| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Manntall Kvisla

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Qvisle med Qvisladalen matrikkelnr.187 (gammelt matrikkelnummer 150-167)

 

Løpenummer 566 – Qvisle – skyld 1 hud 3 skinn - oppsittere Ole Olsen 

Løpenummer 567 – Qvisle – skyld 1 hud 3 skinn – oppsittere Søren Johannesen   

 

 

 

1865

 

 

0077 002 yttre Qvisla 566 9

Merknad: (S/L: 279/26)

Eigar: Gaardbruger og Leilænding Peder Arnesen Utsæd: hv3/16 by1/2 ha4 po5 , kreaturhald: he2 ku7 få9 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Peder Arnesen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 49 (alder) Slemdal Prgj.

002 Pernille Olsdatter k g hans Kone 47 (alder) Slemdal Prgj.

003 Peder Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 20 (alder) Slemdal Prgj.

004 Ole Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 18 (alder) Slemdal Prgj.

005 Hans A. Pedersen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

006 Niels J. Pedersen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

007 Christian Pedersen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

008 Maren A. Olsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

009 Ingeborg Abrahamsdatter k e Lægdslem 72 (alder) Hedrum Prgj.

 

 

 

0078 002 yttre Qvisla 567 8

Merknad: (S/L: 280/6)

Eigar: Gaardbruger og Leilænding Johannes Sørensen Utsæd: hv3/16 by1/2 ha4 po4 , kreaturhald: he2 ku7 få8 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Johannes Sørensen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 55 (alder) Slemdal Prgj.

002 Eli Christensdatter k g hans Kone 49 (alder) Slemdal Prgj.

003 Søren Johannesen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 20 (alder) Slemdal Prgj.

004 Hans Johannesen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ole Johannesen m ug deres Søn 10 (alder) Slemdal Prgj.

006 Anne H. Johannesdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

007 Karen Johannesdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

008 Maren Johannesdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

0079 002 yttre Rødningerne 5

Merknad: (S/L: 280/14)

Eigar: Husmand med Jord Niels Sørensen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha2 1/2 po4 , kreaturhald: he1 ku3 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Niels Sørensen m g Husfader Husmand med Jord 37 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne O. Johnsdatter k g hans Kone 28 (alder) Hedrum Prgj.

003 Sina Nielsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

004 Beren Hansen m ug Tjenestekarl 56 (alder) Slemdal Prgj.

005 Maren A. Eriksdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Hedrum Prgj.

 

 

 

0080 002 yttre Rødningerne 1

Merknad: (S/L: 280/19)

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Berthe Pedersdatter k e Husmoder uden Jord, har Hjælp af Fattigkassen 52 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

 

Kvisla - skov – løpenummer 566a

 

Kvisla skov ubeboet

 

 

Kvisla – løpenummer 566e

 

Peder Arnesen f. 1816 – husfader – leilending, bygselsmann

Pernille Olsdatter f. 1819 – kone

Anton f. 1852 – sønn – hjelper faderen

Jacob f. 1855 – sønn – snedker

Kristian f. 1860 – sønn – hjeler sine foreldre

Marte M Hansdatter f. 1851 i Qvelle i Hedrum – tjenestepige

Karoline Knudsdatter f. 1862 – tjenestepige

 

Peder Pedersen f. 1846 – husfader – inderst, jordbrug

Anne H Knudsdatter f. 1846 – kone

Petter O f. 1875 – sønn

Anne P f. 1871 – datter

Karen M f. 1873 – datter

 

 

Kvisla - skov – løpenummer 567a

 

Kvisla skov ubeboet

 

 

Kvisla – løpenummer 567e

 

Johannes Sørensen f. 1811 – husfader – leilending, bygselsmann

Elen Kristensdatter f. 1817 – kone

Søren f. 1846 – sønn – hjelper faderen

Hans f. 1854 - sønn – hjelper faderen

Ole f. 1856 – sønn – hjelper faderen

Anne H f. 1849 – datter – hjelper foreldrene

Maren f. 1860 – datter – hjelper foreldrene

 

 

 

 

 

 

1900

 

Kvisla Gnr.33 Bnr.2

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Peder Peders. 1846 Slemdal herred* b hf g Gordbruger seleier Arbeider Jorbrug Skovdriff privat 

Anne Helvig Knudsd. 1846 Slemdal herred* b hm g Huseligt arbeide 

Petter Peders. 1875 Slemdal herred* b s ug Arbedere i Jorbrug Skovdrift privat 

Kristian Peders. 1881 Slemdal herred* b s ug Arbedere i Jorbrug Skovdrift privat 

Helvig Pedersd. 1877 Slemdal herred* b d ug Gors og fedrift 

Julie Pedersd. 1879 Slemdal herred* b d ug Gors og fedrift 

Marie Pedersd. 1884 Slemdal herred* b d ug Gors og fedrift 

Nils Ols. 1818 Slemdal herred* b fl ug Faar ophold hos familjen 

Pernile Ols. 1819 Slemdal herred* b fl e Føderaad

 

 

Kvisla Gnr.33 Bnr.4

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke                                                       

Kristian Nilss. 1866 Slemdal herred* b hf g Gordbruger seleier Arbeder Gorsbrug Skovdrift privat

Lava Laersd. 1873 Slemdal herred* b hm g Gordstellet Husjerningen

Olga Laersd. 1875 Slemdal herred* f tj ug Gordstellet Husjerningen

Nils Kristians. 1888 Slemdal herred* b tj ug Jetkergut

Anna Kristiansd. 1898 Slemdal herred* b d ug Datter

 

 

 

Matrikkelen 1905

Kvisla Gnr.33

 

Bnr.1 – Kvisla (skog) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Kvisla nedre (indmark) - eier/bruker Peder Pedersen

Bnr.4 – Kvisla øvre (indmark) - eier/bruker Johan Kristian Nilsen

Bnr.6 – Kvisla nedre (skog) - eier/bruker F M Treschow

Bnr.7 – Kvisla øvre - eier/bruker Peder Pedersen

 

 

 

1910

 

 

0010 005 Moholt Kvisla 33 2 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian Pedersen m g b hf Selveier skovdrift 25.02.1881 Slemdal n s

002 Anna Jonsen k g b hm Husarbide 17.02.1885 Slemdal n s

003 Ragnhild Kristiansen k ug b d Barn 25.06.1909 Slemdal n s

004 Anne Knudsen k ug b mor til hf Husarbide 26.11.1845 Slemdal n s

005 Hjalmar Karlsen m ug b tj Til gjelp ved huset 08.01.1898 Skien n s

 

 

0011 005 Moholt Kvisla 33 8 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Petter Pedersen m g b hf Selveier skovdrift 27.01.1876 Slemdal n s

002 Anna Andersen k g b hm Husarbide 27.01.1878 Slemdal n s

003 Peder Pettersen m ug b s Barn 19.05.1907 Slemdal n s

004 Hanna Pettersen k ug b d Barn 25.08.1909 Slemdal n s

005 Peder Andersen m ug b tj Til gjelp ved huset 13.01.1897 Skien n s

006 Borghild Olsen k ug b tj Til gjelp ved huset 06.02.1898 Skien n s

 

 

0012 005 Moholt Kvisla 33 4 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian Nilsen m g b hf Selveier skovdrift 06.05.1866 Slemdal n s

002 Olava Larsen k g b hm Husarbide 12.07.1873 Slemdal n s

003 Anna Kristiansen k ug b d Barn 24.08.1898 Slemdal n s

004 Klara Kristiansen k ug b d Barn 29.07.1901 Slemdal n s

005 Olga Kristiansen k ug b d Barn 06.11.1904 Slemdal n s

006 Olga Larsen k ug b tj Husarbide 06.11.1875 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Kvisla Gnr.33

 

Bnr.1 - Kvisla (skog) - 10 mark 82 øre - F. M. Treschow

Bnr.2 - Kvisla nedre, (innmark) - 1 mark 15 øre -Kristian Pedersen

Bnr.4 - Kvisla øvre - 1 mark 31 øre - Nils Jakob Bjønnes

Bnr.6 - Kvisla nedre, (skog) - 0 mark 81 øre - F. M. Treschow

Bnr.8 - Kvisla vestre - 1 mark 15 øre - Peder Kvisla 

Bnr.9 - Kvisla søndre - 0 mark 07 øre - Olava Kvisla

Bnr.10 - Kvisla turisthotell - 0 mark 16 øre - Olava Kvisla

Bnr.11 – Oremyrstykket - 0 mark 05 øre - Nils Jakob Bjønnes