| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN   


 

 

 

Michel Larsen f. 1761 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Margrethe Eriksdatter f. ca 1761, 2. gang med Ingeborg Eriksdatter f. 1777 og 3. gang med Marthe Halvorsdatter f. omkring 1795)

 

 

 

Michel Larsen, født 1761 på Jøvik i Gran i Hadeland,[1] døpt 24.05.1761 i Gran i Hadeland,[2] død 09.12.1835 på Hvalsrødningen i Eidanger,[3] gravlagt 16.12.1835 på Eidanger kirkegård.3

Han var sønn av Lars Torgersen og Marte Pedersdatter fra Gran i Hadeland.

 

døbt ved Gran Lars Torgersen Jøvig og Marte Pedersdatter Jøvigsejer deris u-ægte barn

Faddere: Tosten Olsen Camerud, Erich Torgersen Giøvig, Christen Gulbrandsen Ruden, Eli Arnesdatter Hvinden, Gunbiør Jacobsdatter Giøvig

 

Michel ble født som et uekte barn på en plass under gården Jøvik i Vestre Gran i Hadeland.

 

Hans mor ble dømt til døden etter å ha drept sitt nyfødte barn i 1771.

 

Den 1.6.1771 ble det holdt ekstrarett på Granvollen i Gran mot kvinnen Marte Pedersdtr. som var anklaget for å ha drept sitt nyfødte pikebarn som hun hadde født i hemmelighet og tidlig en søndags morgen tatt det med seg og lagt det under en av kirkestolene i Grans hovedkirke der det ble funnet søndagen etter. Marte sa at hun var født i Gran på Hvindeneie og at hun var 41 år. Hun hadde vært hjemme hos sine foreldre inntil hun var 8 år, deretter hadde hun tjent hos folk i bygda inntil hun ble gift med gevorben soldat Jens Pedersen som nå var i tjeneste i Danmark. Hun hadde fått brev fra sin mann i 1764, men hadde ikke hørt fra ham siden og visste ikke hvor han var. Hun oppga Ole Olsen Skårudeie som far til det drepte barnet. Han møtte for retten og nektet for at han var barnets far. Marte tilstod hva hun hadde gjort og ble av retten dømt til å miste hendes Hals med en Øxe, hendes Hoved at sættes paa en Stage, og Kroppen

(Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 294b).

 

Han ble konfirmert der søndag etter nyttår 1777, 16 år gammel. Han nevnes ikke i Gran mer etter dette. Det har nok ikke vært lett for han å leve videre i bygda.

 

I 1784 dukket han opp som fadder i Eidanger som "Michel Larsen Giodvig af Haddeland".

 

Eid. - døpt 16.04.1784 - Halvor Nilsen Sillien og Kari Andersdtr. sønn Anders     

Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. i Præstegaarden 3. Lars Amunsen Gusfred 4. Knud Hansen Holte 5. Michel Larsen Giodvig af Haddeland.

 

Michel Larsen giftet seg 2 år senere med Anne Margrethe Eriksdatter.

 

Han giftet seg da for 1. gang i Brevik i 1786. Hans førstefødte datter bærer blant annet navnet Marthe lik hans mor.

 

Brevik: trolovet 17.01.1786, viet 16.02.1786

Unge karl Michel Larsen og pigen Anne Margrete Ericsdatter

Caut.: Jacob Nilsen, Abraham Larsen Sortedal.

 

De bodde på Dalen u/Skavråker og døpte barn der i 1788 og 1789. Det er så litt usikkert hvor de var bosatt i 1792, men de hadde kommet til Klep i 1794.

 

Han giftet seg 2. gang i Eidanger i 1798.

 

Copul. 8/11-1798 i Eid.

Enkemand Michel Larsøn og P. Ingebor Erichsd.

 

Brevik: trolovet 18.05.1798               

Enkemand Michel Larsen og pigen Ingebor Erichsdatter

Caut.: Peder Kaagersvold, Even Erichsen.

 

De døpte sitt første barn bosatt på Skjelsvik, så Ingeborg bodde nok der da de giftet seg. Senere stod det ikke hvor de bodde da de døpte barn. Han stod bare som salmaker.

 

Han må ha kjøpt en del av Hvalsrødningen, for i 1800 pantsatte han et hus der. De har da flyttet dit på denne tiden:

Anno 29.05.1800 – Michel Larsen Hvalsrødningens Pant. Obl. til hr. Jacob Aalborg for 20 rd. imot 1. Pr. Pant i et hus paa Pls. Hvalsrødningen under Grd. Hvalen (dat. 24.06.1799)

 

Bosatt som husmann på Hvalen i 1800:

Michel           Larsen                Mand               41       2det ægteskab Husmand med jord, sadelmager        

Ingebor         Erichsdtr            Kone                25       1ste ægteskab   

Erich            Michelsen            Hans børn       6                    

Inger            Michelsdtr           Hans børn       14        Ugift   

Karen          Michelsdtr           Hans børn       4                    

Lars             Michelsen            Begges søn      3         

 

Han var fadder for datteren Johanna sitt barn i Brevik i 1818 som "Mikkel Larsen Sadelmager fra Skjeldsvig", men det utelukker jo ikke at han bodde på Hvalsrødnngen.

 

Han giftet seg 3. gang i 1820 og da var han husmann på Hvalen

 

27/10-1820 i Eidanger:

Enkemand Mikkel Larsen Hvalen, 24 (skal være 60. G.S.). Huusmand.

Pigen Marte Halvorsd., 45. Tjenestepige.

Forl: Ole Skjelsvig og Iver Skjelsvig.

 

Han stod som 77 år da han døde på Hvalsrødningen i 1835.

 

 

(1) Gift 16.02.1786 i Brevik kirke,[4] med[5] Anne Margrethe Eriksdatter, f. ca 1761,1 d. 1797 på Klepp i Eidanger,[6] gravlagt 20.08.1797 på Eidanger kirkegård.6

 

Anne:

Trolig hun som fikk et uekte barn i 1784.

 

Gravlegges i Eidanger i 1797 som " Anna Erichsdatter Klep 36 aar".

 

 

Anne Margrethe Eriksdatter fikk et uekte barn med Ole Amundsen, f. omkring 1750.[7]

 

 

Dette uekte barnet:

 

       Maren Kirstine Olsdatter, (datter av Ole Amundsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1784 i Solum, døpt 08.03.1784 i Brevik kirke,[8] d. 1784 i Brevik, gravlagt 17.03.1784 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Anne Margrete Ericsdatter /: tiennede hos H. Borse, kommer med ham fra Fierestrand, :/ hendes uægte P.B. Maren Kirstine - Som barnefader blev angivet Soldat Ole Amonsen tienede hos Christen Fierestrand i Solum sogn

       Faddere: Mad. Ingebor Winsfelt Borse, Birgitte Winfelt, Jacob og Ole Grubbe, Carl Coch

      

       Gravlagt som "Maren Kistine - Anne Margrete Ericsd. Uægte barn 2 uger".

 

 

 

(2) Gift 08.11.1798 i Eidanger kirke,[10] med[11] Ingeborg Eriksdatter, f. 1777 i Brevik,8 (datter av Erik Hansen og Åste Halvorsdatter), døpt 16.02.1777 i Brevik kirke,[12] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[13] d. 1809 på Hvalsejet i Eidanger,8 gravlagt 14.05.1809 på Eidanger kirkegård.[14]

 

 

Ingeborg:

Eric Hanson og Aaste Halvorsdatter - Ingebor                     

Faddere: Abraham Erichsons kone Anne Olsd, Ingebor Halvorsd, Gunder Halvorson, Christen Halvorson, Ewen Erichson

 

Konfirmert i Eidanger i 1793 bosatt på Skjelsvik "Ingebor Ericsdatter p. Skielswig 16".

 

Hun døpte et uekte barn i Brevik i 1795.

 

Søsteren Marthe ble bruket som fadder i 1805.

 

Gravlagt som "Ingeborg Eriksd. Hvalseijet 31 aar".

 

 

Ingeborg Eriksdatter fikk et uekte barn med Ole Torstensen, f. 1777 i Østre Porsgrunn,[15] (sønn av Torsten Haagensen og Ragnhild Asbjørnsdatter), døpt 19.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.3

 

Dette uekte barnet:

 

       Gunil Maria Olsdatter, (datter av Ole Torstensen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1795 i Brevik, døpt 05.07.1795 i Brevik kirke.[17]

      

       Ingebor Ericsdatters Pb. Gunil Maria - Barne-fader Ole Tostensen Gutto

       Faddere: Jons Hansens k. Edel Margrete Siversdatter, Tora Gulbrandsdatter, Peder Kogersvold, Eric Hansen

 

 

(3) Gift 27.10.1820 i Eidanger kirke, med8 Marthe Halvorsdatter, f. omkring 1795.[18]

 

 

 

Michel Larsen sine barn:

 

 

I.    Marte Maria Michelsdatter, (sønn av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1785 i Brevik,[19] døpt 20.12.1785 i Brevik kirke,[20] d. 1799 på Skjelsvik i Eidanger,[21] gravlagt 20.10.1799 på Eidanger kirkegård.15

      

       Anne Margrete Erichsdatter /: cfr? 1784 Mars 8. :/ uægte P.B. Marte Marie - Barnefader var hendes forlovede Michel Larsen Sadelmager

       Faddere: Michel Giertsens k. Maren Hansdatter, Marte Jonsdatter, Jacob Ørevig, Lars Kittilsen

      

       Gravlagt som "Martha Maria Michelsd. Schjelsvig 14 aar".

 

 

 

II.   Inger Kirstine Michelsdatter, (datter av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1788 på Dalen i Brevik,[22] døpt 09.03.1788 i Eidanger kirke,16 konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[23] d. 1868.[24]

      

       Michel Larsen Dalen og k. Anne Ericsdtr. - Inger Kirstine

       Faddere: 1. Marte Marie Pedersdtr. Kiørholt 2. Anne Marie Andersdtr. Bakke 3. Johannes Jacobsen Ørewig 4. Torger Andersen Bakke 5. Lars Nilsen af Brevig.

      

       Konfirmert som "Inger Kirstine Michelsdatter Ørestved 17".

 

       Hun giftet seg i 1718.

      

       Viet 25/7-1818 i Eidanger:

       Ole Gundersen Biønnes, 22, Tienestedreng.

       Inger Mikkelsd., 26, Tienestepige.

       Forl: Gunder Biønnes og Mikkel Sadelmager.

 

       Bosatt på Bjønnes (Plassen) Bnr.6 under Bjønnes.

      

      

       Gift 25.07.1818 i Eidanger kirke, med5 Ole Gundersen, f. 1795 på Auen i Eidanger,5 (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter), døpt 15.11.1795 i Brevik kirke,[25] d. 1865.5

      

       Ole:

       Gunder Jacobson Ouen og Boel Abrahamsdatter - Ole              

       Faddere: Anders Jacobsons kone Birte Maria Andersd, Inger Abrahamsd, Jens Olson Twedal, Abraham Biønæs, Ole

 

       Barn, se under hans foreldre.

      

      

      

III. Lars Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1789 på Dalen i Brevik, døpt 04.10.1789 i Brevik kirke,[26],[27] d. 1793 på Klepp i Eidanger,[28] gravlagt 01.04.1793 på Eidanger kirkegård.22

      

       Michel Larsen Dalen og k. Anne Ericsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Marte Maria Pedersdtr. Kiørholt 2. Guri Johannisdtr. Ørewiig 3. Ole Tengelsen Hitterød 4. Nils Tengelsen Strand.

       Merknad: Eidanger, døpt i Brevik.

      

       Brevik kirkebok:

       Michel Larson og Anne Ericsdatter - Lars                      

       Faddere: Marte Pedersd. Kiørholt, Guri Johannesd. Ørewig, Ole og Nils Tengelson Hitterøe

      

       Gravlagt som i 1793 som "Lars Michels. Klep 4 aar".

 

 

 

IV. Johanne Michelsdatter, (datter av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1792 i Brevik, døpt 12.02.1792 i Brevik kirke,[29] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke.17

      

       Michel Larson og Anne Ericsdatter - Johanne    

       Faddere: Hans Pedersons kone Anne Isacsd, Margrete Sørensd, Arne Aas, Ewen Ericson

      

       Hun er nok fosterdatter hos Jens Jonsen på Hvalsrødningen i 1801 som "Johanne Michelsdtr., Fosterdatter, 10 år".         

      

       Konfirmert i 1807 som "Johanne Michelsdatter Saltboden 17".

 

       Hun giftet seg i 1816.

      

       Viet 5/9-1816 i Eidanger:

       Uk. Ellev Hansen Ørstved, 24. Matros.

       Pigen Johanne Mikkelsd., Hvalen, 25. Tienestepige.

       Forl: Mikkel Erlandsen, Mikkel Sadelmager.

 

      

       Gift 05.09.1816 i Eidanger kirke,[30] med5 Ellev Hansen, f. 1792 på Ørstvedt i Eidanger,5 (sønn av Hans Olsen og Amborg Ellefsdatter), døpt 17.05.1792 i Eidanger kirke,[31] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke.[32]

      

       Ellev:

       Hans Olsen Ørestved og k. Ambor Ellewsdtr. - Ellew

       Faddere: 1. Karen Arnesdtr. Hitterød 2. Marte Hansdtr. Ørestved 3. Ole Sadelmager 4. Jon Kiørholt 5. Lars Hansen Røra.

      

       Konfirmert som "Elev Hansen Ørestved 16".

      

       Barn, se under hans foreldre.

 

      

 

V.   Lars Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1794 på Klepp i Eidanger,[33] døpt 23.02.1794 i Eidanger kirke,27 d. 1794 på Klepp i Eidanger,22 gravlagt 17.04.1794 på Eidanger kirke.22

      

       Michel Larsen Sadelmager p. Klep og k. Anne Erichsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Johanne Torjusdtr. Aas 2. Ambor Nilsdtr. Lunde 3. Anders Wiersdal 4. Anders Grave 5. Torjus Nilsen Aas.

      

       Gravlagt som "Lars Michels. Klep 7 uger".

 

 

 

VI. Erik Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1795 på Klepp i Eidanger,[34] døpt 22.02.1795 i Eidanger kirke.28

      

       Michel Larsen Klep og k. Anne Ericsdtr. - Eric

       Faddere: 1. Kisten Nilsdtr. Grava 2. Karen Haavorsdtr. Aas 3. Halvor Strand 4. Torjus Nilsen Aas.

      

      

 

VII. Karen Michelsdatter, (datter av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter) f. 1797 i Eidanger,[35] døpt 30.07.1797 i Eidanger kirke,29 d. 1878.[36]

      

       Michel Larsen Saddelmager og Anna Erichsdatter - Karen

       Faddere: Kirsten Torjusdatter Grave, Karen Olsdatter Saltboden, Anund Olsen Wiersdalen, Christian Sørensen Aas, Thor Laersen Wiersdalen.

 

       Hun giftet seg i 1822.

      

       Viet 25/10-1822 i Eidanger:

       Uk. Even Gundersen Biønnæs, 28. Huusmand.

       Tienestepige Karen Mikkelsd., 23.

       Forl: Gunder Biønnæs, Christen Kielkevigen.

 

       Bosatt på Krøsstangen Bnr.4 under Bjønnes.

      

 

       Gift 25.10.1822 i Eidanger kirke, med5 Even Gundersen, f. 1798 på Bjønnes i Eidanger,5 (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter), døpt 14.10.1798 i Brevik kirke,[37] død 01.02.1850 på Bjørkøya i Eidanger,5 gravlagt 08.02.1850 på Eidanger kirkegård.24

      

       Even:

       Gunder Jacobsen og Boel Abrahamsdatter - Even                     

       Faddere: Peder Jacobsens kone Maren Christophersd, Gjørel Abrahamsd, Anders Jacobsen, Hans Pedersen, Peder Corneliusen

 

       Gravlagt som "Even Gundersen 51 år - Huusmand - Birkøen".

 

       Barn, se under hans foreldre.

      

      

      

VIII. Lars Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1798 på Skjelsvik i Eidanger,[38] døpt 25.12.1798 i Eidanger kirke,32 d. 1801 på Skjelsvik i Eidanger,[39] gravlagt 26.04.1801 på Eidanger kirkegård.33

      

       Michel Larsen Saddelmager paa Schjelsvig og Ingeborg Erichsdatter - Lars

       Faddere: Gunild Olsdatter Toldskougen af Porsgrund, Marthea Erichsdatter ibid, Halvor Olsen Hejestad, Niels Olsen Schjelsvig, Christen Nielsen ibid.

      

       Gravlagt som "Lars Michelsen Skielsvig 2 ½ aar".

 

 

 

IX. Hans Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1801 i Eidanger,[40] døpt 29.03.1801 i Eidanger kirke.34

      

       Michel Larsen Sadelmager og Ingebor Erichsdatter - Hans

       Faddere: Mette Kirstine Abrahamsdtr. Schielsvig, Marie Erichsdtr. Aas, Jens Jensen Hvalsrødningen, Ole Hansen Sadelmager.

 

 

 

X.   Larine Michelsdatter, (datter av Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1803 i Eidanger,[41] døpt 27.03.1803 i Eidanger kirke.35

      

       Michel Larsen Sadelmager og Ingebor Erichsdatter - Larine

       Faddere: Gunnild Maria Jacobsdtr. Hvalen, Maren Iversdtr. Schielsvig, Jens Jonsen Hvaøsrødningen, Knud Jonsen Schielsvig, Gullich Kittelsen ibid.

 

       Hun giftet seg i 1826.

      

       Copul. 17.11.1826 i Eid.

       Ungkarl Hans Jacob Jensen Brevig 23 år smed

       Tjenestepige Laurine Mikkelsdatter Stridsklev 22 år

 

      

       Gift 17.11.1826 i Eidanger kirke,8,[42] med Hans Jacob Jensen, f. ca 1803.[43]

 

 

      

XI. Andreas Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1805 i Eidanger,[44] døpt 15.04.1805 i Eidanger kirke.38

      

       Michel Larsen Sadelmager og Ingebor Erichsdatter - Andreas

       Faddere: Marthe Erichsdtr, Hvalen, Maren Berthea Iversdtr. Schielsvig, Søren Gundersen Hvalen, Torsten Hansen Myhrene af Porsgrund, Jon Knudsen Ørestvedt Øen.

      

       Han giftet seg i 1825.

 

       Copul. 06.04.1825 i Eid.

       Ungkarl Andreas Mikkelsen Hvalsrødningen 21 år Husmannsønn

       Tjenestepige Marie Andersdatter Hvalen 28 år

      

       Bosatt som husmann på Hvalsrødningen under Hvalen.

 

      

       Gift 06.04.1825 i Eidanger kirke,8,36 med Marie Andersdatter, f. ca 1796,8 død 01.04.1834 på Hvalen i Eidanger,10 gravlagt 06.04.1834 på Eidanger kirkegård.24

      

       Marie:

       Hun tjente på Hvalen da hun giftet seg i 1825.

 

       Gravlagt som "Maria Andersdatter 38 ½ år Enke - Hvalen".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Isak Andreasen, født 11.06.1825 på Hvalsrødningen i Eidanger, døpt 26.06.1825 i Eidanger kirke.28

              

               Isak - Foreldre: Andreas Mikkelsen og Marie Andersdatter Hvalsrødningen, inderster (hjemmedøbt 21.06)

          

              

               Gift 1853,[45] med Anne Margrethe Larsdatter, født 06.12.1825 på Tangen i Eidanger (datter av Lars Christophersen og Anne Arvesdatter), døpt 15.12.1825 i Eidanger kirke.28

              

               Anne:

               Anne Margrethe og Aase Marie (tvillinger) - Foreldre: Lars Christoffersen og Anne Arvesdatter Tangen, husmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Bakke.

              

 

 

        B.    Gunild Andreasdatter, født 18.02.1828 på Skjelsvik i Eidanger, døpt 27.04.1828 i Eidanger kirke.28

              

               Gunild - Foreldre: Andreas Mikkelsen og Marie Andersdatter Skjelsvig, inderster (hjemmedøbt 24.02).

 

              

               Gift 1850,[46] med Jacob Halvorsen, født 11.12.1823 på Tråholt i Eidanger (sønn av Halvor Jacobsen og Margrethe Larsdatter), døpt 25.12.1823 i Eidanger kirke.28

              

               Jacob:

               Jakob - Foreldre: Halvor Jakobsen og Margrete Larsdatter Traaholt, inderster.

 

               Hans foreldre nevnes under hans morfar på Tråholt

 

      

 

      

XII. Marthe Sørine Michelsdatter, (datter av Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1807 i Eidanger,[47] døpt 31.05.1807 i Eidanger kirke.39

      

       Michel Larsen Sadelmager og Ingeborg Erichsdatter - Marthe Sofine?

       Faddere: Guri Knudsdtr. Schielsvig, Inger Michelsdtr. Ørestvedt, Iver Knudsen Skielsvig, Halvor Olsen ibid, Jon Knudsen Ørestvedt Øen.

      

      

 

XIII. Isak Michelsen, (sønn av Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter) f. 1809 på Hvalsejet i Eidanger,8 d. 1809 på Hvalsejet i Eidanger,11 gravlagt 14.05.1809 på Eidanger kirkegård.11

      

       Gravlagt som "Hiemmedøbte DB. Isach Mikkelsen Hvals Eyet 1 uge". Gravlagt sammen med sin mor.

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Ole Arild Vesterhagen via hans nettsted http://www.oavesthagen.no/.

[2]  Kirkebok for Gran i Oppland fylke, Ministerialbok nr. 4 (1759-1775), skannet av digitalarkivet, side 22.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 262.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 414.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 415.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[15]  Alder ved konfirmasjonen.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[18]  Stipulert

[19]  Kirkebok for Brevik nr 3 1764-1814, side 53.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[30]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 511.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[42]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[43]  Alder ved vielsen.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 547.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 93.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.