| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LILLEGÅRDEN |


 

 

 

Hans Isaksen f. ca. 1762 og Berthe Jacobsdatter f. 1754 sin familie

 

 

 

Hans Isaksen, f. ca 1762,[1] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[2] d. 1808 på Grønsholt i Eidanger,[3] gravlagt 28.05.1808 på Eidanger kirkegård.[4]

Hans Isaksen var sønn av Isak Sørensen Lerstang.

 

Han giftet seg med enken på Lillegården Bnr. 1 og ble bosatt der. Han kjøpte i 1802 gården Grønsholt.

 

Konfirmert i 1777 som "Hans Isachsen Leerstang 15".

 

Han ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782.

 

Trol. 7/7-1789 i Eid. Copul. Samme dag i Huuset.

Uk. Hans Isacs. Leerstang og Enken Birte Jacobsd. Lillegaard, til sammen viede i Huuset.

Caut: Rasmus Berg og Ole Leerstang.

 

Bosatt på Lillegården i 1801:

Hans                         Isachsen                 Husbonde                   40        1ste ægtesk.    Gaardbruger og gjæstgiver

Berthe                       Jacobsdtr               Hans kone                  47        2det ægteskab

Amund                      Nilsen                    Hendes sønner            21        Ugift  

Jacob                        Nilsen                    Hendes sønner            19                  

Wetle                        Nilsen                    Hendes sønner            17                  

Anbor Maria            Hansdtr                 Begges børn                 11                  

Nette Nicoline          Hansdtr                 Begges børn                 7                    

Ambor Margrethe    Jontr                      Tjenestepiger              21        Ugift  

Margrethe               Engebrethsdtr        Tjenestepiger              17

 

Han kjøpte gården Grønsholt i 1802.

Anno 27.08.1802 - Kammerher. Løvenskiolds skiøde til Hans Isachsen Lillegrd. paa grd. Grønsholdt skyld 2 huder m. bøx for 799 rd. (dat. 14.04.1802)

Anno 18.01.1802 - Hans Isachsen Lillegaardens skiøde til Hans Jacobsen Forbech i Brevig. Retten til den tomt i Brevig hvorpaa Jens Iversen Gravas afhendte huus stod. (dat. 17.12.1800)

 

Gravlagt som "Hans Isachsen Grønsholt 47 aar".                 

 

 

Gift 07.07.1789 i Eidanger,[5] med Berthe Jacobsdatter, f. 1754 på Nedre Lunde i Eidanger,[6] (datter av Jacob Nilsen og Amborg Anundsdatter), døpt 05.05.1754 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[8] død 22.06.1815 på Grønsholt i Eidanger, gravlagt 27.06.1815 på Eidanger kirkegård.[i]

 

Berthe:

Jacob nedre Lundes barn navnl. Birthe                                                         

Faddere: baaren af Børger Ørevigs kone, Maren Olsdatter Valen, mandfaddere: Hans Lunde, Søren Lunde, Joen Olsen Aas.

 

Konfirmert som "Børte Jacobsdatter Lunde Nedre 15".

 

Enken etter Nils Amundsen Lillegården.

 

Gravlagt som "Birthe Jakobsdatter Grønsholt, gaardkone 61 aar".

 

 

 

 

I.    Amborg Maria Hansdatter, f. 1790 på Lillegården i Eidanger,[9] døpt 22.07.1790 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[11] d. 1862,[12] gravlagt 18.09.1862.[13]

      

       Hans Isacsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr. - Ambor Maria

       Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Ane Christine Christensdtr. Leerstang 3. Tor ibid 4. Ole ibid og 5. Rasmus Berg.

      

       Konfirmert som "Ambor Marie Hansdatter Lillegaarden 15".

 

      

       Gift 19.01.1810 i Eidanger kirke,[14] med[15] Elias Jacobsen, f. 1781 på Oksum i Eidanger,[16] (sønn av Jacob Halvorsen og Helge Maria Jonsdatter), døpt 20.05.1781 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[18] død 20.04.1831 på Stulen i Eidanger,[ii] gravlagt 27.04.1831 på Eidanger kirkegård.8

 

       Se Stulen

      

      

 

II.   Netten Nicoline Hansdatter, f. 1794 på Lillegården i Eidanger,[19] døpt 31.07.1794 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke.[21]

      

       Hans Isacsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr. - Netten Nicoline

       Faddere: 1. Mad. Søren Raskes 2. Jfr. Saasen 3. Kammerh. Sewerin Løwenskiold 4. Lieut. Finne 5. Jacob Aal.

      

       Konfirmert som "Netten Nicoline Hansdatter Grønsholt 14".

 

      

       Gift 18.09.1812 i Eidanger kirke,[22] med Gunder Torjusen, f. 1789 på Søndre Lunde i Eidanger,[23] (sønn av Torjus Christensen og Gunnild Gundersdatter), døpt 08.11.1789 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke.[25]

 

       Se Søndre Lunde

 

 

 

III. Anne Serine Hansdatter, f. 1799 på Lillegården i Eidanger,[26] døpt 01.12.1799 i Eidanger kirke,[27] d. 1800 på Lillegården i Eidanger,[28] gravlagt 10.05.1800 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Hans Isachsen Lillegaarden og Berte Jacobsdatter - Anna Serine

       Faddere: Berte Christensdatter Traaholt, Amborg Margrete Jonsdatter ibid, Thor Rasmussen Leerstang, Rasmus Isachsen Berg, Lars Jørgensen ibid, Amund Lillegd.

      

       Gravlagt som " Anne Serine Hansd. Lillegaarden 24 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 28.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[8]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[12]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 192.

[13]  Helge Maria Jonsdatter og Jacob Halvorsen Oxum's etterkommere av Andres J. Bleiklia og Eivind Abrahamsen, side 16.

[14]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.