| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Stulen Gnr.41

 

Gården Stulen ligger høyt oppe på Lannerheia mellom bunnen av Eidangerfjorden og bunnen av Langangefjorden. Syd for Stulen ligger Oksum og i nordvest ligger Døvik. Veien til Stulen går inn fra gården Lanner på veien mellom Moheim og Langangen.

 

Landskyld 3 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Stulen

 

 

 

De tidlige manntallene på Stulen:

 

Stulen nevnes som en del av Mo kirke i Eidanger i biskop Eysteins jordbok i 1398. Prestebolet oppføres som eier av 7 ½ øresbol i Stuel gitt av Amund Karas (Kåres?) sønn. (På Tangvall i Bamle nevnes en Amund Karre med kone Ingeborg og 2 sønner)

 

I 1575 stod fortsatt Eidanger prestebol som eier av 2 huder med bygsel av gården.

 

Blant ødegårdsmenn i Eidanger i 1611 nevnes Arne Stullen.

 

Blant dem som skattet til Saltverket på Langøya i 1613-14 nevnes Arne Stullen under ødegårdene.

 

I en liste over leilendinger på ødegårdene i Eidanger 1619-20 står under StulenStullen Bruger presten”.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Stuellen som Anders bruger,
schylder 3 huder,
Deraff Edangers presteboel 2 huder med bøxell,
och Kongl. Ma. 1 hud.
Haff(ue)r och werit regnit for 1 ødegaardt, och nu
er lagt for ½ gaardt, penge - 4 ½ dr.
Edangers presteboel bygger

I femdalerskatten av 1650 stod Anders som bruker av 3 huder i Stulen. Eierer var Eidanger prestebol som eide 2 huder med bygselsrett. Kongen eide 1 hud i gården. Videre leser vi at Sulen hadde vært regnet som en ødegård, men at den nå ble skattet som en halvgård.

 

I skattemanntallet fra 1655 stod fortsatt Anders som bruker og eierforholdene var som i 1650.

 

Under landkommisjonens liste fra 1661 var situasjonen uendret bortsett fra skylden. Det var de før nevnte 3 hudene, men det var kommet et tillegg på 20 kappersperrer til Eidanger kirke.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Stulen under halvgården. Brukeren var Peder på 27 år.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 står Stulen med en skyld på 3 huder. Videre nevnes Peder Andersen 27 år, Knud Andersen 15 år og en enke, Inger Halvorsdatter.

 

I matrikulen av 1665 stod Eidanger prestbol som eier av 2 huder i Stulen. 1 hud var bondegods, så kongens del var nå solgt til private.

 

I gårds-manntallet av 1672 stod Peder som bruker (3 huder) av Stulen. Eidanger prestebol eide fortsatt sine 2 huder i gården. Den huden som var på private hender, var eid av lagmann Claus Andersen.

 

Under skattemanntallet av 1680 var situasjonen lik den i 1672 bortsett fra eieren av den privateide delen. Den var nå eid av Sal. Claus Andersens arvinger.

 

Dette var nesten uforandret under Rostjenestemanntallet av 1685. Den eneste endringen var eieren Sal. Claus Andersen enke.

 

Kontribusjonsberegningen av 1692 nevner på Stulen fortsatt Peder som bruker av 3 huder og 8 skinn. Eidanger prestebok eide 2 huder med bygselsrett, Claus Andersens arvinger 1 hud og Eidanger kirke 8 skinn. Skylden var nå steget til 3 huder og 8 skinn.

 

Under Rostjenesteberegningen av 1700 nevnes skylden på Stulen å være 3 huder og 8 skinn. Kjersti brukte hele gården og den var eid av Eidanger kirke - 8 skinn, Eidanger prestebol - 2 huder og Jacob Turmann med - 1 hud.

 

Jacob Turmann solgte i 1709 sin del (1 hud) i Stulen til Anders Nilsen (skjøte datert 05.11.1709)

 

Under ekstraskatten (skoskatten) av 1711 nevnes Harald Pedersen som bruker. Det stod at han er ”ude og er soldat”. Han nevnes med en kvinne.

 

Lars Nilsen kjøpte i 1720 den privateide delen, 1 hud, i Stulen (datert 12.04.1720)

 

I matrikulen av 1723 nevnes kirken eierdel som i 1700. Den privateide delen på 1 hud var eid av Lars Nilsens arvinger. Harald og Anders var brukere.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1650 til 1664 (Inger til ca 1670)

 

Anders f. omkring 1610 nevnes på Stulen fra 1650. Han stod da som bruker av hele gården. Han nevnes der frem til 1661. I 1664 er det enken Inger Halvorsdatter f. omkring 1615 som stod som bruker. Hun bodde der da med Peder Andersen 27 år og Knud Andersen på 15 år. Dette var nok da enken etter Anders og hans sønner. I 1672 nevnes hun ikke. Da var det sønnen, Peder Andersen, som brukte gården.

 

Barn:

Peder Andersen f. ca 1639 d. før 1700

Knud Andersen f. ca 1649

Familiark, se under sønnen Peder Andersen under her.

 

 

Fam.1

Bosatt her fra ca 1664 til 1700 (Kirsten til 1724)

Sønnen Peder Andersen f. ca 1639 var gift med Kirsten Haraldsdatter f. ca 1644. Han bodde i 1664 på Stulen sammen med sin mor. Fra 1672 stod Peder alene som bruker av gården. Peder døde på Stulen før 1700 for dette året nevnes konen som enke. Det var skifte etter han i 1703. Kirsten døde der i 1724.

 

Barn:

Anders Pedersen f. ca 1673 d. 1740

Ragnhild Pedersen f. ca 1676

Harald Pedersen f. ca 1682 d. 1741

Lars Pedersen f. ca 1683 d. 1748

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1707 til 1741

 

Harald Pedersen f. ca 1682 var sønn av Peder Andersen Stulen. Han giftet seg i 1707 med Margrethe Clausdatter f. ca 1690. De var bosatt på Stulen og nevnes der i 1711. Harald var da soldat og ute i krigen. I 1723 brukte Harald gården Stulen sammen med sin bror Anders. Harald døde på Stulen i 1741. Margrethe døde i Brevik i 1764.

 

Barn:

Karen Haraldsdatter f. ca 1707 d. 1782

Peder Haraldsdatter f. ca 1708

Anne Haraldsdatter f. 1712 d. 1752

Maria Haraldsdatter f. 1720 d. 1720

Maria Haraldsdatter f. 1721

Jacob Haraldsdatter f. 1727 d. 1784

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1723 til 1740

 

Anders Pedersen f. ca 1673 var sønn av Peder Andersen Stulen. Han var gift med Marthe Jonsdatter f. ca 1659. Anders nevnes som bruker på Stulen i 1723 og i 1725 sammen med sin bror Harald. Anders og Marthe fikk trolig ingen barn. Det er uvisst hvor lenge de hadde bodd på Stulen før 1723. Marthe døde i 1739 på Stulen og Anders døde der i 1740.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1725

 

En Erich Skredder ble nevnt bosatt på Stulen i 1725. Han stod oppført som ungkar på 70 år. Det er nok han som døde i 1736 og som ble gravlagt i Eidanger 30.03.1736 som ” Erich Madsøn Skrædder 80 aar 8 maaneder”.

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1730 til ca 1740

 

En av sønnene til Harald Pedersen Stulen var Peder Haraldsen f. ca 1708. Peder giftet seg i 1730 med Sara Andersdatter f. ca 1709 fra Rødseter u/Rørarød. De bosatt seg på Stulen og døpte barn der til 1739. Sara døde i Brevik i 1741.

 

Barn:

Lars Pedersen f. 1730

Anders Pedersen f. 1732

Jacob Pedersen f. 1735 d. 1794

Ole Pedersen f. 1736

Anne Pedersdatter f. 1739 d. 1741

 

Familieark

 

 

Fam.5

Bosatt her fra ca 1745 til 1794

 

Inger Andersdatter f. 1720 var datter av Anders Halvorsen Ramberg. Inger giftet seg i 1742 med Christopher Nilsen f. 1718 fra Kokkersvold. Christopher fikk samme året, 1742, bygselseddel på gården Stulen. Det ser ut til at det tok litt tid før de flyttet dit? Da de døpte barn i 1743 nevnes han som Christopher Ramberg og da de døpte barn i 1744 nevnes han som Christopher Kaagersvold. Fra 1747 døpte han barn som Christopher Nilsen Stulen. Christopher døde på Stulen i 1758. Inger giftet seg 2. gang i 1759 med Johannes Hansen f. 1729 fra Oksum. Han fikk bygselseddel på Stulen samme året. Johannes døde der i 1777 etter et slagsmål. Inger døde på Stulen i 1794.

 

Inger Andersdatter sine barn med Christopher Nilsen:

Anders Christophersen f. 1743 d. 1743

Boel Christophersdatter f. 1744 d. ca 1785

Kirsten Christophersdatter f. 1747 d. 1794

Anders Christophersen f. 1750 d. 1803

Marthe Christophersdatter f. 1753 d. 1753

Halvor Christophersen f. 1754 d. 1810

Ellen Christophersdatter f. 1757 d. 1778

 

Inger Andersdatter sine barn med Johannes Hansen:

Marte Marie Johannesdatter f. 1760 d. 1807

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1773 til 1805

 

Anders Christophersen f. 1743 var sønn av Christopher Nilsen Stulen. Anders fikk i 1773 festebrev på gården Stulen. Han giftet seg i 1775 med Maren Pedersdatter f. 1751 fra Sundsåsen og de ble boende på Stulen. Anders døde der i 1803. Maren giftet seg på nytt i 1805 og bodde videre på Stulen.

 

Anders Christophersen og Maren Pedersdatter sine barn:

Christopher Andersen f. 1776 d. 1803

Hans Andersen f. 1777 d. 1803

Ingeborg Andersdatter f. 1779 d. 1852

Anun Andersen f. 1780 d. 1803

Cornelius Andersen f. 1782 d. 1803

Peder Andersen f. 1785 d. 1803

Nils Andersen f. 1785 d. 1785

Inger Margrethe Andersdatter f. 1787

Nils Andersen f. 1789

Boel Andersdatter f. 1790 d. 1828

Elen Marie Andersdatter f. 1793 d. 1797

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1805

 

Elias Jacobsen f. 1781 var fra Oksum. Elias giftet seg i 1805 enken etter Anders Christophersen Stulen, Maren Pedersdatter f. 1751. Elias overtok bygselen på Stulen og i 1809 døde Maren. Elias og Maren fikk ingen barn sammen. Elias giftet seg 2. gang i 1810 med Amborg Marie Hansdatter f. 1790 fra Lillegården.

 

Barn:

Hans Jacob Eliasen f. 1810

Halvor Eliasen f. 1813 d. 1890

Isak Eliasen f. 1815

Maren Helene Eliasdatter f. 1819 d. 1892

Hanne Birthea Eliasdatter f. 1824 d. 1903

Abraham Eliasen f. 1827 d. 1907

Elise Marie Eiliasdatter f. 1831

 

Familieark

 

 

 

Nevnt i 1809

Schilbred nevner en familie som det var skifte etter i 1809Stulen. Dette var skifte etter Tollev Andersen. Han etterlot seg konen Gunne Andersdatter og 4 barn. Dette var på Stulen i Gjerpen og har ingenting med Stulen i Eidanger å gjøre. Her har nok Schilbred blandet litt. (Skifte var 22.08.1809)

 

 

 

Andre som ble nevnt på Stulen:

 

 

Lars Nilsen f. ca 1677 eide en del av Stulen fra 1720.

Se Brevik 1701

 

Fam.8

Erik Madsen f. ca 1656 d. 1736 var skredder og ungkar og bodde på Stulen i 1725, 70 år gammel.

Familieark

 

Gunhild Rasmusdatter f. ca 1701 døde på Stulen i 1753, 52 år gammel. Hun nevnes under sin far, Rasmus Isaksen på Lerstang.

Se Lerstang

 

Sissel Hansdatter f. 1759 ble konfirmert bosatt på Stulen i 1777. Hun giftet seg med Jacob Jonasen.

Se Brevik 1801

 

Anund Olsen f. 1765 ble konfirmert bosatt på Stulen i 1782.

Se Heistad

 

Inger Marie Isachsdatter f. ca 1764 ble konfirmert bosatt på Stulen i 1782. Hun giftet seg med Hans Pedersen.

Se Skavråker

 

Ole Johannesen f. ca 1772 ble konfirmert bosatt på Stulen i 1790. Han fikk et uekte barn med Gunild Marie Olsdatter etter at han hadde druknet. Hun nevnes under sin far, Ole Larsen, i Brevik.

Se Brevik 1762-1782

 

Fam.9

Nils Hansen f. ca 1794 ble konfirmert i Eidanger i 1812 bosatt på Stulen.

Familieark