| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NEDRE LUNDE |     


 

 

 

Hans Nilsen f. ca 1700 og Anne Ingebretsdatter f. 1694 sin familie

 

 

Hans Nilsen, f. ca 1700 på Nedre Lunde i Eidanger,[1] d. 1764 på Nedre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 11.02.1764 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Nils Olsen Nedre Lunde.

 

Hans giftet seg i 1721.

 

Trol. 24/8-1721 i Eid. Copul. 2/10-1721.

Hans Nielssøn Lunde med Anna Ingebredzd. Ocklungen.

Caut: Christen Olssøn Lunde og Anders Olssøn Øvreviig.

 

De ble bosatt på Nedre Lunde.

 

Han var bruker på Nedre Lunde i Eidanger, og i 1743 eier av 9 skinn i Solverød.

 

Anno 18.04.1720 – Secreterer Leopoldus bøxel sedel til Hans Nielsen paa General Major Arnolds wegne paa 2 ½ hud i Lunde (dat. 14.03.1720)

 

En finner han på Nedre Lunde sammen med faren i 1725:

Hans Nielsøn gl. 28 aar har iche tient er frisk, gift med Anne Sivertzdatter (Skal være Anne Ingebretsdatter. d.a. Ingebret Løberg G.S.) gl. 28 aar, har 1 søn Ingebret Hansøn gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Hansdatter gl. 17 aar tiener for aars løn.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Nedre Lunde 5 huder

Brukes av:

-          1. Nils Olsen 50 aar som har 2 ugifte sønner, Anders Nilsen 24 aar, Jacob Nilsen 19 aar

-          2. Hans Nilsen 28 aar som har en sønn Ingebricht Hansen 4 aar

 

Han var videre nå bruker på Nedre Lunde sammen med sin bror Jacob.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Nedre Lunde – Nr.3

Brugere:

Hans Nielsen 44 aar, ej tienet og Jacob Nielsen 35 aar, ej tienet

Unge mandskaber:

Ingebret Hansen 17 aar

Borge Jacobsen 7 aar

Wetle Jacobsen 6 aar

 

Matrikulen på Nedre Lunde i 1747: 

Eier - Tønsberg kirke og Jacob Nielsen

Bruker – Jacob og Hans

 

Han var eier og bruker på en del av Solverød i Eidanger under matrikulen i 1747:

Brukere: Hans, Joen, Niels og Abraham

Eiere: Eidanger prestebol 2 skind, brukeren Hans 9 skind, brukeren Joen 9 skind, brukeren Niels 9 skind og oppsidderen Abraham 9 skind.

 

Lunde Nedre i 1762:

Gaardsnavn: Lunde Nedre

Eier: Proprietair gods, Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Lunde og kone, Jacob Lunde og kone

Engebreth Lunde og kone

Drenger over 12 aar: Anders Evensen

Piiger over 12 aar: Maria Hansdatter, Thore Andersdatter

 

Gravlagt som "Hans Nielsøn Nedre Lunde 68 aar".

 

 

Gift 02.10.1721 i Eidanger kirke,[4] med2 Anne Ingebretsdatter, f. 1694 på Løberg i Gjerpen,[5] (datter av Ingebret Olsen og Karen Amundsdatter), døpt 08.07.1694 i Gjerpen kirke,5 d. 1769 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 13.01.1769 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Anne:

Ingebret Løbergs dotter Anne

Faddere: Ole Jenssen Snibetorp, Isaac Sneltvet, Abr. Ofrom, Karen Jon Løbergs, Marthe Løberg, Lisbeth Amunsd. Løberg.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Anne Ingebrichtsd. Lunde Nedre 74 aar 28 uger ".

 

 

 

I.    Ingebret Hansen, f. 1722 på Nedre Lunde i Eidanger,2 døpt 23.08.1722 i Brevik kirke,[7],[8] d. 1789 på Nedre Lunde i Eidanger,[9] gravlagt 09.04.1789 på Eidanger kirkegård.9

      

       Eidanger kirkebok:

       i Brevig, Hans Nielsen Lundes og Anne Ingebredtsdatters første barn, 1. Ingebredt

       Faddere: baaren af Boell Axelsdatter, Magdallenne Andersdatter Ørrevig, Maren Nielsdatter Ørrevig, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Niels Olsen Lunde, Anders Nielsen Lunde.

      

       Brevik kirkebok: 

       fra Lunde Hans Nielsens dr.b. og P.b. ægte børn Tvillinger det eene Navnlig (Ingen navn nevnt. JO), holt for Daaben af Madame Bodel Axelsdatter Jacob Nielsens, assist: (Ingen ting mer skrevet. JO)

       Han var tvilling til Amborg.

      

      

       (1) Gift 08.10.1750 i Eidanger kirke,4 med2 Anna Larsdatter, f. 1726 på Kvestad i Eidanger,[10] (datter av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 13.01.1726 i Eidanger kirke,[11] d. 1763 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 08.10.1763 på Eidanger kirkegård.[12]

      

      

       (2) Gift 04.02.1768 i Eidanger kirke,4 med[13] Martha Christensdatter, f. 1743 på Kvestad i Eidanger,[14] (datter av Christen Olsen og Maren Andersdatter), døpt 24.11.1743 i Eidanger kirke,14 død 01.06.1815 i Eidanger, gravlagt 08.06.1815 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Nedre Lunde denne gården

 

 

      

II.   Amborg Hansdatter, f. 1722 på Nedre Lunde i Eidanger,2 døpt 23.08.1722 i Brevik kirke,7,8 d. 1723 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 17.02.1723 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Eidanger kirkebok:

       deris 2. barn, pigebarn Amborg

       Faddere: baaren af Anne Isachs Mejes, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Anders Olsen Setteret, Olle Ingebredtsen Aachlungen.

      

       Brevik kirkebok: 

       fra Lunde Hans Nielsens dr.b. og P.b. ægte børn Tvillinger det eene Navnlig (Ingen navn nevnt. JO), holt for Daaben af Madame Bodel Axelsdatter Jacob Nielsens, assist: (Ingen ting mer skrevet. JO)

      

       Hun gravlegges som "Hans Nielsøn fra Lunde Nedres lille datter Amborg 25 uger 2 dager".

      

 

 

III. Maria Hansdatter, f. 1727 på Nedre Lunde i Eidanger,2 døpt 19.10.1727 i Eidanger kirke,11 d. 1727 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 25.10.1727 på Eidanger kirkegård.15

      

       Hans Nielsen Nedre Lundes hiemmedøbte ægte barn ved nafn Maria (Hans kone, Anne Ingebretsdatter, ble ikke nevnt. JO)

       Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Berthe Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Niels Olsen Nedre Lunde, Christen Olsen Øfre Lunde, Jacob Nielsen Lunde.

      

       Gravlegges som "Hans Nielsøn Nedre Lundis pigebarn Maria 22 dager".

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Skifte etter hennes bror Gudmund i 1771.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 86.

[15]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.