| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |


 

 

 

Ole Nilsen f. ca 1723 og Eli Eriksdatter f. 1727 sin familie

 

 

 

Ole Nilsen, f. ca 1723 på Bakke i Hedrum,[1] d. 1798 på Bakke i Hedrum.[2]

Han var sønn av Nils Klausen Bakke.

 

Han giftet seg i 1750.

 

Trol. 1/10-1750 i Eid. Copul. 22/10-1750.

Soldat og Uk. Ole Nielsøn Bache fra Qvelde Sougn med Pigen Elen Erichsd. Syndre Lunde.

Hafde Officer Seddel.

Caut: Niels Joensøn Siljen og Amund Olsøn Lillegaarden.

 

Ole var bruker på Bakke Bnr 1 fra 1750 til 1779. Han ble stevnet for ulovlig hogst sammen med naboen ifølge bygdeboken, men han ble ikke dømt for dette.

 

 

Gift 22.10.1750 i Eidanger kirke,[3] med[4] Eli Eriksdatter, også kjent som Ellen, f. 1727 på Søndre Lunde i Eidanger,[5] (datter av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 04.04.1727 i Eidanger kirke,[6] d. 1776 på Bjerke i Hedrum,[7] gravlagt 25.02.1776 i Hedrum.[8]

 

Eli:

Errich Olsen Lunde og Karen Nielsdatter - Ellen

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Amborg Olsdatter Qvæstad, Martha Christensdatter Lunde, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Olle Søfrensen Møller.

 

Hun stod som 36 år og gift under skifte etter faren i 1764. Hun var nevnt i skifte etter broren Jacob på Ås i 1786 som død og etterlot seg sønnen Søren Olsen på Bakke i Kvelde sogn.

 

Gravlagt i 1776 som "Elen Erichsd: Bierche 49 ann: n:". Her skulle det vel stått Bache?

 

 

 

I.    Søren Olsen, f. 1751 på Bakke i Hedrum,[9] døpt 20.06.1751 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[10] d. 1812 på Bakke i Hedrum.[11]

      

       Faddere: Giørand Ragnildrød, Siri Backe, Anders Jacobsen Nordal, Tærjer Backe, Christen Erichsen Lunde i Eidanger Sogn.

      

       Han bodde på Bakke i Kvelde sogn under skifte etter sin onkel Jacob Eriksen på Ås i 1786. Han overtok som bruker etter sin far.

 

      

       Han giftet seg med[12] Dorte Jacobsdatter, f. omkring 1755,[13] d. 1836 på Bakke i Hedrum.[14]

 

       Dorte:

       Hedrum bygdebok, bind 3 - side 868:

       Skiftet 1813 efter Søren angir boet totalt i riksbankdaler, men gjenstandene i riksdaler, ny verdi. Boets brutto 1648 rbd. 36 skill., som i Rigsbankpenge ny Værdi blir 274 rdl. 70 skill. netto 172 rdl. 48 skill. Løs-øre: Stor kobberkjele - 16 rdl., endel tinn - 26 rdl., to kakkelovner - 60 og 30 rdl., smedredskap - 50 rbd., kullmile 60 lester - 240 rbd., kullmile 30 lester - 120 rbd. Dyr: Rød 10 års hingst - 300 rbd., 7 kuer á 70 rbd., 1 ku - 20 rbd., 8 sauer - 56 rbd., 1 sommergris - 10 rbd.

 

 

 

II.   Karen Olsdatter, f. 1753 på Bakke i Hedrum,[15] døpt 11.06.1753 i Kvelde kirke.[16]

      

       Faddere: Else Ellefsd: Biønnes, Siri Nielsd: Backe, Anders Nordal, Lars Sigvardsen Backe, Christen Erichsen N: Lunde i Eidanger Sogn.

 

 

 

III. Anne Olsdatter, f. 1755 på Bakke i Hedrum,[17] døpt 07.12.1755 i Kvelde kirke.[18]

      

       Faddere: Birthe Nielsd. Nordal Siri Backe, Halvor Nordal, Lars Backe, Jacob Erichsen ibid.

      

       Hun var ifølge skifte etter morens bror Jacob Erichsen i 1786 gift med Jon Solli. Dette må være feil da det var søsteren Berthe som giftet seg med Jon Olsen Solli.

 

 

 

IV. Karen Olsdatter, f. 1759 på Bakke i Hedrum,[19] døpt 22.07.1759 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum.[20]

      

       Faddere: Karen Torsd., Ingeborg Lunde, Jacob ibid., Lars Back, Hans Biønes.

 

 

 

V.   Anne Tonette Olsdatter, også kjent som Nette, f. 1761 på Bakke i Hedrum,[21] døpt 19.07.1761 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[22] d. 1795 på Nordalseter i Eidanger,[23] gravlagt 11.01.1795 på Eidanger kirkegård.[24]

 

       Ole Backes Daatter Antonette.

       Faddere: Siri Backe, Ingeborg Lunde, Christen Erichsen ibid., Peder Bonegolt, Jacob Erichsen Lunde.

 

      

       Gift 27.06.1782 i Eidanger kirke,[25] med[26] Michel Iversen, f. 1749 på Nordalseter i Eidanger,[27] (sønn av Iver Arnesen og Maria Michelsdatter), døpt 22.06.1749 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[29] død 01.01.1828 på Nordalseter i Eidanger,[i] gravlagt 09.01.1828 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

       Se Nordalsetret i Eidanger

 

 

 

VI. Nils Olsen, f. 1765 på Bakke i Hedrum,[30] døpt 31.03.1765 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[31] d. 1765 på Bakke i Hedrum, gravlagt 16.05.1765 i Hedrum.[32]

      

       Ole Bakkes søn Niels

       Faddere: Gunild Sæter, Cicel Iversd. ibid., Niels Solie, Peter Stranden, Jacob Erichsen Skoeleholder i Eidanger.

      

       Gravlagt som "Niels Olsen Bakke 6 hebd: n:".

 

      

 

VII. Berthe Olsdatter, f. ca 1768 på Bakke i Hedrum,[33],[34] død 02.07.1819 på Sundsåsen i Eidanger, gravlagt 08.07.1819 på Eidanger kirkegård.12

      

       Hun er uteglemt i starten av skifte etter morens bror Jacob Erichsen i 1786. Hun er derimot nevnt i slutten av skifte blant arvingene.

      

       Søsteren Anne var ifølge starten av skifte gift med Jon Solli. Der skulle det nok ha stått Berthe da det var hun som gifter seg med Jon Olsen og som bodde en tid på Solli.

 

      

       Gift 23.10.1785 i Hedrum,[35] med Jon Olsen, f. 1760 på Nordalseter i Eidanger,[36] (sønn av Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[37] død 03.01.1847 på Ås i Eidanger, gravlagt 10.01.1847 på Eidanger kirkegård

      

       Se Solli i Eidanger

 

      

 

VIII. Karen Olsdatter, f. 1771 på Bakke i Hedrum,[38] døpt 01.12.1771 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[39] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke.[40]

      

       Faddere: Marthe Backe, Anne Larsd. ibid., Michel Sæter, Ole Qvelle, Peder Wesbye.

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren bror Jacob Erichsen i 1786.

      

       Foreldrene bruker faddere fra Nordal.

 

       Det er derfor trolig henne som konfirmeres i Eidanger i 1788 som "Kari Olsdatter p. Nordal 17".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[8]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[10]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[15]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[16]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[17]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[18]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[19]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[20]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[20][21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[22]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[29]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[30]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[31]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[32]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[33]  Skifte etter faren.

[34]  1801 tellingen.

[35]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 11.

[36]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[38]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[39]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.