| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE GRAVA   


 

 

 

Jacob Olsen f. ca 1711 og Anne Nilsdatter f. 1724 sin familie

 

 

 

Jacob Olsen, f. ca 1711,[1] d. 1763 på Grava i Eidanger,[2] gravlagt 01.05.1763 på Eidanger kirkegård.2

 

Han giftet seg i 1743.

 

Trol. 30/9-1743 i Eid. Copul. 31/10-1743.

Uk. Jacob Olsøn Grave og pigen Anne Nielsd. Viersdalen.

Caut: Hans Nielsøn Nedre Lunde og Halvor Pedersøn Saltboen.

 

Isach Olsen f. ca 1703 på Nordre Ås var trolig hans bror.

 

Han nevnes som eier av 3 huder i Søndre Grava i 1743. Dette må da være de 3 hudene som Jacob Nilsen eide i 1742 da han bygslet dem bort til Iver Jensen.

 

Ekstraskatten 1743 på Søndre Grava:

Jacob Olsen eier 3 huder i Søndre Grava (kjøpt for 100 rd)

 

Matrikulen 1747 i Søndre Grava:

Oppsitter: Jacob

Eier: Jacob

 

Bosatt på Søndre Grava i 1762:

Gaardsnavn: Grave nordre (Dette er feil. Det skal være Søndre)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Jacob Grave og kone

Barn 12 aar: Ole og Isak Jacobsen

 

Han gravlegges som "Jacob Grava 52 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 356b      

17.9.1764    Grave, søndre i Eidanger           

       Jacob Olsen død, g. Anne Nielsdtr.

       Barn:

1.    Ole, gevorben 18 år.

2.    Isach 16 år.

3.    Hans 13 år.

4.    Niels 5 år.

5.    Torgius 2 år.

6.    Else 9 år.

7.    Anne 8 år.

Formyndere: Christen Nielsen Wiersdahlen, Torius Sønner?, Ole Erichsen, Lars Olsen boende i Porsgrund, Lars Olsen N. Lunde, Amund Christensen Lunde, Niels Traaholt?

Brutto 298-0-22.

Netto ca 282 rdr. Dessuten jord: i S. Grave 3 Huder med B. og Herlighed for 180 rdlr.

 

 

Gift 31.10.1743 i Eidanger kirke,[3] med Anne Nilsdatter, f. 1724 på Viersdalen i Eidanger,[4] (datter av Nils Olsen og Åse Larsdatter), døpt 23.01.1724 i Eidanger kirke,[5] d. 1814 på Grava i Eidanger,[6] gravlagt 06.02.1814 på Eidanger kirkegård.7

 

Anne:

Niels Olsen Viersdahlen og Aaste Laersdatter – Anna

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Anna Laersdatter Muulle, Laers Jensen Muulle, Olle Svendsen Muulle, Christen Olsen Quæstad.

 

Matrikulen 1774 i Søndre Grava:

Oppsitter: Jacobs enke

Eier: oppsitteren (2 huder 9 3/13 skind) med sine barn (2 10/13 skind)

 

Hun er bosatt hos sønnen Ole på Grava i 1801 som "Anne Nilsdtr., Husbondens moder, 80 år, Enke efter 1ste ægteskab".

 

Gravlagt som "Anne Nielsd. Grava 93 aar 3 uger".

 

 

 

I.    Else Jacobsdatter, f. 1744 på Grava i Eidanger,[7] døpt 26.07.1744 i Eidanger kirke,8 d. 1748 på Grava i Eidanger,[8] gravlagt 10.11.1748 på Eidanger kirkegård.9

      

       Jacob Grave og Anne Nielsdatters datter Else                                        

       Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdal, Iver Grave, Anders Hejestad.

      

       Gravlagt som "Jacob Graves Datter Else 4 aar".

 

 

 

II.   Ole Jacobsen, f. 1746 på Grava i Eidanger,[9] døpt 07.02.1746 i Eidanger kirkegård,10 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[10] d. 1802 på Grava i Eidanger,[11] gravlagt 05.12.1802 på Eidanger kirkegård.12

      

       Jacob Grave og Anna Nilsdatter  s søn Ole                                                        

       Faddere: baaren af Ole Vallers kone Eli Larsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdalen, Isach Skolemester, Christen Nielsen Ødegaarden.

      

       Konfirmert som "Ole Jacobson fra Grava 19".

      

      

       Gift 17.10.1780 i Eidanger kirke,4 med Kirsti Torjusdatter, f. ca 1761 på Ås i Eidanger,[12],[13] (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[14] d. 1809 på Grava i Eidanger,[15] gravlagt 08.09.1809 på Eidanger kirkegård.16

      

       Se Søndre Grava denne gården

 

 

      

III. Isach Jacobsen, f. 1748 på Grava i Eidanger,[16] døpt 25.02.1748 i Eidanger kirkegård,17 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,11 d. 1781 i Brevik, gravlagt 16.11.1781 på Brevik.[17]

      

       Jacob Grave og Anna Nielsdatters søn Isach                                                      

       Faddere: baaren af Christen Ødegaardens kone Aaste Nielsdatter, Marthe Guldbrandsdatter Oxum, mandfaddere: Niels Viersdalen, Isach Olsen Skolemester, Povel Guldbrandsen Oxum.

      

       Konfirmert som "Isach Jacobsen fra Grava 17".

      

      

       Gift 18.01.1771 i Brevik kirke,[18] med Maria Olsdatter, f. omkring 1750,[19]

      

       Se Brevik 1782 

 

      

 

IV. Hans Jacobsen, f. 1750 på Grava i Eidanger,[20] døpt 14.10.1750 i Eidanger kirke,21 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[21] d. 22.06.1829 på Asdalstrand i Bamble, gravlagt 03.07.1829 i Bamble.[22]

      

       Jacob Olsen Grave og Anna Nielsdatters søn Hans                                                        

       Faddere: baaren af Christen Ødegaardens kone Aaste Nielsdatter, Kirsten Olsdatter Valler, mandfaddere: Niels Viersdalen, Isach Skolemester, Ole Olsen Grave.

      

       Konfirmert som "Hans Jacobsen Grava S. 20".

      

      

       Gift 12.02.1778 i Eidanger kirke,4 med Anne Abrahamsdatter, f. 1757 på Hvalen i Eidanger,[23] (datter av Abraham Aasoldsen og Maren Olsdatter), døpt 18.09.1757 i Eidanger kirke,24 konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.22

      

       Se Skjelsvik

 

 

      

V.   Else Jacobsdatter, f. 1753 på Grava i Eidanger,[24],[25] døpt 06.05.1753 i Eidanger kirke,26 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,22 d. 1810 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,25 gravlagt 22.10.1810 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Jacob Graves barn navnl. Else                                                    

       Faddere: baaren af Christen Viersdals kone, Else Isaksdatter, mandfaddere: Isak Olsen, Nies Viersdal, Lars Nielsen ibid.

      

       Konfirmert som "Else Jacobsdatter Grave 16".

      

      

       Gift 14.10.1777 i Eidanger kirke,4 med25 Ole Eriksen, f. 1751 på Søndre Lunde i Eidanger,[27] (sønn av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 10.10.1751 i Eidanger kirke,28 konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,22 død 08.11.1819 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,24 gravlagt 13.11.1819 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Se Saltboden u/Nordre Grava

 

 

      

VI. Anne Jacobsdatter, f. 1755 på Grava i Eidanger,[29] døpt 12.10.1755 i Eidanger kirke,29 konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,22 d. 1787 på Hagen u/Ås i Eidanger,[30] gravlagt 07.03.1787 på Eidanger kirkegård.30

      

       Jacob Graves barn navnl. Anne                                                  

       Faddere: baaren af Christen Viersdals kone, Kisti Christensdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Viersdal, Isak Skolemester, Jens Grave.

      

       Konfirmert i 1773 som "Anne Jacobsdatter Grave 17".

      

      

       Gift 16.09.1783 i Eidanger kirke,4 med Jon Børgersen, f. 1752 på Ørvik i Eidanger,[31] (sønn av Børge Olsen og Else Andersdatter), døpt 06.08.1752 i Eidanger kirke,31 d. 1808 i Brevik, gravlagt 23.08.1808 på Brevik kirkegård,[32] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke.22

      

       Se Nordre Ås

 

 

      

VII. Nils Jacobsen, f. 1758 på Grava i Eidanger,[33] døpt 11.06.1758 i Eidanger kirke,33 konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[34] d. ca 1789 på Nordre Grava i Eidanger.3

      

       Jacob Graves barn navnl. Niels                                                   

       Faddere: baaren af Abraham Hvalens kone, Kistine Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Torjus Aas, Christen Viersdal, Lars Nielsen ibid.

      

       Konfirmert i 1775 som "Nils Jacobsen Grave 17 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprot. nr. 11, side 432b

       23.5.1789 Grava Nordre i Eidanger       

             Nils Jacobsen død.

             Mor: Anne Nilsdtr.

             Søskend:

       1.    Broderen Ole Jacobsen søndre Grava.

       2.    Broderen Isach Jacobsen død, 6 barn, a. Jacob Isachsen 18 år, b. Ole Isachsen 16 år, c. Lars

           Isachsen 10 år, d. Maren Isachsdatter 13 år, e. Bodil Isachsdatter 8 år, f. Isacha Isachsdatter 7 år

       3.  Broderen Hans Jacobsen m. på grd. Hvalen.

       4.    Fuldsøster Else Jacobsdtr. g.m. Ole Erichsen Saltboen.

       5.    Anne Jacobsdatter død, 1 barn. a. Børre Jonsen 5 år

       6.    Jacobea Jacobsdtr. 30 år.

       Formynder: Søsken og blant annet: "for Børre Jonsen, faderen Jon Børgesen".

       Gods: 5 ¼ skind m.b. Skølte fra Johannes Jacobsen 31.7.1786. Her er ikke hus, bare 1 lade.

       Takst 210 rdl.

       Brutto: 268-1-16.

 

 

 

VIII. Torger Jacobsen, f. 1761 på Grava i Eidanger,14 konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,15 d. 1789 på Grava i Eidanger,30 gravlagt 27.01.1789 på Eidanger kirkegård.30

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. august 1761 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Graves kone" etter å ha fått et barn. Dette var sønnen Torger.

      

       Han konfirmeres i 1777 som "Torger Jacobsen Grave S. 16 aar".

      

       Gravlagt som "Torger Jacobs. Grava 29 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 433B           

       23.5.1789 Grava Søndre i Eidanger        

       Torgier Jacobsen død.

       Arvinger - se skifte etter hans bror Nils Jacobsen samme dag på Grava nordre.

       Brutto: 77-0-9.

       Netto: 55-1-14.

      

 

 

IX. Jacobea Jacobsdatter, f. 1764 på Grava i Eidanger,14 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,15 død 10.04.1844 på Viersdalen i Eidanger,[35] gravlagt 17.04.1844 på Eidanger kirkegård

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 12. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Gravas enke" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Jacobea.

      

       Hun konfirmeres i 1779 som "Jacobea Jacobsdatter Grava 15 aar".

 

      

       Gift 27.09.1798 i Eidanger kirke,4 med Nils Tengelsen, f. 1769 på Nødelandstranden i Eidanger,[36] (sønn av Tengel Olsen og Maria Halvorsdatter), døpt 01.10.1769 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[38] død 23.03.1858 på Viersdalen i Eidanger,36 gravlagt 02.04.1858 på Eidanger kirkegård.37

      

       Se Nordre Grava

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 102.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 114.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[12]  Skifte etter faren.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 129.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 150.

[21]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[22]  Solumslekt.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 480.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[28]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 473.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.