| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

SØNDRE AAS |      


 

 

Ingeborg Finbosdatter f. 1722 sin familie (Hun var 1. gang gift med Halvor Rasmussen f. omkring 1715, 2. gang med Torjus Larsen f. 1727 og 3. gang med Jacob Eriksen f. 1738)

 

 

 

Ingeborg Finbosdatter, f. 1722 på Humlestad i Sannidal,[1] døpt 01.03.1722 i Sannidal kirke,[2] d. 1803 på Ås i Eidanger,1 gravlagt 15.06.1803 på Eidanger kirkegård.[3]

Hun var datter av Finboe Ellefsen og Kjerstin Larsdatter Humlestad i Sannidal.

 

Faddere: Lars Gunnelstad, Ole Tvetere, Kari Loftou og Mari Larsdatter.

 

Ingeborg giftet seg 1. gang i Sannidal i 1741.

 

Ved skifte etter faren på Humlestad i 1742 var hun gift med Halvor Holtene. To av brødrene hennes ble nevnt i skifte etter mannen Torjus på Ås i Eidanger i 1766. Dette var Anders Finboessøn Støle og Ellef Finbossøn Humlestad.

 

1742 3/7 Findboe Ellefsen + g. 1. Anne Olsdatter + 23/6 8/7 1722 Protokoll 4, Fol 211b
Humlestad g. 2. Kierstin Larsdatter

Barn i 1. Ekteskap :
1. Ellef Findbosenb. Holtane Myndig
Barn i 2. Ekteskap :
2. Ole Findbosen Myndig
3. Anders Findboesen 23 år
4. Lars Findbosen 15 år
5. Poul Findbosen 12 år
6. Anne Findbosdatter 26 år, ugift
7. Ingeborg Findbosdatter g. Halvor Holtene
8. Johanne Findbosdatter 12 år
9. Maria Findbosdatter 10 år

Avdødes slekt :
Bror : Lars Ellefsen, Lofthaug
Bror : Ellef Hocholt (?)
Søsters mann : Otter Rinde
Søsters mann : Ole Hegeland
Første kones slekt : bror Henrich Olsen +

Jordgods i Humlestad og Holtene og Sannidal kirke

 

Ingeborg giftet seg 2. gang i Sannidal i 1747.

 

Ås søndre i 1762:

Gaardsnavn: Aas syndre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Torjus Aas og kone

 

Hun giftet seg 3. gang i Eidanger i 1766.

 

Cop. 9/10-1766 i Eid.

Efter Kongelig Bewilling uden Trolovelse og i Kirken,

Uk. Jacob Erichsøn og Enchen Ingebor Findbosd. Aas.

 

Anno 20.06.1795 – Aflyst Ingeborg Findboesdatters pant obl. til Hr. Jacob Cudrio stor 400 rd., hvorfor var pantsat m. 1.ste prior 3 hud 1 skind udi Grd.ne Søndre og Nordre Aas, dat. 23. marts 1787, afgivet 14. apr. 1795

 

Hun var bosatt hos datteren Johanne på Ås i 1801 og døde der i 1803.

 

Gravlagt som "Ingebor Findboesdatter Aas 82 aar ".

 

 

(1) Gift 11.06.1741 i Sannidal kirke,2 med[4] Halvor Rasmussen, f. omkring 1715,[5] d. før 1747

 

Halvor:

Halvor Rasmussen Holtene.

 

 

(2) Gift 18.10.1747 i Sannidal,2 med1 Torjus Larsen , f. 1727 på Haugland i Drangedal,1 (sønn av Lars Torsen og Tore Gundersdatter ), døpt 25.05.1727 i Drangedal,[i] d. 1766 på Ås i Eidanger,[ii] gravlagt 05.04.1766 på Eidanger kirkegård.[iii]

 

Torjus:

Han kom fra Haugland i Drangedal. Han hadde to søsken i Eidanger, Tor Larsen f. 1730 på Skrapeklev og Gunder Larsen f. 1733 på Ørstvet.

 

De giftet seg i Sannidal, men døpte barn bosatt på Haugland i Drangedal frem til 1753.

 

Han kjøpte en del av Nordre Ås i 1756:

Anno 23.01.1756 – Cancelie Raad Løvenskiolds med flere deres skiøde til Torgius Larsen paa 4 huder i Aas for 240 rd. (dat. 27.01.1755)

Anno 06.09.1756 – Torgius Larsen Aas, hans skiøde til Hr. Christopher manal i Brevig, paa en Pls. kaldet Captain Rødningen for summe 30 rd. (ingen videre dato)

Anno 27.01.1763 – Toer Larsens skiøde til Torgius Larsens Søndre Aas på 3 huder i Nordre Aas med bøxel for 335 rd. (dat. 29.11.1762)

Anno 27.01.1763 – Torgius Larsens panteobl. til Ole Olsen Finde i Hitterdal for cap. 250 rd. med pant i 2 ½ hus i Nordre Aas. (dat. 20.10.1762)

 

Han fikk skjøte på 3 huder i gården i 1762:

Anno 27.01.1763 – Toer Larsens skiøde til Torgius Larsen Søndre Aas paa 3 huder i Grd. Nordre Aas med bøxel for 335 rd. (dat. 29.11.1762)

 

Gravlegges som " Torjus Larson Aas 45 aar ".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 633         

11.7.1766  Aas i Eidanger

       Torgjus Larsen død g. Ingeborg Findbosdtr.

       Barn:

       1.   Harald 18 år.

       2.   Anne 15 år.

       3.   Marie 13 år.

       4.   Kisti 5 år.

       5.   Johanne 2 år.

Laugverge for enken: Hans Rolfsen Herøen

Formyndere: Lars Harraldsen Kjørholt, morbroderen Anders Findbosen Støle i Sannichedal, morbroderen Elef Findbosen Homlestad i Sannichedal.

Brutto 886-2-0.

Netto 838-2-0.

Dessuten jord:1. i søndre Aas 4 Huder med Bøxel og H. for 400 rd. 2. i nordre Aas 3 Huder med Bøxel og Herlighed for 335 rd.

 

 

(3) Gift 09.10.1766 i Eidanger kirke,[8] med Jacob Eriksen, f. 1738 på Søndre Lunde i Eidanger,[9] (sønn av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 23.03.1738 i Eidanger kirke,9 konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[10] d. 1786 på Ås i Eidanger,[11] gravlagt 23.10.1786 på Eidanger kirkegård.11

 

Jacob:

Erich Lunde og Karen Nielsdatter - Jacob

Faddere: baaren af Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christopher Andersen Borrestad, Halvor Nordal.

 

Han konfirmeres som "Jacob Erichsen Syndre Lunde 18 aar".

 

Han stod som 24 år under skifte etter faren i 1764.

 

Han fikk ingen barn.

 

Det undernevnte gjelder Nordre Ås:

Anno 17.05.1770 - En Contract oprettet mellom Jacob Erichsen Aas og sin Stæd søn, Haaver Torjusen samt Olef Humlestad samt Anders Nielsen Støele. Aas gaarden i Eidanger sogns angaaende. (dat. 30.12.1769)

 

Matrikulen 1774:

Søndre Aas – Oppsittere Jacob, Niels og Sr. Jens Kiil kiøbmand

 

Odelskatten 1774:

Jacob Eriksen 3 huder 6 skinn i Søndre Aas, Niels Erichsen 4 skind i Søndre Aas.

 

Han solgte en del av gården i 1776:

Anno 26.01.1776 – Jacob Erichsen Aases skiøde til Niels Sørensen for en part af gaarden Aas’es eiendom Ødegaarden kaldet, der vel rettens medeles skyld sadt for 5 skind, imod betalt 80 rd. (dat. 17.08.1775)

Anno 26.01.1776 – Jacob Erichsen Aas og hustrue Ingeborg Findboesdatters panteforskrivelse til dennes 2’de umyndige døtre, Kirsten og Johanne Torjusdattre af denne given gave, hver 40 rd. – 80 rd. til sammen, hvorfor er givet som underpant mod 1’ste priors ½ hus i Søndre Aas.gaard (dat. 24.12.1775)

 

Han nevnes på Ås søndre i 1782:

Aas søndre, Jakob, 1 kone, 1 barn, 2 tjenestefolk

 

Det var skifte etter han på Søndre Ås 30. oktober 1786. Han døde uten livsarvinger. Derfor arvet hans 3 brødre og 4 søstre. Her er blant andre nevnt broren Ole Erichsen på Saltboden u/Grava. De andre søsknene var:

 1) Christen Erichsen, død, 3 barn: Sto, Erich og Kari; 2) Niels Erichsen på Ødegården u/Ås; 3) forannevnte Ole; 4) Elen Erichsdatter, død, barna Søren Olsen på Bakke i Kvelle, Anne Olsdatter gm. Jon Solli, Nette Olsdatter gm. Michel Iversen Setret, Kari Olsdatter; 5) Ingeborg Erichsdatter gm. Knud Larsen Ris i Gjerpen; 6) Gunhild Erichsdatter gm. Lars Iversen Setret; 7) Mari Erichsdatter, død, etterlot seg barna Torger Haaversen samt Kari og Mari Haaversdøtre.

 

Gravlegges som " Jacob Erics. Aas 49 aar ".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 148b

Skifte 30. October 1786 paa gaarden søndre Aas i Edanger

Jacob Erichsen død, enke Ingeborg Findbolsdatter.

Arvinger som er 3 brødre og 4 søstre:

1. Eldste bror Christen Erichsen, død og etterlatt seg 3 børn, 2 sønner og 1 datter:

          1) Stoe Christensen, myndig og tiener hos Ingebret nedre Lunne.

          2) Erich Christensen, 22 aar gl. og bor paa garden hos moderen.

          3) Kari Christensdatter, 11 aar gl.

2. Bror Niels Erichsen, myndig og bor paa Ødegaarden under Aas.

3. (Bror) Ole Erichsen, myndig og bor paa Saltboen under gaarden Grava.

4. Eldste søster Elen Erichsdatter, død og etterlatt seg 5 børn, 4 piger og og 1 dreng:

          a) Søren Olsen, myndig og bor paa gaarden Bache i Qvæl sogn.

          b) Anne Olsdatter, g.m. Jon Olsen Soeli.

          c) Nette Olsdatter, g.m. Michel Iversen Setteret.

          d) Kari Olsdatter, 14 år og tiener hos Anders Nordahl

          e) en datter uteglemt i opplistingen innledningsvis, men står blant arvingene senere:

             - Berthe Olsdatter

5. (Søster) Ingeborg Erichsatter, g.m. Knud Larsen Riis i Gjerpen sogn.

6. (Søster) Gunnild Erichsdatter, g.m. Lars Iversen Setteret.

7. (Søster) Mari Erichsdatter, død og etterlatt seg 2 sønn og 3 døtre:

          a) Torgius Haavorsen, 14 aar gl.

          b) Kari Haavorsdatter, 10 aar gl.

          c) Maria Haavorsdatter, 2 aar.

Til formynder for de umyndige:

- for S. Christen Erichsen sine børn ble farbroren Ole Erichsen Saltboen

- for Kari Olsdatter ble Michel Iversen Setteret.

- for Mari Erichsdatters børn ble faren Haavor Torgiusen Aas.

Jordegods: Boet eide 3 huder 1 skind i søndre Aas verdsatt til 675 rdl.

Brutto: 921-0-9.

Netto: 741-1-7.

 

 

 

I.    Haavard Torjusen, (sønn av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter) f. 1749 på Haugland i Drangedal,[i] døpt 26.01.1749 i Drangedal,[ii] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[iii] d. 27.03.1820 på Bjørsund u/Bjønnes i Eidanger, gravlagt 04.04.1820 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

       Konfirmert i 1765 som "Haavor Toriuson fra Aas 16".

      

       Han var 18 år under skifte etter faren i 1766.

      

      

       (1) Gift 28.12.1770 i Eidanger kirke,8 med[15] Maren Eriksdatter, f. 1742 på Søndre Lunde i Eidanger,[16] (datter av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 16.12.1742 i Eidanger kirke,16 d. 1786 på Ås i Eidanger,15 gravlagt 25.05.1786 på Eidanger kirkegård.11

 

      

       (2) Gift 16.01.1787 i Eidanger kirke,8 med15 Anne Knutsdatter, f. 1766 på Nordre Riis i Gjerpen,[17] (datter av Knut Larsen og Ingeborg Eriksdatter), døpt 05.10.1766 i Gjerpen.[18] død 26.11.1827 på Bjørsundtangen u/Bjønnes i Eidanger, gravlagt 02.12.1827 på Eidanger kirkegård.

 

       Se Søndre Ås denne gården

 

 

      

II.   Anne Torjusdatter, (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter) f. 1751 på Haugland i Drangedal,13 døpt 22.08.1751 i Drangedal,[i] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke.[ii] død 01.01.1819 på Nordre Ås i Eidanger, gravlagt 08.01.1819 på Eidanger kirkegård.

 

       Hun var 15 år under skifte etter faren i 1766.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Anne Torjusdatter Aas 17".

      

      

       Gift 29.12.1773 i Eidanger kirke,8 med[20] Nils Eriksen, f. 1748 på Søndre Lunde i Eidanger,[21] (sønn av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 15.09.1748 i Eidanger kirke,21 konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke.19

      

       Se Nordre Ås

 

     

      

III. Marie Torjusdatter , (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter) f. 1753 på Haugland i Drangedal,[i] døpt 16.12.1753 i Drangedal,[ii] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,22 d. 1780 i Brevik, gravlagt 13.11.1780 i Brevik kirke.[iii]

 

       Hun var 13 år under skifte etter faren i 1766.

      

       Konfirmert i 1769 som "Marie Torjusdatter Aas 15".

      

       Hun kom fra Aas da hun giftet seg.

 

      

       Gift 02.11.1775 i Eidanger kirke,8 med Nils Sørensen, f. 1752 på Øvre Lunde på Heisted,[24],[25] (sønn av Søren Anundsen og Sara Christensdatter), døpt 02.07.1752 i Eidanger kirke,24,25 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,19 d. 1814 på Nøklegård i Eidanger,[26] gravlagt 08.06.1814 på Eidanger kirkegård.26

      

       Se Nøklegård

 

 

 

IV. Kirsti Torjusdatter, (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter) f. ca 1761 på Ås i Eidanger,12,[27] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[28] d. 1809 på Grava i Eidanger,[29] gravlagt 08.09.1809 på Eidanger kirkegård.30

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 28. juni 1761 finnes blant introduserte kvinner "Torjus Aases kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun var 5 år under skifte etter faren i 1766.

      

       Konfirmert i 1776 som "Kirsten Torjusdatter Aas 15".

 

      

       Gift 17.10.1780 i Eidanger kirke,8 med Ole Jacobsen, f. 1746 på Grava i Eidanger,[30] (sønn av Jacob Olsen og Anne Nilsdatter), døpt 07.02.1746 i Eidanger kirkegård,31 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,13 d. 1802 på Grava i Eidanger,[31] gravlagt 05.12.1802 på Eidanger kirkegård.32

      

       Se Søndre Grava

 

 

      

V.   Johanne Torjusdatter, (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter) f. 1764 på Ås i Eidanger,12 døpt 11.06.1764 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,29 død 30.11.1819 på Håøya i Eidanger, gravlagt 04.12.1819 på Eidanger kirkegård.

 

       Torjulfs Laersen Aaes og Ingebiørg Finboesdtr. Maren og Johanna

       Faddere: Anna Eriksdtr. Kiørholt, Maren Andersdtr. Ørestvet, Hans Andersen Aas, Laers Haraldsen Kiørholt, Niels Pedersen Værsvigen

       - Maria Halvorsdtr. Stranden, Elisabeth Ivarsdtr. Grave, Halvard Olsen Ørestvet, Thord Laersen Skrabeklev, Jens Ivarsen Grave.

       Merknad: tvillinger.

      

       Hun var 2 år under skifte etter faren i 1766.

      

       Konfirmert i 1779 som "Johanne Torjusdatter Aas 15".

 

      

       (1) Gift 30.12.1783 i Eidanger kirke,8 med24 Anund Sørensen, f. 1735 på Øvre Lunde i Eidanger,24 (sønn av Søren Anundsen og Sara Christensdatter), døpt 23.10.1735 i Eidanger kirke,[34] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[35] d. 1789 på Øvre Lunde i Eidanger,24 gravlagt 05.04.1789 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Se Øvre Lunde

 

 

       (2) Gift 22.07.1790 i Eidanger kirke,34,8 med Christian Sørensen, f. ca 1767 på Mørje i Brunlanes,34,[37] (sønn av Søren Larsen og Mari Jacobsdatter), død 11.02.1843 på Håøya i Eidanger, gravlagt 19.02.1843 på Eidanger kirkegård.

      

       Se Nordre Ås

 

 

      

VI. Maren Torjusdatter, (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter) f. 1764 på Ås i Eidanger,33 døpt 11.06.1764 i Eidanger kirke,33 d. 1764 på Ås i Eidanger,[38] gravlagt 23.09.1764 på Eidanger kirkegård.39

      

       Torjulfs Laersen Aaes og Ingebiørg Finboesdtr. Maren og Johanna

       Faddere: Anna Eriksdtr. Kiørholt, Maren Andersdtr. Ørestvet, Hans Andersen Aas, Laers Haraldsen Kiørholt, Niels Pedersen Værsvigen

       - Maria Halvorsdtr. Stranden, Elisabeth Ivarsdtr. Grave, Halvard Olsen Ørestvet, Thord Laersen Skrabeklev, Jens Ivarsen Grave.

       Merknad: tvillinger.

      

       Gravlagt som "Maren Thorjulfsd. Aas 15 uger".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[2]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[4]  Skifte etter hennes far.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 232.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 43.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[12]  Skifte etter faren.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 102.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 238.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 79.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 237.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 134.

[22]  Alder ved konfirmasjonen.

[23]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[27]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 114.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[32]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 477.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[37]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 365.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.