| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STULEN I


 

 

 

 

Anders Stulen f. omkring 1610 og Inger Haraldsdatter f. ca 1639 sin familie

 

 

 

Anders Stulen, f. omkring 1610,[1] d. ca 1663 på Stulen i Eidanger.

 

Anders nevnes på Stulen fra 1650.

 

I femdalerskatten av 1650 stod Anders som bruker av 3 huder i Stulen. Eieren var Eidanger prestebol som eide 2 huder med bygselsrett. Kongen eide 1 hud i gården. Videre leser vi at Sulen hadde vært regnet som en ødegård, men at den nå ble skattet som en halvgård.

 

I skattemanntallet fra 1655 stod fortsatt Anders som bruker. Under landkommisjonens liste fra 1661 nevnes fortsatt Anders. I 1664 nevnes enken Inger Halvorsdatter og Peder Andersen som brukere. Det nevnes også en Knud Andersen på 15 år. Dette er nok da enken etter Anders og hans sønner. I 1672 nevnes hun ikke. Da var det sønnen, Peder Andersen, som brukte gården.

 

 

Han giftet seg med Inger Halvorsdatter, f. omkring 1615,[2] d. omkring 1670 på Stulen i Eidanger.

 

 

 

I.    Peder Andersen, f. ca 1639,[3] d. før 1700 på Stulen i Eidanger.[4]

      

       Anders som var bruker før han, var trolig hans far.

      

       Peder var bosatt på Stulen i Eidanger i 1666, 27 år gammel. Han var i 1666 oppsitter med enken Inger Halvorsdatter. Knud Andersen på 15 år var også bosatt på gården. Dette var nok hans mor og bror.

 

       Vi ser at han bruker navnet Harald i barneflokken sin.

      

       Han døde før 1700, for da var det enken etter han som stod som bruker av Stulen.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 221a

       6.7.1703   Stulen i Eidanger

             Peder Andersen død e. Kirsten Haraldsd.

             Barn:

             1. Anders Pedersen, myndig.

             2. Harald Pedersen.

             3. Laurs Pedersen.

             4. Ragnild Pedersd.

       Brutto 102-0-14.

       Gjeld: 151-2-20.

 

      

       Han giftet seg med[5] Kirsten Haraldsdatter, f. ca 1644,[6] d. 1724 på Stulen i Eidanger,[7] gravlagt 07.11.1724 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Kirsten:

       Gravlegges som "Kirsten Harralsdatter Stuelen 80 aar 2 maaneder 3 uger".

      

      

      

       A.   Anders Pedersen, f. ca 1673,[9] d. 1740 på Stulen i Eidanger,[10] gravlagt 04.05.1740 på Eidanger kirkegård.[11]

            

      

             Han giftet seg med Marthe Jonsdatter, f. ca 1659,[12] d. 1739 på Stulen i Eidanger,[13] gravlagt 27.09.1739 på Eidanger kirkegård.[14]

            

             Se Stulen denne gården

 

            

 

       B.   Ragnhild Pedersdatter, f. ca 1676 på Stulen i Eidanger.[15]

            

            

             Gift 1707,[16] med Ole Larsen, f. ca 1685,[17] (sønn av Lars Olsen og Lars Olsen 1. hustru), d. 1748 på Langangen i Eidanger,[18] gravlagt 27.07.1748 i Eidanger kirke.[19]

            

             Se Langangen

 

            

 

       C.   Harald Pedersen, f. ca 1682,[20] d. 1741 på Stulen i Eidanger,[21] gravlagt 07.05.1741 på Eidanger kirkegård.[22]

            

            

             Gift 1707,[23] med Margrethe Clausdatter, f. ca 1681,[24]  d. 1764 i Brevik, gravlagt 27.05.1764 på Brevik kirkegård.[25]

            

             Se Stulen denne gården

 

            

 

       D.   Lars Pedersen, f. ca 1683,[26],[27] d. 1748 på Sundsåsen i Eidanger,[28] gravlagt 28.04.1748 på Eidanger kirkegård.[29]

            

            

             Gift 20.10.1714 i Eidanger kirke,[30] med Boel Pedersdatter, f. ca 1688,[31] d. 1730 på Sundsåsen i Eidanger,[32] gravlagt 15.01.1730 på Eidanger kirkegård.[33]

            

             Se Bassebo

 

            

 

II.   Knud Andersen, f. ca 1649.[34]

 

       Knud:

       Han bodde med sin bror og mor på Stulen i 1664, 15 år gammel.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Manntallet i 1666.

[4]  Skifte etter han.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 142.

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Alder ved død.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[20]  Alder ved død.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[24]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[25]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[27]  Alder ved død.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[33]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[34]  Manntalet i 1664-66 for Bragernes.