| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814

 


 

 

 

Peder Arnesen f. 1817 og Pernille Olsdatter f. 1819 sin familie.

 

 

 

Peder Arnesen, født 15.01.1817 i Gurholt Siljan TE.,[1] døpt 19.01.1817 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[2] død 05.06.1883 i Kvisla Siljan TE.,[3] gravlagt 12.06.1883 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Arne Knutsen og Rønnaug Pedersdatter på Gurholt før 1814.

 

Peder fikk festekontrakt på Kvisla løpenummer 566 i 1843:

Festeseddel fra Treschow til Peder Arnesen og hustrue for deres levetid på en del av Qvislen. Datert 31.12.1843, tinglyst 11.04.1844

 

Han ble gift i 1844 og bodde videre på Kvisla.

 

(Ingeborg Abrahamsdatter som bodde hos dem som ”lægdslem” var enke etter Søren Nilsen Kvislarønningen.)

 

Siljan 1865 - Qvisla løpenummer 566

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Arnesen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 49 (alder) Slemdal Prgj.

Pernille Olsdatter k g hans Kone 47 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 20 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 18 (alder) Slemdal Prgj.

Hans A. Pedersen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

Niels J. Pedersen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Pedersen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

Maren A. Olsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Abrahamsdatter k e Lægdslem 72 (alder) Hedrum Prgj.

 

I 1875 er sønnen Peder gift og bosatt på gården med sin familie.

 

Siljan 1875 - Kvisla løpenummer 566e

Peder Arnesen f. 1816 - husfader - leilending, bygselsmann

Pernille Olsdatter f. 1819 - kone

Anton f. 1852 - sønn - hjelper faderen

Jacob f. 1855 - sønn - snedker

Kristian f. 1860 - sønn - hjeler sine foreldre

Marte M Hansdatter f. 1851 i Qvelle i Hedrum - tjenestepige

Karoline Knudsdatter f. 1862 - tjenestepige

Peder Pedersen f. 1846 - husfader - inderst, jordbrug

Anne H Knudsdatter f. 1846 - kone

Petter O f. 1875 - sønn

Anne P f. 1871 - datter

Karen M f. 1873 – datter

 

Peder Arnesen døde på Kvisla i 1883.

 

 

Gift 31.03.1844 i Siljan kirke TE., med Pernille Olsdatter,[4] født 06.10.1819 i Rød Siljan TE.,[5] (datter av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter), døpt 10.10.1819 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[6] død 27.02.1908 i Kvisla Siljan TE.,[7] gravlagt 04.03.1908 i Siljan kirkegård TE.

 

Pernille:

Hun kom fra Rød.

 

Pernille bodde på Kvisla Bnr.2 som enke i tellingen i 1891. Hun bodde der med sønnen Peder og hans familie.

 

I 1900 hadde Pernille opphold hos sønnen Peder Pedersen på Kvisla. Hun døde der i 1908.

 

 

 

I.    Arne Pedersen,[8] født 16.06.1845 i Kvisla Siljan TE.,[9] døpt 20.07.1845 i Siljan kirke TE.,9 død 16.02.1846 i Kvisla Siljan TE.,[10] gravlagt 01.03.1846 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Peder Pedersen,[11] født 30.11.1846 i Kvisla Siljan TE.,[12] døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[13] død 19.02.1910 i Kvisla Siljan TE.,[14],[15] gravlagt 26.02.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 03.02.1871 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Knutsdatter,[16] født 26.11.1846 i Rød Siljan TE.,12 (datter av Knut Olsen og Maria Larsdatter), døpt 27.12.1846 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,13 død 03.04.1928 i Siljan TE.15

      

        Se Kvisla denne gården

 

 

              

III. Ole Pedersen,[17] født 01.11.1848 i Kvisla Siljan TE.,[18] døpt 07.01.1849 i Siljan kirke TE.,48 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Han reiste til Amerika i 1869.

 

      

       Gift i USA.,[20] med Helena Dobbe.

      

 

 

IV. Arne Pedersen,8 født 17.10.1850 i Kvisla Siljan TE.,[21] døpt 12.01.1851 i Siljan kirke TE.,51 død 26.02.1864 i Kvisla Siljan TE.,[22] gravlagt 07.03.1864 i Siljan kirkegård TE.52

 

 

 

V.   Hans Anton Pedersen,8 født 13.11.1852 i Kvisla Siljan TE.,[23] døpt 30.01.1853 i Siljan kirke TE.,53 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.,[24] død 31.03.1933 i Meen Gjerpen TE.46

      

       Han giftet seg og flyttet til Meen i Gjerpen i 1878. Han døde der i 1933.

      

 

       (1) Gift 24.10.1878 i Siljan kirke TE.,[25] med Maren Jørgine Larsdatter,[26] født 29.11.1853 i Gonsholt N. Siljan TE.,[27] (datter av Lars Danielsen og Anne Helvig Olsdatter), døpt 26.12.1853 i Siljan kirke TE.,57 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[28] død 29.04.1890 i Meen Gjerpen TE.46

      

       Maren:

       Hun kom fra Gonsholt Nordre og døde på Meen i Gjerpen i 1890.

 

      

       (2) Gift 06.02.1895 i Gjerpen kirke TE.,46 med Maren Anne Olsdatter, født 21.05.1863 i Åltvedt Gjerpen TE.,46 (datter av Ole Christensen Aaltvedt og Kirsten Marie Christensdatter), død 12.08.1948 i Åltvedt Gjerpen TE.46

      

        Se gamlegjerpen.no (Meen 1 - "Skrivergården")

 

 

 

VI.  Nils Jacob Pedersen,8 født 16.04.1855 i Kvisla Siljan TE.,[29] døpt 28.05.1855 i Siljan kirke TE.,59 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[30] død 12.12.1877 i Kvisla Siljan TE.,[31] gravlagt 18.12.1877 i Siljan kirkegård TE.61

 

 

 

VII. Kristian Pedersen,8 født 07.06.1860 i Kvisla Siljan TE.,[32] døpt 29.07.1860 i Siljan kirke TE.,62 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[33] død 10.12.1923 i Nygård Gjerpen TE.46

      

       I Siljan ministerialbok 1870-1895, side 237 står det at han flyttet til Eidanger. Han overtok Nygård i Gjerpen i 1901.

      

      

       Gift 29.12.1887 i Kvelde kirke Hedrum VE.,46 med Inger Sofie Arnesdatter, født 17.07.1862 i Ragnhildrød Hedrum VE.,46 (datter av Arne Jonsen og Anne Marie Sørensdatter), død 29.07.1924 i Nygård Gjerpen TE.46

      

       Se gamlegjerpen.no (Nygård 4)

 

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 54.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[4]  Siljan bygdebok. side 31 og 231.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 63.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[8]  Siljan bygdebok. side 31.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 279.

[11]  Siljan bygdebok. side 31-32.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Siljan bygdebok. side 233.

[17]  Siljan bygdebok. side 31 og 363.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[20]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 223.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 49.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 185.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 182.

[26]  Siljan bygdebok. side 220.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[30]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[33]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.