| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| HASLER |


 

 

Peder Rasmussen f. 1756 og Kirsti Larsdatter f. 1763 sin familie

 

 

 

Peder Rasmussen, f. 1756 på Hasler i Eidanger,[1] døpt 14.03.1756 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[3] d. 1809 på Hasler i Eidanger,[4] gravlagt 22.03.1809 på Eidanger kirkegård.[5]

Sønn av Rasmus Olsen Hasler.

 

Rasmus Haslers barn navnl. Per                                                         

Faddere: baaren af Jørgen Ødevolds kone, Maria Nielsdatter Slevolden, mandfaddere: Anders Olsen, Giert Olsen, Mads Olsen fra Bamble.

 

Konfirmert i 1772 som "Peder Rasmusen Hasler 16".

 

Han var 18 år under skifte etter moren i 1773.

 

Trol. 12/5-1785 i Eid. Copul. 7/7-1785.

Uk. Peder Rasmus. Heinen (Hegna) og P. Kisten Larsd. Wiiersdal.

Caut: Anders Sørens. Wiersdal og Anders Ols. Solie.

 

Han var husmann på Hegna under Nordre Lunde før familien flyttet til Hasler under Bjørkevold.

 

Han er nevnt der i 1801:

Peder          Rasmussen         Mand               45  Begge i 1ste ægteskab            Inderste

Kirsten        Larsdtr               Kone               37  Begge i 1ste ægteskab           

Lars            Pedersen            Deres børn       11                  

Anders        Pedersen            Deres børn       10                  

Rasmus       Pedersen            Deres børn         3                    

Kirsten        Pedersdtr           Deres børn       13                  

Anne           Pedersdtr           Deres børn         7                    

 

Han ble selveier på Hasler. Han fikk i 1803 skjøte på halvdelen av plassen for 399 rdlr. ved overtagelse fra lensmann Hans Abrahamsens enke Inger Nielsdatter.

Anno 24.08.1809 - Auctionsskiøde paa pls. Hasler 1 1/2 skind til Lensm. Hans Andersen for 211 rd. (dat. 24.07.1809)

 

Året 1807 var et tungt år for familien. Da mistet de tre barn.

 

Gravlagt som "Peder Rasmusen Hasler 53 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 196b

Skifte 4. april 1809 i pladsen Hasler under gaarden Lillegaarden i Eidanger

Afgangen mand Peder Rasmusen

Enke Kirsti Larsdatter

Barn:

1. Sønnen Anders Pedersen 18 aar

2. Datteren Anne Pedersdatter 14 aar

3. Datteren Maren Pedersdatter 7 aar

4. datteren Karen Kirstine Pedersdatter 3 aar

5. Datteren Kirsi Pedersdatter 1 aar

Formyndere Anund Olsen Wiersdalen og Anders Sørensen Wiersdalen

Laugverge for enken Anund Olsen Huustuft.

 

 

Gift 07.07.1785 i Eidanger kirke,[6] med[7] Kirsti Larsdatter, f. 1763 på Viersdalen i Eidanger,[8],[9] (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[10] d. 16.03.1833 på Hasler i Eidanger,[11] gravlagt 31.03.1833 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Kirsti:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Viersdals kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Kirsti.

 

Hun var 1 1/4 år gammel ved skifte etter faren i 1764.

 

Konfirmert i 1778 som "Kirsten Larsdatter Wiersdal 16".

 

Hun er nevnt i skiftet etter moren i 1780 - 16 år gammel.

 

Trol. 12/5-1785 i Eid. Copul. 7/7-1785.

Uk. Peder Rasmus. Heinen (Hegna) og P. Kisten Larsd. Wiiersdal.

Caut: Anders Sørens. Wiersdal og Anders Ols. Solie.

 

Hun skjøter i 1815 Hasler over på sin eldste sønn, Anders. Dette betinget at hun skulle bruke å ha råderett over eiendommen så lenge hun levde.

 

Hun døde på Hasler i 1833 og gravlegges som "Kirsti Larsdatter Hasler, enke og føderaadskone 71 aar ".

 

 

 

I.    Kirsten Pedersdatter, f. 1785 på Hegna i Eidanger,[13] døpt 06.11.1785 i Eidanger kirke,[14] d. 1786 på Hegna i Eidanger,[15] gravlagt 30.04.1786 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Peder Rasmussen Hejnen og k. Kirsten Larsdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Boletta Christensdtr. Wiersdal 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Søren Jonsen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Lars Nilsen Løberg i Gierpen Sogn.

      

       Gravlagt som " Kirsten Pedersdatter Heinen 26 uger ".

 

 

 

II.   Kirsten Pedersdatter, f. 1787 på Hegna i Eidanger,[17] døpt 16.11.1787 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 18.10.1801 i Eidanger kirke,[19] d. 1807 på Hasler i Eidanger,[20] gravlagt 22.04.1807 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Peder Rasmusen Heinen og k. Kisten Larsdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maria Jacobsdtr. Flochstad 3. Ole Larsen ibid 4. Christen Torjussen Lunde 5. Caspar Barth.

      

       Konfirmert som "Kisti Pedersdatter 14".

      

       Gravlagt som "Kirsten Pedersdatter Hasler 20 1/2 aar ".

 

 

 

III. Lars Pedersen, f. 1789 på Hegna i Eidanger,[22] døpt 13.12.1789 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[24] d. 1807 på Hasler i Eidanger,[25] gravlagt 01.03.1807 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Peder Rasmusen Heinen og k. Kisten Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Inger Nilsdtr. Gusfred 2. Elen Nilsdtr. Lillegaarden 3. Nils Hasler 4. Iwer Lunde 5. Christen Thomasen Hejnen.

      

       Konfirmert som "Lars Persen Hasler 15".

 

       Anno 17.01.1805 – Lars Sørensens skiøde til Lars Pedersen Hasler paa 5 skind i N. Lunde, Hegna kaldet, for 580 rd. (dat. 01.10.1804)

      

       Gravlagt som "Lars Pedersen Hasler 19 aar ".

 

 

 

IV. Anders Pedersen, f. 1791 på Hegna i Eidanger,[27] døpt 31.07.1791 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[29] d. 1872.[30]

      

       Peder Rasmusen Hejnen og k. Kisten Larsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. Wiersdal 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Iwer Larsen Lunde N. 4. Knud Qvæstad 5. Torjus Christensen Lunde Søndre.

 

      

       Gift 29.11.1822 i Eidanger kirke,[31] med[32] Anne Carine Hansdatter, f. 1801 i Brevik,[i] (datter av Hans Anundsen og Margrethe Pedersdatter), døpt 25.10.1801 i Brevik kirke,[ii] d. 1866.21

      

       Anne:

       Hans Amundsen og Margrethe Pedersdatter - Anne Carine                  

       Faddere: Nils Olsens kone Ingeborg Jacobsd, Ingebor Kittilsd, Peder Kogerswold, Nils Tengelsen, Anders Erichsen.

 

       Han ble bosatt på Hasler Bnr.8.

 

 

       Barn:

 

        A.    Kirsten Margrethe Andersdatter, født 04.07.1823 på Hasler i Eidanger,21 døpt 13.07.1823 i Eidanger kirke,[i] død 1871.21 .

              

               Kirstine Margrethe - Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand.

 

 

               Gift 1856,21 med Mathias Larsen, født 1809 på Høgset i Gjerpen,21 (sønn av Lars Mathisen og Anne Jacobsdatter), døpt 22.01.1809 i Gjerpen kirke,[ii] død 1888.21

              

               Mathias

               Lars Mathiæsøns db. Mathias fra Høyset: Live Pedersdatter, Ingeborg Mathiasdatter, Nils Tovssøn, Christopher Knudssøn, Harald Mathiassøn.

              

               Han var enkemann da han giftet seg med Kirsten. Han var fra Gjerpen. Sønn av Lars Mathiassen Høgseth fra Gjerpen. Bosatt på Slettene under Valler (bruksnummer 5).

 

 

 

        B.    Berthe Marie Andersdatter, født 18.09.1825 på Hasler i Eidanger,21 døpt 30.10.1825 i Eidanger kirke.23 .

              

               Berthe Marie - Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand.

 

 

                Gift 1865,21 med Gunder Andersen, født 1826,21 (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter), død 1910.21

              

               Gunder

               Han var enkemann da han giftet seg med Berthe. Han var fra Bjønnes og han bodde på Seivall under Lerstang.

 

 

 

       C.    Peder Andersen, født 06.11.1827 på Hasler i Eidanger,21 døpt 18.11.1827 i Eidanger kirke,23 død 1892.21 .

              

               Peder - Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand

              

               Bosatt på Hasler i Eidanger.

 

 

                Gift 1856,21 med Gunhild Marie Christensdatter, født 18.03.1831 på Tråholt i Eidanger,21 (datter av Christen Torjusen og Sara Larsdatter), døpt 05.06.1831 i Eidanger kirke.23

              

               Gunhild

               Gunild Maria - Foreldre: Christen Torjusen og Sara Larsdatter Traaholt, husmand.

 

 

 

        D.    Laurine Andersdatter, født 09.12.1829 på Hasler i Eidanger,21 døpt 20.12.1829 i Eidanger kirke,23 død 21.01.1856 på Prestegården i Eidanger, gravlagt 25.01.1856 på Eidanger kirkegård.[iii] .

              

               Laurine - Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand

              

               Gravlagt som "Laurine Andersdatter Hasler 26 år - Pige - Præstegaarden".

 

 

 

        E.    Maren Andersdatter, født 1832 på Hasler i Eidanger,21 død 30.04.1843 på Hasler i Eidanger,21 gravlagt 07.05.1843 på Eidanger kirkegård.25 .

              

                Gravlagt som "Maren Andersdatter 11 år - Huusmand Anders Haslers datter".  

 

 

 

        F.    Hans Andersen, født 1834 på Hasler i Eidanger,21 død 1897.21 .

              

               Han var bosatt på Hasler i Eidanger.

 

 

                Gift 1857,21 med Magrethe Nilsdatter, født ca 1822,21 (datter av Nils Hansen), død 1917.21

 

 

 

         G.    Anne Margrethe Andersdatter, født 1836 på Hasler i Eidanger,21 død 1882.21 .

              

               Bosatt på Døviksrydningen.

 

 

                Gift 07.12.1855 i Eidanger kirke,21,[iv] med Jakob Nilsen, født 09.03.1826 på Saga i Eidanger,21 (sønn av Nils Jacobsen og Maren Karine Sørensdatter), døpt 26.03.1826 i Eidanger kirke,23 død 1905.21

              

               Jakob

               Jakob - Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Syrine (Hun het nok Karine. JO) Sørensdatter Saga, inderster.

 

 

 

         H.   Anne Andrea Andersdatter, født 1840 på Hasler i Eidanger.21 .

              

               Hun var ugift.

 

 

 

         I.    Maren Anne Andersdatter , født 1843 på Hasler i Eidanger,21 død 1879.21 .

              

               Bosatt på Tråholt i Eidanger.

              

               Gift 1864,21 med Christen Christensen, født 1834 på Tråholt i Eidanger,21 (sønn av Christen Torjusen og Sara Larsdatter), død 1912.21

 

 

 

 

V.   Rasmus Pedersen, f. 1793 på Lunde Nordre i Eidanger,[33] døpt 29.09.1793 i Eidanger kirke,[34] d. 1793 på Hegna i Eidanger,[35] gravlagt 13.10.1793 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr. - Rasmus

       Faddere:1. Larine Sørensdtr. Huustoft 2. Gunil Iwersdtr. Lunde N. 3. Knud Qvæstad 4. Torjus Lunde S. 5. Lars Nilsen Lunde N.

      

       Gravlagt som " Rasmus Pedersen Hejnen 3 uger ".

 

 

 

VI. Anne Pedersdatter, født 1794 på Nordre Lunde i Eidanger,[i] døpt 07.09.1794 i Eidanger kirke,25 død 04.10.1855 på Langmyr u/Nøklegård i Eidanger,[ii] gravlagt 12.10.1855 på Eidanger kirkegård.[iii] .

      

       Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maria Sørensdtr. Lunde 3. Isac Qvæstad 4. Torjus Lunde S. 5. Anders Nilsen i Prgd.

      

       Hun var 14 år under skifte etter faren i 1809. Hun fikk et uekte barn bosatt på Hasler i 1818.

      

       Hun kom fra Nøklegård da de giftet seg i 1824.

 

       Copul. 13.01.1824 i Eid.

       Ungkarl Ole Sørensen Nøchlegaard 23 år Tjenestedreng

       Tjenestepige Anne Pedersdatter Nøchlegaard 28 år

 

       Bosatt på Langemyr under Nøklegård.

      

       Vi får bekreftet at det er hun som giftet seg med Ole Sørensen da de døpte sønnen Søren i 1829. Der var en av fadderne, Karen Tveten, hennes søster Karen Kirstine som bodde under Tveten. En annen fadder var Kirsti Tveten. De var hennes søster Kirsten som da bodde hos deres felles søster Karen Kirstine under Tveten. Så var det fadderen Anders Hasler, som var deres bror Anders som bodde på Hasler.

      

       Gravlagt som "Anne Pedersdatter 61 år - Hsmd. kone, gift med Ole Sørensen - Langemyr - efter nogen tids sindsyghed, under hvilken hun ei vilet godvillig tage næring til sig".

 

      

       Forhold til Jon Nilsen, født omkring 1790.

 

      

       Gift 13.01.1824 i Eidanger kirke,[iv] med Ole Sørensen, født 1801 på Nøklegård eie i Eidanger,[v] (sønn av Søren Frantsen og Margrethe Christensdatter), døpt 06.04.1801 i Eidanger kirke,29 død 1868.26

      

 

       Anne Pedersdatter og Ole Sørensen sine barn nevnes under hans foreldre.

      

 

        Anne Pedersdatter sitt uekte barn:

      

        A.    Nils Jonsen, født 18.12.1818 på Hasler i Eidanger, døpt 17.01.1819 i Eidanger kirke.23 .

              

               Niels - (Uækte)- Foreldre: Jon Nielsen tjenestedreng i Laurvig, og tjenestepige Anne Pedersdatter Hasler

 

               Han giftet seg nok her i 1843. 

              

               Viet - 23.03.1843 i Eidanger (notert i Brevik kirkebok)

               Ungkar og arbeidsmand Niels Johnsen, 24 ½ år, Brevik

               Pike Ingeborg Kirstine Børresdatter, 26 ½ år, Brevik

               Børre Johnsen og Torjus Børresen, Brevik.

              

 

               Gift 23.03.1843 i Brevik kirke, med Ingeborg Kirstine Børresdatter, født ca 1817 (datter av Børge Jonsen og Maria Haavarsdatter).

 

               Ingeborg:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Kjørholt.

 

 

 

VII. Rasmus Pedersen, f. 1797 på Lunde i Eidanger,[39] døpt 03.09.1797 i Eidanger kirke,[40] d. 1807 på Hasler i Eidanger,[41] gravlagt 22.02.1807 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Peder Rasmusen Lunde og Kirsten Laersdatter - Rasmus

       Faddere: Gunild Gundersdatter S. Lunde, Larine Iversdatter Nor. Lunde, Laers Christensen ibid, Anders Jacobsen ibid, Jacob Isachsen ibid.

      

       Gravlagt som "Rasmus Pedersen Hasler 10 aar ".

 

 

 

VIII. Jacob Pedersen, f. 1799 på Lunde i Eidanger,[43] døpt 10.11.1799 i Eidanger kirke,[44] d. 1799 på Nordre Lunde i Eidanger,[45] gravlagt 08.12.1799 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Peder Rasmussen Lunde og Kirsten Larsdatter - Jacob

       Faddere: Marta Erichsdatter Flochstad, Margrete Knudsdatter Qvædstad, Lars Christensen Lunde, Jacob Isachsen ibid, Christen Ingebretsen ibid.

      

       Gravlagt som "Jacob Pedersen Nordre Lunde 3 uger".

      

 

 

IX. Maren Marie Pedersdatter, f. 1802 på Nystrand i Eidanger,[47] døpt 04.07.1802 i Eidanger kirke.[48]

      

       Peder Rasmussen Nystrand og Kirsten Larsdatter - Maren Marie

       Faddere: Anne Nilsdtr. Qvæstad, Kirsten Pedersdtr. Waller, Jacob Isachsen Lunde, Anders Isachsen Havnen, Ole Olsen Ørestvedt.

      

 

       Gift 05.03.1830 i Eidanger kirke,[49] med[50] Anders Jacobsen, f. 1791 på Rønningen u/Ragnhildrød i Hedrum,[51],[52] (sønn av Jacob Andersen og Maren Andersdatter), døpt 10.07.1791 i Hedrum.[53]

      

       Bosatt på Lille Lanner u/Lanner. Se mer under hans foreldre.

 

 

      

X.   Karen Kirstine Pedersdatter, f. 1805 på Hasler i Eidanger, døpt 24.02.1805 i Eidanger kirke.[54]

      

       Peder Rasmussen Hasler og Kirsten Larsdatter - Karen Kirstine

       Faddere: Kirsten Knudsdtr. Hegna, Kirsten Pedersdtr. Waller, Isach Jacobsen Elven, Povel Andersen Hasler, Ole Andersen ibid.

      

 

       Gift 28.11.1830 i Eidanger kirke,[55] med Lars Hansen, f. 1801 på Nordre Rød i Eidanger,[56] (sønn av Hans Larsen og Åste Pedersdatter), døpt 01.03.1801 i Eidanger kirke.[57]

      

       Bosatt som husmann/fester på Rød under Nordre Tveten. Se mer under hans foreldre.

 

 

      

XI. Kirsten Pedersdatter, f. 1808 på Hasler i Eidanger,[58] døpt 07.02.1808 i Eidanger kirke,[59] d. 11.03.1845 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[60] gravlagt 20.03.1845 på Eidanger kirkegård.[61]

      

       Peder Rasmussen Hasler og Kirsten Larsdatter - Kirsten

       Faddere: Aaste Nilsdtr. Døvig, Anne Andersdtr. Herregaardstranden, Ole Isachsen Nystrand, Nils Jacobsen Lillegaarden, Anders Pedersen Hasler.

      

 

       Gift 15.01.1836 i Eidanger kirke,[62] med[63] Jacob Torjussen, f. 1800 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[64] (sønn av Torjus Sørensen og Kari Jacobsdatter), døpt 07.09.1800 i Eidanger kirke,[65] d. 1868 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger.[66]

      

       Bosatt på Kjølsrød. Se mer under hans foreldre.

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[9]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 258.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 258.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 520.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 520.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[49]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 520.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 520.

[52]  1801 tellingen.

[53]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 1 (1787-1802), skannet av digitalarkivet, side 44.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[55]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 281.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 281.

[62]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 28.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[i]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org

[iv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 250.

[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 405.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.