| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| KJENDALEN |


 

 

 

Hans Olsen f. ca 1706 og Kirsten Jacobsdatter f. ca 1708 sin familie

 

 

 

Hans Olsen, f. ca 1706 på Kjendalen i Eidanger,[1] d. 1757 på Gunneklev i Eidanger,[2] gravlagt 06.03.1757 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Ottersen Kjendalen.

 

Han giftet seg i 1729.

 

Trol. 28/12-1729 i Eid. Copul. 28/1-1730.

Hans Olssøn Kiendallen med Kirsten Jacobsd. Aacklungen.

Caut: Michel Larssøn Sættere og Olle Tollefssøn Nordall.

 

De får et barn bosatt på Rød i 1733 og døpte siden barn på Harøytangen.

 

Fra 1739 ser det ut til at familien bodde på Gata i Eidanger ifølge barns død og dåp.

 

Matrikulen 1747:

Kjendalen
Eiere: Hans Qvist 1 5/7 skind, Ole Ottersen 3 huder, Sønner 10 2/7 skind.
Oppsittere: Hans og Ole

 

Gravlagt som "Hans Gunneklev, huusmand under Herøen 60 aar".

 

 

Gift 28.01.1730 i Eidanger kirke,[4] med[5] Kirsten Jacobsdatter, f. ca 1708,[6],[7] (datter av Jacob og Else Mogensdatter), d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.01.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Kirsten:

Hun kom fra Oklungen da de giftet seg. Jeg finner ikke deres første barn døpt i Eidanger?

 

Hun er nok datteren av Else Monsdatter som nevnes i Porsgrunn i 1725 "1 datter Kisten Jacobsdatter gl. 17 aar, tiener i Eidanger Sogn". Hennes mors navn ble brukt i barneflokken og jeg finne Jacob Strømtangen som fadder. Han er nok da hennes bror Jacob Gundersen. Hennes mor ble senere gift med Gunder Christensen.

 

Gravlagt som "enken Kirsten Jacobsdatter Gundekleiven 80 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 604a

Skifte 29. Januar 1784 i Porsgrund østre under Eidanger Tinglaug

Kirstie Jacobsdatter, død

Barn:

1. Ingebret Hansen, myndig og bosatt paa pladsen Rødningen under Landgangen.

2. Anne Hansdatter, 40 aar.

3. Elen Hansdatter, g.m. Nils Jacobsen og bosatt i østre Porsgrund.

4. Else Hansdatter, g.m. Jon Christensen og bosatt paa Bradsberg Kleven under Gierpen Tinglaug.

Til formynder for den umyndige ble innsatt hennes søster mand Nils Jacobsen i Porsgrund.

Brutto. 114-3-14

Netto: 75-3-14

Stervboehuuset, takst 50 rdlr.

 

 

I.    Anne Hansdatter, f. ca 1730,[9] d. 1742 på Kjendalen i Eidanger,[10] gravlagt 08.04.1742 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Har ikke funnet henne døpt i Eidanger.

      

       Hun gravlegges i 1742 som "Anne Hansdatter Kindahlen 12 aar". Ut fra dette er hun født ca 1730.

 

 

 

II.   Ingeborg Hansdatter, f. 1733 på Rød i Eidanger,[12] døpt 16.09.1733 i Eidanger kirke.[13]

      

       Hans Olsen Røed og Kisten Jacobsdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Martha Andersdatter Røe, Mari Joensdatter Aas, mandfaddere: Anders Nielsen Kindalen.

      

       Hun nevnes ikke i skifte etter moren i 1784.

 

 

 

III. Ingebret Hansen, f. 1736 i Tangen i Eidanger,[14] døpt 05.02.1736 i Eidanger kirke,[15] konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,[16] d. 1784 på Langangrønningen i Eidanger,[17] gravlagt 09.04.1784 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Hans Olsen Tangen barn blef samme dag døbt i Capellet af Iver Hesselberg i Scheen og blef kaldet Engelbret

       Faddere: baaren af Anna Maria Jensdatter, Ingeborg Andersdatter Gaasegrund, mandfaddere: Olle Jensen, Jacob Strømtangen.

      

       Konfirmert i 1753 som "Ingebreth Hansen Herøien 19 aar".

 

      

       Gift 04.08.1758 i Eidanger kirke,[19] med Margit Arvesdatter, f. ca 1729,[20] d. 1781 på Langangrønningen i Eidanger,[21] gravlagt 18.10.1781 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Se Langangen

 

      

 

 

IV. Karen Hansdatter, f. 1738 på Herøytangen i Eidanger,[23] døpt 27.12.1738 i Eidanger kirke,[24] d. 1739 på Gata i Eidanger,[25] gravlagt 16.10.1739 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Hans Herøtangen og Kirsten Jacobsdatters ægte datter Nom. Karen                                                     

       Faddere: baaren af Peder Nielsens Enke i Porsgrund Elisabeth Larsdatter, Karen Andersdatter Gaasegrunden, mandfaddere: Tolluf Ochlungen, Gunder Christensen Strømtangen.

      

       Gravlegges som "Hans Gadens liden datter Karen 9 maaneder".

 

 

 

V.   Jacob Hansen, f. 1740 på Gata i Eidanger,[27] døpt 02.10.1740 i Eidanger kirke,[28]

      

       Hans Gadens og Kirsten Jacobsdatters ægte søn Nom. Jacob    

       Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Elen Ottersdatter Røre, mandfaddere: Gunder Strømtangen, Anders Larsen Tveten.

      

       Det ble gravlagt en "Jacob Hansen Gatha 70 aar" i Østre Porsgrunn 14.07.1799. Dette kunne jo ha vært denne sønnen seln om alderen var gal, men han ble ikke nevnt i skifte etter moren så det må nok ha vært en annen. Det kan jo være en feil i skifte, men det er det som regel ikke?

 

 

 

VI. Anne Hansdatter, f. 1743 på Kjendalen i Eidanger,[29] døpt 22.09.1743 i Eidanger kirke.[30]

      

       Hans Olsen Kindalen og Kirsten Jacobsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Anne Olsdatter Kindalen, mandfaddere: Otter Røre, Jan Lillegaarden.

      

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1784.

 

 

 

VII. Jacob Hansen, f. 1746 på Kjendalen i Eidanger,[31] døpt 27.11.1746 i Eidanger kirke.[32]

      

       Hans Kindalen og Kirsti Jacobsdatters datter Jacob                                                       

       Faddere: baaren af Hans Grønsholtes kone Maren Henrichsdatter, Margrete Olsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Ole Kindalen, Anund Knudsen Traaholt.

      

       Han nevnes ikke i skifte etter moren i 1784.

      

 

 

VIII. Ellen Hansdatter, f. 1749 på Gunneklev i Eidanger, døpt 31.08.1749 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[34] d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.06.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[35]

      

       Hans Olsen Gundeclev og Kirsten Jacobsdatters datter Elen                                                     

       Faddere: baaren af Jacob Strømtangens kone Anne Larsdatter, Dorthe Gundersdatter Herøen, mandfaddere: Anders Grønsholt, Abraham Larsen Herøen.

      

       Hun konfirmeres i Eidanger i 1765 bosatt på Kleven som "Elen Hansdatter f. Kleven 16".

 

      

       Gift 22.06.1772 i Østre Porsgrunn kirke, med Nils Jacobsen, f. 1749 i Østre Porsgrunn  (sønn av Jacob Andersen og Margrethe Larsdatter)[36] d. 1805 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.06.1805 i Østre Porsgrunn kirkegård.[37]

      

       Se Østre Porgsrunn 1801

 

 

      

IX. Else Hansdatter, f. 1753 på Gunneklev i Eidanger, døpt 01.07.1753 i Eidanger kirke,[38] d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.04.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[39]

      

       Hans Gunneklevs barn navnl. Else                                                         

       Faddere: baaren af Søren Gunneklevs kone, Anne Hansdatter, mandfaddere: Søren Gunneklev, Lars Hansen Schrabeklev.

      

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1784:

       Else Hansdatter, g.m. Jon Christensen og bosatt paa Bradsberg Kleven under Gierpen Tinglaug.

      

       Else kom til Kleiva da hun giftet seg med Jon i ca. 1778. Hun var enke i 1801 og bodde her med sine barn: Christense (8) og Jon (7). Hun levde av dagarbeide.

      

       Gravlagt som "John Christensens enke Else Hansdatter 59 aar".

 

      

       Han giftet seg med Jon Christensen, f. 1756 på Gulset eie i Gjerpen (datter av Christen Jonsen og Kirsten Nlsdatter), døpt 27.06.1756 i Gjerpen,[40] d. 1800 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, gravlagt 21.01.1800 i Gjerpen.[41]

      

       Jon:

       Christen Jonsens db. Jon fra Gulset Ejet: Sidsel Nilsdtr., Barbara Henrichsdatter, Lars Olsen, Frans Russel, Søren Paus.

      

       Kom fra Bratsbergkleiva der hans far var sagarbeider. Han ble selv boende på Bratsbergkleiva og ble også sagarbeider.

      

       Gravlagt som "Jon Christenssøn f. Bratsbergkl. 43 7/12 aar".

      

       17/12/1801     JON CHRISTENSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 546b.

       Bratsberg-     Arvinger:

       kleiva         Enka Else Hansdatter og barna:

                      1. Jacob Jonssen           15 år.

                      2. Jon Jonssen              6 ''

                      3. Ellen Dorothea Jonsdtr. 20 ''

                      4. Christence Jonsdtr. 8 år.

       Enka tok Rasmus Halvorssen Riis på Kleven til laugverge.

       Formynder for alle barna farbror Jacob Bergman på Bratsbergkleiva.

       Brt: 38 - 0 - 8

       Gjeld: 118 - 0 - 14 (insolvent).

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 70.

[6]  Alder ved død.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.

[9]  Alder ved død.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 8.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 8.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Alder ved død.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 62.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 62.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[36]  1801 tellingen.

[37]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[40]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[41]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".