| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

Rasmus Isaksen f. ca 1656 og Inger Hansdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Rasmus Isaksen, f. ca 1656,[1],[2] d. 1713 på Lerstang i Eidanger,[3] gravlagt 01.08.1713 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Isak Rasmussen Lerstang.

 

Rasmus eide Ramberg og drev leilendingsbruket (4 huder) på Lerstang. Han stod i 1692 som eier og bruker av Ramberg.

 

Han ble nevnt på Ramberg i sjølegden i 1706. Han ble også nevnt på Lerstang som "Rasmus Isachsen 2. Opsidder, bruger 4 huuder 50 aar gifft ". Han er nevnt med sønnene Søren på 14 og Nils på 10.

 

I 1711 var det ingen som bodde på Ramberg ifølge ekstraskatten fra dette året. Det er usikkert om han noen gang har bodd på Ramberg.

 

Han gravlegges som "Rasmus Isachsen Leerstang 57 aar 21 uger".

 

 

Han giftet seg med Inger Hansdatter, f. omkring 1670,[5] (datter av Hans Arnesen og Gunhild Jensdatter), d. 1704 på Lerstang i Eidanger.[6]

 

Inger:

Det var skifte etter henne på Lerstang i Eidanger 22. november 1704. Barnas bestefar var Hans Berg.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 260b                    

22.11.1704 - Lerstang i Eidanger

       Inger Hansd. død em. Rasmus Isachsen.

       Barn:

1.    Søfren Rasmusen umyndig.

2.    Niels Rasmusen umyndig.

3.    Boel Rasmusd. umyndig.

4.    Anne Rasmusd. umyndig.

5.    Gunils Rasmusd. umyndig.

       Barnas bestefar var Hans Berg.

Brutto 175-3-2.

Netto 143-3-18. Jordegods: Ramberg 1 hud m.b.

 

Hun ble nevnt som datter av Hans Arnesen og Gunhild Jensdatter i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Hun stod der som død.

 

 

 

 

I.    Søren Rasmussen, f. ca 1683,[7],[8] d. 1762 på Ramberg i Eidanger,[9] gravlagt 19.11.1762 på Eidanger kirkegård.[10],[11]

      

       Han fikk i 1720 stedsmålseddel på 4 huder i Lerstang. Han eide i 1727 en halv hud i gården.. Han stod i 1723 som eier av ½ hud i gården Ramberg. Han var i sine senere år eier og bruker på Ramberg. Han må ha bodd der en tid som gammel for han døde der i 1762.

      

      

       (1) Gift 18.11.1714 i Eidanger,[12] med[13] Ellen Hansdatter, f. ca 1688,[14] (datter av Hans Amundsen og Martha Hansdatter), d. 1726 på Lerstang i Eidanger,[15] gravlagt 23.12.1726 i Eidanger.[16],[17]

      

 

       (2) Gift 06.01.1730 i Brevik kirke,[18],[19],[20] med Ingeborg Torstensdatter, f. 1705 på Rugtvedt i Bamble,[21] (datter av Torsten Rolfsen og Kirsti Madsdatter), døpt 20.12.1705 i Bamble,[22] d. 1785 på Ramberg i Eidanger,[23] gravlagt 21.08.1785 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Se Lerstang denne gården

 

 

 

II.   Bodil Rasmusdatter, f. ca 1688,[25],[26] d. 1742 på Ramberg i Eidanger,[27] gravlagt 20.07.1742 i Eidanger.[28],[29]

      

       Hun er nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

 

       Han er nevnt som i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som gift med Anders Halvorsen.

 

            

       Gift 11.11.1714 i Eidanger kirke,[30],[31] med Anders Halvorsen, f. ca 1681,[32],[33] (sønn av Halvor Jonsen), d. 1742 på Ramberg i Eidanger,[34] gravlagt 09.08.1742 i Eidanger.[35],[36]

      

       Se Ramberg

 

 

      

III. Anne Rasmusdatter, f. omkring 1690.[37]

 

 

 

IV. Nils Rasmussen, f. ca 1696.[38]

 

 

 

V.   Gunhild Rasmusdatter, f. ca 1701,[39] d. 1753 på Stulen i Eidanger,[40] gravlagt 01.10.1753 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Hun var tjenestejente hos søsteren på Ramberg i 1725:

       Ramberg

       Skylder 1 hud, En Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Anders Halvorsøn gl. 49 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Boel Rasmusdatter gl. 36 aar, har en Søn Halvor Andersøn gl. 1 aar og 1 datter Inger Andersdatter gl. 5 aar, 1 Tienistepige Gunild Rasmusdatter gl. 24 aar tiener for aarsløn.

       Til gaarden er lidt Skov til Huushielp, brendeved og gierdefang.

      

       Hun er nevnt som fadder i 1731. Hun ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

      

       Det er nok hun som gravlegges i 1753 som "Gunild Rasmusdatter Stulen 52 aar".

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[2]  Alder ved død.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 68.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Skifte etter henne selv.

[7]  Alder ved død.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[10]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[12]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[14]  Alder ved død.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[17]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[18]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[21]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[22]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[25]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[26]  Alder ved død.

[27]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[28]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[30]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[33]  Alder ved død.

[34]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[35]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[37]  Stipulert, Stipulert.

[38]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[39]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[40]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[41]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt