| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Jon Jacobsen f. 1735 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Sørensdatter f. ca 1730, 2 gang med Mari Sørensdatter f. 1742 og 3. gang med Kirsten Gunnersdatter f. 1751)

 

 

 

 

Jon Jacobsen, f. 1735 på Bleiklia i Bamble, døpt 11.12.1735 i Bamble,[1] d. 1802 på Oksum i Eidanger,[2] gravlagt 16.03.1802 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Jacob Andersen Bleiklia og Guri Halvorsdatter.

 

Jon giftet seg 1. gang i 1757.

 

Viet i Bamble 14.07.1757:

Soldat Jon Jacobsen Blegelie ungkarl og pigen Anne Sørensdatter Søtholt.

 

Han giftet seg 2. gang i 1767:

 

Forlovede i Bamble 01.06.1767:

Enkemand Joen Jacobsen Krabberød med pigen Maren Sørensdatter Rogn nordre,

med kongl. bevilling uagtet de skal være næstsødskendebørn dat. 16de Maj 1767.

Enkemanden fremviiste Skiftebrev af 20de Junij 1766.

Caut: Thor Hansen Høen og Thor Gundersen Rogn nordre.

 

Han giftet seg 3. gang i 1770:

 

Forlovede i Bamble 05.07.1770:

Enkemand Joen Jacobsen Krabberød som fremviste skiftebrev af 31st Augustij 1768 med pigen Kirsten Gundersdatter Rugtvet.

Caut: Hans Tostensen Giærestad og Abraham Sørensen Rogn.

 

Han kjøpte i 1776 Oksum i Eidanger sammen med det som i 1781 ble hans svigersønn Jacob Halvorsen. De kjøpte 2 huder hver. Gården ble nå delt i to. De samme pantsatt gården samme dagen til Postmester Hans Knudsen for et lån på 500 rdl. (datert 25.08.1776). De betalte dette tilbake i 1780. (datert 15.09.1779)

 

Han ble nevnt på Oksum i 1782:

Oxum, Jon, 1 kone, 1 barn

 

I 1790 ble hans niese, Anne Halvorsdatter f. 1775, konfirmert bosatt på Oksum. Han var da 18 år gammel og bosatt hos sin onkel Jon Jacobsen.

 

Han er bosatt på Oksum i 1801:

John                   Jacobsen               Husbonde           66        3die ægteskab Gaardbruger

Kisti                   Gunnersdtr           Hans kone          50        1ste ægteskab 

Kirsten Marie    Jacobsdtr             Fosterdatter         8                    

Jørgen               Lucassen              Tjenestefolk        18        Ugift   

Karen               Jonsdtr                 Tjenestefolk         29       

     

Jordavgiften 1802:
Oxum
Jon Krabberød 2 huder 1 skind, Jacob Halvorsen 2 huder 1 skind

 

Gravlagt som "Jon Jacobsen Oxum 66 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 534

24.1.1791    Oksum i Eidanger

       Oppgivelsesskifte: Jon Jacobsen og h. Kirsti Gunnersdtr. g.1.g. Anne Sørensdtr. død.

       Barn i 1ste:

       1. Helge Marie Jonsdtr. g.m. Jacob Halvorsen.

       Barn i 2nt:

       2. Anne Jonsdatter g.m. Jacob Olsen Landgangen.

Gods:   Øxum - kjøpt i 2net ekteskap. Skal nå gis til yngste datter m/mann.

Anne arver; 1200 rdl. Helge Maria: 400 rdl.

Inntekt: 1600 rdl. Ingen gjeld.

 

 

(1) Gift 14.07.1757 i Bamble,[i] med Anne Sørensdatter, født 1721 på Rønholt i Bamble,[ii] (datter av Søren Mortensen og Amborg Jonsdatter), døpt 02.03.1721 i Bamble,[iii] død 1766 på Krabberød under Gjerstad i Bamble, død 05.05.1766 i Bamble.[iv]

 

Anne:

Sørren Rønholts datter Anne.

Faddere: Peder Rønholt, Ingelbret Haverdal, Asber Haverdal, Kisti Rønholt.

 

Hun kom fra Søtholt da hun giftet seg. I bygdeboken for Bamble bind 1 nevner Schilbred at hun var datter av Søren Jonsen Søtholt. Han bygger da trolig på at de bruker Sørens Jonsens kone, Kirsti Sørensdatter f. 1708, som fadder til to av sine barn. Søren Jonsen sin sønn, Jacob, var også fadder til hennes første barn. Anne og hennes etterkommere ble ikke nevnt i skifte etter Søren Jonsen i 1780, så dette er feil. Søren Jonsen døpte heller ikke noen datter Anne i rett alder.

 

Det var datteren av Søren Mortensen på Rønholt som giftet seg med Jon Jacobsen. Hennes bror Morten Sørensen Garstad var trolover. Søren Jonsen sin kone, Kirsti Sørensdatter, var hennes eldre søster. Det var grunnen til fadderbruken.

 

Anne står som 36 år da hun ble gravlagt. Det er da feil, hun var 45 år.

 

Gravlagt som "Joen Jacobsen Krabberøds kone Anne Sørensdatter 36 aar".

 

1766 20/6    Protokoll 6b fol. 624

Gjerstad, plass "Kraberød"

Anne Sørensdtr. +      g. Jon Jacobsen  

            Barn:

            1.  Helgie Maria Jonsdtr., 6 år

Brt. 40 - 1 - 10

Net. 34 - 3 - 10.

 

 

(2) Gift 08.10.1767 i Bamble,[4] med Mari Sørensdatter, også kjent som Maren, f. 1742 i Bamble (datter av Søren Torsen og Else Larsdatter), døpt 21.10.1742 i Bamble,[5] d. 1768 på Krabberød i Bamble, gravlagt 29.07.1768 i Bamble.[6]

 

Mari:

Søren Thoersens og Else Larsdatters barn Mari.

Faddere: Anna Thoersdatter Høen, Maria Toersdatter, Zacharias Stoche, Søren Amundsen, Jørgen Isachsen

 

Hun kom fra Nordre Rogn i Bamble.

 

Gravlagt som "Joen Jacobsen Krabberøds kone Mari Sørensdatter 26 aar".

 

 

(3) Gift 02.11.1770 i Bamble,[7] med Kirsten Gunnersdatter, f. 1751 på Rugtvedt i Bamble (datter av Gunder Torstensen og Anne Åsoldsdatter), døpt 29.08.1751 i Bamble,[8] d. 02.11.1836 på Rugtvedt i Bamble.[9]

 

Kirsten:

Hun kom fra Rugtvedt i Bamble.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1805:

 

Copul. 10.10.1805 i Eid.

Ungkarl Hans Olsen Aanerød af Solum sogn og Enken Kirsten Gunnersdatter Oxum.

Caut: Thor Rasmussen Leerstang og Rasmus Isachsen Berg.

 

 

Kirsten giftet seg 2. gang i 10.10.1805 i Eidanger kirke,[10] med Hans Olsen, f. 1777 på Ånnerød i Solum (sønn av Ole Hansen og Anne Isachsdatter), døpt 07.09.1777 i Solum kirke.[11]

 

Hans:

Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Ole Aanrøe og Anna Isachsdatter. 

Faddere: Kisti Tveten, Maria Pedersdatter Findahl, Peder Findahl, Anders Rougtvedt, Peder Røra

 

Folketelling 1801 på Ånnerød, Solum:

Her er den 22 år gamle Hans Olsen ført hos sin mor Anne Isachsdatter.

 

Han og Kirsten kom til Rugtvedt i Bamble. De fikk i 1807 skjøte på 2 huder i gården Rugtvedt.

 

 

 

I.    Helge Maria Jonsdatter, (datter av Jon Jacobsen og Anne Sørensdatter) f. 1759 på Krabberød i Bamble, døpt 01.08.1759 i Bamble kirke,[12] død 07.08.1820 på Oksum i Eidanger,[v] gravlagt 14.08.1820 på Eidanger kirkegård.[vi]

      

       Jon Jacobsen Krabberød og Mern Sørensdatter datter Helge Maria

       Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Halvor Jacobsen Blegelien, Niles Pedersen Svinland, Jacob Sørensen Søtholt.

 

            

       Gift 08.02.1781 i Eidanger kirke,[13] med Jacob Halvorsen, f. 1753 på Feset i Bamble,[14] (sønn av Halvor Eriksen og Aleth Jakobsdatter), døpt 30.12.1753 i Bamble kirke,[15] død 03.05.1823 på Oksum i Eidanger,[vii],14 gravlagt 11.05.1823 på Eidanger kirkegård.14

      

       Se Oksum denne gården

 

      

 

 

II.   Jacob Jonsen, (sønn av Jon Jacobsen og Anne Sørensdatter) f. 1762 på Krabberød i Bamble, døpt 25.03.1762 i Bamble kirke,[16] d. 1762 på Krabberød i Bamble, d. 29.08.1762 i Bamble.[17]

      

       Jon Jacobsen Krabberød og Anne Sørensdatters søn kaldet Jacob.

       Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Johanne Pedersdatter ibid, Hans Jonsen Grommestad, Halvor Jacobsen Blegelien, Thor Ellingsen Krabberød.

      

       Gravlagt som "Jon Jacobsen Krabberød og Anne Sørensdatters søn Jacob 22 uger".

 

 

 

III. Anne Jonsdatter, (datter av Jon Jacobsen og Kirsten Gunnersdatter) f. 1771 på Krabberød i Bamble, døpt 21.04.1771 i Bamble kirke,[18] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[19] død 26.12.1832 på Oksum i Eidanger,11 gravlagt 04.01.1832 på Eidanger kirkegård.

      

       Joen Jacobsen Krabberøe og Kirsten Gundersdatter barn n. Anne

       Faddere: Michel Eeghs kone Marthe Olsdatter, Anders Gundersdatter Rougtved, Gunder Taastensen ibid, Arne Hansen i Stathelle, Niels Svendsen Grasmyr.

      

       Konfirmert som "Anne Jonsdatter Oxum 16".

 

      

       Gift 28.10.1789 i huset i Eidanger,[20] med Jacob Olsen, f. 1759 i Langangen i Eidanger,[21] (sønn av Ole Sørensen og Karen Christensdatter), døpt 23.12.1759 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[23] død 29.10.1829 på Oksum i Eidanger,13 gravlagt 07.11.1829 på Eidanger kirkegård.14

      

       Se Langangen

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 52-53.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 400.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 252-253.

[9]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[10]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[11]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 28, 29.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 302.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 265.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 319.

[17]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 480-481.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 507.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 195.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.[i]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 80-81.

[ii]  Alder ved død.

[iii]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 140-141.

[iv]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 486-487.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[vi]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003, 100.