| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| RØRA |


 

 

 

 

Nils Hansen f. 1756 og Marthe Sørensdatter f. 1761 sin familie

 

 

 

Nils Hansen, f. 1756 på Røra i Eidanger,[1] døpt 29.08.1756 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[3] død 02.12.1838 på Røra i Eidanger,1 gravlagt 08.12.1838 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Hans Nilsen Røra.

 

Hans Røras barn navnl. Niels                                                

Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Anne Giertsdatter, mandfaddere: Cornelius og Per Sundsaasen, Hans Berg.

 

Han giftet seg i 1785.

 

Trol. 26/7-1785 i Eid. Copul. 8/9-1785.

Uk. Nils Hans. Røra og P. Marte Sørensd. Qvæstad.

Caut: Jacob Flochstad og Christen Torjus. Lunde.

 

Han ble konfirmert i 1773 som "Nils Hansen Røra 16".

 

Han var 16 år under skifte etter faren i 1772.

 

Han ble bruker på Røra etter sin far.

 

Den 30.04.1788 ble de holdt 3 gangs offentlig auksjon over kjøpmann Lars Nilsens oppbudsbo i Brevik. Boet inneholdt gården Røra i Eidanger med en skyld på 4 huder. Gården svarte årlig 67 rdl til Nils Larsen så lenge han levde. Boet omfattet også kvernen i Bergsbygda og saga i Røtuaelven med tilhørende redskaper. Peder Ørestvedt og Niels Hansen ble høystbydende med et bud på 1100 rdl (1/2 del hver). Nils Hansen fikk skjøte på sin halvdel dat. 21.07.1788. Skjøtet fikk en påtegning om at plassen Rørastranden med sine hus skulle være gården Røra sin eiendom så snart mad Niels Larsen, som brukte plassen, avgikk med døden.

 

Han kjøpte i 1788 2 huder i Røra:

Anno 08.09.1788 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Niels Hansen paa 2 huder i grd. Røra mod bet. 555 rd. for uden auctions omkost. (dat. 21.07.1788)

 

Han solgte en del i 1795:

Anno 28.08.1795 – Niels Hansens skiøde til Peder Pedersen paa et skind i Røra – 100 rd. (dat. 25.05.1795)

 

Bosatt på Røra i 1801:

Nils              Hansen            Husbonde            45        1ste ægteskab  Gaardbruger

Marthe        Sørensdtr         Hans kone           40        1ste ægteskab 

Hans            Nilsen              Deres børn          15        Ugift   

Søren           Nilsen              Deres børn           6                   

Inger            Nilsdtr             Deres børn          12                  

Karen          Nilsdtr             Deres børn            9                  

Marie           Hansdtr           Tjenestepige       20        Ugift   

Knud           Goutesen         Logerende          25        Enroull. matros.

 

Jordavgiften 1802:

Røra

Nils Hansen 1 hud 11 skind, Peder Pedersen 1 hud 11 skind, Anders Jensen (Rørastranden) 2 skind.

 

Gravlagt som "Nils Hansen 82 år - Føderaadsmand- Røra".

 

 

Gift 08.09.1785 i Eidanger kirke,[4] med[5] Marthe Sørensdatter, f. 1761 på Kvestad i Eidanger,[6],[7] (datter av Søren Larsen og Karen Torjusdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[8] død 19.01.1855 på Røra i Eidanger,1 gravlagt 26.01.1855 på Eidanger kirkegård.4

 

Marthe:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. januar 1761 finnes blant introduserte kvinner "Søren Qvæstads kone" etter å ha fått et barn. Dette var Marthe.

 

Hun ble konfirmert i 1766 som "Marte Sørensdatter Qvæstad 15".

 

Hun kom fra Kvestad da hun giftet seg i 1785. Hennes onkel Christen Torjusen Lunde var en av forloverne.

 

Gravlagt som "Marthe Sørensdatter 94 år - Føderaadskone, enke efter Nils Hansen - gaarden Røra".

 

 

 

 

I.    Hans Nilsen, f. 1786 på Røra i Eidanger,[9] døpt 09.07.1786 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke.[11]

      

       Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr. - Hans

       Faddere. 1. Mari Pedersdtr. Stulen 2. Marte Hansdtr. Røra 3. Peder Pedersen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Lars Sørensen Kiørsrød.

      

       Konfirmert som "Hans Nilsen Røra 17".

 

       Han giftet seg i 1813.

      

       Brevik viet 10.01.1813:  

       Unge karl Hans Nielsen og pigen Inger Margrethe Abrahamsdatter

       Caut.: Ole Larsen og Søren Christensen

 

       De døper barn bosatt i Brevik.

 

      

       Gift 10.01.1813 i Brevik kirke,[ii] med Inger Margrethe Abrahamsdatter, f. 1792 i Brevik (datter av Abraham Isachsen og Dorthe Pedersdatter), døpt 28.04.1792 i Brevik kirke,[iii] konfirmert 22.03.1807 i Brevik kirke.[iv]

      

       Inger:

       Abraham Isacson og Dorte Pedersdatter - Inger Margrete                     

       Faddere: Jacob Lugs kone Ragnil Jonsd, Maren Johannesd, Peder Gunderson, Gunder Gunderson, Giert Jonsen

      

       Konfirmert som "Inger Margrethe Abrahamsdatter 15 aar".

 

 

 

II.   Inger Nilsdatter, f. 1789 på Røra i Eidanger,[12] døpt 29.03.1789 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[14] død 02.02.1857 på Rørarød i Eidanger,[v] gravlagt 10.02.1857 på Eidanger kirkegård.4

      

       Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr. - Inger

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Christie Sørensdtr. 3. Søren Kiørsrød 4. Nils Amunsen Prgd. 5. Torjus Sørensen Kiørsrød.

      

       Konfirmert som "Inger Nilsdatter Røra 16".

 

       Hun giftet seg i 1815.

 

       Copul. 3/11-1815 i Eid.

       Uk. Jakob Olsen Rørerød, 25. Gaardmand.

       Pigen Inger Nielsd. Røra, 25.

       Forl: Niels Røra og Christen Leerstang.

      

       Bosatt på Rørarød Bnr.7.

 

       Gravlagt som "Inger Nilsdatter 68 år - Kone, gift med grdmd. Jacob Olsen - Rørarød".

 

      

       Gift 03.11.1815 i Eidanger kirke,[15] med Jacob Olsen, f. 1787 på Rørarød i Eidanger,[16] (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter), døpt 26.08.1787 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[18] d. 1867.[19]

      

       Jacob:

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisti Larsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Anne Gundersdtr. Berg 2. Beate Catrine Amunsdtr. i Brevig 3. Ole Christensen Leerstang 4. Hans Isacsen ibid 5. Lars Olsen Rørerød.

      

       Konfirmert som "Jacob Olsen Rørerød 17".

 

       Barn, se under hans foreldre på Rørarød

 

      

      

III. Karen Nilsdatter, f. 1792 på Røra i Eidanger,[20] døpt 22.01.1792 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[22] død 06.12.1840 på Solverød i Eidanger,[vi] gravlagt 13.12.1840 på Eidanger kirkegård.4

      

       Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr. - Karen

       Faddere: 1. Kisti Larsdtr. Rørerød 2. Christence Hansdtr. Sunsaas 3. Nils Solie 4. Lars Hansen Røra 5. Torjus Kiørsrød.

      

       Konfirmert som "Karen Nielsdatter Røre 16".

 

       Hun giftet seg i 1823.

 

       Copul. 30/1-1823 i Eid.

       Uk. Kristen Sørensen Solverød, 29. Gaardmand.

       Pigen Karen Nilsd., Røra, 28. Gaardmandsd.

       Forl: Peder Pedersen Røra og Søren Nilsen Røra.

      

       Bosatt på Sølverød Bnr.2.

 

       Gravlagt som "Karen Nilsdatter 39 år - Gaardmand Kresten Solverøds kone - Solverød".

 

      

       Gift 30.01.1823 i Eidanger kirke,[23],[24] med Christen Sørensen, f. 1797 på Solverød i Eidanger,[25] (sønn av Søren Christensen og Amborg Nilsdatter), døpt 19.02.1797 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,[27] d. 1875.[28]

      

       Christen:

       Søren Christensen Solverød og Amborg Nilsdatter - Christen

       Faddere: Berthe Christensdatter Traaholt, Malene Christensdatter Ø Lunde, Knud Nielsen Qvædstad, Ole Erichsen Saltboden, Iver Christensen Øfre Lunde.

      

       Konfirmert som "Christen Sørensen Solverød 16".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Marthe Marie Christensdatter, født 02.08.1823 på Solverød i Eidanger,[vii] døpt 24.08.1823 i Eidanger kirke,20 død 1903.35

              

               Marthe Marie - Foreldre: Kristen Sørensen og Karen Nilsdatter Sølverød, gaardmand.

 

               Bosatt på Nordre Ås Bnr.2.

 

              

               Gift 1862,35 med Ole Eriksen, født 15.06.1812 på Ås i Eidanger,27 (sønn av Erik Nilsen og Ingeborg Maria Olsdatter), døpt 21.06.1812 i Eidanger kirke,27 død 1875.[viii]

              

               Ole:

               Erik Nielsen Aas og Ingeborg Maria Olsdatter - Ole

               Faddere: Maren Aas, Elen Aas, Jakob Grava, Ole Flokstad, Peder Aas.

              

              

              

        B.    Søren Christensen, født 02.02.1826 på Solverød i Eidanger, døpt 22.02.1826 i Eidanger kirke.20

              

               Søren - Foreldre: Christen Sørensen og Karen Nilsdatter Sølverød, gaardbruger

              

 

 

        C.    Nils Christensen, født 06.03.1830 på Solverød i Eidanger, døpt 28.03.1830 i Eidanger kirke.

              

               Nils - Foreldre: Kristen Sørensen og Karen Nilsdatter Solverød, gaardmand (hjemmedøbt 08.03)

              

               Bosatt på Sølverød Bnr.2. Han var ugift og drev bruket til først på 1860 tallet.

              

 

 

        D.   Amborg Helene Christensdatter, født 1833.[ix] .

              

               Bosatt i Larvik.

 

              

               Gift 25.01.1861 i Eidanger kirke,[x] med Lars Andersen, født 1829 i Nordre Omsland i Kjose i Brunlanes,[xi] (sønn av Anders Engebretsen og Inger Marie Olsdatter), død 1920.

              

               Lars:

               Han kom fra Omsland i Kjose.

 

 

              

        E.    Hans Christensen, født 1836,[xii] død 1913.40

              

               Bosatt på Sølverød Bnr.2.

 

              

               Gift 1866,40 med Karen Kirstine Pedersdatter, født 1836,40 (datter av Peder Pedersen og Inger Maria Jacobsdatter), død 1893.40

              

              Karen:

              Hun kom fra Berg. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Kjendalen.

      

 

      

IV. Søren Nilsen, f. 1795 på Røra i Eidanger,[29],[30] døpt 02.08.1795 i Eidanger kirke,[31] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[32] død 14.02.1858 på Røra i Eidanger, gravlagt 22.02.1858 på Eidanger kirkegård.4

      

       Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr. - Søren

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. ibid 2. Ambor Sørensdtr. Kiørsrød 3. Corporal Torjussen Kiørsrød 4. Jon Halvorsen Sandøe 5. Nils Amunsen Kaasa.

      

       Konfirmert som "Søren Nielsen Røra 16".

 

       Han giftet seg i 1822.

      

       Copul. 15/1-1822 i Eid.

       Søren Nielsen Røra, uk. og Gaardbruger, 26(?) aar.

       Pigen Alet Christine Jacobsd. Oxum, 24. Gaardmandsd.

       Forl: Peder Pedersen Røra, Anders Jacobsen Hamnen(?).

      

       Han overtok Røra Bnr.1 etter faren.

 

       Gravlagt som "Søren Nilsen - 62 1/4 år - Gaardmand - Røra".

 

      

       Gift 15.01.1822 i Eidanger kirke,[33] med[34] Aleth Christine Jacobsdatter, f. 1797 i Eidanger,[35] (datter av Jacob Halvorsen og Helge Maria Jonsdatter), døpt 06.08.1797 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[37] d. 04.10.1862.[38]

      

       Aleth:

       Jacob Halvorsen Oxum og Helga Maria Jonsdatter - Aleth Kirstine

       Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Ingeborg Andersdatter Stulen, Jon Jacobsen Oxum, Benth Knudsen Stammeland, Anders Halvorsen Grava, Elias Jacobsen Oxum.

      

       Konfirmert som "Alethe Kirstine Jacobsdatter Oxum 15".

 

       Eidanger Bind 2 nevner at Aleth og Søren skulle ha en datter som het Stina Sørensdatter, født ca 1830, som giftet seg med en slakter med navn Peder Andersen. Dette er nok en sammenblanding med Anne Kirstine Sørensdatter som giftet seg med en Peder Andersen. Hun kan ha hatt kallenavnet Stina. Det finnes ingen Stina i kirkebøkene, og ikke noe gifte med noen Stina, bare Anne Kirstine.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Nils Sørensen, født 05.09.1822 på Røra i Eidanger,[xiii] døpt 22.09.1822 i Eidanger,43 død 05.02.1823 på Røra i Eidanger,43 gravlagt 12.03.1823 på Eidanger kirkegård.24

              

               Niels - Foreldre: Søren Nielsen Røra og Alet Kirstine Jakobsdatter, gaardmand

              

               Gravlagt som "Nils Sørensen, inderst Søren Røras søn ½ aar".

              

 

 

        B.    Marthe Marie Sørensdatter, født 21.01.1824 på Røra i Eidanger,43 døpt 08.02.1824 i Eidanger kirke,43 død 1883.1

              

               Marthe Marie - Foreldre: Søren Nilsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Røra, gaardmand

              

               Bosatt på Solli Bnr.1.

 

              

               Gift 1846,[xiv] med41 Nils Amundsen, født 21.09.1821 på Solli i Eidanger,43 (sønn av Anund Nilsen og Maria Michelsdatter), døpt 07.10.1821 i Eidanger kirke,43 død 1868.1

              

               Nils:

               Nils - Foreldre: Amund Nilsen og Marie Mikkelsdatter Solie, gaardmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes morfar på Nordalseter.

 

 

              

        C.    Helene Maria Sørensdatter, født 30.08.1826 på Røra i Eidanger,43 døpt 17.09.1826 i Eidanger kirke.43

              

               Helene Maria - Foreldre; Søren Nilsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Røra, gaardmand

              

               Bosatt i Brevik.

 

              

               Gift 1850,[xv] med41 Kristoffer Sørensen, født 04.03.1821 på Langangen i Eidanger,43 (sønn av Søren Eriksen og Karen Larsdatter), døpt 18.03.1821 i Eidanger kirke,43 død 1867.49

              

               Kristoffer:

               Kristoffer - Foreldre: Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter, husmand

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Langangen.

              

              

              

        D.    Nils Sørensen, født 16.05.1830 på Røra i Eidanger,43 døpt 20.06.1830 i Eidanger,43 død 10.07.1909.[xvi]

              

               Nils - Foreldre: Søren Nilsen og Alet Kirstine Nilsdatter (JO. Feilskrevet skulle vært Jakobsdatter) Røra, gaardmand

              

               Bosatt på Røra Bnr.1 en periode før de flyttet til Hedrum ifølge Eidanger bind 2. De har nok også bodd i Tjølling.

 

              

               Gift 1857,1 med41 Maren Kristine Sørensdatter, født 08.04.1836 på Enigheten u/Omsland i Kjose i Brunlanes,50 (datter av Søren Larsen og Larine Nilsdatter), død 01.03.1927.50

              

               Maren:

               Hun kom fra Enigheten under Omsland Nordre i Brunlanes. Hennes mor var datter av Nils Amundsen på Kåsa u/Prestegården i Eidanger og nevnes under han.

 

 

              

        E.    Anne Kirstine Sørensdatter, født 19.11.1832 på Røra i Eidanger, døpt 01.01.1833 i Eidanger.51

 

              

               Gift 30.07.1855 i Eidanger kirke,51 med[xvii] Peder Andersen, født ca 1833 (sønn av Anders Christian Larsen).

              

               Peder:

               Peder Andersen Sortedal Bamble. Han var 22 år da han giftet seg.

 

 

              

        F.    Jakob Sørenen, født 08.05.1835 på Røra i Eidanger,51 døpt 19.07.1835 i Eidanger,51 død 1907.47

              

               Han bodde på Moen u/Røra.

 

              

               Gift 1865,47 med Elida Elise Simonsdatter, født 1844,1 (datter av Simon Olsen), død 1915.1

              

               Elida:

               Hun kom fra Sortebogen i Bamble.

 

 

              

        G.    Hanna Elise Sørensdatter, født 25.02.1839 på Røra i Eidanger,51 døpt 20.03.1839 i Eidanger,51 død 1840.52

 

 

 

        H.    Hanna Elise Sørensdatter, født 22.03.1844 på Røra i Eidanger,51 døpt 27.05.1844 i Eidanger,51 død 1857.52

 

 

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 728.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 728.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 728.

[7]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[15]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 572.

[24]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 572.

[29]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 193.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[34]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[35]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[38]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[iv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 572.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 451.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 446.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 576.

[x]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 195.

[xi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1164.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 289.

[xiii]  Informasjon gitt av Anders J Bleikelia.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 302.

[xv]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[xvi]  Helge Maria Jonsdatter og Jacob Halvorsen Oxum's etterkommere av Andres J. Bleiklia og Eivind Abrahamsen, side 210.

[xvii]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, side 193.