| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJENDALEN |


 

 

 

Otter Hansen f. ca 1624 sin familie

 

 

 

Otter Hansen, f. ca 1624 på Kvestad i Eidanger,[1] d. omkring 1700 på Kjendalen i Eidanger.[2]

Han var sønn av Hans Olsen Kvestad.

 

I skattemanntallet fra 1650 oppføres under ”Kinndall” brukeren Hans som ”skylder 1 hud som han selv med bygsel er eiende”.

 

Otter Hanssøn er nevnt bosatt på Kjendalen av landkommisjonen av 1661. Otter eide selv 6 skinn i gården, Niels Lunde 2 ½ og Anun Sølen Gjerpen 2 ½ skinn.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes også Otter Kjendalen 27 år. Sognepresten har Otter Hanssøn som 40 år. I 1672 hadde Otter som medeiere Oluf Lunde og Anun Sølen. I 1680 årene står Otter og hans søsken som eiere. Otter nevnes også i 1690 årene som oppsitter og som eier av 7 skinn.

 

Otter sin bror Christen Hansen f. ca 1635 ble gift med Kirsten Rolfsdatter Lunde. Det var nok også ei søster av han som var gift med Amund Amundsen på Søli nedre i Gjerpen.

 

 

 

I.    Margrethe Ottersdatter, f. ca 1657,[3] d. 1722 på Setre i Eidanger,[4] gravlagt 22.12.1722 på Eidanger kirkegård.[5]

      

       Hun trolovet og giftet seg i Eidanger i 1697.

 

       Samme dag (24/5-1697), 

       Despons. Jon Søfrensen Birchetved og Margarethe Ottersdaatter

       Han Søfren Birchetved ('s søn). Hun, Otter Kienndallens daatter

       Cav: Solfve Ouestad og Hans Otterssen.

 

       Den 5. Augusto 1697

       Copulation her i Eid. for Jon Søfrensen Birchetved og Margarethe Ottersdaatter.

 

       Jeg har ikke registrert noen barn på dem.

 

       Gravlagt som "Jonn Søfrensen Settrets qvinde Margrethe Ottersdatter 65 aar".

 

      

       Gift 05.08.1697 i Eidanger kirke,[6] med[7] Jon Sørensen, f. ca 1655,[8] (sønn av Søren Rolfsen), d. 1729 på Setre i Eidanger,[9] gravlagt 18.11.1729 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Jon:

       Han kom fra Bjørketvet da han giftet seg. 

 

       Han var fadder for Even Sølis tvillinger Ellen og Ragnhild i Gjerpen i 1707 som "Jon Birchetvet". Even Søli var Even Ellefsen trolig sønn av Ellef Jonsen på Buer.

      

       Gravlegges som "Joen Søfrensøn Sættret 74 aar".

 

      

 

II.   Ole Ottersen, f. omkring 1660,[11] d. ca 1712 på Kjendalen i Eidanger.[12]

      

       Han giftet seg med Ellen Pedersdatter, f. ca 1665,[13] d. 1739 på Kjendalen i Eidanger,[14] gravlagt 18.12.1739 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Kjendalen denne gården

 

      

 

III. Hans Ottersen, f. omkring 1660.[16]

      

       Oppgitt som "caut. mand" ved Margrethe Ottersdatters ekteskap. Da trolig hennes bror.

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Stipulert, Stipulert.