 1932 til 1935. 

      

       Matrikkelutkast 1950

       Kvisla Gnr.33

       Bnr.4 - Kvisla øvre - 1 mark 31 øre - Nils Jakob Bjønnes

       Bnr.11 - Oremyrstykket - 0 mark 05 øre - Nils Jakob Bjønnes.

 

       De skrev seg som Bjønnes.

         

       Hans svigermormor, Olga Kvisla, solgte i 1952 Kvisla Bnr.4 og Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11 til Nils Jacob Andersen. (Tinglyst 22.12.1952) Han solgte dem tilbake til svigermoren i 1956. (Tinglyst 25.01.1956)

 

 

       Barn:

 

        A.    Kristian Bjønnes,10 født 24.06.1936 i Kvisla Siljan TE.,5 død 13.01.1998 i Siljan TE.5

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 37.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 136.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 130.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 195.

[7]  Siljan bygdebok. side 34 og 220.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 152.

[10]  Siljan bygdebok. side 34.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 103.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 28.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 123.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.

[21]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 20.

[22]  Brunlanes Tanum ministerialbok 1900-1922. side 16.