| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I|

| KJENDALEN |


 

Fakta om gården

 

Kjendalen Gnr 16

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Kiendahl (Kjendal)
Skylder 1 Huud, Udreeder ½ Soldat, bruges af Niels Torbiørnssøn gl. 58 aar, tienet for Soldat, er frisk, gift med Elen Pedersdatter gl. 60 aar. Har 3de Sønner, Hans Olsøn gl. 19 aar, iche endnu døgtig at tiene, Christen Nielsøn gl. 16 aar, iche heller døgtig til at tiene, Anders Nielsøn gl. 12 aar, Noch en Stifsøn Olle Olsøn gl. 27 aar, tiener for Soldat, gift med Inger Jacobsdatter gl. 25 aar, har 1 datter Anne Olsdatter gl. 1 ½ aar, Disse opholder sig hos sin Stiffader.
Til Gaarden er lidet Skov af Gran kund somlig ud nogle faa smaa bielche, og anden smaa last, er ½ miil til Stranden at fremdrive, til disse Gaarde som melt er ingen anden herlighed, kund finds end som indført er.

 

 

 

Matrikulen 1747:
Eiere: Hans Qvist 1 5/7 skind, Ole Ottersen 3 huder, Sønner 10 2/7 skind.
Oppsittere: Hans og Ole

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Kindalen

Eier: Proprietair gods til Lænsmanden Hans Qvist

Mand og hustru: Ole Kindalen og kone, Niels Kindalen og kone

Andre boende: Joen Andersen

 

Uformuende på Kiendalen:

uformuende Niels Kiendalens børn, Niels og Live, foreldrene formaar ej at betale for dem

 

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:
Eiere: Oppsitteren
Oppsittere: Stenner (Han stod under odelskatten i 1774 som eier av 1 hud)

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

 Bustad

 Namn

Brud

Born

 

 Eidanger

Kindahlen

Kindahlen

Steener

  1

8

 

Eidanger Kindahlen Plads Jon 1 1

 

 

 

 

 

1801:

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Kiendalen

1011

Peder

 

Andersen

Husbonde

38

1ste ægteskab

Gaardbruger

Kiendalen

1012

Ingebor

 

Stenersdtr

Hans kone

40

1ste ægteskab

 

Kiendalen

1013

Jacob

 

Pedersen

Deres børn

11

 

 

Kiendalen

1014

Peder

 

Pedersen

Deres børn

1

 

 

Kiendalen

1015

Marthe

 

Pedersdtr

Deres børn

7

 

 

Kiendalen

1016

Ingebor

Maria

Pedersdtr

Deres børn

5

 

 

Kiendalen

1017

Anne

Carine

Pedersdtr

Deres børn

2

 

 

Kiendalen

1018

Gunner

 

Andersen

Tjenestefolk

18

Ugift

 

Kiendalen

1019

Inger

 

Stenersdtr

Tjenestefolk

16

 

 

Kiendalen

1020

Ingebor

 

Andersdtr

Tjenestefolk

1

 

 

Kiendalen

1021

Ole

 

Jonsen

Logerende

50

Enkemand 1ste gang

Arbeydsmand fra fremmed sogn

Kiendalen

1022

Ole

 

Stenersen

Husbonde

33

1ste ægteskab

Gaardbruger

Kiendalen

1023

Jøran

 

Jacobsdtr

Hans kone

34

1ste ægteskab

 

Kiendalen

1024

Jacob

 

Olsen

Deres børn

9

 

 

Kiendalen

1025

Nils

 

Olsen

Deres børn

1

 

 

Kiendalen

1026

Anne

 

Olsdtr

Deres børn

5

 

 

Kiendalen

1027

Marthe

Margrethe

Olsdtr

Deres børn

3

 

 

Kiendalen

1028

Svenche

 

Olsen

Tjenestefolk

29

Ugift

 

Kiendalen

1029

Marthe

 

Stenersdtr

Tjenestefolk

18

 

 

Kiendalen

1030

Gudmund

 

Jonsen

Husbonde

29

Ugift

Husmand med jord

Kiendalen

1031

Kirsten

 

Christensdtr

Hans moder

70

Enke 1ste gang

 

Kiendalen

1032

John

 

Sørensen

Tjenestefolk

13

 

 

Kiendalen

1033

Anne

 

Andersdtr

Tjenestefolk

14

Ugift

 

Kiendalen

1034

Ole

 

Jonsen

Mand

60

1ste ægteskab

Husmand med jord

Kiendalen

1035

Aaste

 

Pedersdtr

Kone

38

1ste ægteskab

 

Kiendalen

1036

Søren

 

Olsen

Deres børn

8

 

 

Kiendalen

1037

Peder

 

Olsen

Deres børn

1

 

 

Kiendalen

1038

Ingebor

 

Olsdtr

Deres børn

12

 

 

Kiendalen

1039

Marthe

 

Olsdtr

Deres børn

4

 

 

Kiendalen

1040

Anders

 

Olsen

Mand

40

1ste ægteskab

Husmand med jord

Kiendalen

1041

Inger

 

Halvorsdtr

Kone

42

1ste ægteskab

 

Kiendalen

1042

Nils

 

Andersen

Deres børn

8

 

 

Kiendalen

1043

Ole

 

Andersen

Deres børn

4

 

 

Kiendalen

1044

Live

 

Andersdtr

Deres børn

11

 

 

Kiendalen

1045

John

 

Olsen

Mand

43

1ste ægteskab

Inderste, dagarbeyder

Kiendalen

1046

Berthe

 

Olsdtr

Kone

42

1ste ægteskab

 

Kiendalen

1047

Marthe

 

Jonsdtr

Deres datter

11

 

 

Kiendalen

1048

Margrethe

 

Jonsdtr

Hans moder

83

Enke efter 2det ægteskab

lægslem

 

 

Jordavgiften 1802:

Brukere: Peder Andersen 6 skind, Ole Steenersen 5 skind, Gudmund Jonsen 1 skind.

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 16.07.1705 – Ole Ottersen Kiendahlen lod lyse Lars Nielsen Sandø og med interesters kiøbebref paa 2 ½ hud i Kjendahlen (dat. 21.10.1704)

 

Anno 31.03.1740 – Niels Torbjørnsens pantebref til Sr. Jacob Nielsen stor 58 rd. imod forsikring udj 7 ½ skind i Kiøndalen. (dat. 28.12.1739)

 

Anno 17.06.1741 – Ole og Hans Kiendahlen, Otte Rørre samt Tollef Ochlungen paa egne och de øvriges vegne deres contract om et skougstyche med Hans Jensen Qvist. (dat. 17.07.1741)

 

Anno 29.03.1743 – Cancelieraad og Cammerraad Deichmanns overdragelse til Sr. Jacob Nielsen paa Ole Olsen Kiendahlens pante obligt. Stor 37 rd. af 24. july 1742.

 

Anno 29.07.1748 – Otter Olsen Rørres skiøde til Lars Herøe paa 3 17/20 skd. med bøxel i Kiendahlen for 136 rd. af dags dato

 

Anno 01.09.1763 – Niels Olsens pengemangelslysning paa 1 hud i Kiendal. Dat. dags dato.

 

Anno 21.01.1765 – Hans og Simon Hanssønner Qvists skiøde til Steener Nielsen paa grd. Kjendahlen skyldende 1 hud. (dat. 08.01.1765)

 

Anno 19.01.1769 – Et skiøde dat. 30. novb. 1768 udstæd af Steener Nielsen Kjendalen til Ole Larsen Røre for 1 hud med bøxel i grd. Kiendahlen imod 1760 rd. betaling.

 

Anno 05.09.1777 – En udlegs og indførselsforetn. udstæd af Hr. Foged Thomson under 13. juli 1775 hvorved en deel specificeret løsøre og 1 huud jordgods i grd. Kjendahlen er udlagt Niels Larsens stervboe følgelig være over Steener Nielsen Kiendahlen erhverven som af belob 418 rd.

 

Anno 03.09.1781 – Aflyst Steener Nielsen Kiendahlens den 28. juni 1770 udstædte obl. til postmester Knudsen for cap. 300 rd.med pant i specificeret løsøre som er afbetalt efter qvittering dat 29. juni 1781

 

Anno 24.01.1782 – Steener Nielsen til Halvor Hansen for 800 rd. med pant i 1 hud i Kjendahlen dat. 8. jan. 1765.

 

Anno 03.09.1782 – Anders Torjusen med Curator Tarje Ramsaasens obl. til Ober-formynderet i Scheen for laant 300 rd. ved Proc. Rougtvedt ved udlaant med 1.’ste prior udj grd. Lej af skyld 9 skind og udj Kjendahlen 1 hud. Dat. 12.04.1782)

 

Anno 30.01.1784 – Steener Nielsens obl. til Kjøbmand, Hr. Jens Kiil for laanet af Scheen oberformynderiets peng. 550 rd. med 1. prior udj grd. Kjendahlen 1 hud skyld med bøxel. (dat. 01.09.1783)

 

Anno 27.07.1787 – Steener Nielsen Kjendalens opret. dele brev hvorved hans grd. Kiendalen bestemmes til 2’de aasæder for hans ældste sønner. (dat. 26.07.1787)

 

Anno 27.07.1787 – Steener Nielsens skiøde til sønnen Ole Stenersen paa ½ hud i grd. Kjendalen for 700 rd. (dat. 26.07.1787)

 

Anno 23.10.1787 – Efter Anders Gundersens behiær bleven skyldsetningsf. Holdt paa pls. Kiennlie under grd. Kiendalen o.s.v.

 

Anno 05.06.1792 – Aflyst Steener Nielses P. obl. til Scheens oberformynderi stor 550 rd. hvorfore var pantsat m. 1. prior 1 hud i grd. Kjendalen dat. 1. sept. 1783 agqvitt 19. mai 1792.

 

Anno 05.06.1792 – Steener Nielsens skiøde til Peder Andersen paa 5 skind i grd. Kiendahlen m. bet. 999 rd. (dat. 18.05.1792)

 

Anno 05.06.1792 – Ole Stenersens panteobl. til Hr. Hans Holst med pant med 1. priort P. udj 6 skind i grd. Kjendalen – kiøbesummen 400 rd. samt specifiseret løsøre. (dat. 19.05.1792)

 

Anno 05.06.1792 – Peder Andersens panteobl. til Hr. Hans Holst stor 500 rd. mod 1’ste prior p. i 5 skind i Kjendalen og specifireret løsøre.

 

Anno 05.06.1792 – Niels Steenersens til broderen Ole Steenersen paa gaard Kiendahlen af skyld 1 hud med bygsel mod betalt 299 rd. (dat. 09.03.1792)

 

Anno 27.08.1792 – Ole Stenersens odels skiøde til Anders Gundersen paa pls. Kiennlie under Kiendalen med bet. 50 rd. (dat. 27.08.1792)

 

Anno 20.06.1795 – Erik og Søren Høyseth samt Hans Ramsaasens pantobl. til Procurator Rougtvedt 900 rd. hvorhved Isak Questad og Ole Steenersen Kiendalen har indgaaet som caution og pantsadt sine eiendomme, Questad og Kjendalen (ingen dato)

 

Anno 11.07.1795 – Skyldsetn. af pl. Rødningen under Kjendahlen. Skylden 1 skind.

 

Anno 28.08.1795 – Ole Stenersens skiøde til Gudmund Jonsen paa 1 skind i Kiendahlen med betalt 299 rd. (dat. 15.07.1795)

 

Anno 28.08.1795 – Gudmund Jonsens pant. obl. til Hr. Hans Holst – 293 rd. mod 1. prior P. udj 1 skind i Kjendahlen, Rønningen kaldet (dat. 15.07.1795)

 

Anno 29.05.1800 – Peder Andersen Kjendalens penteobl. Til Sal. Hans Holstes for 498 rd. imod 1’ste prior pant i pls. Kjendlien og 2’den prior i 5 skind i grd. Kjendalen, samt 1’ prior i afgrøden og løsøre. (dat. 01.04. d.a.)

 

Anno 30.05.1800 – Hans Tollefsen og Ole Stenersen Kiendahlens skiøde til Peder Andersen Kiendahlen paa deres arvepart i Pls. Kjenndlien af skyld 1 skind solgt for 500 rd. (dat. 21. 04. d.a.)

 

Anno 18.01.1804 – Ole Stenersens skiøde paa 5 skind i grd. Kjendahlen for 2005 rd. til Amund Olsen. (dat. 14.01.1804)