| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Skautvedt Gnr.32 Bnr.11

 

Se Skautvedt før 1814

 

 

Skautvedt var en husmannsplass under Naphaug, som igjen lå under Moholt, frem til 1869 da den ble utskilt som eget bruk, Moholt/Skautvedt senere Bnr.11.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 563 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 563b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 563c, en del av Skautvedt løpenummer 563d. Den resterende delen ble Moholt/Naphaug løpenummer 563a.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 564 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 564b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 564c, en del av Skautvedt løpenummer 564d. Den resterende delen ble Naphaug løpenummer 564a – senere Bnr.14.

 

Moholt/Skautvedt - løpenummer 563d, løpenummer 564d, løpenummer 566d, løpenummer 567d – senere Bnr.11

Skylldelingsforretning avholdt 03.05.1938 på Moholt/ Skautvedt Bnr.11, hvorved til Paulus Holtsdalen er utskilt Moholt/Skautvedt Bnr.35.

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.11 – Skogtvet - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.11 – Skogtvedt - 0 mark 75 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1798 til 1824 (Maren til 1852)

 

Peder Sørensen f. 1765 fra Moholt giftet seg i Hedrum i 1798 med Maren Olsdatter f. 1776. Hun var født på Oklungen, men faren kom til Hustuft i Hedrum. Peder og Maren ble bosatt på Skautvedt u/Naphaug og bodde der som husmenn. Peder døde der i 1824 og Maren ikke før 1852.

Se Skautvedt før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her 1824 til 1872

 

Ingeborg Kristoffersdatter f. 1800 fra Lardal var tjenestepike på Moholt da hun giftet seg 1. gang i Siljan i 1824 med Søren Pedersen f. 1799. Han var sønn av overnevnte Peder Sørensen. De ble bosatt på Skautvedt, men i 1828 omkom i Søren en ulykke i skogen. Ingeborg giftet seg 2. gang i Siljan i 1829 med Søren Olsen f. 1801 på Bjønnes i Hedrum. De bodde videre som husmenn på Skautvedt og nevnes der i 1865. Hennes 2. mann, Søren Olsen, døde på Skautvedt i 1872. Ingeborg døde hos datteren Anne Dorthe og hennes familie på Bonnegolt i Kvelde i desember 1872.

 

Ingeborg Kristoffersdatter og Søren Pedersen sine barn:

Anne Dortea Sørensdatter f. 1824 d. 1909

Maren Sørensdatter f. 1826 d. 1826

Pernille Sørensdatter f. 1826 d. 1826

Peder Sørensen f. 1827

 

Ingeborg Kristoffersdatter og Søren Olsen sine barn:

Søren Sørensen f. 1830 d. 1839

Ole Sørensen f. 1834 d. 1900

Kristoffer Sørensen f. 1836

Anders Sørensen f. 1838 d. 1839

Maren Andrea Sørensdatter f. 1840

Karen Sørensdatter f. 1842

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1867 til 1873

 

Maren Andrea Sørensdatter f. 1840 var datter av overnevnte Ingeborg Kristoffersdatter og Søren Olsen. Maren Andrea giftet seg i 1. gang 1867 med Andreas Edvard Pedersen f. 1845 fra Hedrum. De døpte barn og bodde på Skautvedt til 1873. Andreas gikk da gjennom isen og døde. Maren Andrea flyttet til Gjerpen og giftet seg der i 1875 med Hans Hansen f. 1828 fra Sauherad. Ved giftemålet hadde begge opphold på Åsterød. De kom til plassen Hørta under Meen.

 

Se under hennes foreldre

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1873 til ca 1886

Nils Olsen f. 1834 fra Vierød u/Gonsholt nevnes som husmann på Kjølnes Nordre u/Gurholt. Han bodde der i 1865 med sin mor og ei tjenestepike. Nils kom til Skautvedt som leilending i 1873. Nils bodde der da han giftet seg i 1876 med Anne Kirstine Knutsdatter f. 1825 fra Gonsholt NOrdre. Hun var tjenestepike hos han i 1865 og 1875. Hans mor døde på Skautvedt hos dem i 1883. Nils var leilending der til ca 1886. De flyttet senere til Gjerpen og nevnes på Falkum i 1900. Anne Kirstine døde på Falkum i 1903. De fikk ingen barn.

 

Se Kjølnes u/Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1886 til ca 1890

 

Paul Nilsen f. 1856 fra Nygård giftet seg i 1876 med Anne Johanne Knutsdatter f. 1854 fra Moholt Verk. De døpte et barn i 1877 bosatt på Moholt verk. De står som utflyttet til Stavern i 1877, men i 1878 står som innflyttet til Siljan igjen. I 1880 døpte de et barn bosatt på Nygård. I 1882 døpte de et barn bosatt på Moholt verk igjen. Paul ble nå leilending på Skautvedt og døpte barn der fra 1886 til 1889. De flyttet nå til Nygård og døpte barn der fra 1892. I 1900 bodde familien i Nygård.

 

Se Nygård

 

 

Fra 1890 ble Skautvedt Bnr.11 liggende øde. Den nevnes ikke i tellingen i 1900 og 1910.

 

I 1939 skilte Treschow ut Skautvedt Bnr.35 fra Skautvedt Bnr.11 til Paulus Holtsdalen. (Dette var omtrent halve gården.)