| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJENDALEN |


 

 

 

Maren Stenersdatter f. 1762 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Anders Gundersen f. ca 1735 og 2. gang med Hans Tollefsen f. 1774)

 

 

 

Maren Stenersdatter, f. 1762 på Auen i Eidanger,[1] døpt 29.09.1762 i Brevik kirke,[2] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[3] død 10.09.1845 på Karisholmen u/Bjønnes i Eidanger,[i] gravlagt 17.09.1845 på Eidanger kirkegård.[ii]

Hun var datter av Stener Nilsen Kjendalen.

 

Steener Auens barn Maren

baaren af Jacob Persen Svendskes k., assist: Boel Olsdatter, mandfaddere: Amun Sigtesøen, Simen Sandøen, Per Isaksen

 

Konfirmert i 1777 som "Mari Stenersdatter Kiøndal 15".

 

Hun giftet seg 1. gang i 1782.

 

Trol. 14/2-1782 i Eid. Copul. 13/6-1782.

Uk. og Soldat fra Gierpen, Comagn. Anders Gunders. og p. Maren Stenersd. Kiøndal.

Caut.: Isac Ols. Solie og Nils Steners. Lysnæs i Qvelle Sogn.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1796.

Trol. 12/2-1796 i Eid. Copul. 15/5-1796.

Uk. Hans Tollevs. og Enken Maren Stenersd. Kiøndal.

Caut: Jens Nils. Qvislen og Ole Stens. Kiøndal.

 

Hun var fadder for sin søster Ingeborg barn i 1797 som "Maren Steenersdatter Ramsaas i Gierpen Sougn".

 

Gravlagt som "Mari Stenersdatter 84 år - Huusm. Hans Karishomens kone".

 

 

(1) Gift 13.06.1782 i Eidanger kirke,[4] med Anders Gundersen, f. ca 1735,[5] d. 1795 på Kjendalen i Eidanger,[6] gravlagt 26.04.1795 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Anders:

Han kjøpte plassen Kjennelie i 1792:

Anno 27.08.1792 – Ole Stenersens odels skiøde til Anders Gundersen paa pls. Kiennlie under Kiendalen med bet. 50 rd. (dat. 27.08.1792)

 

Gravlagt som "Anders Gunders. Kiøndal 60 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 192a

Skifte 30. April 1795 paa pladsen Kiennelie under gaarden Kindallen i Eidanger Sogn

Anders Gunnersen, død - enke Maren Stenersdatter

Barn:

1. Gunders Andersen, 12 ½ aar.

2. Anne Andersdatter, 7 ½ aar.

3. Ingeborg Andersdatter, 6 ½ aar.

4. Marthe Andersdatter, 3 aar.

Peder Andersen Kiendalen laugvære for enken Maren Stenersen.

Til formynder for de umyndige blev indsatt for sønnen og datteren Anne morbroderen Ole Stenersen Kiendalen, og for døtrene Ingebor og Marthe for den første Anders Torgiersen Ramsaasen og for den sidste Hans Halvorsen Ramsaasen i Gierpen Sogn.

Brutto: 185-1-2

Netto: 165-0-11

Jordegods: pladsen Kienlie, takst 150.

 

 

(2) Gift 15.05.1796 i Eidanger kirke,[8] med Hans Tollefsen, f. 1774 i Vestby i Hedrum,[9],[10] (sønn av Tollef Rasmussen og Helvig Jonsdatter), konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[11] død 11.10.1848 på Karisholmen u/Bjønnes i Eidanger,4 gravlagt 19.10.1848 på Eidanger kirkegård.5

 

Hans:

Han konfirmeres i Siljan i 1790 bosatt på Kvisla som "Hans Tollevsen ibid. (Qvislen JO)16".

 

Han giftet seg med enken Maren Stenersdatter i 1796.

 

Brevik 1801: 

Nr.166

Hans Tollevsen - Mand – 27 aar - I 1te ægtesk. - Husejer og tømmerhugger

Maria Stenersdtr - Hans kone – 38 aar - I 2det ægtesk.

Marthe Andersdtr - Hendes datter – 9 aar

Tollev - Deres søn - 4 aar

Michel Tollevsen - Mandens broder – 25 aar - Ugivt - Gaaer i dagleje

 

Hans bror Michel var bosatt hos dem i 1801.

 

Plassen Karisholmen ble utskilt fra Bjønnes omkring 1820. Den første eieren og brukeren var Hans Tollefsen.

 

Gravlagt som "Hans Tollefsen 77 år - Inderst - Karisholmen u/Bjønnes".

 

 

 

 

I.    Gunder Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Stenersdatter) f. 1782 på Kjendalen i Eidanger,[12] døpt 08.09.1782 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[14] d. 1809 på Kjendalen i Eidanger,[15] gravlagt 19.07.1809 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Anders Gundersen Kiøndal og k. Maren Stenersdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Maren Anundsdtr. Solie 3. Stener Nilsen Kiøndal 4. Anders Torgersen. Ramsaas 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Gunner Andersen Kjendalen 16".

      

       Bosatt hos Peder Andersen på Kjendalen i 1801 som "Gunner Andersen, Tjenestefolk, 18 år, Ugift".

      

       Gravlagt som "Gunder Andersen Kiendalen 25 aar".

 

 

 

II.   Ingeborg Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Maren Stenersdatter) f. 1784 på Kjendalen i Eidanger,[17] døpt 17.10.1784 i Eidanger kirke,[18] d. 1785 på Kjendalen i Eidanger,[19] gravlagt 09.01.1785 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Anders Gundersen Kiøndal og k. Maren Stenersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Marte Jonsdtr. Langangen 3. Isac Olsen Solie 4. Ole Jonsen ibid 5. Anun Olsen Wiersdal.

      

       Gravlagt som "Ingebor Andersd. Kiøndal 12 uger".

 

 

 

III. Anne Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Maren Stenersdatter) f. 1786 på Kjendalen i Eidanger,[21] døpt 03.09.1786 i Eidanger kirke.[22]

      

       Anders Gundersen Kiøndal og k. Maren Stenersdtr. - Anne

       Faddere: 1. Karen Stenersdtr. Ramsaas 2. Ingebor Stenersdtr. Kiøndal 3. Anun Olsen Sunsaas 4. Jacob Stenersen Kiøndal 5. Ole Stenersen ibid.

      

       Trolig hun som er bosatt hos husmann Gudmund Johnsen på Kjendalen i 1801 som "Anne Andersdtr., Tjenestefolk, 14 år, Ugift".

      

 

 

IV. Ingeborg Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Maren Stenersdatter) f. 1789 på Kjendalen i Eidanger,[23] døpt 11.01.1789 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 13.04.1806 i Brevik kirke.[25]

      

       Anders Gundersen Kiøndal og k. Karen Stenersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Maren Stenersdtr. Ramsaas 2. Gunil Maria Olsdtr. Ødegaard 3. Ole Jonsen Kiøndal 4. Ole Stenersen ibid 5. Hans Nilsen Solie.

      

       (Her har presten forvekslet moras og fadders navn. Moras navn skal være Maren Stenersdtr. og fadderen Karen Stenersdtr, Ramsaas.)

      

       Trolig hun som er bosatt på Kjendalen i 1801 hos Peder Andersen som "Ingebor Andersdtr., Tjenestefolk, 1 år". Her skulle det nok stått 11 eller 12 år.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Andersdatter 16 aar".

      

       Hun tjente på Bjønnes da hun ble gift.

 

       Copul. 23.10.1828 i Eid.

       Ungkarl Just Andersen Bjønnes 29 år matros

       Tjenestepige Ingeborg Andersdatter Bjønnes 36 år

      

       Hennes mor giftet seg med Hans Tollefsen. Han er fadder for hennes barn i Brevik i 1829.

 

      

       Gift 23.10.1828 i Eidanger kirke,18,[iii] med Just Andersen, født 1799 på Gjemsø i Solum (sønn av Anders Halvorsen og Beate Cathrine Amundsdatter), døpt 28.04.1799 i Solum.[iv]

      

       Just:

       Et Drengebarn kaldet Just, foreldre Anders Halvorsen ved Klosteret og Beata Cathrine Anundsdatter.

       Faddere: Ingeborg Larsdatter, Magrethe Maria Buchvald, Niels Hansen, Knud Torgiersen, Hans Ougensen.

 

       Barn, se under hans foreldre.

      

       

 

V.   Marte Marie Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Maren Stenersdatter) f. 1792 på Kjendalen i Eidanger,[26] døpt 29.01.1792 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 24.04.1808 i Brevik kirke.[28]

      

       Anders Gundersen Kiøndal og k. Maren Stenersdtr. - Marte Marie

       Faddere: 1. Birte Olsdtr. Solie 2. Kari Larsdtr. Sættre 3. Ole Stenersen 4. Søren Olsen Snedker 5. Ole Olsen af Osebakken.

      

       Bosatt hos moren i Brevik i 1801"Marthe Andersdtr, Hendes datter, 9 aar".     

      

       Konfirmert som "Marthe Marie Andersdatter 16 aar".

      

       Trolig hun som gifter seg i 1824?

      

       Copul. 17.02.1824 i Eid.

       Ungkarl og Matros Halvor Olsen Midgaard fra Bamble sogn 32 år

       Tjenestepige Marthe Maria Andersdatter Bjønnes 30 år

 

      

       Gift 17.02.1824 i Eidanger kirke,[29] med Halvor Olsen, f. ca 1792.[30]

 

       Halvor:

       De bodde i Brevik under tellingen i 1865. Ifølge tellingen var han født i Bamble. Han kom fra Midgård i Bamble ved vielsen.

 

 

 

VI. Tollef Hansen, (sønn av Hans Tollefsen og Maren Stenersdatter) født 1796 på Kjendalen i Eidanger,[v] døpt 20.11.1796 i Eidanger kirke,23 død 1827.4

      

       Hans Tolougsen Kiendal og k. Maren Stenersdtr. - Tolloug

      

       Faddere: 1. Birte Hansdtr. Sætre 2. Anne Olsdtr. Solie 3. Ole Stenersen 4. Peder Isacsen Solie 5. Isac Tollougsen Qvislen.

      

       Han var sjømann.

      

       Copul. 26/8-1822 i Eid.

       Uk. Tollev Hansen Holmen, 26. Huusmand.

       Tienestepigen Maren Sophie Amundsd. 26

       Forl: Hans Tollevsen Holmen, Ole Olsen Gunnuldsvigen.

      

       Bosatt på Karisholmen.

 

       Eidanger bind 2 skriver at han døde i 1827. Jeg har ikke funnet han gravlagt i Eidanger eller Brevik.

 

 

       Gift 26.08.1822 i Eidanger kirke,4,[vi] med Maren Sophie Amundsdatter, født 1792 i Solum,4,[vii] (datter av Amund Hågensen og Bergithe Jacobsdatter), døpt 21.01.1792 i Solum.[viii]

      

       Maren:

       Et Pigebarn kaldet Maren Sophia, foreldre Amund Haagensen og Bergiet Jacobsdatter. Faddere: Ane Maria Hansdatter,

       Kisten Olsdatter begge hos Saxill, Jost Sørensen, Haagen Annundsen, Ole Olsen hos Saxill.

      

       Hennes far døde i 1792. Hun bodde i 1801 på Kjerringteigen øvre i Solum med sin mor. Hun ble konfirmert 02.10.1808 i Solum bosatt på Wold. Moren døde i 1826.

 

 

       Maren Sophie forlovet seg 1. gang i 1817 i Solum,1 med Jens Andreas Storm, født 1797 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Johan Andreas Storm og Gunhild Jensdatter), døpt 11.06.1797 i Gjerpen.[ix]

 

       Hans foreldre bodde på Osebakken i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no (fam. 49 - 1801)

 

       Forlovet i Solum i 1817:

       Jens Andreassen Storm Porsgrund Ungkarl Matros 20 aar, og Maren Sophie Amundsdatter Graaten Pige 25 aar. Forlovere Jens

       Andersen og Børre Eriksen Wold. (Her har Schwach notert: «Han reiste over til Engeland og kom ikke mere igjen.» LBK).

 

 

       Jens og Maren Sophie fikk en datter:

 

       I.    Gunhild Andrea Jensdatter, født 03.09.1817 i Solum, døpt 12.10.1817 i Solum.3

      

              Gunil Andrea, foreldre Jens Andreassen Storm, for hvem Egteskab er tillyst med Maren Sophie Amundsdatter, han er paa Søen.

              Faddere: Tone Poulsdatter Vold, Ane Lisbet Haagensdatter Graaten, Ole Jonsen Vold, Ole Rasmussen Vold, Anders Eriksen Vold.

 

 

       Maren Sophie giftet seg da på nytt med Tollef Hansen Holmen (Karisholmen) i 1822 etter at hennes første mann forsvant.

 

       Hun bodde på Holmen (Karisholmen) da hun giftet seg 3. gang som enke i 1828 med Halvor Zachariasen f. 1766 fra Brevik.

 

 

 

       Tollef Nilsen og Maren Sophie Amundsdatter sine barn:

 

      

        A.    Hans Tollefsen, født 28.07.1823 på Bjønnes i Eidanger,[x] døpt 10.08.1823 i Brevik,[xi] død 10.02.1850 på Bjønnes i Eidanger,27 gravlagt 17.02.1850 på Eidanger kirkegård.5

              

               Han kom fra Karisholmen.

              

               Trolig gravlagt som "Hans Tollefsen 21 år - Matros - Stormy pr. Bjønnes".

 

              

               Gift 1849,27 med Gunhild Oline Andersdatter, født 1826 på Størsmyr u/Bjønnes i Eidanger,27 (datter av Anders Halvorsen og Anne Olsdatter).

 

 

              

        B.    Anne Birgithe Tollefsdatter, født 12.07.1825 i Eidanger,4 døpt 14.08.1825 i Brevik kirke.[xii] .

 

      

        

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 721.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[29]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Alder ved vielsen.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 543.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[iv]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[vi]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[vii]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[viii]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[ix]  gamlegjerpen.no.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 531.

[xi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 38.

[xii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 44.