| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJENDALEN |


 

 

Stener Nilsen f. ca 1721 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Nilsdatter f. 1725 og 2. gang med Marthe Marie Olsdatter f. 1741)

 

 

 

Stener Nilsen, f. ca 1721 på Svenum i Sannidal,[1] d. 1795 på Kjendalen i Eidanger,[2] gravlagt 24.06.1795 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Nils Pedersen og Karen Stenersdatter.

 

Trolovet i Sannidal som:

Steener Nielsen og Ingebore Nielsdatter

Caut: Niels Farsiøe og Jørgen Nordre Farsiøe

 

De giftet seg her i Sannidal:

Caut. 21. juli 1748.

Stian Nielsen og Ingeborg Jensdatter

 

Bodde en tid på Nesland i Sannidal.

 

Han kjøpte i 1753 gården Auen i Eidanger:

Anno 03.04.1753 – Lyst Simon Eggertsens skiøde til Stener Nielsen paa 1 hud og 3 skind jordgods i grd. Ougen i Eidanger sogn med bøxel i herligheder for 280 rd. med videre. (dat. 18.11.1752)

Anno 23.07.1753 – Steener Nielsen Ougens pentebref til Eiluf Haugholdt stor 200 rd. imod forsikring i 1 hud jordgods med bøxel og herligheder i Ougen. (dat. 16.07.1753)

 

Han kom fra Svennum i Sannidal. Han er nevnt i skifte etter moren og i skifte etter sin bror Abraham Nielsen Svenum / Gisholt / Falkum i 1762:

Skifte 3. desember 1763 på Falkum søndre, Gjerpen: Abraham Nielsen Falkum død, enka Ingeborg Halvorsdatter og barna: Ole 18 år, Nils 12 år, Jørgen 10 år, Knut 3 år, Karen 16 år. Til formynder for Ole utnevnes farbroren Jon Nilsen Vefall, lensmann i Drangedal, for Nils og Jørgen farbroren Stener Nilsen Ougen (Auen) i Eidanger, for Knut og Karen enka med lovverge hr. prokurator Weier.

 

Han giftet seg 2. gang i 1760.

 

Trol. 16/6-1760 i Eid.

Steener Nielsen Auen og Pigen Marthe Maria Olsd. Nøglegaard.

Caut: Lars Harevarp og Anders Nøglegaard.

 

De bodde først på Auen og så siden på Kjendalen.

 

Auen 1762:

Gaardsnavn: Auen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Steener Auen og kone

Barn 12 aar: Niels Steenersen

Piiger over 12 aar: Gunild Persdatter

 

Han solgte i 1764 gården Auen sammen med Simon Eggertsen:

Anno 22.05.1764 – Steener Nielsen Ougen og Simon Eggertsen Herøes skiøde paa 1 hud og 6 skind i grd. Augen til Sr. Jacob Nielsen Grubbe for 505 rd. (dat. 21.05.1764)

 

Han kjøpte 1 hud i Kjendalen i 1765:

Anno 21.01.1765 – Hans og Simon Hanssønner Qvists skiøde til Steener Nielsen paa grd. Kjendahlen skyldende 1 hud. (dat. 08.01.1765)

 

Han solgte 1 hud i Kjendalen i 1769 til Ole Larsen Røra. Ole døde bare noen måneder etter at han hadde kjøpt denne delen:

Anno 19.01.1769 – Et skiøde dat. 30. novb. 1768 udstæd af Steener Nielsen Kjendalen til Ole Larsen Røre for 1 hud med bøxel i grd. Kiendahlen imod 1760 rd. betaling.

 

Matrikulen 1774:
Eiere: Oppsitteren
Oppsittere: Stenner (Han stod under odelskatten i 1774 som eier av 1 hud)

 

Han nevnes på Kjendalen i 1782:

Kindahlen, Steener, 1 kone, 8 barn

 

Han solgte 1 hud i Kjendalen i 1782 til Halvor Hansen Ramsåsen:

Anno 24.01.1782 – Steener Nielsen til Halvor Hansen for 800 rd. med pant i 1 hud i Kjendahlen dat. 8. jan. 1765.

 

Han solgte 1/2 hud i Kjendalen til sønnen Ole i 1787:

Anno 27.07.1787 – Steener Nielsens skiøde til sønnen Ole Stenersen paa ½ hud i grd. Kjendalen for 700 rd. (dat. 26.07.1787)

 

Han solgte 5 skind i 1792:

Anno 05.06.1792 – Steener Nielsens skiøde til Peder Andersen paa 5 skind i grd. Kiendahlen m. bet. 999 rd. (dat. 18.05.1792)

 

Gravlagt som "Stener Nilson Kiøndal 74 aar".

 

 

(1) Gift 21.07.1748 i Sannidal,[4],[5] med Ingeborg Nilsdatter, f. 1725 på Dal i Sannidal,[6],[7] (datter av Nils Nilsen og Anne Jensdatter), døpt 09.09.1725 i Sannidal,[8] d. 1758 på Auen i Eidanger,[9] gravlagt 01.07.1758 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Ingeborg:

Faddere: Knudt Farsiøe, Elef Jensen, Ingebor Hogholt og Kirsti Jensdatter.

 

Hun var 7 år under skifte etter faren i 1732.

 

Gravlagt som "Steener Auens kone Ingeborg Nilsdatter 33 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 35          

12.10.1758 - Ougen (Auen) i Eidanger

       Ingeborg Nielsdtr. død, g. Steener Nielssen.

       Barn:

1.    Niels 8 år.

2.    Halvor 6 år.

3.    Anne 2 år.

Brutto 630-3-2.

Nt: 458-2-2.

 

 

(2) Gift 1760,[11] med Marthe Marie Olsdatter, f. 1741 på Nøklegård i Eidanger,[12] (datter av Ole Prodsen og Ingebor Hansdatter), døpt 19.02.1741 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[14] d. 1796 på Kjendalen i Eidanger,[15] gravlagt 16.03.1796 på Eidanger kirkegård.[16]

 

Marthe:

Ole Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatter - Martha

Faddere: baaren af Niels Vallers kone Gunild Prosdatter, Maren Prossdatter, mandfaddere: Knud Traaholt, Niels Prossen og Isach Hansen Lønnebache.

 

Trolig hun som konfirmeres i Eidanger i 1756 som "Marthe Olsdatter Nøglegaard 17 aar".

 

Gravlagt som "Marte Olsd. Kiøndal 56 aar".

 

 

I.    Nils Stenersen, (sønn av Stener Nilsen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1749 i Sannidal,[17],[18] døpt 13.07.1749 i Sannidal,[19] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[20] d. 1793 på Lysnes i Hedrum.[21]

      

       Steener Nielsen og Ingebore Nielsdatters Søn: Niels

       Faddere: Gunild Pedersdatter, Anne Nielsdatter, Niels Olsen og Ole Olsen

      

       Konfirmert som "Niels Stenersen fra Ouen 17".

      

       Han var trolover for søsteren Maren i 1780 som "Nils Steners. Lysnæs i Qvelle Sogn".

 

       Han solgte en del av Kjendalen til sin bror i 1792:

       Anno 05.06.1792 – Niels Steenersens til broderen Ole Steenersen paa gaard Kiendahlen af skyld 1 hud med bygsel mod betalt 299 rd. (dat. 09.03.1792)

      

       En finner han som bruker på Lysnes i Kvelde fra 1775 til han døde der i 1793. Han kom dit da han giftet seg med enken der. Han var før dette den første husmannen en visste om på plassen Tangen elller Lysnestangen under Lysnes.

      

       Han var 44 år gammel da han døde ifølge bygdeboken.

 

      

       Gift 1775,[22] med Mette Tolvsdatter, f. omkring 1740.

      

       Mette:

       Hun var bruker på Lysnes fra mannen døde i 1793 til sønnen Even overtok i 1801.

 

      

 

II.   Kari Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1751 i Sannidal,[23] døpt 11.07.1751 i Sannidal.[24]

      

       Steener Nielsen og Ingebore Nielsdatters Barn: Kari

       Faddere: Anne Jensdatter Anne Nilsdatter, Jørgen Tomesen og Hans Jakobsen

 

 

 

III. Halvor Stenersen, (sønn av Stener Nilsen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1752 i Sannidal,[25],[26] døpt 17.09.1752 i Sannidal,[27] d. 1768 på Kjendalen i Eidanger,[28] gravlagt 10.09.1768 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Døbt Steener Nielsen og Ingebore Nielsdatters Søn: Halvor

       Faddere: Anne Jensdatter, Anne Nielsdatter, Niels Olsen og Niels …?

 

 

 

IV. Maren Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1755 på Auen i Eidanger,[30] døpt 23.11.1755 i Brevik kirke,[31] d. 1756 på Auen i Eidanger,[32] gravlagt 07.03.1756 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Steener Auens barn navnl. Kari

       baaren af Bernt Smeds kone, assist: Karen Nielsdatter Haaøen, mandfaddere: Niels Haaøen, Isak Sørensen Schebs, Niels Persen

      

       Gravlagt som "Steener Auens barn Maren 15 uger".

      

       Hun er døpt Kari ifølge kirkeboken i Brevik og gravlagt Maren etter kirkeboken i Eidanger?

 

 

 

V.   Anne Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1757 på Auen i Eidanger, døpt 08.02.1757 i Brevik kirke.[34]

      

       Steener Auens barn navnl. Anne

       baaren af Jens Smeds k., assist: Marthe Amundsdatter, mandfaddere: Bernt Smed, Svend Olsen Mørje, Hans Polsen Ombodsnæs

 

 

 

VI. Ingeborg Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1761 på Auen i Eidanger,[35],[36] døpt 11.02.1761 i Brevik kirke,[37] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[38] død 09.01.1836 på Kjendalen i Eidanger,16 gravlagt 17.01.1836 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Steener Auens barn navnl. Ingeborg

       baaren af Isak Lønnebakkens k., assist: Groe Haraldsdatter, mandfaddere: Abraham Ørestved, Petter Panderup, Hans Jensen

      

       Konfirmert i 1776 som "Ingebor Stenersdatter Kiøndal 16".

 

      

       Gift 1787,[39] med Peder Andersen, f. 1763 på Siljan i Mælum,[40],[41] (sønn av Anders Pedersen og Marthe Hansdatter), døpt 05.04.1763 i Solum,[42] konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[43] d. 1809 på Kjendalen i Eidanger,[44] gravlagt 26.05.1809 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Se Kjendalen denne gården

 

      

 

VII. Maren Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1762 på Auen i Eidanger,[46] døpt 29.09.1762 i Brevik kirke,[47] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[48] død 10.09.1845 på Karisholmen u/Bjønnes i Eidanger,[ii] gravlagt 17.09.1845 på Eidanger kirkegård.19

 

       Steener Auens barn Maren

       baaren af Jacob Persen Svendskes k., assist: Boel Olsdatter, mandfaddere: Amun Sigtesøen, Simen Sandøen, Per Isaksen

      

       Konfirmert i 1777 som "Mari Stenersdatter Kiøndal 15".

 

      

(1)    Gift 13.06.1782 i Eidanger kirke,[49] med Anders Gundersen, f. ca 1735,[50] d. 1795 på Kjendalen i Eidanger,[51] gravlagt 26.04.1795 på Eidanger kirkegård.[52]

 

      

       (2) Gift 15.05.1796 i Eidanger kirke,[53] med Hans Tollefsen, f. 1774 i Vestby i Hedrum,[54],[55] (sønn av Tollef Rasmussen og Helvig Jonsdatter), konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[56] død 11.10.1848 på Karisholmen u/Bjønnes i Eidanger,24 gravlagt 19.10.1848 på Eidanger kirkegård.19

      

       Se Kjendalen denne gården

 

      

 

VIII. Karen Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1764 på Auen i Eidanger,[57] døpt 14.11.1764 i Brevik kirke,[58] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.[59]

      

       Stener Ouen og Marta Maria Olsdatter - Karen  

       Faddere: Inger Nielsdatter, Anna Clausdatter, Halvard Pederssøn, Jacob Perssøn, Hans Halvorssøn

      

       Konfirmert i 1779 som "Kari Stenersdatter Kiøndal 15".

      

       Trol. 13/7-1782 i Eid. Copul. 29/8-1782.

       Uk. Anders Torgers. Ramsaas og p. Karen Stenersd. Kiøndal.

       Caut.: Lars Bøe og Michel Iwers. Sættre.

      

 

       Gift 29.08.1782 i Eidanger kirke,[60] med Anders Torgersen, f. 1760 i Gjerpen,[61] (sønn av Torger Sivertsen og Inger Olsdatter), døpt 23.03.1760 i Gjerpen kirke.[62]

      

       Anders:

       Torjer Sivertsens db. Anders: Christen Kleps kone, Else Jacobsdatter, Ole Nirisen, Lars Bachen, Peder Larsen.

      

       Bosatt på Ramsåsen. (De bodde tidligere en tid på Saubrekka u. Klepp.)

      

       Ramsåsen i 1801:

       Anders           Torjerssen        Mand                 41    I 1te ægteskab  Bonde og jordbruger 

       Karen             Stenersdtr        Kone                 37     I 1te ægteskab                                    

       Inger Maria    Andersdtr         Deres børn       16    Ugift                                                   

       Marthe Maria Andersdtr         Deres børn       11                                                             

       Anne              Andersdtr         Deres børn         9                                                             

       Jacob             Anderssen        Deres børn         4                                                             

       Torjer            Anderssen         Deres børn         1                                                             

 

       Se Ramsåsen på gamlegjerpen.no

 

 

      

IX. NN Stenersen, (sønn av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1767 på Kjendalen i Eidanger,[63] d. 1767 på Kjendalen i Eidanger,[64] gravlagt 19.04.1767 på Eidanger kirkegård.[65]

      

       Finner denne introdusjonen blant døpte i Eidanger i 1767 "Stener Kiøndals kone efter dødfødd Drenge-barn introduceret".

      

       Gravlagt som "Stener Kiøndalens dødfødte D.B.".

 

 

X.   Ole Stenersen,[66] (sønn av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1768 på Kjendalen i Eidanger,[67] døpt 21.03.1768 i Eidanger kirke, konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[68] d. 1825.[69]

      

       Stener Nilsen Kiøndalen og k. Marta Olsdtr. Ole

       Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Margrete Olsdtr. Solie 3. Anders Olsen ibid 4. Nils Olsen Nøglegaard 5. Anders Larsen ibid.

      

       Konfirmert i 1784 som "Ole Stenersen Kiøndal 15".

 

      

       (1) Gift 05.01.1791 i Eidanger kirke,[70] med[71] Jøran Jacobsdatter, f. 1764 på Grinna i Langangen,[72] (datter av Jacob Nilsen og Margrethe Larsdatter), døpt 21.10.1764 i Eidanger kirke,[73] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke.[74]

      

 

       (2) Gift 1827 i Bamble,[75] med Kirstine Hansdatter, f. ca 1780.[76]

 

       Se Kjendalen denne gården

 

      

 

XI. Jacob Stenersen, (sønn av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1770 på Kjendalen i Eidanger,[77] døpt 09.12.1770 i Eidanger kirke,[78] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[79] d. 1789 på Kjendalen i Eidanger,[80] gravlagt 18.03.1789 på Eidanger kirkegård.[81]

      

       Stener Nilsen Kiøndal og k. Marte Marie Olsdatr. - Jacob

       Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Anne Olsdtr. Solie 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Anun Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Jacob Stenersen Kiøndal 15".

      

       Gravlagt som "Jacob Steners. Kiøndal 18 aar".

 

 

 

XII. Anne Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1774 på Kjendalen i Eidanger,[82] døpt 04.04.1774 i Eidanger kirke,[83] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[84] d. 11.03.1863 på Ramsåsen i Gjerpen.[85]

      

       Stener Nilsen Kiøndal og k. Marte Olsdtr. -  Anne

       Faddere: 1. Kirsten Christensdtr. ibid 2. Maren Pedersdtr. Sundsaas 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Anne Stenersdatter Kiendal 15".

      

       Trol. i Eid. 10/3-1791. Vielse 14/4-1791.

       Uk. Hans Halvors. Ramsaas og p. Ane Stenersd. Kiøndal.

       Caut.: Ole Steners. og Peder Ødegd.

 

      

       Gift 14.04.1791 i Eidanger kirke,[86] med Hans Halvorsen, f. 1768 på Ramsåsen i Gjerpen,[87] (sønn av Halvor Hansen og Liv Nilsdatter), døpt 31.03.1768 i Gjerpen, d. 12.09.1847 på Ramsåsen i Gjerpen.[88]

      

       Hans:

       Han kom fra Ramsåsen i Gjerpen. Hans var ble gift for 2. gang med Anne Olsdatter f. 1724 fra Kjendalen. Se under hennes far

      

       I 1801 bodde både Faren og stemoren til Hans Halvorsen på Ramsåsen

       Hans                   Halvorssen       Mand                                          33    1te ægteskab  Bonde og jordbruger                              

       Anne                  Stenersdtr         Kone                                           27    1te ægteskab                                                               

       Niels                  Hanssen             Deres børn                                   9                                                                                         

       Live Margarete Hansdtr             Deres børn                                   6                                                                                          

       Marthe Maria    Hansdtr            Deres børn                                   4                                                                                          

       Anne                  Hansdtr            Deres børn                                   2                                                                                          

       Halvor               Hanssen           Mandens fader                            75   3die ægteskab  Opholdes hos sønnen som er huus-fader 

       Margarete         Anundsdtr        Mandens sted-moder                   52   1te ægteskab

           

        Se Ramsåsen på gamlegjerpen.no

 

 

 

XIII. Margrethe Stenesdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1777 på Kjendalen i Eidanger,[89] døpt 26.01.177 i Eidanger kirke,[90] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.[91]

      

       Stener Nilsen Kiøndal og k. Marta Olsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Isac Olsen Solie 4. Anders Sørensen Wiersdal 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Margrete Stenersdatter Kiøndal 15".

 

            

       Gift 02.02.1797 i Eidanger kirke,[92] med Christen Olsen, f. ca 1770,[93],[94] (sønn av Ole Larsen og Karen Christensdatter), konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[95] d. 1814 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[96] gravlagt 22.05.1814 på Eidanger kirkegård.[97]

      

       Se Grinna u/Sundsåsen

 

 

      

XIV. Anne Maria Stenersdatter, (sønn av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1780 på Kjendalen i Eidanger,[98] døpt 13.02.1780 i Eidanger kirke,[99] d. 1781 på Kjendalen i Eidanger,[100] gravlagt 11.05.1781 på Eidanger kirkegård.[101]

      

       Stener Nilsen Kiøndal og k. Ingeborre Olsdtr. - Anne Maria

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Ingebor Jonsdtr. Wiersdal 3. Søren Jonsen ibid 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Annun Olsen ibid.

      

       (Her har presten feilskrevet mornavnet som skal være Marte Marie Olsdtr. - som hun heter ved døpte barn før og etter denne dåpen.)

      

       Gravlagt som "Ane Marit Stenersd. Kiøndal 1 aar 13 uger".

      

      

 

XV. Anne Marie Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1782 på Kjendalen i Eidanger,[102] døpt 29.09.1782 i Eidanger kirke,[103] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[104] d. 1802 på Kjendalen i Eidanger,[105] gravlagt 24.01.1802 på Eidanger kirkegård.[106]

      

       Stener Nilsen Kiøndal og k. Marte Marie Olsdtr. - Anne Marie

       Faddere. 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Kistine Pedersdtr. Sunsaas 3. Søren Jonsen Wiersdal 4. Isac Olsen Solie 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Anne Marie Stenersdatter Kiøndal 16".

      

       Gravlagt som "Anne Marie Stenersd. Kiendahlen 19 ¼ aar".

 

 

 

XVI. Marthe Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. ca 1783.[107]

      

        Bosatt hos Ole Stenersen på Kjendalen i 1801 som "Marthe Stenersdtr., Tjenestefolk, 18 år". Datter av Stener Nilsen?

 

 

 

XVII. Inger Stenersdatter, (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter) f. 1785 på Kjendalen i Eidanger,[108] døpt 04.09.1785 i Eidanger kirke,[109] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[110] død 17.10.1826 på Flåtten i Eidanger,[iii] gravlagt 13.10.1826 på Eidanger kirkegård.[iv]

      

       Stener Nilsen Kiøndal og k. Marte Olsdtr. - Inger

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Aase Christensdtr. Wiersdal 3. Anders Sørensen ibid 4. Søren Jonsen ibid 5. Ole Pedersen Sundsaas.

      

       Konfirmert som "Inger Stenersdatter Kjendalen 15".

      

       Bosatt hos søsteren Ingeborg på Kjendalen i 1801 som "Inger Stenersdtr., Tjenestefolk, 16 år".         

      

      

       Gift 18.10.1805 i Eidanger kirke,[111] med Torgrim Halvorsen, f. ca 1775,[112] død 11.11.1839 på Flåtten i Eidanger,53 gravlagt 17.11.1839 på Eidanger kirkegård.19

      

       Se Flåtten

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[5]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Sannidal og Skåtøy Bind 1, side 22.

[8]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 66.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 66.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[17]  Alder ved konfirmasjonen.

[18]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[19]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 832.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 832.

[23]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[24]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[25]  Alder ved død.

[26]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[27]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 272.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 272.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 272.

[41]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[42]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 272.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[49]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[50]  Alder ved død.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[53]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[54]  Alder ved konfirmasjonen.

[55]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 721.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[58]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[60]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[61]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[62]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[66]  folio 9a.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 70.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[69]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S.Schilbred, side 652.

[70]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 262.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 2.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 2.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[75]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S.Schilbred, side 652.

[76]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S.Schilbred, side 652.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[85]  Bygdebok for Gjerpen "Gamle Gjerpen" av Gard Strøm.

[86]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[87]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[88]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[90]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[91]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[92]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[93]  Alder ved konfirmasjonen.

[94]  1801 tellingen.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[96]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[97]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[98]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[99]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[100]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[101]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[102]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[103]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[104]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[105]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[106]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[107]  1801 tellingen.

[108]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[109]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[110]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[111]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[112]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 170.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 543.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 170.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.