| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla/Oremyrstykke Gnr.33 Bnr.11

 

 

Eiendommen Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11 ble utskilt i 1944 og makeskiftet til Olava Kvisla i 1946. Hun solgte den til sin svigersønn i 1952 men han solgte den tilbake til Olava i 1956:

Skylldelingsforretning afholdt på Kvisla-nedre/skog Bnr.6 den 01.07.1944, hvorved til Olava Kvisla er utskilt Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11.

Makeskifteskjøte fra F M Treschow til Olava N Kvisla f. 17.07.1873, med div forbehold. (Makeskiftet med Moholt Gnr.32 Bnr.37). Datert 06.07.1946

Olava Kvisla solgte i 1952 Kvisla Bnr.4 og Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11 til svigersønnen Nils Jacob Andersen. (Tinglyst 22.12.1952) Han solgte dem tilbake til Olava i 1956. (Tinglyst 25.01.1956)

 

 

 

Matrikkelen 1950

Kvisla Gnr.33

Bnr.11 – Oremyrstykket - 0 mark 05 øre - Nils Jakob Bjønnes

 

 

 

Manntall for Kvisla