| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SOLLI I


 

 

 

Jon Olsen f. 1760 sin familie (Hans giftet seg 1. gang med Berthe Olsdatter f. ca 1768 og 2. gang med Kirsten Ingebretsdatter f. 1769)

 

 

 

 

Jon Olsen, f. 1760 på Nordalseter i Eidanger,[1] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke.[2]

død 03.01.1847 på Ås i Eidanger, gravlagt 10.01.1847 på Eidanger kirkegård.

 

Han var sønn av Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter Oksum.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Ole Olsens kone paa Sætre" etter å ha fått et barn.

 

Det var nok han som konfirmeres i 1777 som "Jon Olsen p. Solie 16".

 

Forlovere ved gifte i Hedrum i 1785: Lars Sæter, Søren Bakke

 

Hans mor var bosatt hos han som enke i 1801.

 

Bosatt på Kjendalen i 1801:

John           Olsen                 Mand              43   1ste ægteskab                          Inderste, dagarbeyder

Berthe        Olsdtr                Kone               42   1ste ægteskab 

Marthe       Jonsdtr             Deres datter    11                  

Margrethe  Jonsdtr            Hans moder     83   Enke efter 2det ægteskab        lægslem

 

Han giftet seg 2. gang i 1823.

 

Copul. 20/6-1823 i Eid.

Enkem. Jon Olsen Grina, 63. Huusmand.

Enken Kirsten Ingebretsd., 52. Huusmandsenke.

Forl: Jakob Kaagersvold og Nils Hierdevigen.

 

Han døde på Ås i 1847.

 

 

(1) Gift 23.10.1785 i Hedrum,[3] med Berthe Olsdatter, f. ca 1768 på Bakke i Hedrum,[4],[5] (datter av Ole Nilsen og Eli Eriksdatter), død 02.07.1819 på Sundsåsen i Eidanger, gravlagt 08.07.1819 på Eidanger kirkegård.[i]

 

Berthe:

Hun er uteglemt i starten av skifte etter morens bror Jacob Erichsen i 1786. Hun er derimot nevnt i slutten av skifte blant arvingene.

 

Søsteren Anne var ifølge starten av skifte gift med Jon Solli. Der skulle det nok ha stått Berthe da det var hun som gifter seg med Jon Olsen og som bodde en tid på Solli.

 

Det var nok hun som døde i 1819 og som gravlegges som "Birthe Olsdatter, huusmandskone under Sundsaasen 63 aar". Hennes mann giftet seg som enkemann i 1823. Litt gal alder, men det var nok henne.

 

 

(2) Gift 20.06.1823 i Eidanger kirke,[6] med Kirsten Ingebretsdatter, f. 1769 på Langangen i Eidanger,[7] (datter av Ingebret Hansen og Margit Arvesdatter), døpt 18.03.1769 i Eidanger kirke,[8] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[9] død 17.05.1852 på Viersdalen i Eidanger, gravlagt 23.05.1852 på Eidanger kirkegård.3

 

Kirsten:

Engebret Hansen Langangen og k. Margit Arvesdtr. - Kirsten

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Dorte Ewensdtr. Lønnebache 3. Ole Larsen Harewarp 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Anders Sørensen Langangen.

 

Det kan være hun som konfirmeres i Eidanger i 1786 bosatt på Sandøya som "Kisti Engebrictsdatter p. Sandøe 16".

 

Hun var 1. gang gift med Sigurd Sigurdsen Nøklegård f. ca 1755 d. 1795. Se Nøklegård

 

Hun var 2. gang gift med Jens Olsen f. ca 1769. Bosatt på Kjørholt i 1801. Se Nøklegård

 

Hun gifter seg på nytt i 1823 med Jon Olsen.

 

Gravlagt som "Kirsti Ingebretsdatter 82 år - Fattiglem - Enke efter John Grina - Viersdalen".

 

 

 

I.    Ole Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Berthe Olsdatter) f. 1786 på Solli i Eidanger, døpt 23.07.1786 i Eidanger kirke,[10] d. 1786 på Solli i Eidanger,[11] gravlagt 19.11.1786 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Jon Olsen Tambur p. Solie og k. Birte Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Marte Maria Olsdtr. Kiøndal 2. Mari Pedersdtr. Sunsaas 3. Anders Solie 4. Anun Olsen ibid 5. Eric Larsen ibid.

      

       Gravlagt som "Ole Jons. Solie 16 uger".

 

      

 

II.   Søren Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Berthe Olsdatter) f. 1787 på Solli i Eidanger,[13] døpt 07.10.1787 i Eidanger kirke,[14] d. 1790 på Solli i Eidanger,[15] gravlagt 14.03.1790 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Jon Olsen p. Solie og k. Birte Olsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Marte Jonsdtr. Kiøndal 3. Michel Iwersen Sættre 4. Ole Jonsen Wiersdal 5. Anun Olsen Solie.

      

       Gravlagt som "Søren Jons. Solie 2 aar 26 uger".

      

 

 

III. Marthe Jonsdatter, (datter av Jon Olsen og Berthe Olsdatter) f. 1790 på Solli i Eidanger,[17] døpt 07.11.1790 i Siljan kirke,[18] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[19] d. 1813 på en plass under Sundsåsen i Eidanger,[20] gravlagt 09.05.1813 på en plass under Sundsåsen i Eidanger.[21]

      

       Jon Olsen Tambur og k. Berte Olsdtr. - Marte

       Faddere: 1. Netten Olsdtr. Sættre 2. Kari Larsdtr. ibid 3. Lars Iwersen ibid 4. Nils Larsen Solie 5. Anun Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Marthe Jonsdatter Kiendalen 16".

      

       Hun døde i 1813 bosatt under Sundsåsen som "Marta Jonsd. under Sundsaasen død paa Barselseng 23 aar".

 

 

       Barn:

 

        A.    Margrethe, født 1813 på en plass under Sundsåsen i Eidanger, død 1813 på en plass under Sundsåsen i Eidanger, gravlagt 09.05.1813 på Eidanger kirkegård.17 .

              

               Gravlagt som "tilligemed Hendes Hiemmedøbte Pb. Margrete 1 dag".

              

 

 

 

IV. Mari Jonsdatter, (datter av Jon Olsen og Berthe Olsdatter) f. ca 1803, d. 1804 på Kjendalen i Eidanger,[22] gravlagt 29.07.1804 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Hun var vel datter av Jon Olsen som en finner på Kjendalen i 1804?

      

       Gravlagt i 1804 som "Maria Jonsd. Kiendalen 1 aar".

 

 

 

 

 [1]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 11.

[4]  Skifte etter faren.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.