| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762-1782 |      


 

 

Ole Larsen født ca 1726 og Åste Halvorsdatter født 1741 sin familie

 

 

 

Ole Larsen, født ca 1726 i Brunlanes,[1] død 1775 i Brevik, gravlagt 21.06.1775 på Brevik kirkegård.[2]

Trolig sønn av Lars Eriksen og Maren på Solberg i Brunlanes.

 

Han var nok sønn av Lars Eriksen på Solberg i Brunlanes som kom til Solberg i 1728. Ifølge 1770 så skal Ole ha blitt født på gården Holte og han skrives som Solberg.

 

Lars Eriksen var bruker på den ene delen av Solberg og på den nedre delen var det også en Lars, nemlig en Lars Olsen. Han døde i 1734 og han er det, ifølge Lorens Berg, bevart skifte etter og der nevnes ingen sønn Ole.

 

Dersom vi går vi ut fra at de giftet seg på grunn av at hun var gravid, så var det nok hans kone som nevnes blant intoduserte i 1763 som "Ole Laersen Ørestveds kone" etter å ha fått et barn. Dette var etter å ha født sønnen Halvor. Dette Halvor ble også brukt som fadder av deres datter Gunild Marie.

 

Han giftet seg i 1762.

 

Trol. 3/12-1762 i Eid.

Ole Larsen Soelberg fra Næseth og Pigen Aaste Halvorsd. paa Gundeklev.

Caut: Torjus Aas og Lars Schrabeklev.

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1770.

10.

Ole Larsen, 41 aar, født paa gr. Holte i Næshe, 1 søn

Halvor Olsen, 6 aar, født i Eidanger paa Ørestved

 

Gravlagt som "Ole Larson 49 aar".

 

 

Forlovet 03.12.1762 i Eidanger,[3] gift 1762,3 med Åste Halvorsdatter, født 1741 på Vefald Øvre i Drangedal (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter), døpt 01.10.1741 i Drangedal,[4] død 1801 i Brevik, gravlagt 26.04.1801 på Brevik kirkegård.[5]

 

Åste:

Hun nevnes på Gunneklev i 1762.

 

Gunneklev i 1762:

Huusmend/inderster: Aaste Halvorsdatter, een piige paa Gunneklev

 

Hun ble enke i 1775 og giftet seg 2. gang med Erik Hansen i 1776.

 

 

 

I.    Halvor Olsen, født ca 1763 på Ørstvedt i Eidanger,[6],[7] død 1814 på Kokkeplassen, gravlagt 07.10.1814 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. oktober 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ole Laersen Ørestveds kone" etter å ha fått et barn.

      

      

       (1) Gift 23.08.1787 i Eidanger kirke,3 med Elen Isachsdatter, født 1756 i Siljan,[9] (datter av Isach Tormodsen og Marthe Andersdatter), døpt 28.12.1756 i Siljan kirke,9 konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[10] død 1791 på Heistad i Eidanger,[11] gravlagt 14.08.1791 på Eidanger kirkegård.11

      

      

       (2) Gift 28.06.1792 i Eidanger kirke,3 med Margit Gundersdatter, født ca 1770.6

      

       Se Heistad i Eidanger

 

 

 

II.   Gunild Marie Olsdatter, født 1766 i Brevik, døpt 26.10.1766 i Brevik kirke,[12] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke.[13]

      

       Ole Larson Solberg og Aaste Halvorsdatter - Gunil Marie                     

       Faddere: Karen- Hans Knudsons kone, Birte Manal, Visiterer Theigler, Ole Hanson Holm, Ole Thue

      

       Konfirmert i Eidanger i 1785 bosatt på Tveten som "Gunil Maria Olsdatter p. Tweten 19".

      

       Hun var fadder for sin bror, Halvor Olsen Heistad, sitt barn i 1788.

      

       Hun fikk et uekte barn i Brevik i 1793. Finner som faddere "Abraham Christensens k. Mari Olsdatter" og "Halvor Olsen". Dette var hennes søsken.

 

       Ei Gullau Olsdatter 5 år er bosatt hos hennes mor Åste Halvorsdatter i 1801. Dette må vel da være en datter av Gunild Marie. Dette må ha vært hennes datter. Trolig et nytt uekte barn.

      

       Trolig hun som var bosatt hos presten Fredrig Arentz i Brevik i 1801 "Gunnild Olsdtr, Tjenestefolk, 35 aar, Ugivt".     .

      

 

       Forhold til Ole Johannesen, født ca 1772,[14] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[15] død 1793 på Tråholt i Eidanger,[16] gravlagt 11.06.1793 på Eidanger kirkegård.16

      

       Ole:

       Han konfirmeres i Eidanger i 1790 som "Ole Johannesen p Stulen 18".

      

       Trolig han som gravlegges i Eidanger i 1793 som "Ole Johannes. p. Traaholt efter J........ ? resolution 10/6 21 aar". Har ikke andre som passer.

      

       Det var nok også han som ble utlagt som far til et uekte barn i Brevik i 1793 som " den i Eidanger fiord drugnede Ole Johannesen".

      

 

       Forhold til en Ole, født omkring 1765.

 

 

 

       Hennes uekte barn:

 

       A.   Ole Olsen, (sønn av Ole Johannesen og Gunild Marie Olsdatter) født 1793 i Brevik, døpt 15.12.1793 i Brevik kirke,[17] konfirmert 25.04.1813 i Østre Porsgrunn kirke.[18]

            

             Gunil Olsdatters uægte D.B. Ole - faderen var den i Eidanger fiord drugnede Ole Johannesen

             Faddere: Abraham Christensens k. Mari Olsdatter, Ingebor Ericsdatter, Eric Hansen, Halvor Olsen

            

             Konfirmert som "Ole Olsen - Døpt i Brevig kirke den 15. des 1793".

 

 

       B.   Gullau Olsdatter, (datter av Ole og Gunild Marie Olsdatter) født ca 1796.6

            

             Bosatt hos sin mormor Åste Halvorsdatter i Brevik i 1801 "Gullau Olsdtr, Konens datter-datter, 5 aar".

 

 

 

      

III. Maren Olsdatter, født 1770 i Brevik,[19] døpt 15.07.1770 i Brevik kirke,[20] konfirmert 05.10.1788 i Brevik kirke.[21]

      

       Ole Solberg og Aaste Halvorsdatter - Marie                   

       Faddere: Boel Sørensd. Albrecht Blæhrs kone, Marte Gregersd. Winter, Visiteur Theilger, Jens Schwint, Daniel Erichson

      

       Konfirmert som "Mari Olsdatter 16 aar".

      

       Hun var fadder for sin søster Gunild Maries barn i Brevik i 1793 som "Abraham Christensens k. Mari Olsdatter".

 

      

       Forlovet 21.03.1792 i Brevik,[22] gift 27.07.1792 i Brevik kirke,20 med Abraham Christensen, født 1762 på Heia under Aspum i Mælum,6 (sønn av Christen Jørgensen og Birte Marie Olsdatter), døpt 01.01.1762 i Solum.[23]

      

       Se Brevik 1801

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 242.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[8]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[23]  Solumslekt, Solumslekt.