| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Isach Jacobsen f. 1748 og Maria Olsdatter f. omkring 1750 sin familie

 

 

 

Isach Jacobsen, f. 1748 på Grava i Eidanger,[1] døpt 25.02.1748 i Eidanger kirkegård,1 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[2] d. 1781 i Brevik, gravlagt 16.11.1781 på Brevik.[3]

Han var sønn av Jacob Olsen og Anne Nilsdatter på Søndre Grava i Eidanger.

 

Jacob Grave og Anna Nielsdatters søn Isach                                                

Faddere: baaren af Christen Ødegaardens kone Aaste Nielsdatter, Marthe Guldbrandsdatter Oxum, mandfaddere: Niels Viersdalen, Isach Olsen Skolemester, Povel Guldbrandsen Oxum.

 

Konfirmert som "Isach Jacobsen fra Grava 17".

 

Han giftet seg i Brevik i 1770.

 

Brevik: trolovet 02.10.1770, viet 18.01.1771

Unge-karl og Soldat Isac Jacobsen Grave og Pigen Marie Olsdatter

Caut.: Christen Nilsen Wiersdal, Jacob Nilsen Lunde Nordre.

 

Gravlagt som "Isac Jacobs. Grava 35 aar".

 

1782 30/1    Protokoll 10b fol. 394b

Isach Jacobsen +   g. Maria Olsdtr.

Brevik, Sætret

            Barn:

            1.  Jacob Isachsen, 11 år

            2.  Ole Isachsen, 10 år

            3.  Lars Isachsen, 6 år

            4.  Maren Isachsdtr., 8 år

            5.  Bodil Isachsdtr., 2 år

            6.  Isacha Isachsdtr., 2 uger

Se også skiftet på fol. 470b

Brt. 74 - 2 - 9

Net. 4 - 3 - 18

Heri medregnet: Stervboe Huuset for 60 rdr.

 

1782  Protokoll 10b fol. 470b

Brevik, Sætret

Henviser til skiftet efter avdøde Isach Jacobsens fader Jacob Olsen,

beg. og sl. 1764 17/2 - hvorav fremgår at Isach Jacobsen arvelig er

tilfalden 2 10/13 skind i Gd. "Søndre Grava"

Jordstykket kaldes: Smiddebaken

Se også skiftet på Fol. 394b

Brt. (blir her) 109 - 2 - 9

Net. (blir her) 21 - 2 – 2

 

 

Forlovet 02.10.1770 i Brevik,[4] gift 18.01.1771 i Brevik kirke,4 med Maria Olsdatter, f. omkring 1750,[5]

 

Maria:

Hun brukte en Jens Olsens kone Anne Osachsdatter som fadder. Han var bosatt i Brevik og kan ha vært en bror. De bruker en Ole Jensen som fadder til deres første barn.

 

Hun nevnes i Brevik som enke i 1782 og 1801.

 

Brevik 1782:

Nr.141

Isak Graves Enke - 3 barn

 

Brevik 1801:

Maria Olsdtr., Moder, 54 aar, Enke efter 1te ægtesk., Inderste, gaaer i dagleje

Jacob Isaachsen, Hendes søn, 31 aar, Ugivt, En. matros, er udenlands

Boel Isaachsdtr., Hendes datter, 22 aar, Ugivt         

 

 

 

 

I.    Jacob Isachsen, f. 1771 i Brevik,[6] døpt 20.03.1771 i Brevik kirke.[7]

      

       Isac Jacobson og Marie Olsdatter - Jacob                       

       Faddere: Lars Christensons kone Karen Grubbe, Marte Jacobsd. Post, Albret Blæhr, Ole Grubbe, Ole Jenson

      

       Bosatt hos moren i Brevik i 1801 "Jacob Isaachsen, Hendes søn, 31 aar, Ugivt, En. matros, er udenlands".

 

       Han var muligens i slutten av napolionskrigen i engelsk fangenskap og nevnes i "Prisonfanger 1807-1814" som J. (I.?) Isaksen, fra Brevik, 44 aar, Matros. Fange i Plymouth fra 13.07.1807 fra skipet 'Randersbye' (MV). Han ble overført fra Plymouth Depot til Chatham 14.01.1812 og frigitt 16.06.1814.

 

 

 

II.   NN Isachsdatter, f. 1771 i Brevik, d. 1771 i Brevik, gravlagt 17.03.1771 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Gravlagt som "Isac Jacobson og k. Marie Olsdatters dødf. Pb.".

 

 

 

III. Ole Isachsen, f. 1772 i Brevik,[9],6 døpt 06.11.1772 i Brevik kirke,[10] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[11] d. 1836.

      

       Isac Jacobs. og h. Maria Olsd. D. barn Ole.        

       Faddere: 1. Christen Ols. h. Ingebor Andersd. 2. Else Jacobsd. 3. Gunder Gunders. 4. Ole og Hans Jacobssønner.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1787 bosatt på Nordre Grava som "Ole Isacsen p. Grave N. 16".

      

      

       Gift 21.08.1798 i Eidanger kirke,[12] med Karen Olsdatter, f. ca 1772,[13],[14] d. 1848.13

 

       Se Flåtten i Eidanger

 

 

 

IV. Maren Isachsdatter, f. 1774 i Brevik, døpt 01.05.1774 i Brevik kirke,[15] konfirmert 03.10.1790 i Brevik kirke,[16] d. 1801 i Brevik, gravlagt 13.06.1801 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Isac Jacobson Grave og Maria Olsdatter - Maren                       

       Faddere: Petter Pandrups kone Maren Pedersd, Ingebor Pedersd, Jon Olson, Ole og Hans Jacobson Grave

      

       Konfirmert som "Maren Isacsdatter 15 aar".

 

       Hun fikk et uekte barn i Brevik i 1799.

      

       Gravlagt som "Maren Isachsdatter Grava 26 aar".

 

      

       Forhold til Ole Olsen, f. 1776 på Rørarød i Eidanger,[18] (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter), døpt 03.11.1776 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.[20]

      

       Ole:

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Wiersdal 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Nils Jacobsen Hasler 5. Søren Gundersen Berg.

      

       Konfirmert som "Ole Olsen Rørerød 16".

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i Brevik i 1799 som "Ole Olsen Røe". En av fadderne "Jacob Olsen Grava" var hans bror.

 

 

       Hennes uekte barn:

      

       A.   Ole Olsen, f. 1799 i Brevik, døpt 10.05.1799 i Brevik kirke,[21] d. 1799 i Brevik, gravlagt 01.09.1799 på Brevik kirkegård.[22]

            

             Maren Isachsdatter uægte Drengebarn Ole - Udlagt Ole Olsen Røe

             Faddere: Ole Isachsens kone Kari Olsdatter, Anne Kirstine Olsdatter, Ole Erichsen, Jacob Olsen Grava

            

             Gravlagt som "Maren Isachsdatters uægte Dbr. Ole 16 uger".

 

 

      

V.   Lars Isachsen, f. 1776 i Brevik,6 døpt 03.03.1776 i Brevik kirke,[23] konfirmert 02.10.1791 i Brevik kirke.[24]

      

       Isac Jacobson og Maria Olsdatter - Lars             

       Faddere: Anders Nilsons kone Astrie Nicolajsd, Else Jacobsd, Ole Erichson Ouen, Jens Olson, Hans Jacobson

      

       Konfirmert som "Lars Isacson 15 aar".

      

      

       Gift 02.01.1801 i Brevik kirke,[25] med Marthe Ellevsdatter, f. 1773 i Omborsnes i Bamble,14 (datter av Ellev Tronsen og Barbro Simensdatter), døpt 07.02.1773 i Bamble.[26]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

VI. Isach Isachsen, f. 1777 i Brevik, døpt 18.12.1777 i Brevik kirke,[27] d. 1780 i Brevik, gravlagt 15.10.1780 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Isac Jacobson Grava og Maria Olsdatter - Isac               

       Faddere: Jens Olsons kone Anne Isachsd, Anne Abrahamsd. Hwalen, Ole Erichson Saltboden, Hans og Nils Jacobsønner Grave

      

       Gravlagt som "Isac - Isac Graves 2 aar 40 uger".

 

 

 

VII. Boel Isachsdatter, f. 1779 i Brevik, døpt 23.10.1779 i Brevik kirke,[29] konfirmert 09.10.1794 i Brevik kirke.22

      

       Isac Grave og Marie Olsdatter - Boel     

       Faddere: Else Jacobsd. Saltboden, Anne Jacobsd. Grava, Jørgen Hanson, Jon Børgeson, Torger Jacobson Grava

      

       Konfirmert som "Boel Isacsdatter 15 aar".

      

       Bosatt hos moren i Brevik i 1801 "Boel Isaachsdtr, Hendes datter, 22 aar, Ugivt".

      

       Trolig hun fikk et uekte barn som døde i 1811: "Boel Isaksdtr. uægte dødfødte Pbr., til Barnefader udlagt Matros Rougtved".

      

       Hun giftet seg i 1816.

 

       Copul. 31/10-1816 i Eid.

       Uk. Lars Nielsen, 24. Arbeiderstand, Flotten.

       Boel Isaksd., 36. Tienestepige.

       Forl: Ole Nystrand, Ole Isaksen af Brevig.

 

      

       Gift 31.10.1816 i Eidanger kirke,[30] med Lars Nilsen, f. ca 1792.[31]

 

 

      

VIII. Isacha Isachsdatter, f. 1782 i Brevik,6 døpt 20.01.1782 i Brevik kirke,[32] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke.22

      

       Isac Gravas enke Maria Olsdatter - Isaca                       

       Faddere: Anders Hansons kone Anne, Anne Jacobsd, Ole Jacobson, Ole Erichson

      

       Konfirmert som "Isacha Isachsdatter 16 aar".

      

      

       Gift 28.05.1811 i Brevik kirke,[33] med Lars Andersen, f. ca 1789,14 (sønn av Anders Thorsen og Dorthe Sibylla Christophersdatter), konfirmert 21.04.1805 i Brevik kirke.[34]

      

       Se Brevik etter 1801

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 129.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Skifte etter faren.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 218.

[14]  1801 tellingen.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[26]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 515.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[28]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[30]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[31]  Alder ved vielsen.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.