| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

 

Gunder Vraalsen f. ca 1748 og Margrethe Olsdatter f. 1732 sin familie

 

 

 

Gunder Vraalsen, f. ca 1748,[1] d. 1789 i Brevik, gravlagt 03.02.1789 på Brevik kirkegård,[2] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.[3]

Han var sønn av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter.

 

Konfirmert som "Gunder Wraalsen fra Gunneklev 17".

 

Han fikk i 1769 skjøte på plassen Hvalsrødningen med bygsel av sin far:

Anno 25.01.1770 - Et skiøde dat. 2 nov. 1769 udstæd af Vraald Gundersen til sin søn Gunder Vraalsen for ½ hud med bøxel og Huuse paa Hvalsrødningen

 

Han giftet seg i 1770.

 

Trol. 19/10-1769. Copul. 2/1-1770.

Soldat, Gunder Wraals. Hwals - Rødningen og P. Margrete Olsd. Solie.

Caut: Peder Jørgens. Schielsviig og Børge Jacobs. Røe

 

De flyttet til Brevik.

 

Brevik 1782:
Nr.170
Gunner Vraalsen - 1 kone - 2 barn

 

Han ble nevnt i skifte etter broren Knut Vrålsen på Ås i 1787 som "Broderen Gunnar Vraalsen myndig, bosatt på Sæteret ved Brevig".

 

Gravlagt som "Gunder Wraals. 46 aar".

 

 

Gift 02.01.1770 i Eidanger kirke,[4] med Margrethe Olsdatter, f. 1732 på Solli i Eidanger,[5] (datter av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 13.01.1732 i Eidanger kirke,[6] d. 1803 i Brevik, gravlagt 16.03.1803 på Brevik kirkegård.[7]

 

Margrethe:

Olle Joensen Sollje og Anne Arnisdatter - Margrette

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Kirstj Nielsdatter, mandfaddere: Michel Laersen Sættere, Niels Olsen Viersdallen, Iver Arnesen Sollj.

 

Hun var bosatt hos datteren Astri i Brevik i 1801 "Magrethe Olsdtr, Konens moder, 74 aar, Enke efter 1te ægtesk., Nyder almisse".

 

Trolig gravlagt som "Enken Margrethe Olsdatter 70 aar".

 

 

 

I.    Astrid Gundersdatter, f. 1771 på Hvalsrødningen i Eidanger,[8] døpt 16.06.1771 i Eidanger kirke,[9] d. 1805 i Brevik, gravlagt 08.09.1805 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Gunder Wraalsen Hwals Rødningen og k. Margrete Olsdtr. - Astri

       Faddere: 1. Zidsel Olsdtr. Solie 2. Anne Olsdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Isac Olsen ibid 5. Knud Wraalsen Hagen.

 

      

       Gift 20.05.1794 i Brevik kirke,[11] med Lars Olsen, f. 1768 på Rørarød i Eidanger,[12] (sønn av Ole Jacobsen og Antonette Nilsdatter), døpt 06.01.1768 i Eidanger kirke,12 konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[13] d. 1803 i Brevik, gravlagt 19.04.1803 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Se Brevik 1801

      

      

      

II.   Birthe Gundersdatter, f. 1774 i Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[15] døpt 10.04.1774 i Eidanger kirke,15 konfirmert 30.03.1788 i Brevik kirke.[16]

      

       Gunder Wraalsen Wærsviig og k. Margrete Olsdtr. - Birte

       Faddere: 1. Maria Grave N. 2. Marta Wraalsdtr. Hwals-Rødningen 3. Wraal Gundersen ibid 4. Knud Wraalsen Hagen 5. Hans Jacobsen Grave.

      

       Trolig konfirmert som "Birte Gundersdatter 16 aar".

      

       Trolig hun som var hos Lars Bukke på Herøya i 1801 som "Berthe Gunnersdtr., Tjenestefolk. 24 år"?

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 73.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 227.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[14]  Brevik, døde 1786-1800 registrert av Frank Johannesen på internett.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.