| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I SLEVOLDEN I


 

 

 

Nils Torkildsen f. ca 1695 og Anne Rejersdatter f. ca 1696 sin familie

 

 

 

 

Nils Torkildsen, f. ca 1695,[1] d. 1777 på Slevolden i Eidanger,[2] gravlagt 27.07.1777 på Eidanger kirkegård.[3]

Sønn av Torkild Nilsen Søndre Lunde.

 

Schillbred trodde i sin bygdebok at han er sønn til Torkild Sørensen Hasler. Torkild Sørensen bodde på Hasler ifølge Sjølegden for Bragernes av 1706. Han var ifølge sjølegden gift og hadde ingen sønner i 1706.

 

Marthe Torkildsdatter Haugholt var fadder til flere av hans barn og hun var hans søster. Hennes bror var Hans Torkildsen, som også var fadder til flere av Nils sine barn. De har trolig en annen far enn Torkild Sørensen Hasler. Marthe Torkildsdatter, som var hans søster ifølge skifte etter hennes mann, bodde i 1725 på Haugholt med blant annet sin bror Hans Torkildsen og sin mor Mari Olsdatter. Denne Mari Olsdatter var gift med Torkild Nielssøn på Søndre Lunde, så dette var foreldrene til Nils.

 

Trol. 3/5-1722 i Eid.

Niels Torckelssøn med Anna Rejersd.

Caut: Ole Søfvrenssøn Lunde og Laers Olssøn Lunde.

 

De døper et barn bosatt på Døvik i 1723. De døper i 1724 barn bosatt på Slevolden og ble boende der resten av livet.

 

Bjerkevold 1762:

Gaardsnavn: Birketvoldmed Traaholt

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Povel Traaholt og kone, Niels Traaholt og kone,

Amund Lillegaarden og kone, Niels Slevolden, Ole Lander og kone

Barn 12 aar: Amund Nilsen, Knud Nielsen, Niels Amundsen,

Marthe Amundsdatter, Torkild Nielsen, Mari Nielsdatter,

Maria Nielsdatter, Erich Olsen, Anne Olsdatter.

Drenger over 12 aar: Anders Paulsen

Piiger over 12 aar: Kisti Olsdatter, Eli Olsdatter

Andre husboende: Christen Torjusen Skrædder, Ole Gulbrandsen paa Slevolden og kone

 

Gravlagt i 1777 som "Nils Torchildsen Slevolden 82 aar gml. ".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 633b         

25.3.1778    Slævolden" i Eidanger

       Nils Torchelsen død.

       Barn:

       1.   Reier Nilsen død.

           a) Jørgen Reiersen 24 år.

           b) Nils Reisersen 23 år.

       2.   Torchel Nilsen 46 år.

       3.   Nils Nilsen 40 år.

       4.   Gunnild Nilsen 52 år (Enke).

       5.   Maria Nilsen 36 år.

       6.   Maren Nilsen 34 år gift med Claus Andersen i Porsgrund.

Brutto 140-1-7.

Boets utg: 329-1-8. Gjælden overstiger Formuen med 189-11-0.

 

Finner dette giftemålet i 1749.

 

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 15/11-1749.

Claus Bechen og Giøran Torkildsd.

Caut: Niels Torkildsøn Slevolden og Rasmus Olsøn Hasler.

 

Denne Gjøran var nok datter av Torkild Sørensen Hasler og her finner vi Nils som trolover. Det at han var trolover for henne kan jo være det som har vært utslagsgivende for Schilbreds plassering. Han er også brukt som fadder for denne Claus Findsens barn før han giftet seg med Gjøran så det kan være at de to hadde en relasjon? Claus og Gjøran fikk ingen barn sammen.

 

 

Gift 1722 i Eidanger kirke,[4] med[5] Anne Rejersdatter, f. ca 1696 på Flogstad i Eidanger,[6] (datter av Rejer Torgersen og Maren Pedersdatter), d. 1742 på Slevolden i Eidanger,[7] gravlagt 24.04.1742 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Anne:

Hun er fadder for Anders Rejersen sin datter Marthe i Eidanger i 1719. Hun var hans søster.

 

En finner familien på "Bierchensvold med Traaholt" i 1725:

Niels Torchildsøn gl. 30 aar, tiener for Soldat er gift med Anne Reyersdatter gl. 29 aar. Har en Søn Reyer Nielsøn gl. 3 aar, en datter Gunild Nielsdatter gl. 1 aar, 1 Tienistedreng Niels Reyersøn gl. 20 aar, har iche tient, er frisk, tiener for aarsløn. 1 Tienistepige Ingeborg Nielsdatter gl. 14 aar, tiener uden løn.

En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Marj Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.

 

Gravlagt som ”Niels Slevolden's kone Anne Rejersdatter 46 år gm".

 

 

 

I.    Reier Nilsen, f. 1723 på Døvik i Eidanger,[9] døpt 02.02.1723 i Eidanger kirke,[10] d. 1762 i Brevik, gravlagt 08.03.1762 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Niels Thorchelsen Døvigen og Anna Rejersdatter - Rejer

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Martha Thorchelsen Hovgholt, Aaste Rejersdatter Flaachstad, mandfaddere: Torgier Rejersen Flaachstad, Hans Thorchelsen Quæstad.

      

       Brevik: viet 20.11.1749

       Reyer Nielsen og Karen Jørgensdatter

 

       Nevnt i skifte etter faren i 1778 som:

       Reier Nilsen død etterlater seg Jørgen Reiersen 24 år og Nils Reisersen 23 år.

      

       Gravlagt som "Rejer Nielsen 39 aar".

      

       1764 25/7    Reyer Nielsen +              Protokoll 6b fol. 432

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Jørgen Reyersen, 12 år

                   2.  Niels Reyersen, 10 år

                   3.  Christen Reyersen, 8 år

       Brt. 85 - 0 - 14

       Boets utg. 85 - 0 - 14

      

      

       Gift 20.11.1749 i Brevik kirke,[12] med Karen Jørgensdatter, f. ca 1717,[13] (datter av Jørgen Christensen og Mari Olsdatter), d. 1772 i Brevik, gravlagt 24.11.1772 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Karen:

       Hannes far, Jørgen Christensen, var bruker på Amundrød i Brunlanes fra 1720 til 1749 ifølge Lorens Berg. Han hadde også bodd på Øvre Steinsholt noen år. Huset hans brant ned 4. januar 1743 og lite ble reddet. Året etter var huset satt opp igjen, men etter slike ting satt han i små kår.

 

       Det kan være Reier og Karen som fikk et barn før de giftet seg da en Karen Jørgensdatter døpte et uekte barn i Brevik i 1749?

      

       Brevik 1762:

       Nr 100

       Mand og hustru: Jacob Drejer og kone

       Børn over 12 aar: Ole Jacobsen

       De uformuende: Rejer Nielsens Enke, fattig med mange smaa børn, Joen Skrædders Enke huusarm

 

       Skifte etter hennes far:

 

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 377b
Skifte 22. may 1750 paa Amundrøed i Berg Annex og Brunlaugnæs præstegield.
Jørgen Christensen, død - enke Mallene Nielsdatter
1. Barn i 1. ægteskab med Maren Olsdatter:
1) Karen Jørgensdatter, g.m. Reier Nielsen, boende i Brevig.
2) Aase Jørgensdatter, g.m. Svend Nielsen, boende paa Amundrøeds Eie.
2. Barn i 2. ægteskab med Maren Berentsdatter:
1) Berent Jørgensen, 17 aar, tiener paa gaarden Berg hos Søren Sørensen.
2) Maria Jørgensdatter, ugift, tiener hos Sr. Peter Boyesen i Scheen.
3) Karen Jørgensdatter, ugift, tiener hos Zascharias? Simonsen i Scheen.
4) Maren Jørgensdatter, ugift, tiener hos Hans Langer paa Langestrand.
5) Sara Jørgensdatter, boende hos sin halvsøsters mand Reier Nielsen i Brevig.
6) Anne Jørgensdatter, boende hiemme hos sin stifmoder Malene Nielsdatter paa Amundrøed.
Formynder? Niels Christensen Eneren.
Boets formue: 28-0-1
Boets gield og udgift: 62-1-2

 

       I skifte etter sønnen Nils Reiersen i Brevik i 1790 står hennes halvsøsken nevnt. 

       Arvinger videre:
Halvmorbror:
Berent Jørgensen, myndig
Halvmorsøstre: 
Anne Jørgensdtr. g.m. Christen Nalum
Sara Jørgensdtr. g.m. Ingebreth Asche
Mari Jørgensdtr. g.m. Anders Calsen
Aaste Jørgensdtr. g.m. Svend Mørgier

      

       Gravlagt som "Rejer Nilsons enke Kari Jørgensdatter 55 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

II.   Gunhild Nilsdatter, f. 1724 på Slevolden i Eidanger,[15] døpt 29.11.1724 i Eidanger kirke,[16] d. 1790 på Slevolden i Eidanger,[17] gravlagt 08.12.1790 i Eidanger kirke.[18]

      

       Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter - Gunnelle

       Faddere: baaren af Marj Olsdatter, Aaste Rejersdatter, mandfaddere: Ole Anfindsen Hovgholt, Olle Søfrensen Møller, Søfren Rejersen.

 

 

       Gift 16.11.1752 i Eidanger kirke,[19] med Ole Gulbrandsen, f. 1724 på Oksum i Eidanger,[20] (sønn av Gulbrand Paulsen og Karen Sørensdatter), døpt 30.04.1724 i Eidanger kirke,[21] d. 1765 på Slevolden i Eidanger,[22] gravlagt 10.11.1765 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Slevolden denne gården

 

      

 

III. Åste Nilsdatter, f. 1727 på Slevolden i Eidanger,[24] døpt 07.09.1727 i Eidanger kirke,[25] d. 1762 på Kvestad i Eidanger,[26] gravlagt 09.09.1762 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter - Aaste

       Faddere: baaren af Marj Olsdatter Havgholt, Maren Christensdatter Flaachstad, Anne Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Niels Olsen Havgholt, Hans Thorchelsen Hovgholt.

 

 

       Gift 1761,[28] med Tollef Christensen, f. 1738 på Kvestad i Eidanger,[29] (sønn av Christen Olsen og Maren Andersdatter), døpt 19.01.1738 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[31] d. 1774 på Ødegården i Eidanger,[32] gravlagt 27.11.1774 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Se Søndre Nordal

 

      

 

IV. Torkild Nilsen, f. 1730 på Slevolden i Eidanger,[34] døpt 02.02.1730 i Eidanger kirke,[35] d. 1730 på Slevolden i Eidanger,[36] gravlagt 15.10.1730 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter - Thorchell

       Faddere: baaren af Marthe Thorchelsdatter Hovgholt, Kirsten Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Hans Thorchelsen, Peder Rejersen Flaachstad.

      

       Gravlegges som "Thorchel Nielsøn, Niels Slevoldens søn 19 uger".

 

 

V.   Torkild Nilsen, f. 1731 på Slevolden i Eidanger,[38] døpt 02.09.1731 i Eidanger kirke,[39] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[40] d. 1800 i Brevik, gravlagt 18.05.1800 på Brevik kirkegård.[41]

      

       Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter - Thorchell

       Faddere: baaren af Marj Rejersdatter Ossebachen, Inger Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Niels Olsen Hovgholt, Torger Rejersen Flaachstad, Jan Hansen Lillegaarden.

      

       Han var 46 år under skifte etter faren i 1778.

      

       Det må vel være han som konfirmeres i 1755 som "Torkild Nielsen Slevolden 20 aar". Selv om alderen er litt gal.

 

       Han nevnes i Brevik i 1782.
Nr.11
Torkel Slevolden 

      

       Gravlagt som "Torkel Nielsen Slevollen 68 aar".

 

 

VI. Nils Nilsen, f. 1734 på Slevolden,[42] døpt 14.02.1734 i Eidanger kirke,[43] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[44] d. 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.09.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[45]

      

       Niels Torchilsen og Anna Rejersdatter - Niels

       Faddere: baaren af Inger Gunnersdatter, Johanna Knudsdatter Traaholt, mandfaddere: Torger Reiersen Flochstad, Hans Torchilsen Stridsklef, Hans Hansen Traaholt.

      

       Konfirmeres i 1756 som "Niels Nielsen Slevolden 23 aar".

      

       Trol. 22/7-1776 i Eid. Copul. 29/8-1776.

       Uk. Nils Nilsøn Slewold og P. Inger Christensd. Søndre Lunde.

       Caut: Amun Stosøn Ødegaard og Christen Torjusøn Lunde Søndre.

      

       Han var 40 år under skifte etter faren i 1778.

 

       De døper et barn bosatt på Slevolden og flyttet så til Østre Porsgrunn.

      

       Gravlagt som "Niels Nielsen Auestad 58 aar".

 

      

       Gift 29.08.1776 i Eidanger kirke,[46] med Inger Christensdatter, f. 1755 på Søndre Lunde i Eidanger,[47] (datter av Christen Larsen og Maren Stoesdatter), døpt 12.01.1755 i Eidanger kirke,[48] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[49] død 1811 på Nøklegård i Eidanger, gravlagt 04.02.1811 på Eidanger kirkegård.

 

       Inger:

       Christen Syndre Lundes barn navnl. Inger                                                         

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Maren Stoesdatter, mandfaddere: Niels Siljen, Anund Stoesen, Ingebret Stoesen.

      

       Konfirmert i 1771 som "Inger Christensdatter Lunde S 16".

 

       Hun ble enke i 1789 og giftet seg på nytt i 1790 og kom til Nøklegård i Eidanger.

 

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

      

 

VII. Maria Nilsdatter, f. ca 1737,[50] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke.[51]

      

       Det er nok datteren av Nils Torkildsen konfirmeres i 1755 som "Maria Nielsdatter Sleevolden 18 aar". Hun er nevnt i skifte etter Nils Torkildsen i 1778.

 

       Det kan være hun som døde i Eidanger 16.04.1821 og som ble gravlagt i Eidanger 19.04.1821 som "Marie Nilsdatter Lægdslem 85 aar"? Det passer aldersmessig.

 

 

VIII. Maren Nilsdatter, f. 1740 på Slevolden i Eidanger,[52] døpt 24.06.1740 i Eidanger kirke,[53] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[54] d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.08.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[55]

      

       Niels Slevolden og Anne Rejersdatter - Maren

       Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hogholtes kone Marte Torcildsdatter, Ingeborg Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Torger Flochstad, Hans Torcildsen, Ole Larsen Qvædstad.

      

       Konfirmert i 1756 som "Mari Nielsdatter Slevolden 16 aar".

      

      

       Gift 19.01.1778 i Eidanger kirke,[56] med Claus Andersen, 1742 på Verstad i Helgen,[i] (sønn av Anders Clausen og Maren Christensdatter) døpt 27.03.1742 i Holla,[ii] d. 1807 på Voldsfjorden, gravlagt 03.11.1807 i Solum.[iii]      

        

       Se Hovholt

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 310.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 310.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[13]  Alder ved død.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[17]  Skifte etter henne selv.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[26]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[36]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 12.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 12.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[45]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[46]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[49]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[50]  Alder ved konfirmasjonen.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 61.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 61.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[55]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[56]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".