| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STULEN I


 

 Erik Madsen f. ca 1656

 

 

 

Erik Madsen, f. ca 1656,[1] d. 1736 i Eidanger,[2] gravlagt 30.03.1736 på Eidanger kirkegård.2

 

Han var skredder og ungkar og bodde på Stulen i 1725, 70 år gammel.

 

Stulen 1725:

Skylder 3 ½ Hud, udreeder En half Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Harald Pedersøn 1 Hud 10 Skind og Anders Pedersøn 1 Hud 10 Skind.

Harald Pedersøn gl. 47 aar, har tient for Soldat, Er frisk, gift med Margareta Clausdatter gl. 44 aar. Har En Søn Peder Haraldsøn gl. 17 aar, 3de døttre Karen Haraldsdatter gl. 15 aar, Anne Haraldsdatter gl. 12 aar, Marie Haraldsdatter gl. 4 aar. Ingen Tienistefolch.

Anders Pedersøn gl. 55 aar, tient for Soldat, gift med Marte Johnsdatter gl. 66 aar, ingen Børn, 1 Tienistedreng Knud Knudsøn gl. 11 aar, tiener uden løn, 1 Tienistepige Karen Nielsdatter gl. 28 aar tiener for aarsløn, hieme i Laurwigen. Er en gl. ungkarl til Huuset, Erich Schreder gl. 70 aar.

Til gaarden er lidet granerskov til smaalast og huushielp, ingen Huusfolch eller løsgiengere til gaarden.

 

 

Gravlegges som "Erich Madsøn Skrædder 80 aar 8 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.