| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

 

Lars Nilsen født ca 1677 og Gunhild Axelsdatter født omkring 1680 sin familie

 

 

 

Lars Nilsen, født ca 1677,[1] død 1723 i Brevik,[2] gravlagt 25.10.1723 i Brevik.[3]

Han var sønn av Nils Rasmussen Lerstang og Trinche i Brevik.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:

113.

Lauritz Nielssøn (Lerstang)

Skatt rdl 0-0-16

 

Han giftet seg mellom 1701 og 1706.

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:
2. 
Laurids Nielsøn Beboer Eget Huus, Bruger laste Handling, eyer nogle faa gaarder paa
Landet, haver Korn og anden Borgerlig Handel efter Stædets leilighed.
(hustrue, 3 Smaa Børn, 1 dreng, 1 pige)

Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
3.
Lars Nielsen
Skatt rdl 57-1-18

 

Lars fortsatte i sin fars fotspor som foretningsmann i Brevik. Den handelen han drev omfattet mest trelast, men han drev også butikk. Han var en av byens matadorer på sin tid. Han eide flere gården i Eidanger. I matrikulen fra 1723 var han eier av følgende gårder: Hvalen (6 huder), Skjelsvik (6 huder), Østvet (6 huder), Oksum (4 huder), Bjønnes (4 huder), Flokstad (3 huder) og Auen (1 1/2 hud). Han eide dessuten eide 1 hud i gården Stulen.

 

 

Eiendomsforhold:

Anno 16.07.1708 - Laurs Nielsen udj Brevig lod lyse Sign. Jørgen Holstes kiøbebref paa Ørstvedt 6 huder med bøxel (dat. 04.06.1708)

 

Anno 28.03.1708 - Mons Lauritz Nielsen lod lyse Hans Moder Trinche Sal. Niels Rasmussens Kjøbebref paa Sal. Johan Arentzens huus i Brevig (dat. 21.12.1707)

 

Anno 18.04.1720 - Mon's Laurs Nielsen lod lyse Hr. Justits Raad Nobels kiøbebref paa Hvalen, 6 huder med bøxel og Ofven 1 ½ hud (dat. 20.03.1720)

 

Anno 13.07.1722 - Mons. James Boumands kiøbebref til Mons. Laurs Nielsen paa Flogstad - 3 huder med bøxel for 115 rd. (dat. 13.07.1722)

 

 

Gravlagt som "Mons. Lars Nielsen 46 aar 7 maaneder gl.".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

4960 - 17.4.1725 - 1723-1730 - Skifteprotokoller 5a - 110a

arvelater Lauritz Nielsen Lærstang Brevig død

Arvinger:

ektefelle Gunild Axelsdtr

datter Aasse Marie Laurisdtr

datter Anne Magrette Lauritzdtr

datter Christine Laersdtr

datter Karen Laersdtr

sønn Niels Laersen 4 år

datter Trinche Laurisdtr

fødeverge bror Jacob Nielsen

andre Axel Olsen kan ha vært enkens far, siden det finnes sølvtøy i boet med inskripsjonen '1705 og Sl: Axel Olsens og Enckens Nafn paa'.

 

 

Han giftet seg med2 Gunhild Axelsdatter, født omkring 1680,[4] (datter av Axel Olsen og Kirstine Jacobsdatter Rheens), død 1728 i Brevik,[5] gravlagt 21.01.1728 i Brevik.5

 

Gunhild:

Hun giftet seg 2. gang i 1725 med sin første manns bror, Christen Nilsen.

 

 

 

 

I.    Karen Larsdatter, født 1706 i Brevik,5 døpt 21.07.1706 i Brevik kirke,[6] død 28.01.1733 i Moss i Østfold.5

      

       døpt et Pigebarn N. Karen, Fader N. Lars Nilsen, Moder N. Gunhild Axelsdatter

       baaren af Trinche S. Nils Rasmussen, assist: Anne Marie Hans Nielsens den ældstes, Bodil Axelsdatter, mandfaddere: Christen Findøe, Axell Ollsen, Otthe Paasche.

 

   

       Gift 26.09.1726 i Brevik,5,[7] med2 Andrew Chrystie, født 12.02.1697 i Dunbar i Skotland,5 (sønn av David Chrystie og Alison Hamilton), død 22.03.1760 i Moss i Østfold.5

     

       Se Brevik 1725-1762

 

      

      

II.   Christine Larsdatter, født 1708 i Brevik,5 døpt 20.05.1708 i Brevik kirke,6 død 1749 i Brevik,5 gravlagt 04.11.1749 i Brevik.[8]

      

       døpt eet pigebarn N. Christine, baaren af Anne Jacobsdatter Bench?, assist Thone Schipper Ingebrettsens, Else Larsdatter, mandfaddere: Henrich Kiærulf, Hans Nilsen, Jacob Nilsen, NB! Lars Nielsens barn

      

       Brevik 24.06.1708: introdusert Lars Nielsens qv. Gunnild Axelsdatter

      

      

       Gift 29.01.1728 i Brevik kirke,5,[9] med2 Nils Hermansen Grubbe, født ca 1695,5 (sønn av Herman Clausen Grubbe og Mette Nielsdatter), død 1771 i Brevik,5 gravlagt 27.04.1771 i Brevik.[10]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

III. Axel Larsen, født 20.02.1710 i Brevik,[11] døpt 23.02.1710 i Brevik kirke,6 død 1710 i Brevik,11 gravlagt 25.05.1710 på Brevik kirkegård.6

      

       døpt et drengebarn N. Axell, fader N. Lars Nilsen moder N. Gunild Axellsdatter

       baaren af Christine Axel Olsens, assist: Cathrine Christen Nillsens, Visitererens qvindes Søster, mandfaddere: Anders Nillsen, Jacob Nillsen, Niells Hansen

      

       Brevik 25.03.1710: introdusert Lauridz Nilsens kone N. Gunild Axelsdatter

      

       Brevik "begravet Axell Larsen, fader N. Lars Nilsen moder N. Gunnild Axelsdatter, fød 20. februar, Christend dag 23. februar".

 

 

 

IV. Trincke Larsdatter, født 1711 i Brevik,11 døpt 03.05.1711 i Brevik kirke,6 død 1731 i Brevik,11 gravlagt 17.02.1731 på Brevik kirkegård.[12]

      

       døpt Lars Nilsen og Gunild Axelsdatter deris datter N. Trinche

       baaren af Anne Maria Nilsdatter, assist: Martha Larsdatter, Mallene Grubbe, mandfaddere: Hans Berg, Anders Lerstang, Søfren Rasmussen

      

       Brevik 25.05.1711: introdusert Gunils Axelsdatter

      

      

       Gift 29.12.1729 i Brevik kirke,11,9 med2 Søren Christensen, født ca 1694,1 (sønn av Christen Svendsen og Bodil Sørensdatter), død 08.01.1737 i Brevik,11,[13] gravlagt 15.01.1737 i Brevik.[14]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

V.   Anna Larsdatter, født 1712 i Brevik,11 døpt 01.11.1712 i Brevik kirke,6 død 1712 i Brevik,11 gravlagt 01.01.1713 i Brevik.6

      

       døpt Lauridts Nilsen og Gunild Axelsdatter deris egte barn N. Anna

       baaren af Boel Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen, Rasmus Jensen

      

       Brevik 04.12.1712: introdusert Lauridts Nilsens hustrue N. Gunild Axelsdatter

      

       Gravlagt som "Lauridtz Nilsen og Gunild Axelsdatters pigebarn N. Anne gl. 2 maaneder 1 dag".

 

 

 

VI. Aase Maria Larsdatter, født 1714 i Brevik,11 døpt 25.02.1714 i Brevik kirke,6 død 1764 i Brevik,11 gravlagt 04.01.1764 på Brevik kirkegård.[15]

      

       døpt Lauridtz Nilsen og Gunild Axelsdatter deris egtebarn N. Aase Marie

       baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Mette Jensdatter, Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Jacob Nilsen, Jacob Axelsen

       Brevik 29.03.1714: introdusert Gunild Lauridtz Nilsens

      

       De bodde i Moss og kom til Brevik før 1750.

      

      

       Gift 19.11.1733 i Moss i Østfold,11 med2 Lauritz Mathiasen Fuglesang, født 1710 i Moss i Østfold,11 (sønn av Mathias Bentsen Fuglesang og Anna Larsdatter), død før 1764.

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

VII. Anne Margrethe Larsdatter, født 1716 i Brevik,11 døpt 29.11.1716 i Brevik kirke,6 død 1769 i Kongens gate i Skien.[16]

      

       Brevik døpt Laurids Nielsen og Gunnild Axelsdatter ægte barn N. Anne Magrethe

       baaren af Mad. Maren Hendrich Kierulfs, assist: Dorothe Niels Hansen, Karen Engebretsdatter, mandfaddere: Jacob Nielsen, Isaach Moy, Wilhelm Schudts

      

       Brevik 26.12.1716: introdusert Gunild Lars Nilsens

 

       Hun giftet seg i 1740.

 

       Brevik: viet 04.02.1740   

       Jørgen Laersen Holst og Anna Margrethe Larsdatter

 

       Bosatt i Skien.

 

       Det var skifte etter henne i Skien i 1769.

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       23.5.1769 - 1759-1772 - Skifteprotokoller 7a - 251b

       Skiftet sluttet 27.10.1770

       arvelater Anna Magretha Larsdtr., Kongens Gade nevnt 23.05.1769, at 'Dødsfaldet var Andmelt næst afvigte Nat at være skeed'. også nevnt at hun døde 'J Nat'. hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge felles kongel. bev. dat. 10.07.1744

       Arvinger og andre:

       avdød ektefelle Jon Arnesen Jonsen

       sønn Jon Arnesen Jonsen 24 år

       datter Dorthea Kistine Jonsdtr., 16 år også nevnt som Jonsen

       andre svigerinne Gretha ?, den avdøde ektefellens søster. Enke etter Frans Caspersen Cudrio

       fødeverge bror Niels Larsen Brevig

       andre Frans Caspersen Cudrio, død. vært g.m. Gretha

       andre Hans Arnesen, barnas søskenbarn

 

      

       (1) Gift 04.02.1740 i Brevik kirke,[17] med2 Jørgen Pedersen Holst, født 1713,11 (sønn av Peder Jørgensen Holst og Kirsten Pedersdatter Baad), død 1742 i Skien,11 gravlagt 07.11.1742 i Skien.11

      

      

       (2) Hun giftet seg med Jon Arnesen Jonsen, født omkring 1715,4 død for 1769.16

 

 

 

      

VIII. Nils Larsen, født 1722 i Brevik,[18] døpt 11.01.1722 i Brevik kirke,[19] død 1773 i Brevik, gravlagt 09.08.1773 i Brevik kirke.18,[20]

      

       Lars Nilsen og Gunbild Axelsdatters ægte barn navnl. Niels

       baaren af Madame Anne Marj Sal. Hans Nielsens, Madame Fyren Tenstmans og Anne Malene, mandfaddere: Jacob Nielsen, Per Hansen, Boe Fyren

      

      

       Gift 19.01.1747 i Brevik kirke,[21],[22] med2 Amborg Chrystie, født 1725 i Brevik,21 (datter av David Chrystie og Karen Hansdatter Winter), døpt 05.08.1725 i Brevik kirke,[23] død 1792 i Kristiania,21 gravlagt 13.07.1792 i Kristiania.21

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[13]  Skifte etter han.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[16]  Skifte etter henne.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[18]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[21]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 179.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.