| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STULEN I


 

 

 

Anders Pedersen f. ca 1673 og Marthe Jonsdatter f. ca 1659 sin familie

 

 

 

Anders Pedersen, f. ca 1673,[1] d. 1740 på Stulen i Eidanger,[2] gravlagt 04.05.1740 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Peder Andersen Stulen.

 

Han fikk feste på Stulen i 1720:

Anno 25.07.1720 – Hr. Fredrich Meyers sted seddel til Anders Pedersen paa 1 ½ hud i Stulen. (dat. 13.07.1720)

 

Han var bruker av Stulen i 1723 sammen med sin bror Harald.

 

Stulen i 1725:

Stulen

Skylder 3 ½ Hud, udreeder En half Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Harald Pedersøn 1 Hud 10 Skind og Anders Pedersøn 1 Hud 10 Skind.

Harald Pedersøn gl. 47 aar, har tient for Soldat, Er frisk, gift med Margareta Clausdatter gl. 44 aar. Har En Søn Peder Haraldsøn gl. 17 aar, 3de døttre Karen Haraldsdatter gl. 15 aar, Anne Haraldsdatter gl. 12 aar, Marie Haraldsdatter gl. 4 aar. Ingen Tienistefolch.

Anders Pedersøn gl. 55 aar, tient for Soldat, gift med Marte Johnsdatter gl. 66 aar, ingen Børn, 1 Tienistedreng Knud Knudsøn gl. 11 aar, tiener uden løn, 1 Tienistepige Karen Nielsdatter gl. 28 aar tiener for aarsløn, hieme i Laurwigen. Er en gl. ungkarl til Huuset, Erich Schreder gl. 70 aar.

Til gaarden er lidet granerskov til smaalast og huushielp, ingen Huusfolch eller løsgiengere til gaarden.

 

Han gravlegges som "Anders Pedersøn Stulen 67 aar".

 

 

Han giftet seg med Marthe Jonsdatter, f. ca 1659,[4] d. 1739 på Stulen i Eidanger,[5] gravlagt 27.09.1739 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Marthe:

Gravlegges som "Anders Stulens kone Marte Jonsdatter 64 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.