| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Kjendalen Gnr. 16

 

I dalføre mellom Langangfjorden og Oklungen finner vi gården Kjendalen. Nabogård i syd er Solli.

 

Landskyld 1 hud (1664)

 

Litt fakta om gården Kjendalen

 

 

De tidlige manntallene på Kjendalen:

 

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes under leilendingsbønder og deres odels gods at "Kiendallen schyller till Olluff Kl(....?) 1 hude".

 

Kjendalen er oppført som ødegård i 1619-20. Brukeren er Ole Kvestad som brukte Kjendalen under sin egen gård Kvestad.

 

I jordboken av 1624 er Ole Kvestad oppført som eier av 1 hud i Kjendalen.

 

I 1640 er den en Hans Kindall som nevnes. Dette var Hans Kvestad og han var nå eier av Kjendalen.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Kiendall som Hans bruger, 
schylder 1 hudt,
som hand selffuer med bøxell er einde.
Er it styche eng och bruges vnder Ouestad.
Er lagt i schat for penge - 5 mk.
Hans Kiendall bygger

 

I skattemanntallet fra 1650 oppføres under ”Kinndall” brukeren Hans som ”skylder 1 hud som han selv med bygsel er eiende”.

 

Otter Hanssøn er nevnt bosatt på Kjendalen av landkommisjonen av 1661. Otter eide selv 6 skinn i gården, Niels Lunde 2 ½ og Anun Sølen Gjerpen 2 ½ skinn.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes også Otter Kjendalen 27 år. Soknepresten har Otter Hanssøn som 40 år. I 1672 hadde Otter som medeiere Oluf Lunde og Anun Sølen. I 1680 årene står Otter og hans søsken som eiere. Otter nevnes også i 1690 årene som oppsitter og som eier av 7 skinn.

 

I 1700 var Ole Otterrssøn bruker på Kjendalen og eier av 7 skinn. Ole Lundes arvinger eide 2 ½ skinn og Hans Li fra Gjerpen eide 2 ½ skinn.

 

Fra 1704 ble Ole Otterssøn eier av ytterligere 2 ½ skinn som han hadde kjøpt av Lars Nilsen Sandø og medinteressenter.

 

I skoskatten av 1711 betalte Ole Otterssøn for seg selv, en kvinne og tre barn.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1660 til ca 1700

 

Otter Hansen f. ca 1624 nevnes på Kjendalen frem til 1690 tallet. Han var sønn av Hans Olsen Kvestad.

 

Barn:

Margrethe Ottersdatter f. ca 1657 d. 1722

Ole Ottersen f. omkring 1660 d. ca 1712

Hans Ottersen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1700 til ca 1719

 

Sønnen Ole Ottersen f. omkring 1660 overtok på Kjendalen etter sin far i ca 1700. Han giftet seg med Ellen Pedersdatter f. ca 1665. Ole døde på Kjendalen ca 1712 og enken giftet seg på nytt.

 

Barn:

Otter Olsen f. ca 1693 d. 1772

Ole Olsen f. ca 1698 d. 1773

Ingeborg Olsdatter f. ca 1701 d. 1750

Hans Olsen f. ca 1706 d. 1757

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1719 til ca 1739

 

Nils Torbjørnsen f. ca 1667 giftet seg i 1719 med enken på Kjendalen, Ellen Pedersdatter f. ca 1665. Han hadde vært gift før og 2. barn er kjent. Nils og Ellen fikk ingen barn. Ellen døde på Kjendalen i 1739 og Nils i 1750 hos sønnen på Stusrød u/Prestegården.

 

Nils Torbjørnsen og hans 1. kones barn:

Anders Nilsen f. ca 1708 d. 1783

Christen Nilsen f. ca 1709 d. 1783

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1724 til 1773

 

Ole Olsen f. ca 1698 var sønn av Ole Ottersen Kjendalen. Han giftet seg med Inger Jacobsdatter f. ca 1700 fra Osestad i Hedrum. De nevnes på Kjendalen frem til de døde. Inger i 1766 og Ole i 1773.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1724 d. 1784

Ole Olsen f. 1736 d. 1753

Nils Olsen f. 1745

Live Olsdatter f. 1748

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1743 til 1746

 

Hans Olsen f. ca 1706 var også en sønn av Ole Ottersen Kjendalen. Hans giftet seg i 1730 med Kirsten Jacobsdatter f. ca 1708 fra Oklungen. De bodde forskjellige steder i Eidanger, men døpte barn bosatt på Kjendalen fra 1743 til 1746.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. ca 1730 d. 1742

Ingeborg Hansdatter f. 1733

Ingebret Hansen f. 1736 d. 1784

Karen Hansdatter f. 1738 d. 1739

Jacob Hansen f. 1740 d. 1799

Anne Hansdatter f. 1743

Jacob Hansen f. 1746

Ellen Hansdatter f. 1749 d.1793

Else Hansdatter f. 1753 d. 1812

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1755 til 1764 (Nevnt også i 1774)

 

Nils Amundsen f. 1726 og Maria Nilsdatter f. 1734 kom til Kjendalen i 1755. De hadde før dette bodd på Langangrønningen. De flyttet etter 1764 til Solli der hans først kone døde i 1774. (De døpte også et barn på Kjendalen i 1771) Nils giftet seg siden med enken på Kvestad, Ingeborg Christensdatter f. 1748 og flyttet dit.

 

Se Solli og Kvestad

 

 

Bosatt her fra 1777 til 1779

 

Torger Pedersen f. ca 1735 og Anne Halvorsdatter f. ca 1746 giftet seg i Seljord i 1771. De døpte et barn der i 1772 og dukket så opp på Gunneklev i Eidanger i 1775. Fra 1777 til 1779 bodde de på Kjendalen før de i 1780 flyttet til Brevik.

 

Se Brevik 1782

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1765 til 1796

 

Hans og Simon Qvist kjøpte så eiendomsretten til Kjendalen og i 1765 skjøtet de 1 hud i gården til Stener Nilsen f. ca 1721. Med han kon en helt ny familie til Kjendalen. Stener var fra Sannidal og hadde der giftet seg med Ingeborg Nilsdatter f. 1725. De hadde bodd på Auen og Ingeborg døde der i 1758. Stener giftet seg så i 1760 med Marthe Marie Olsdatter f. 1741 fra Nøklegård. Han kom så til Kjendalen i 1765 der han døde i 1795. Hans 2. kone i 1796.

 

Stener Nilsen og Ingeborg Nilsdatter sine barn:

Nils Stenersen f. 1749 d. 1793

Kari Stenersdatter f. 1751

Halvor Stenersen f. 1752 d. 1768

Maren Stenersdatter f. 1755 d. 1756

Anne Stenersdatter f. 1757

 

Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter sine barn:

Ingeborg Stenersdatter f. 1761 d. 1836

Maren Stenersdatter f. 1762 d. 1845

Karen Stenersdatter f. 1764

NN Stenersen f. 1767 d. 1767

Ole Stenersen f. 1768 d. 1825

Jacob Stenersen f. 1770 d. 1789

Anne Stenersdatter f. 1774 d. 1863

Margrethe Stenersdatter f. 1777

Anne Marie Stenersdatter f. 1780 d. 1781

Anne Marie Stenersdatter f. 1782 d. 1802

Marthe Stenersdatter f. ca 1783

Inger Stenersdatter f. 1785 d. 1826

 

Familieark

 

 

Stener Nilsen delte i 1787 Kjendalen i to deler.

 

 

Del 1 (Nedre Kjendalen)

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1787 til 1804

 

Ole Stenersen f. 1768 var sønn av Stener Nilsen Kjendalen og hans andre kone. Ole giftet seg 1. gang i 1791 med Jøran Jacobsdatter f. 1764. Ole overtok en del av gården i 1787 etter sin far. Han skjøter i 1804 sine 5 skinn i Kjendalen til Amund Olsen. I 1815 kjøpte han gården Melby i Bamble.

 

Barn:

Jacob Olsen f. 1791 d. 1850

Marthe Margrethe Olsdatter f. 1793 d. 1793

Anne Olsdatter f. 1794 d. 1886

Marthe Margrethe Olsdatter f. 1797

Nils Olsen f. 1801 d. 1855

Anne Marie Olsdatter f. 1803

 

Familieark

 

 

Del 2 (Øvre Kjendalen)

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1792 til 1809

 

En annen datter av Stener Nilsen, Ingeborg Stenersdatter f. 1761, giftet seg i 1787 med Peder Andersen f. 1763. De var den første tiden bosatt på Ødegården u/Nordre Grava. Da Stener Nilsen i 1787 delte gården i to fikk sønnen Ole Stenersen ½ hud (6 skinn) en del av gården. Den andre delen på 5 skinn ble i 1792 overdratt svigersønnen Peder Andersen. Peder døde der i 1809. Ingeborg levde frem til 1836.

 

Barn:

Stener Pedersen f. 1787 d. 1790

Hans Pedersen f. 1788 d. 1789

Jacob Pedersen f. 1790 d. 1869

Hans Pedersen f. 1791 d. 1791

Margrete Pedersdatter f. 1792 d. 1797

Marte Pedersdatter f. 1793 d. 1853

Ingebor Marie Pedersdatter f. 1794 d. 1843

Anne Pedersdatter f. 1797 d. 1797

Anne Carine Pedersdatter f. 1798 d. 1861

Peder Pedersen f. 1801 d. 1884

Anne Marie Pedersdatter f. 1803 d. 1808

Anders Pedersen f. 1805 d. 1805

Margrethe Pedersdatter f. 1805

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Kjendalen:

 

Fam.9

 

Marthe Olsdatter f. ca 1727 døde på Kjendalen i 1777.

 

Fam.10

Maren Olsdatter f. ca 1792 døde på Kjendalen i 1796, 4 år gammel. Datter av Ole Stenersen?

Svenche Olsen f. ca 1772 var bosatt hos Ole Stenersen som tjenestegutt på Kjendalen i 1801. Han ble gift og bosatt Sundsåsen.

Anne Jacobsdatter f. 1767 var bosatt på Kjendalen da hun giftet seg i 1801. Søsteren Jøran Jacobsdatter og hennes mann Ole Stenersen bodde på Kjendalen på den tiden.

 

Fam.11

Maren Pedersdatter f. ca 1793 ble konfirmert i Eidanger i 1809 bosatt på Kjendalen.

 

 

 

 

Plasser under Kjendalen

 

 

 

Rønningen (Bnr. 6)

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1795

 

I 1795 skjøtet Ole Stenersen en del (1 hud) av Nedre Kjendalen til Gudmund Jonsen f. 1772. Dette ble da Rønningen Bnr. 6. Gudmund giftet seg i 1801 i Eidanger med Karen Johannesdatter f. 1777 fra Kiste i Siljan.

 

Barn:

Nils Gudmundsen f. 1802

 

Familieark

 

 

Plassen (Nordre Kjendalen Bnr. 2)

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1792

 

Anders Olsen f. ca 1762 nevnes her fra 1792. Han var den første husmannen på Plassen. Anders kom fra Oklungen og giftet seg i Gjerpen i 1784 med Inger Halvorsdatter f. ca 1759 fra Ramsåsen i Gjerpen. Anders døde der i 1809.

 

Barn:

Dorthe Andersdatter f. 1785 d. 1790

Nils Andersen f. 1788 d. 1788

Live Andersdatter f. 1789 d. 1854

Nils Andersen f. 1792 d. 1871

Ole Andersen f. 1795 d. 1795

Ole Andersen f. 1796

Dorthe Andersdatter f. 1803 d. 1867

 

Familieark

 

 

Småmyrene

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1790 til 1809

 

Ole Jonsen f. 1741 fra Ødegården var trolig den som bygde husene på plassen Småmyrene. Han giftet seg i 1789 med Åste Pedersdatter f. 1764 fra Grønsholt. Ole døde i 1809 og enken giftet seg med Gunder Kittilsen og kom til Dalen u/Kjendalen.

 

Barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1789

Maren Olsdatter f. 1790 d. 1871

Søren Olsen f. 1793 d. 1875

Marthe Olsdatter f. 1796

Peder Olsen f. 1800 d. 1803

Marie Olsdatter f. 1803

 

Familieark

 

 

Dalen (Bnr. 10)

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1811

 

Gunder Kittilsen f. ca 1783 fra Sauherad giftet seg i 1811 med enken fra Småmyrene under Kjendalen, Åste Pedersdatter f. 1764. Han var den første husmannen på Dalen u/Øvre Kjendalen. Han kjøpte plassen i 1811. Det var da en skog og jordstykke som ble utskilt fra Øvre Kjendalen med en skyld på 1 skinn. Gunder døde i 1879 og han etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

Kjennelie

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1782 til ca 1800

 

Maren Stenersdatter f. 1762 var datter av Stener Nilsen Kjendalen og hans andre kone. Hun giftet seg 1. gang i Eidanger 1782 med Anders Gundersen f. ca 1735 fra Gjerpen. De døper barn bosatt på Kjendalen fra de giftet seg. I 1787 ble en plass ”Kjennelie” skilt ut fra Kjendalen og overdratt fra Stener Nilsen til sin svigersønn Anders Gundersen. Anders døde der i 1795 og Maren giftet seg 2. gang i 1796 med Hans Tollefsen f. 1774 fra Vestby i Hedrum. De nevnes i Brevik i 1801.

 

Familieark

 

 

Nevnt på Kjendalen i 1801

 

Jon Olsen f. 1760 på Nordalsetret var 1. gang gift med Berthe Olsdatter f. 1768 og 2. gang med Kirsten Ingebretsdatter f. 1769. Han nevnes som inderst på Kjendalen i 1801 med sin første hustru.

 

Se Solli