| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I STULEN I


 

 

 

 

Peder Haraldsen f. ca 1708 og Sara Andersdatter f.ca 1709 sin familie

 

 

 

Peder Haraldsen, f. ca 1708.[1]

Han var sønn av Haralds Pedersen Stulen.

 

Han giftet seg i 1730.

 

Trol. 20/5-1730 i Eid. Copul. 10/6-1730.

Soldat Peder Harrallssøn Stuelen, af Mayor Wiinds Compagnie, med Sara Andersd. Rørarøe.

Seddel fra Major Wiind.

Caut: Halfvor Anderssøn Basseboe og Niels Jenssøn Kaachersvold.

 

Det er uvisst hvor Peder ble av etter at hans kone døde.

 

 

Gift 10.06.1730 i Eidanger kirke,[2] med[3] Sara Andersdatter, f. ca 1709,[4] (datter av Anders Jacobsen og Inger Larsdatter), d. 1741 i Brevik, gravlagt 01.01.1742 i Brevik.[5] 

 

Sara:

Hun kom fra Rødseter.

 

Gravlagt i Brevik som "Peder Stulens K. i fattig jord".

 

 

 

I.    Lars Pedersen, f. 1730 på Stulen i Eidanger,[6] døpt 16.09.1730 i Eidanger kirke.[7]

      

       Peder Harrallsen Stuelens og Sara Andersdatters første ægte barn ved nafn Laers

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Anne Harrallsdatter Stuelen, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Anders Jacobsen RøeSættere, Laers Pedersen Langangen.

      

 

      

II.   Anders Pedersen, f. 1732 på Stulen i Eidanger,[8] døpt 30.11.1732 i Eidanger kirke.[9]

      

       Peder Harralsen Stuelen og Sara Andersdatter - Anders

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Anne Harralsdatter, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Harral Pedersen Stuelen, Hans Knudsen Traaholt.

 

 

 

III. Jacob Pedersen, f. 1735 i Eidanger, døpt 23.10.1735 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 25.04.1756 Eidanger kirke,[11] d. 1794 i Brevik, gravlagt 06.07.1794 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Peder Haralsen og Sara Andersdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Anna Torbiørnsdatter, Anna Stuelen, mandfaddere: Harald Pedersen, Simon Jørgensen, Søfren Rolfsen.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1756 som "Jacob Peersen Leerstang 21 aar".

 

       Han giftet seg 1. gang i 1760.

      

       Brevik: trolovet 29.11.1759, viet 17.04.1760

       Enroullered matros Jacob Persen og pigen Anne Andersdatter

       Caut.: Anders Burevald, Hans Amundsen.

 

       Brevik 1762:

       Nr 15

       Mand og hustru: Jacob Persen Stuulen og kone

       Huusfolk: Jacob Haraldsen

      

       Finner han som trolover for Jacob Haraldsen i 1766. De bodde sammen på Stulen i 1762. Dette var hans onkel.

 

       Viet Brevik 29.05.1766   

       Enkemand Jacob Haraldsen og enken Anne Olsdatter

       Caut.: Povel Omborsnæs, Jacob Pedersen i Bakken.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1771.

 

       Trol. 4/12-1771 i Eid. Copul. 13/1-1772.

       Enkemanden Jacob Pedersøn af Brevig og P. Margrete Hansd. Barseboe.

       Caut: Zacharias Anders. og Jacob Haralds.

 

       Han giftet seg 3. gang i 1791.

      

       Brevik: trolovet 16.08.1791                    

       Enkemand Jacob Pedersen og pigen Christine Christensdatter Berg

       Caut.: Peder Isacsen, Petter Balling

      

       Presteattest Eidanger datert Brevik 16. aug 1791 nevner ekteskapet.

 

       Gravlagt som "Jacob Peders. i Bakken ca 60 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 133a

       Skifte 12. juni 1794 i Brevig

       Jacob Pedersen, død - Enke Christine Christensdatter

       Barn:

       1. Jacob Jacobsen myndig

       2. Sara Jacobsdatter 27 aar

       3. Maren Jacobsdatter 24 aar

       Laugværge før enken Petter Balling

       Formyndere for barn Zacharias Andersen Burvall.

 

      

       (1) Gift 17.04.1760 i Brevik kirke,[13] med Anne Andersdatter, f. 1734 i Bamble (datter av Anders Zachariasen og Helvig Nilsdatter), døpt 21.02.1734 i Bamble,[14] d. 1770 i Brevik, gravlagt 05.08.1770 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Anne:

       Anders Zachariæsens og Helvig Nielsdatters datter Anne.

       Faddere: Ragnil Garstad, Live Høen, Henric Sottebogen, Jørgen Henrichsen, Christen Bresund.

      

       Hun ble nevnt som 8 år gammel ved skifte etter moren i Brevik i 1744.

      

       Da hun gifter seg i Brevik i 1759 var Anders Burvold trolover og han var fadder for deres første barn. Dette var hennes far. Hun nevnes også siden som Anne Andersdatter Burvald.

 

       Gravlagt som "Anne Andersdatter - Jacob Pedersons kone 36 aar".

 

      

       (2) Gift 13.01.1772 i Eidanger kirke, med Margrethe Hansdatter, f. 1726 på Lanner i Eidanger,[16] (datter av Hans Olsen og Dorthe Nilsdatter), døpt 06.10.1726 i Eidanger kirke,[17] d. 1789 i Brevik, gravlagt 23.09.1789 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Margrethe:

       Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter - Margrette

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Anne Nielsdatter Lander, Karen Andersdatter Døvig, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Anders Arvesen Døvig, Søfren Rejersen Flaachstad.

      

       Det var nok hun som bodde (tjenestejente?) på Bassebo og ble mor til et uekte barn i 1754.

      

       (Publice absoluti. 24. nov 1754 i Eidanger kirke, side 352: Margrete Hansdatter fra Baseboe for bagangen lejermaal med Hans Simensen sammestæds, som ennaa ikke var confirmeret.)

      

       Bassebo 1762:

       Piiger over 12 aar: Margrethe Hansdatter

      

       Dette skifte ble nevnt i en presteattest fra Eidanger datert 10. aug 1791 på Tveten.

      

       Gravlagt som "Margrete Hansd. - Jacob Peders. kone ca 60 aar".

      

       1791 6/8 - Protokoll 11 fol. 556b

       Margrethe Hansdtr. +    g. Jacob Pedersen

       Brevik

                   Søskend:

                   1.  Kirsti Hansdtr. g.m. Elias Andersen, Skien

                   2.  Maria Hansdtr. g.m. Lars Hansen, Porsgrunn

                   Bl.gjeld:

                   Sønnen Jacob Jacobsen, 30 rdl.

       Sterbohus: 50 rdl

       Inntekt: 51 - 0 - 22

       Utgift: 55 - 3 - 8.

 

      

       (3) Gift 1791, med Christine Christensdatter, f. 1768 i Brevik (datter av Christen Sørensen og Ragnhild Sørensdatter), døpt 31.03.1768 i Brevik kirke,[19] konfirmert 03.04.1785 i Brevik kirke,[20] d. 1809 i Brevik, gravlagt 02.02.1809 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Christine:

       Christen Berg og Ragnil Sørensdtr. P. B. Christine.

       Faddere: 1. Peder Isachsens k. Karie Larsdtr. 2. Kari Gundersdtr. 3. Halvor Pedersen 4. Petter Balling

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782.

      

       Konfirmert som "Christine Christensdatter 17 aar".

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1798 med Ole Jørgensen. Se Brevik 1801

      

       Hun ble nevnt i skifte etter sin bror Fredrich i 1803 "Christine Christensdatter gift med Ole Jørgensen som boer paa Øen her i Brevig".

      

       Trolig gravlagt i Brevik i 1809 som "Stine Christensdatter 40 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

 

IV. Ole Pedersen, f. 1736 på Flåtten i Eidanger, døpt 19.02.1736 i Eidanger kirke.[i]

      

       Peder Flotten og Sara Andersdatter - Ole

       Faddere: baaren af Else Andersdatter, Anne Bentsdatter, mandfaddere: Even Andersen, Hans Andersen, Niels Olsen.

 

 

 

IV. Anne Pedersdatter, f. 1739 på Stulen i Eidanger,[22] døpt 26.04.1739 i Eidanger kirke,[23] d. 1741 på Stulen i Eidanger,[24] gravlagt 22.05.1741 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Peder Stulen og Sara Andersdatter - Anne

       Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Anne Haraldsdatter, Hans Lillegaarden, Niels Hansen ibid.

      

       Hun gravlegges som "Peder Stulens liden datter Anne 2 aar 5 uger".

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 29.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 171.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 52.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 52.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.[i]  Eidanger, døpte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.