| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØVRE LUNDE |     


 

 

Ole Christensen d.e. f. ca 1705 og Anne Anundsdatter f. ca 1707 sin familie

 

 

 

Ole Christensen d.e., f. ca 1705,[1] d. 1738 i Brevik,[2] gravlagt 01.06.1738 i Brevik.2

Han var sønn av Christen Olsen Øvre Lunde.

 

Han ble nevnt hjemme hos foreldrene på Lunde Øvre i 1725 som "Olle Christensøn gl. 20 aar".

 

Han hadde en bror (den yngre) med samme navn født i ca 1712.

      

Han giftet seg i 1729.

 

Trol. 3/11-1729 i Eid. Paa Hvallen. Copul. 28/12-1729.

Olle Christenssøn Øfvre Lunde med Anne Amundsd. Hvallen.

Caut: Anders Olssøn Lunde og Niels Olssøn Lunde.

 

Han var 29 år og gift under skifte etter moren i 1734.

      

I 1725-tellingen for Øvre Lunde i Eidanger ble det oppgitt to sønner Ole til Christen Olsen. Det må være den eldste som gifter seg i 1729. I 1730 ble paret Ole Christensen Øvre Lunde og Anne Amundsdatter nevnt. De hadde da en sønn Christen til dåpen. De flyttet siden til Sætret i Brevik hvor han døde i 1738. Han ble oppgitt i skiftet 1734 etter mora som 29 år og gift. I skiftet i 1743 etter farbroren Anders Olsen ble han ikke nevnt, men hans 4 barn ble nevnt.

      

Bosatt i Brevik i 1762:

Nr 136

Mand og hustru: Ole Lundes Enke

Børn over 12 aar: Jacob Olsen

 

Gravlagt som "Ole Christensen".

 

 

Gift 28.12.1729 i Brevik kirke,[3] med Anne Anundsdatter, f. ca 1707 på Hvalen i Eidanger,[4] (datter av Anund Knudsen og Else Ellefsdatter).

 

Anne:

Hun bodde hos sin mor i 1725, 18 år gammel.

 

Hun kom fra Hvalen da hun giftet seg i 1729.

 

 

 

I.    Christen Olsen, f. 1730 på Øvre Lunde i Eidanger,1 døpt 31.08.1730 i Eidanger kirke,[5] d. 1794 i Brevik, gravlagt 02.01.1794 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Olle Christensen Øfre Lundes og Anne Annundsdatters første ægte barn Christen.

       Faddere: baaren af Anne Olsdatter Bache, Sara Hansdatter Grafva, Berthe Christensdatter Øfre Lunde, mandfaddere: Niels Olsen Lunde, Jacob Nielsen Lunde.

      

       Han ble oppgitt i skiftet 1743 etter farfars bror Anders Olsen. Han var da 12 år gammel.

 

       Han giftet seg i 1755.

      

       Brevik, trolovet 19. Juni 1755 trolovet, copul. d. 31. July 1755:

       enroullered Matros Christen Olsen og Piigen Ingebor Andersdtr.

       Caut.: Abraham Hansen Øretved og Anders Jensen Døvig.

      

       Else Larsdatter f. ca 1686 nevnes som oppsitter på Bukkøya. Hun lot i 1711 tinglyse bygselseddel på "Buchøen" som da tilhørte Skien lagstol og lå under Halvarp. Dette var trolig den Else Larsdatter som giftet seg med Peder Hansen i Brevik i 1719.

      

       Det ble i 1758 tinglyst en bevilling til Christen Olsen SætretBochøen, men det ble samtidig tinglyst en protest mot bevilgningen fra Else, salig Peder Hansens.

      

       Christen og Ingeborg ble bosatt på Setre i Brevik.

      

       Brevik 1762:

       Nr 139

       Mand og hustru: Ole Christensen Lunde og kone

       Børn over 12 aar: Christen Christensen, Jacob Christensen

       Huusfolk: Karen Madsdatter

      

       Ole Stoesen Ødegaarden og Christen Olsen i Sætret, der siddes som formyndere for Jacob Tollefsens skiøde til Amund Olsen for 1/2 hus i Grd. Søndre Nordall, betalt 340 rdl.) datert 27.03.1780)

      

       Gravlagt som "Christen Olson 64 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 140a

       Skifte 22. februar 1794 i Sæteret ved Brevig

       Christen Olsen, død - Enke Ingeborg Andersdatter

       Barn:

       1. Ole Christensen, død og efterlader sig datteren Ingeborg Marie Olsdatter 12 aar

       2. Anders Christensen, død og efterlader sig datter Anne Margrethe Andersdatter

       3. Lars Christensen, myndig

 

       Formyndere for barn Lars Kaasen, Jacob Olsen Landgangen.

 

      

       Gift 31.07.1755 i Brevik kirke,[7] med Ingeborg Andersdatter, f. ca 1737,[8] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,[9] d. 1797 på Setre i Brevik, gravlagt 28.01.1797 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Ingeborg:

       Trolig hun som ble konfirmert som "13. Ingeborg Andersdatter"?

      

       Gravlagt som "Ingeborg Andersdatter fra Sætret, 60 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Karen Olsdatter, f. 1734 på Lunde i Eidanger,[11] dåp 24.01.1734 i Brevik kirke,[12] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,9 d. 1780 på Ødegården i Eidanger,11 gravlagt 07.05.1780 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Ole Lundes Tvillinger Lars og Karen,

       1. baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mari Bachsaas, 2. hiemmedøpt, baaren af Mad'me Grubbes, Anne Sættere, mandfaddere: Mons Peder Hansen, Anders Lunde Sen., et Jun., Lars Bachsaas, Ole Lunde, Isaach Sætter

      

      

       (1) Gift 16.06.1757 i Brevik kirke,[14] med Torger Tellefsen, f. ca 1727,8 d. 1763 i Brevik,[15] gravlagt 19.05.1763 i Brevik kirke.15

      

       Se Brevik 1762

 

      

       (2) Gift 07.06.1764 i Brevik kirke,3 med Tollef Christensen, f. 1738 på Kvestad i Eidanger,[16] (sønn av Christen Olsen og Maren Andersdatter), døpt 19.01.1738 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[18] d. 1774 på Ødegården i Eidanger,[19] gravlagt 27.11.1774 på Eidanger kirkegård.19

      

       Se Søndre Nordal

 

      

       (3) Gift 18.04.1775 i Eidanger kirke,3 med Ole Stoesen, f. 1737 på Ødegården i Eidanger,11 (sønn av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter), døpt 29.12.1737 i Eidanger kirke,17 konfirmert 21.04.1754 i Eidanger kirke,[20] d. 1793 på Oklungen i Eidanger,[21] gravlagt 01.01.1794 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Se Oklungen

 

 

      

III. Lars Olsen, f. 1734 på Lunde i Eidanger,12 døpt 24.01.1734 i Brevik kirke,12 konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,9 d. 1811 i Brevik, gravlagt 31.05.1811 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Ole Lundes Tvillinger Lars og Karen,

       1. baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mari Bachsaas, 2. hiemmedøpt, baaren af Mad'me Grubbes, Anne Sættere, mandfaddere: Mons Peder Hansen, Anders Lunde Sen., et Jun., Lars Bachsaas, Ole Lunde, Isaach Sætter

      

       Konfirmert som "4. Lars Olsen Sæter".

 

       Han giftet seg i 1762.      

 

       Brevik, 1. Apr. 1762 ægteviet:

       Matros Lars Olsen og enken Kirstine Larsdtr., hiemme i husset, Kongl. Bev.

       Caut. Johannes Larsen og Torjer Tellufsen.

      

       Han ble oppgitt som 8 år i skiftet 1743 etter farfars bror Anders Olsen i Brevik.

      

       Bosatt i Brevik i 1762:

       Nr 31

       Mand og hustru: Lars Olsen og kone

      

       Brevk 1801:

       Lars                      Olsen               Mand               67        I 1te ægtesk.   Husejer, har et lidet landbrug

       Kirstine                Larsdtr            Hans kone       52        I 2det ægteskab         

       Kirstine                Larsdtr            Deres datter   32        Ugivt  

 

       Gravlagt som "Lars Olsen 78 aar".

 

      

       Gift 01.04.1762 i Brevik kirke,14 med Kjersti Larsdatter, f. 1730 i Brevik (datter av Lars Johannesen og Anne Stoesdatter), døpt 19.03.1730 i Brevik kirkegård.[24]

      

       Kjersti:

       Lars Johannisens P.b. Kiersti

       baaren af Mad'me Jacob Nielsens, Margrete Hansdatter, mandfaddere: Mess. Scuts, Niels Hansen, Joen med skipper Niels Joensen

      

       Hun var enke etter Hans Christian Kaas d. 1756 i Brevik.

 

       Da hun giftet seg på nytt i 1762 var hennes bror var trolover. 

      

       Se Brevik 1762

 

      

 

IV. Jacob Olsen, f. 1736 i Brevik, døpt 26.08.1736 i Brevik kirke.[25]

      

       Ole Christensen i Sættere hans Dr.B. Jacob

       baaren af Anders Lunde Jun. k., Marthe t. Manal, mandfaddere; Ander Lunde Sen., Jacob Hansen, Ole Lunde.

 

 

 

V.   Jacob Olsen, f. 1737 i Brevik,[26] døpt 16.06.1737 i Brevik kirke,[27] d. 1791 i Brevik,[28] gravlagt 07.04.1791 i Brevik.28

      

       Ole Christensen Sætterets Dr.B. Jacob

       baaren af Demoi'selle Maren t. Seig. Jac. Nielsens, Anne Bachsaas, mandfaddere: Anders Lunde Sen. et. Jun., Peder Jørgensen t. Seig. Jac Nielsen

      

       Han ble oppgitt som 6 år i skiftet i 1743 etter farfars bror Anders Olsen i Brevik.

      

      

       Gift 27.01.1763 i Brevik kirke,14 med Karen Gundersdatter, f. ca 1737,[29] d. 1809 i Brevik, gravlagt 12.11.1809 på Brevik kirkegård.[30]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

VI. Ole Olsen, f. 1738 i Brevik, døpt 28.09.1738 i Brevik kirke.[31]

      

       Sl. Ole Christensen i Sæteret hans Dr.B. Ole

       baaren af Mad'selle Marthe Bentzdatter til Seig. Jac. Nielsen, Karen Canellesd., mandfaddere: Anders Olsen i Sættere, Ole Christensen i Sætere, Anders Sørensen Snidker.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[21]  Skifte etter han.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[26]  Skifte etter Anders Olsen på Setre i Brevik i 1743.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[28]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[29]  1801 tellingen.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.