| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE-NORDAL/ØDEGÅRDEN |


 

 

Mads Nordal f. omkring 1640 og Sissel Knudsdatter f. ca 1648 sin familie

 

 

 

Mads Nordal, f. omkring 1640,[1] d. før 1711 på Søndre Nordal i Eidanger.[2]

 

I 1692 var Mads bruker og eier sammen med sine medarvinger i 7 lodder i Søndre Nordal. Han nevnes også på gården i 1700.

 

I 1711 kjøpte Knud Madsen 9 kalveskinn i Søndre Nordal fra Åse Jansdatter, Laurs Halvorsen, Ole Birchevold og Tollef Salvesøn.

 

Dette var sønn av Mads. Det er nok Mads sin enke, Sidsel Knudsd., som bodde på Søndre Nordal i 1711 med en sønn og en datter. Datteren er trolig Martha Madsdatter som blir boende gift på gården videre.

 

 

Han giftet seg med[3] Sissel Knudsdatter, f. ca 1648,[4] d. 1738 på Ødegården i Eidanger,[5] gravlagt 06.11.1738 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Sissel:

Sidsel Knudsdatter står oppført i skoskattregnskapet for 1711 under Søndre Nordal. Hun står der som enke og bosatt med en sønn og ei datter. Der står også oppført en enke til, Ingeborg Tollefsdatter dette året. Hun hadde nok vært gift med Anders Madsen som trolig var en sønn til av Mads Nordal.

 

En finner også Sissel Knudsdatter på gården i matrikulen av 1723 som eier og i 1725 er hun bosatt hos sin datter Martha og hennes mann Nils Tollefsen på Søndre Nordal.

 

Hun gravlegges i 1738 som "Sidsel Knudsdatter Ødegaarden 90 aar 7 maaneder".

 

 

 

I.    Anders Madsen, f. omkring 1680,[7] d. før 1711

 

       Han giftet i 1710.

      

       Eid. Viet 12/3-1710.

       Eidanger: Anders Matthsen troloves med Ingeborig Tollefsdaatter.

       Cav: Halvor Siljen (buemerke) og Olle Nordall (buemerke).

 

      

       Gift 1710,[8] med Ingeborg Tollefsdatter, f. ca 1685,[9] d. 1748 på Kvestad i Eidanger,[10] gravlagt 30.12.1748 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Ingeborg:

       Hun ble nevnt som enke bosatt på Søndre Nordal i 1711.

 

       Hun hadde ifølge skifte etter hennes 2. ektemann på Riis i Gjerpen i 1738 en bror "Christen Tollevsen bosatt på Qvestad i Eidanger”. Har ikke funnet ut av denne Christen Tollevsen i 1738. Det finnes en Christopher Tollefsen f. ca 1682 som sønn av Tollev Nilsen på Søndre Tveten, men det finnes et skifte etter hans mor fra 1695 og der nevnes ingen Ingeborg.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1714.

      

        Trol. 23/9-1714. I Eidanger. Copul. 11/11-1714.

        3. Søfren Nielsen Riis fra Gierpen Sogn og Ingeborg Tollefsd. af Eidanger Sogn.

           Caut: Hans Borge og. (Det står ikke mer).

 

        Ingeborg etterlot seg nok en datter bosatt på Kvestad. Det var nok datteren til Ingeborg og hennes 1. mann Anders Madsen, Maren Andersdatter d. ca 1711 i Eidanger som giftet seg med Christen Olsen Kvestad. Ingeborg bodde nok hos henne da hun døde på Kvestad i 1748.

 

       Gravlegges som "Søfren Rises Enke paa Qvædstad Ingeborg Tollufsdatter 63 aar".

 

        Ingeborg Tollefsdatter 2. ekteskap:

 

        Gift 11.11.1714 i Eidanger kirke,[12] med Søren Nilsen, f. ca 1677,[13] (sønn av Nils Bøle og Sara), d. 1738 på Ris søndre i Gjerpen.[14],[15]

 

       Søren:

        Han kom fra Bøle og ble bruker på Søndre Riis. Han var enkemann da han giftet seg med Ingeborg. Søren og Ingeborg fikk tre barn som alle døde små.

 

      1/4/1738       SØREN NIELSSEN RIIS                   Skifte 133

      Søndre Riis    Arvinger:                             Pro.k. 3b, s. 372a

               Enka Ingeborg Tollefsdatter og barna:

               1. Hans Sørenssen       25 år

               2. Anne Sørensdtr.      37 "  g.m. Anders Bøhle

               3. Gunhild Sørensdtr.   35 "  g.m. Peder Halvorssen

               4. Karen Sørensdtr.     32 "  ugift

               5. Elisabeth Sørensdtr. 28 "  g.m. Johannes Bøhle

               Broren Hans Sørenssen formynder for de umyndige.

       Enkas verge ble hennes bror Christen Tollevssen Qvæstad fra Eidanger.

       Brt: 94 - 2 -  5

       Net: 71 - 3 - 13.

 

 

       Anders Madsen og Ingeborg Tollefsdatter sitt barn:

 

      

       A.   Maren Andersdatter, f. ca 1711 på Søndre Nordal i Eidanger,[16] (datter av Anders Madsen og Ingeborg Tollevfdatter), d. 1770 på Kvestad i Eidanger,[17] gravlagt 26.05.1770 på Eidanger kirkegård.[18]

            

             Hun kom fra Ris i Gjerpen da hun giftet seg. Hun hadde nok flyttet med moren dit da moren giftet seg på nytt.

 

             Gravlagt i Eidanger i 1770 som " Maren Andersdatter Qvestad 59 aar".

 

            

             Gift 18.10.1727 i Gjerpen kirke,[19] med[20] Christen Olsen, f. ca 1704 på Kvestad i Eidanger,[21] (sønn av Ole Gudmundsen og Marthe Christensdatter), d. 1763 på Kvestad i Eidanger,[22] gravlagt 02.12.1763 på Eidanger kirkegård.[23]

 

             Se Kvestad

 

 

 

II.   Knud Madsen, f. ca 1687,[24] d. 1714 på Ødegården i Eidanger,[25] gravlagt 20.06.1714 på Eidanger kirkegård.[26]

 

        I 1711 fikk Knud Madsen kjøpebrev på 9 kalveskinn i Søndre Nordal av Åse Jansdatter, Laurs Halvorsen, Ole Birchevold og Tollef Salvesøn.

 

       Han gravlegges som "Knud Madsen Ødegaarden 27 aar 13 uger". Kjenner ikke mer til han. 

     

 

            

III.  Martha Madsdatter, f. ca 1689,[27] d. 1740 på Ødegården i Eidanger,[28] gravlagt 28.12.1740 på Eidanger kirkegård.[29]

 

 

       Gift 07.06.1716 i Eidanger kirke,[30] med Nils Tollefsen, f. ca 1688,[31] (sønn av Tollef Reiersen og Marte Nilsdatter), d. 1749 på Ødegården i Eidanger,[32] gravlagt 18.05.1749 på Eidanger kirkegård.[33]

 

       Nils:

        Han kom fra Naphaug i Siljan.

 

       Se Søndre Nordal denne gården

      

      

      

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[3]  Antagelse.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Alder ved død.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Skifte etter han.

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Alder ved død.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[19]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[24]  Alder ved død.

[25]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[26]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Alder ved død.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Alder ved død.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen