| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STULEN I


 

 

 

 

Inger Andersdatter f. 1720 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Christopher Nilsen f. 1718 og 2. gang med Johannes Hansen f. 1729)

 

 

 

 

Inger Andersdatter, f. 1720 på Ramberg i Eidanger,[1],[2] døpt 14.07.1720 i Eidanger kirke,[3] d. 1794 på Stulen i Eidanger,[4] gravlagt 16.05.1794 på Eidanger kirke.[5]

Han var sønn av Anders Halvorsen Ramberg.

 

Anders Halfvorsen Ramberg og Boel Rasmusdatter - Inger

Faddere: baaren af Boell Søfrensdatter Berg, Ellj Hansdatter Leerstang, Niels Søfrensen Rørarød, Otter Olsen Røra, Søfren Christensen Berg.

 

Hun var 22 ar under skifte etter foreldrene i 1742.

 

Hun giftet seg samme året.

 

Copul. 16/10-1742 i Eid.

Christopher Nielsøn Kaagersvold og Pigen Inger Andersd. Ramberg.

 

De døpte barn på Ramberg i 1743 og på Kokkersvold i 1744, før de i 1747 døpte barn bosatt på Stulen.

 

Han nevnes som oppsitter på Stulen i matrikulen av 1747. Eidanger kirke og prestebok eide da 2 huder og Jacob Nielsen jun. 1 hud.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1759.

 

Trol. 30/8-1759 i Eid. Copul. 11/10-1759.

Uk. Johannes Hansen Oxum og Enke Inger Andersd. Stulen. Havde Skifte brev.

Caut: Lars Røra og Anun Kaagersvold.

 

Stulen 1762:

Gaardsnavn: Stuulen

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Johannes Stuulen og kone

Barn 12 aar: børn Anders Christophersen, Boel og Kisti Christophersdatter

Drenger over 12 aar: Søren Gundersen

 

Inger arvet 1 skinn i Ramberg etter sine foreldre.

 

Hun ble nevnt som i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Henne mann står der som Johannes Stulen.

 

Hun ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Hun stod der som "Inger Andersdatter i follaug hos sønnen Anders Stulen".

 

Han er nevnt på Stulen i 1782:

Stuulen, Anders, 1 kone, 4 barn, 3 tjenestefolk, samt Moder

 

Gravlagt som "Inger Andersd. Stulen 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 139b

Skifte 7. Mai 1794 paa gaarden Stuulen i Eidanger Præstegield

Inger Andersdatter, død

Barn:

1. Anders Christophersen, myndig.

2. Halvor Christophersen, myndig.

3. Boel Christophersdatter, død og efterladt sig en datter:

    - Anne Carine Madsdatter, 9 aar.

4. Christine Christophersdatter, g.m. Mæsterskredder Falk.

5. Marthe Maria Johannesdatter, g.m. Toer Olsen i Brevig.

Til formynder for den umyndige blev indsadt og beskikket farbroderen Halvor Sillien.

Summa Indtægt: 23-2-21

Gield og udgift: 25-2-21.

Merknad IK:

De 4 første barna er fra ekteskapet med Christopher Nielsen og den siste datteren med Johannes Hansen, begge døde ved skiftet.

 

 

(1) Gift 16.10.1742 i Eidanger kirke,[6] med[7] Christopher Nilsen, f. 1718 på Sundsåsen i Eidanger,[8] (sønn av Nils Jensen og Maren Christophersdatter), døpt 19.06.1718 i Eidanger kirke,[9] d. 1758 på Stulen i Eidanger,[10] gravlagt 25.08.1758 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Christopher:

Niels Jensen og Maren Christophersdatter Syndsaasen - Christopher

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Martha Gunnersdatter Grinnen, Birthe Larsdatter Røe, mandfaddere: Hans Gunnersen Hallevarp, Nils Amundsen Syndsaas.

 

Christopher fikk i 1742 bygselseddel på Stulen fra presten Fredrik Meyer:

Anno 09.04.1742 – Fredrich Meyers bøxelsseddel paa Stulen til Christopher Nielsen af 9. april 1742.

 

Matrikulen 1747
Stulen
Eiere: Eidanger Præstebol 2 huder, Eidanger kirke 8 skind, Sr. Jacob Nielsen 1 hud
Oppsittere: Christopher

 

Christopher Stulen skjøtet i 1750 6 skinn i Ramberg til Hans Jensen Qvist for 98 rdl.:

Anno 12.11.1750 . Christopher Stulens skiøde paa 6 skind i Raumberg for 98 rd. til Hans Jensen Qvist. (dat. 05.08.1750)

 

Gravlagt som "Christopher Nielsen Stuulen 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 44a         

18.3.1759 - Stulen i Eidanger

       Christopher Nielsen død g. Inger Andersdtr.

       Barn:

1.    Anders 9 år.

2.    Halvor 5 år.

3.    Boel 15 år.

4.    Kirsti 12 år.

5.    Ellen 2 år.

Brutto 191-1-18.

Netto 120-2-16.

 

 

(2) Gift 11.10.1759 i Eidanger kirke,[12],[13] med Johannes Hansen, f. 1729 på Sortedal i Bamble,[14],[15] (sønn av Hans Hansen og Marthe Hansdatter), døpt 23.10.1729 i Bamble kirke,[16] d. 1777 på Stulen i Eidanger,[17] gravlagt 01.02.1777 på Eidanger kirkegård.[18]

 

Johannes:

Hans Sortedals Søn Johannes.

Faddere: Anne Trog, Sara Klep, Eric Berg, Lars Joensen, Gunder Klep.

 

Johannes Hansen Oksum ble bygsler på Stulen da han giftet seg med Inger.

 

Han fikk festeseddel fra Sognepresten Hr. Monrad på 3 huder og 8 skinn i gården Stulen:

Anno 06.09.1759 – Sognepresten Hr. Monrads fæste seddel til Johannes Hansen Oxum paa grd. Stuelen 3 huder og 8 skind af 25. aug. 1759.

 

Han hadde i 1773 oppgitt mesteparten av Stulen til stesønnen Anders Christophersen:

Anno 09.09.1773 – Et fæstebrev dat. 3. sep. 1773 udstød af Hr. Mechelnborg til Anders Christophersen for den Eidanger præstebols benificerede grd. Stulen, 3 huder af skyld, som Johannes Hansen er fraviiget.

 

Matrikulen 1774:
Stulen
Eiere: Eidanger Præstebol 2 huder, Eidanger kirke 8 skind, Niels Larsens stærboe 1 hud
Oppsittere: Johannes

Død i 1777 etter et slagsmål. 

 

Gravlagt som "Johannes Hans. Stulen 10.de dag efter slagsmaal 51 aar".

 

 

 

I.    Anders Christophersen, (sønn av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1743 på Ramberg i Eidanger,[19] døpt 28.04.1743 i Eidanger kirke,[20] d. 1743 på Ramberg i Eidanger,[21] gravlagt 31.05.1743 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Christopher Ramberg og Inger Andersdatter - Anders

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone Karen Olsdatter, Margrete Ottersdatter Røra, mandfaddere: Søfren Leerstang, Niels Kaagersvold, Lars Nielsen ibid.

      

       Gravlagt som "Christopher Rambergs liden søn Anders 5 uger".

 

 

 

II.   Boel Christophersdatter, (datter av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1744 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[23],[24] døpt 12.04.1744 i Eidanger kirke,[25],[26] d. ca 1785 på Osebakken.

      

       Christopher Kaagersvolds og Inger Andersdatters ægte datter Nom. Boel                                                   

       Faddere: baaren af Ole Nøglegaards kone Ingeborg Hansdatter, Margrete Ottersdatter Røra, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Cornelius Sundsaasen, Peder Nielsen ibid.

 

       Hun giftet seg i 1764.

      

       Trol. 14/7-1764 i Eidanger. Copul. 25/10-1764 ved Hr. Monrad.

       Mads Nielssøn Sande af Gierpens Sogn med Boel Christophersd. Stulen.

       Caut.: Anders Jacobss. Nordahl og Ole Laerssøn Lanner.

 

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 92b

       Skifte 8. April 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

       Påfølgende skiftebehandlinger 26. Nov. 1785, 2. Feb. og 10. July 1786.

       Bodil Christophersdatter, død - enkemand Mads Nielsen Sanna

       En datter:

       - Anne Carine Madsdatter, 12 aar.

       Til formynder for den umyndige ble innsatt og beskikket farbroderen Halvor Nielsen bosatt paa gaarden Sillien i Eidanger

       Sum boets inntekt: 87-3-13

       Sum gjeld og utgift: 188-3-11

       Gjelden overstiger formuen med 100-0-2.

       Stervboehuuset, auction 57 rdlr.

      

 

       Gift 25.10.1764 i Eidanger kirke,[27] med Mads Nilsen, f. 1734 på Siljan i Eidanger,[28] (sønn av Nils Jonsen og Anne Jørgensdatter), døpt 07.11.1734 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[30] d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.12.1799 i Gjerpen.[31]

      

       Mads:

       Soldat Niels Joensen Sillien og Anna Jørgensdatter - Mads

       Faddere: baaren af Margrethe Joensdatter Lj i Gierpen Sougn, Christense Andersdatter, mandfaddere: Amund Halfvorsen Aaltveedt, Christopher Tollefsen Aaltveedt, Niels Andersen i Gierpen Sougn.

      

       Kinfirmert i Eidanger i 1753 som "Mads Nielsen Siljen 18 aar".

 

       Mads og Boel bodde en tid på Sanna i Gjerpen.

 

       Han giftet seg 2. gang med Ingeborg Ellingsdatter fra Røsakerkåsa u. Røsaker. Se gamlegjerpen.no

      

       Døde bosatt på Osebakken.

      

       Gravlagt som "Mads Nilssøn Sande f. Aasebakken. 66 aar".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Christopher Madsen, født 1765 på Sanni i Gjerpen, døpt 20.10.1765 i Gjerpen.18

              

               Mads Sannies db. Christopher

               Faddere: Lars Sannis kone, Kisten Christophersdtr., Nils Siljen, Jacob Lie, Anders Nilsen.

              

              

 

        B.    Christopher Madsen, født 1767 på Sanni i Gjerpen, døpt 15.03.1767 i Gjerpen.18

              

               Mads Sannis db. Christopher

               Faddere: Lars Sannis kone, Maren Christophersdatter, Jacob Espedalen, Lars Lie, Halvor Nilsen.

              

              

 

        C.    Nils Madsen, født 1768 på Sanni i Gjerpen, døpt 31.07.1768 i Gjerpen.18

              

               Mads Sannis db. Nils

               Faddere: Jacob Espedalens kone, Kisten Christophersdtr., Lars Lie, Anders Nilsen, Halvor Nilsen.

              

              

 

        D.    Johan Madsen, født 1769 på Sanni i Gjerpen, døpt 17.12.1769 i Gjerpen.18

              

               Mads Nilsen Sannis søn Johan fra Osebachen

               Faddere: Anders Siljens kone, Karen Nilsdtr., Ole Olsen, Johanne og Anders Stulen.

              

 

 

        E.    NN Madsen, født 1782 på Osebakken i Gjerpen, død 1782 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 25.08.1782 i Gjerpen.18

              

               Gravlagt som "Mads Nilsens dødf. s. fra Oseb.".

              

 

 

        F.    Anne Carine Madsdatter, født 1784 på Osebakken i Gjerpen,[i] døpt 02.05.1784 i Gjerpen,[ii] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[iii] død 15.07.1849 på Kjendalen i Eidanger, gravlagt 19.07.1849 på Eidanger kirkegård.[iv] .

              

               Mads Nielsen Sannis pb. Anne Carine fra Osebachen.

               Test: Otter Giertsen Falches kone, Marthe Johannisdtr., Jacob Espedalen, Mathis Fløtterøe, Hans Hansen.

              

               Konfirmert i Eidanger i 1799 bosatt på Siljan som "Anne Carine Madsdatter Sillien 15".

              

               Bosatt hos Jacob Simonsen på gården Siljan i 1801 som "Anne Karine Madsdtr., Deres fosterdatter, 17 aar, Ugift".

              

               Gravlagt som "Anne Karine Madsdatter 66 år - Fattiglem - Kjendalen".

              

 

 

III. Kirsten Christophersdatter, (datter av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1747 på Stulen i Eidanger,[32] døpt 10.06.1747 i Eidanger kirke,[33] d. 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.08.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[34]

      

       Christopher Nielsen Stulen og Inger Andersdatters datter Kirsten                                            

       Faddere: baaren af Margrete Ottersdatter Røra, Sidsel Rollufsdatter Oxum, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Anund Larsen Harevarp, Jacob Søfrensen Leerstang.

 

      

       Gift 15.01.1784 i Eidanger kirke,4 med Otto Finne Astrup Falch, født 1754 i Bergen (sønn av Gert Olsen Falch og Ingebor Elisabeth Matthisdatter Møller), døpt 01.11.1754 i Nykirken i Bergen,[v] død 1809 i Brevik, gravlagt 18.07.1809 på Brevik kirkegård.[vi]

      

       Otto:

       Faddere: Mad Inger Beata Hugo, Jomfru Cathrine Mallene Krog, Borgemester Danchert Fasmer, Raadm Gelmeyden, Sr Daniel Danielsen.

 

       Se Brevik 1801 

 

      

 

IV. Anders Christophersen, (sønn av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1750 på Stulen i Eidanger,[35] døpt 28.06.1750 i Eidanger kirke,[36],[37] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[38] d. 1803 på Stulen i Eidanger,[39] gravlagt 25.09.1803 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Christopher Stulen og Inger Andersdatters søn Anders                                     

       Faddere: baaren af Rasmus Haslers kone Kirsten Torkildsdatter, Inger Ottersdatter Røre, mandfaddere: Lars Nielsen Røre, Anund Kaagersvold, Ole Larsen Nordre Lunde.

      

       Konfirmert i 1768 som "Anders Christophersen Stulen 17".     

 

 

       Gift 06.07.1775 i Eidanger kirke,[41] med Maren Pedersdatter, f. 1751 på Sundsåsen i Eidanger,[42] (datter av Peder Nilsen og Margrethe Olsdatter), døpt 22.08.1751 i Eidanger kirke,[43] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[44] d. 1809 på Stulen i Eidanger,[45] gravlagt 15.03.1809 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Se Stulen denne gården

 

      

 

V.   Marthe Christophersdatter, (datter av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1753 på Stulen i Eidanger,[47] døpt 28.01.1753 i Eidanger kirke,[48] d. 1753 på Stulen i Eidanger,[49] gravlagt 18.02.1753 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Christopher Stuulens barn navnl. Marthe                                                

       Faddere: baaren af Ole Landers kone, Karen Erichsdatter mandfaddere: Anun Kaagersvold, Rasmus Andersen Stuulen.

      

       Gravlegges som "Christopher Stuulens barn Marthe 3 uger".

 

 

 

VI. Halvor Christophersen, (sønn av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1754 på Stulen i Eidanger,[51] døpt 11.04.1754 i Eidanger kirke,[52] d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.01.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård,[53] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke.[54]

      

       Christopher Stuulens barn navnl. Halvor                                                

       Faddere: baaren af Ole Landers kone, Maria Ottersdatter, mandfaddere: Lars Røre, Anun Kaagersvold, Rasmus Andersen Stuulen.

      

       Konfirmert i 1771 som "Halvor Christophersen Stulen 17".

      

       Trol. 20/1-1780 i Eid. Copul. 24/2-1780.

       Uk. Halvor Christophers. Stulen og P. Marte Hansd. Stulen.

       Caut: Ole Lars. Lanner og Michel Nils. Sanne.

      

       Østre Porsgrunn 15.11.1789:

       Trol. enkemand Halvor Christophersen med enken Oline Hansdatter.

      

       Østre Porsgrunn 1801

       Halvor                Christophersen        Huusejer       51        I 2det ægteskab           Daglønner

       Olene                  Hansdtr                   Hans kone     59        I 2det ægteskab          

       Christopher                                        Hans søn       17        Ugivt                            Søefarende

 

       Gravlagt som "Halvor Christophersen Stulen 62 aar".

 

      

       (1) Gift 24.02.1780 i Eidanger kirke,[55] med[56] Marthe Hansdatter, f. ca 1756,[57] d. 1785 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.03.1785 i Gjerpen.[58]

      

       Marthe:

       Gravlagt som "Halvor Christophersens kone f. Oseb. 29 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 83b

       Skifte 23. Sept. 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

       Efterfølgende skiftebehandling 14. April 1786

       Marthe Hansdatter, død - enkemand Halvor Christophersen

       1 sønn:

       - Christopher Halvorsen, 12 aar.

       Enkemanden Halvor Christophersen formynder for sin sønn. 

       Brutto: 23-0-14

       Netto: 0-0-14.

      

 

       (2) Han giftet seg med Oline Hansdatter, f. ca 1742,[59] død 08.01.1826 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.01.1826 i Østre Porsgrunn.[vii]

 

       Oline:

       Hun var enke etter Hans Andersen i Østre Porsgrunn.

 

       Barn se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

VII. Ellen Christophersdatter, (datter av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter) f. 1757 på Stulen i Eidanger,[60] døpt 23.01.1757 i Eidanger kirke,[61] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[62] d. 1778 på Stulen i Eidanger,[63] gravlagt 12.04.1778 på Eidanger kirkegård.[64]

      

       Christopher Stuulens barn navnl. Elen                                                   

       Faddere: baaren af Anun Kaagersvolds kone, Anne Giertsdatter Berg, mandfaddere: Hans og Lars Røra, Hans Berg.

      

       Konfirmert i 1772 som "Elen Christophersdatter Stulen 16".

      

       Gravlagt som " Elen Christophersd. Stulen 20 aar".

 

 

 

VIII. Marte Maria Johannesdatter, (datter av Johannes Hansen og Inger Andersdatter) f. 1760 på Stulen i Eidanger,[65] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[66] d. 1807 i Brevik, gravlagt 25.02.1807 på Brevik kirkegård.[67]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 24. august 1760 finnes blant introduserte kvinner "Johannes Stulens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1777 som "Marte Maria Johannesdatter Stulen 16".

      

 

       Gift 31.10.1793 i Brevik kirke,[68] med Tellef Olsen, f. 1765 i Brevik (sønn av Ole Tellefsen og Gro Haraldsdatter), døpt 19.05.1765 i Brevik kirke,[69] konfirmert 27.04.1783 i Brevik kirke.[70]

      

       Han giftet seg for 2. gang i 1810 med Karen Nilsdatter

      

       Se Brevik 1801

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 18.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[15]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 80.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 170.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 90.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 90.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 19.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[31]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 124.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 148.

[38]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[41]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[44]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,avskrift på Eidangerslekt

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[49]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[53]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[54]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,avskrift på Eidangerslekt

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[57]  Alder ved død.

[58]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[59]  1801 tellingen.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[62]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,avskrift på Eidangerslekt

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[65]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[67]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[68]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[69]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[70]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.[i]  Alder ved konfirmasjonen.

[ii]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Kirkebok for Nykirken Sokneprestembete, Ministerialbok A3(1717 - 1764), side 529.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[vii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.