| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE-NORDAL/ØDEGÅRDEN |


 

 

 

Tollef Christensen f. 1738 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åste Nilsdatter f. 1727 og 2. gang med Karen Olsdatter f. 1734)

 

 

 

Tollef Christensen, f. 1738 på Kvestad i Eidanger,[1] døpt 19.01.1738 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[3] d. 1774 på Ødegården i Eidanger,[4] gravlagt 27.11.1774 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Christen Olsen Kvestad.

 

Christen Qvæstad og Maren Hansdatter (Det skulle nok ha vært Maren Andersdatter. JO) ægte søn Nom.Tolluf

Faddere: baaren af Jacob Qvæstads kone Oste Olsdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Niels Viersdalen, Lars Qvæstad, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

Konfirmert som "Tolli Christensen Qvæstad 18 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1761.

 

Trol. 29/10-1761 i Eid.

Soldat, Tollef Christensen Qvæstad og Pigen Aaste Nielsd. Sleevolden.

Caut: Niels og Søren Qvæstad.

 

Han gifter seg 2. gang i 1764.

 

Brevik: trolovet 08.03.1764

Tollev Christensen og Karen Olsdatter.

Caut.: Laers Sørensen Qvæstad, Christen Olsen i Sæteret.

 

Vielsen ført i kirkeboken for Eidanger:

Copul. 7/6-1764 i Brevig.

Thorleif Christensøn og Karen Olsd.

 

Han er 26 år under skifte etter faren i 1764. Han er 33 år og ugift under skifte etter sin bror Gudmund i 1771?

 

Brevik 1770:
143.
Tollev Christensen, 32 aar, født i Eidanger, 1 sønn
Christen Tollevsen, 2 aar, født i Brevik

 

I matrikulen av 1774 stod kanselliråd Deichman som eier av Søndre Nordal. Oppsitterne var Christen og Tollef. Tollef var da Tollef Christensen.

 

Matrikulen 1774 på Søndre Nordal:
Eiere: Cancelieraad Deichman
Oppsittere: Christen og Tollef

 

Gravlagt som "Tolloug Christens. Ødegaard 38 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 109           

23.2.1775    Nordal, søndre i Eidanger "Søndre Nordahl eller Ødegaarden"

       Tollef Christensen død g. Kari Olsdtr.

       Barn:

          1.  Jacob Tollefsen 2 år.

Laugverge for enken: Ole Stoesen

Formynder for sønnen Jacob: moderbroder Christen Olsen i Sætteret

 

Nevnt i skifte: Mannens broder avdøde ungkar Gudmund Christensen,

søster Kirsten Christensdatter gift med Jon Sørensen,

søster Sidsel Christensdatter gift med Peder Hansen Gondsholt,

søster Marthe Christensdatter gift med Engebret Hansen Lunde,

søster Ingeborg Christensdatter ugift.

Brutto 128-3-0.

Netto 70-0-18. Heri medregnet jord: i søndre Nordal ½ hud m.m. for 90 rdr.

 

 

(1) Gift 1761,[6] med Åste Nilsdatter, f. 1727 på Slevolden i Eidanger,[7] (datter av Nils Torkildsen og Anne Rejersdatter), døpt 07.09.1727 i Eidanger kirke,[8] d. 1762 på Kvestad i Eidanger,[9] gravlagt 09.09.1762 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Åste:

Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter - Aaste

Faddere: baaren af Marj Olsdatter Havgholt, Maren Christensdatter Flaachstad, Anne Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Niels Olsen Havgholt, Hans Thorchelsen Hovgholt.

 

Gravlagt som "Tolli Qvæstads kone Aaste Nielsdatter 35 aar".

 

 

(2) Gift 07.06.1764 i Brevik kirke,[11] med Karen Olsdatter, f. 1734 på Lunde i Eidanger,[12] (datter av Ole Christensen og Anne Anundsdatter), dåp 24.01.1734 i Brevik kirke,[13] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,[14] d. 1780 på Ødegården i Eidanger,[15] gravlagt 07.05.1780 på Eidanger kirkegård.[16]

 

Karen:

Ole Lundes Tvillinger Lars og Karen,

1. baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mari Bachsaas, 2. hiemmedøpt, baaren af Mad'me Grubbes, Anne Sættere, mandfaddere: Mons Peder Hansen, Anders Lunde Sen., et Jun., Lars Bachsaas, Ole Lunde, Isaach Sætter

 

Trolig konfirmert som "11. Karen Olsdatter".

 

Hun var enke etter Torger Tollefsen f. ca 1727 d. 1753 i Brevik.

 

Etter at hun ble enke etter Tollef Christensen i 1774 giftet hun seg 3. gang i 1775 med Ole Stoesen Oklungen f. 1737.  Se Oklungen.

 

I skifte etter mannen Tollef i 1775 står følgende er formynder for sønnen Jacob hennes bror "moderbroder Christen Olsen i Sætteret". Han er også formynder for barn ved skifte etter Karen Olsdatter. Han var hennes bror.

 

Gravlagt som "Karen Olsd. Ødegaard 46 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10a, side 214a

10.6.1780 Ødegaarden i Eidanger

       Karie Olsdtr. død g.1. Tollef Christensen død, g.2. Ole Stoesen.

       Barn:

       1. Jacob Tollefsen 7 år.

       2. Anne Olsdtr. 5 år.

Formynder: Christen Olsen Setteret

Brutto 11-"-11.

Boets utg: 139-"-21. (Gjælden overstiger Formuen med 27-3-15.

 

 

 

I.    Torger Tollefsen, (sønn av Tollef Christensen og Karen Olsdatter) f. 1765 i Brevik,[17] døpt 13.01.1765 i Brevik kirke,[18] d. 1769 i Brevik, gravlagt 14.11.1769 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Tolli Christensen og Karen Olsdatter Dr. B. Torger

       Faddere: Christen Olsens kone Ingeborg Andersdatter, Johanne Gundersdatter, Gunder Gundersen, Laers Olsen, Hans Abrahamsen.

      

       Gravlagt som "Torger - Tollef Christenson 5 aar".

 

 

 

II.   Christen Tollefsen, (sønn av Tollef Christensen og Karen Olsdatter) f. 1767 i Brevik,[20] døpt 13.09.1767 i Brevik kirke,[21] d. 1770 på Ørstvedt i Eidanger,[22] gravlagt 16.09.1770 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Tollef Christenson og Karie Olsdatter - Christen           

       Faddere: Christen Olsons kone Ingebor Andersd., Marta Christensd, Gunder Gunderson, Peder Hanson Grønsholt, Gudmund Christenson Qvæstad.

      

       Gravlagt som "Christen Tollewson Ørestvedt 3 aar".

 

 

 

III. Ole Tollefsen, (sønn av Tollef Christensen og Karen Olsdatter) f. 1770 på Ørstvedt i Eidanger,[24] døpt 07.10.1770 i Eidanger kirke,[25] d. 1771 på Ørstvedt i Eidanger,[26] gravlagt 03.03.1771 i Eidanger kirke.[27]

      

       Tollew Christensen Ørestved og k. Karen Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Marte Christensdtr. Nedre Lunde 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Gudmund Christensen ibid 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Hans Engebrichtsen Lunde Nedre.

      

       Gravlagt som "Ole Tollewson Ørestvedt 22 uger".

 

 

 

IV. NN Tollefsen, (sønn av Tollef Christensen og Karen Olsdatter) f. 1772 på Ødegården i Eidanger,[28] d. 1772 på Ødegården i Eidanger,[29] gravlagt 19.01.1772 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Der er vel et barn av denne familien som gravlegges i 1772 som "Tollaug Christensøn Ødegaards. dødf. D.B.".

 

 

 

V.   Jacob Tollefsen, (sønn av Tollef Christensen og Karen Olsdatter) f. 1773 på Ødegården i Eidanger,[31],[32] døpt 07.02.1773 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 19.04.1789 i Brevik kirke.[34]

      

       Tollou Christensen Ødegaard og k. Karen Olsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Else Christensdtr. Grønsholt 2. Marte Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Ingebricht Hansen Lunde Nedre 4. Nils Hansen Qvæstad 5. Jacob Hansen ibid.

      

       Trolig konfirmert i Brevik som "Jacob Tollewson 15 aar".

 

       Han hadde ½ hud i Søndre Nordal som han i 1780 solgte til Amund Olsen for 340 rdl.

       Ole Stoesen Ødegaarden og Christen Olsen i Sætret, der siddes som formyndere for Jacob Tollefsens skiøde til Amund Olsen for 1/2 hus i Grd. Søndre Nordall, betalt 340 rdl.) datert 27.03.1780)

      

       Det kan være han som blir utlagt som barnefar til et uekte barn i 1796.

 

      

       Han fikk et uekte barn med Else Marie Pedersdatter, f. omkring 1770.[35]

    

        Else Marie:

       Hun fikk et uekte barn i 1796 med Jacob Tollefsen og et i 1802 med Ole Halvorsen Østre Porsgrunn. 

 

 

              Barn:

              I.  Jacob Jacobsen, f. 1796 i Eidanger,[36] døpt 17.01.1796 i Eidanger kirke.[37]

      

                   Else Marie Pedersdtr. uægte Db. Jacob

                   Faddere: 1. Tharan Hansdtr. Skiesviig 2. Thora Gullichsdtr. Muule.

      

                   Barne-faderen var den nu paa Syge-Huuset liggende Jacob Tellevsen Skielsviig

 

      

 

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[20]  Alder ved død.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[31]  Skifte etter moren.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[35]  Stipulert, Stipulert.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.