| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET   


 

 

 

Anne Olsdatter f. ca 1766 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Hans Anundsen f. 1769 og 2. gang med Ole Jonsen f. ca 1784)

 

 

 

Anne Olsdatter, f. ca 1766,[1],[2] død 10.12.1820 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[3] gravlagt 18.12.1820 på Eidanger kirkegård.[4]

Hun var datter av Ole Sørensen og Anne Christensdatter på Eikenes i Kjose.

 

Ifølge Lorens Berg var hennes far bruker på Eikenes fra 1762 til 1768 og etter dette hadde han halve gården fra 1768 til han døde der i 1778. 

 

Hun giftet seg 1. gang i Eidanger i 1795.

 

Vielsen er ført i kirkeboken for Brunlanes ikke i Eidanger.

Den 25. sept. 1795 copuleret i Eidanger kirke

unkarl Hans Anundsen Versvig

med pigen Anne Olsdatter Egenæs af Thiose

 

Hun nevnes i skifte etter sin mor i 1799.

 

Larviks Sorenskriveri 17.07.1799 side 227a

Egenes

Anne Christensdatter død

gift 1. gang med Ole Sørensen

gift 2. gang med Ole Jørgensen

barn med Ole Sørensen

1. Søren Olsen

2. Anne Olsdatter gift med Hans Amundsen Versvigen i Eidanger

barn med Ole Jørgensen

1. Ole Olsen 20 år

2. Jacob Olsen 15 1/2 år

 

Hun giftet seg 2. gang i 1806.

 

Copul. 30.10.1806 i Eid.

Ungkarl Ole Jonsen af Solum Sogn og Enken Anne Olsdatter Wersvig.

Caut: Ole Larsen Skrabeklev og Jacob Nilsen Wersvig.

 

Gravlagt som "Anne Olsdatter, gaardmand Ole Versvigs kone 54 aar".

 

 

(1) Gift 25.09.1795 i Eidanger kirke,[5] med[6] Hans Anundsen, f. 1769 på Kleven i Eidanger,[7] (sønn av Anund Knudsen og Maria Bentsdatter), døpt 12.02.1769 i Eidanger kirke,[8] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[9] d. 1804 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[10] gravlagt 26.02.1804 på Eidanger kirkegård.[11] 

 

Hans:

Anun Knudsen Klewen og k. Marie Bentsdtr. - Hans

Faddere: 1. Hans Holtes kone 2. Marie Hansdtr. Skrabeklew 3. Abraham Knudsen 4. Jacob Bentsen Skielsbugten 5. Ingebricht Isachsen Kaasen.

 

Konfirmert i 1783 som "Hans Anunsen Klewen 16".

 

De bodde på Versvik Bnr.1 i Eidanger. Hans overtok bruket etter foreldrene.

 

Han far hadde i 1794 skjøtet 1/2 huden i Versvik, samt plassene Kapteinsrødningen og Rødsrydningen med en skyld på 3 skinn, til han for 699 rdl.

 

Bosatt der i 1801:

Hans                              Anundsen        Husbonde                      32     Begge 1ste ægteskab   Gaardbruger

Anne                             Olsdtr              Hans kone                      35     Begge 1ste ægteskab  

Ole                                Hansen            Deres børn                       5             

Marthe Marie               Hansdt            Deres børn                       4              

Anne Kirstine               Hansdtr           Deres børn                      2                

Anund                          Knudsen          Husbondens fader         73       Enkemand fra 1ste ægteskab  Fledføring

Ole                              Anundsen         Husbondens broder       42       Ugift    Inderste og skomager

Marie                          Hovoldsdtr      Tjenestepige                   16     

 

Gravlagt som "Hans Anunsen Wersvig 35 aar".        

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 344b

Skifte 8., 13. September og 1. October 1806 paa pladsen Wersvig under Ørstvedt, mat. No. 6t, i Eidanger Præstegield

Hans Anundsen, død - enke Anne Olsdatter

Barn:

1. Ole Hansen, 10 aar.

2. Anund Hansen, 4½ aar.

3. Marthe Maria Hansdatter, 9 aar.

4. Anne Kristine Hansdatter, 7 aar.

Værge for enken Anne Olsdatter blev Jens Johnsen Rødningen?, og formynder for de umyndige børn Anders Anundsen fra Løbsiøe.

Brutto: 737-0-7

Netto: 422-2-21

Jordegods: pladsen Wersvig, skyld 6? Skind, takst 700 rdlr.

Skiftet gjennomført av Ole Pedersen Schavreager og Ole Stenersen Kleven.

 

 

(2) Gift 31.10.1806 i Eidanger kirke,[12] med Ole Jonsen, f. ca 1784,3 død 07.04.1858 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 14.04.1858 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Ole:

Han kom Solum sogn da han giftet seg. 

 

Han giftet seg 2. gang i 1824.

 

Copul. 06.08.1824 i Eid.

Enkemann Ole Jonsen Versvig 40 år Gaardmann

Pige Marthe Maria Sørensdatter Røed 24 år Gaardmannsdatter

 

Bosatt på Versvik Bnr.1 under Ørstvet.

 

Gravlagt som "Ole Johnsen 74 år - Grdmd. - Versvig".

 

 

Ole Jonsen giftet seg 2. gang 06.08.1824 i Eidanger kirke,[14] med Martha Maria Sørensdatter, f. 1800 på Rød i Eidanger,[15] (datter av Søren Olsen og Karen Andersdatter), døpt 22.06.1800 i Eidanger kirke,6 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[16] d. 1879.[17] 

 

Martha:

Søren Olsen Røe og Karen Andersdatter - Martha Maria

Faddere: Maren Haavoldsdtr. Røe, Anne Marie Andersdatter ibid, Christian Sørensen Aas, Jens Jonsen Hvalsrødningen, Hans Amundsen Wersvig, Ole Anunsen ibid.

 

Konfirmert som "Marthe Maria Sørensdatter Røe 15".

 

 

 

 

I.    Ole Hansen, (sønn av Hans Anundsen og Anne Olsdatter) f. 1796 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[18] døpt 31.07.1796 i Eidanger kirke,12 konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[19] d. 1868.3 

 

       Hans Anunsen Werswiig og k. Anne Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ingebor Anunsdtr. ibid 2. Margrete Pedersdtr. Fiæra 3. Jacob Skielsbugten 4. Anders Anunsen 5. Ole Anunsen Werswiig.

      

       Konfirmert som "Ole Hansen Werswig 15".

 

       Han giftet seg i 1822.

      

       Copul 22/8-1822 i Eid.

       Uk. Ole Hansen Wersvig, 26. Gaardmand.

       Pigen Margrete Knudsd. Waller, 26.

       Forl: Ole Skrabbeklev og Jakob Røra.

      

       Bosatt på Versvik Bnr.1 u/Østvedt.

 

      

       Gift 22.08.1822 i Eidanger kirke,3,[20] med Margrethe Knudsdatter, f. 1796 på Meen ejet i Gjerpen,3 (datter av Knud Jacobsen og Karen Andersdatter), døpt 17.04.1796 i Gjerpen,[21] d. 1883. 

 

       Margrethe:

       Margarete - Knud Jacobssøn u/Meen

       Faddere: Christopher Rollevssøns k., Inger Laersdtr., Jon Pederssøn, Hans Gunderssøn, Peder Nyegaard.

      

       Hun kom fra Svartangen i Gjerpen. Foreldrene nevnes på Borgestad i 1801. Se gamlegjerpen.no (1801 - fam. 11a)

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Jacob Olsen, født 14.01.1823 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 09.02.1823 i Eidanger kirke,[22] død ca 1890.

              

               Hans Jakob - Foreldre: Ole Hansen og Margrete Knudsdatter Versvig, gaardmand

              

               Bosatt med på Frednes under Bjørntvedt.

              

               Han var skipstømmermann og druknet i Øvre dam ifølge Eidanger bind 3.

 

              

               (1) Gift 1855,[23] med Hanna Gjertine Halvorsdatter, født 17.05.1830 på Herøya i Eidanger (datter av Halvor Hansen og Anne Kirstine Hansdatter), døpt 31.05.1830 i Eidanger kirke.18

              

               Hanna:

               Hanna Gjertine - Foreldre: Halvor Hansen og Anne Kirstine Hansdatter Herøen, skoleholder.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Gunneklev.

 

              

               (2) Gift[24] med Tomine Jensdatter, født 1838.20

              

               Tomine:

               Hun kom fra Frednes.

 

 

              

        B.    Anne Karine Olsdatter, født 17.05.1825 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 30.05.1825 i Eidanger kirke,18 død 05.10.1828 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 12.10.1828 på Eidanger kirkegård.4

              

               Anne Karine - Foreldre: Ole Hansen og Margrethe Knudsdatter Versvig, gaardmand

              

               Gravlagt som "Anne Karine Olsdatter, gaardmand Ole Hansen Versvigs barn 3 aar".

              

 

 

 

        C.    Maren Olsdatter, født 19.03.1827 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 08.04.1827 i Eidanger kirke,18 død 04.09.1827 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 09.09.1827 på Eidanger kirkegård.4

              

               Maren - Foreldre: Ole Hansen og Margrete Knudsdatter Versvig, gaardmand

              

               Gravlagt som "Maren Olsdatter Versvig, gaardmand Ole Hansen Versvigens barn 22 uger".

              

 

 

 

        D.    Maren Olsdatter, født 19.07.1828 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 24.08.1828 i Eidanger kirke,18 død 1895.20

              

               Maren - Foreldre: Ole Hansen og Margrete Knudsdatter Versvigen, gaardmand

              

               Bosatt på Stranden Bnr.7 u/Nordre Ås, senere på Sandøya Bnr.1.

 

              

               Gift 1852,20 med Halvor Hansen, født 19.01.1825 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger (sønn av Hans Halvorsen og Maren Margrethe Sørensdatter), døpt 06.02.1825 i Eidanger kirke,18 død 1885.20

              

               Halvor:

               Halvor - Foreldre: Hans Halvorsen og Maren Margrethe Sørensdatter Stranden, husmand.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Nordre Ås.

 

 

              

        E.    Knud Olsen, født 22.12.1830 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 26.02.1831 i Eidanger kirke.18

              

               Knud - Foreldre: Ole Hansen og Margrethe Knudsdatter Versvig, gaardmand

              

               Han giftet seg med sitt søskenbarn. Hans far var bror til hans kones mor. Bosatt på Versvik.

 

              

               Gift 1859,20 med Ingeborg Marie Giertsdatter, født 1830,20 (datter av Gjert Gjertsen og Marthe Maria Hansdatter), død 1895.20

              

               Ingeborg:

               Hun kom fra Porsgrunn. Deres foreldre var søsken og hennes mor nevnes senere i denne familien.

 

 

              

        F.    Andreas Olsen, født 1833,20 død 1921.20

 

                Bosatt på Løkken Bnr.2 under Herøya.

              

               Gift 1867,20 med Elise Marie Thorsdatter, født 1841 i Bamble,20 (datter av Thor Hansen og Lava Kirstine Andersdatter), død 1930.20

              

               Elise:

               Hennes foreldre kom fra Bamble til Vestvold Bnr.19 under Herøya.

 

 

              

        G.    Karen Olsdatter, født 27.05.1835,20,[25] død 19.10.1924 på Bjørketvedt i Eidanger.20,21

 

              

               Gift 08.06.1855 i Eidanger,20,21 med Nils Jacobsen, født 15.12.1826 på Myren u/Lid i Gjerpen,20,21 (sønn av Jacob Christophersen og Hedvig Olsdatter), død 27.05.1897 på Myren u/Lid i Gjerpen.21

              

               Nils:

               Han kom fra Myren u/Lid i Gjerpen. De ble bosatt der.

              

 

 

        H.    Arne Olsen, født 1837,20 død 1837.20

 

 

      

II.   Marthe Maria Hansdatter, (datter av Hans Anundsen og Anne Olsdatter) f. 1797 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[26] døpt 26.12.1797 i Eidanger kirke,16 konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke,[27] d. 1885.3 

 

       Hans Anundsen Wersvig og Anne Olsdatter - Marthe Maria - hiemmedøbt af Skolemæsteren Jacob Nielsen

       Faddere: Ingebor Anundsdatter Wersvig, Aase Olsdatter af Brevig, Anders Pedersen Røe, Søren Olsen ibid, Ole Anundsen Wersvig, Bendt Jacobsen Schielbugten

      

       Konfirmert som "Marthe Marie Hansdatter Wersvig 16".

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1827.

 

       Viet i Porsgrunn 4/9-1827

       Tjenestekarl Gjert Gjertsen, 37 aar af østre Porsgrund.

       Pige Marthe Maria Hansd. af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 30 aar.

       Forl: Rorskarl Peder Andersen og Bonde Ole Larsen Skrabeklev.

 

       De døpte barn bosatt i Porsgrunn.

 

       Både hennes brødre Anund Hansen og Ole Hansen Versvig er brukt som faddere.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1835.

      

       Viet i Porsgrunn 15/1-1835

       Uk. og Matros, Erik Aslaksen, f. Eidanger, 33. F: Aslak Engelbretsen.

       Enke, Marthe Marie Hansd., f. Eidanger, 36. F: Hans Olsen.

 

 

       (1) Gift 04.09.1827 i Østre Porsgrunn,3,[28] med Gjert Gjertsen, f. 1789,3 død 24.01.1832 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1832 i Østre Porsgrunn.3 

 

       Gjert:

       Han nevnes som tjenstedreng hos presten Due i 1815.

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.135

       Avskrift 2

       Husejer Pastor Hans Due Halling 40 aar

       Fr. Katrine Maria Nauman 20 aar

       Tienestedreng Soldat Giert Giertsen 25 aar

       Tjenestepige Inger Aavalsdatter 35 aar

 

       Gjert ble far til et uekte barn i 1817. Barnets mor var Inger Ovaldsdatter f. 1787. Hun var datter av Ovald Halvorsen som nevnes i Østre Porsgrunn i 1801.

 

       Som vi ser var både han og hun som han fikk et uekte barn med i 1817 bosatt hos sognepresten i Østre Porsgrunn i 1815.

 

       Gjert nevnes her som tjenestedreng hos Presten Halling i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 135

       H. D. Halling - 51 aar - Sogne Præst

       Bolette Dorthea Myre - 41 aar - Huusholderske

       Giert Giertsen - 35 aar - Tjenestekarl

       Marthe Maria Knudsdatter - 28 aar - Tjenestepige.

 

       Han kom fra østre Porsgrunn da han giftet seg i 1817 med Inger Kirstine Ingebretsdatter f. 1795, datter av Ingebret Vetlesen i Østre Porsgrunn. De fikk en sønn samme året.

 

       Ifølge presteattest datert 10.02.1821 ble hans og Inger Kirstine sitt ekteskap oppløst.

 

       Gjert nevnes her som tjenestedreng hos Presten Halling i 1825.

 

       Østre Porsgrunn 1825
Rode 26
Hus 135
H. D. Halling - 51 aar - Sogne Præst
Bolette Dorthea Myre - 41 aar - Huusholderske
Giert Giertsen - 35 aar - Tjenestekarl
Marthe Maria Knudsdatter - 28 aar - Tjenestepige

 

        Gjert giftet seg så på nytt i 1827 med Marthe Marie Hansdatter.

 

        Hans bror «Christian Giertsen» er fadder for deres andre barn.

 

        Han døde i Østre Porsgrunn i 1832.

 

       Gravlagt som "Tjenestkarl Gjert Gjertsen, 43 aar, østre Porsgrund".

 

      

       (2) Gift 15.01.1835 i Porsgrunn,3,18 med Erik Aslaksen, f. 1801 på Prestegården i Eidanger,[29] (sønn av Aslak Engebretsen og Ellen Eriksdatter), døpt 14.06.1801 i Eidanger kirke.18 

 

       Erik:

       Elen Erichsdtr. Præstegaarden uægte Dbr. Erich - ved Daaben udlagt til barnefader Aslach Ingebrethsen

       Faddere: Gunild Olsdtr. Herregaard Stranden, Karen Andersdtr. Tveten, Christen Olsen ibid, Bent Jensen Døvig, Harald Mathiesen Præstegaarden.

      

      

       Barn:

 

 

        A.    Jørgine Andrea Gjertsdatter, (datter av Gjert Gjertsen og Marthe Maria Hansdatter) født 29.02.1828 i Østre Porsgrunn,[30] døpt 26.05.1828 Østre Porsgrunn.[31]  

 

                Født 29.02.1828 – hjemmedøpt 04.03.1828 – bekreftet i kirken 26.05.1828: Jørgine Andrea – Tjenestkarl Giert Giertsen og Hustrue Martha Hansd. fra østre Porsgr., faddere: Huustømmermand Christ. Giertsens Kone Anne Torstensd., fra Solum, P. Ingeborg Sørensdatt. Valen fra Eidanger, Bonde Jacob Sørensen Valen, Do Søren Røe, Do Ole Hansen Versvigen, Alle fra Eidanger, Roeskarl Ped. Andersen, Tjenestkarl Anund Hansen, Begge fra østre Porsgrund.

 

               Hun kom fra Skrabeklev da hun giftet seg.

              

 

               Gift 10.09.1853 i Eidanger kirke,[32] med Gunder Evensen, født 1827,26 (sønn av Even Gundersen og Karen Michelsdatter).

              

               Gunder:

               De nevnes med to barn på Frednes i 1865. Gunder står da som huseier og sjøfarende.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Bjønnes.

              

 

 

        B.    Ingeborg Marie Giertsdatter, (datter av Gjert Gjertsen og Marthe Maria Hansdatter) født 06.04.1830 i Østre Porsgrunn,20 døpt 31.05.1830 i Østre Porsgrunn,21 død 1895.20

              

               Ingeborg Marie - Tienestekarl Giert Giertsen og Hustrue Marthe Marie Hansdatter af Østre Porsgrunn

               Faddere: Kone Marthe Larsdatter, Pige Andrea Hansdatter, Jacob Sørensen Valen, Ole Hansen Versvig, Ole Johnsen Do, Anund Hansen, Christian Giertsen.

 

              

               Gift 1859,20 med Knud Olsen, født 22.12.1830 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger (sønn av Ole Hansen og Margrethe Knudsdatter), døpt 26.02.1831 i Eidanger kirke.18

              

               Knud:

               Knud - Foreldre: Ole Hansen og Margrethe Knudsdatter Versvig, gaardmand

              

               Han giftet seg med sitt søskenbarn. Hans far var bror til hans kones mor. Hennes foreldre nevnes tidligere i denne familien.

 

 

      

III. Anne Kristine Hansdatter, (datter av Hans Anundsen og Anne Olsdatter) f. 1799 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[33] døpt 11.08.1799 i Eidanger kirke,[34] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[35] d. 1884.19 

 

       Hans Amundsen Wersvig og Anna Olsdatter - Anna Kirstine

       Faddere: Ingeborg Anundsdatter Wersvig, Anna Susana Stiansdatter Schrabeklev, Anund Knudsen Wersvig, Søren Olsen Røe,          Ole Anundsen Wersvig, Peder Hansen Egenæs af Tiose.

      

       Konfirmert som "Anne Kirstine Hansdatter Wersvig 15".

      

       Hun kom fra Versvik da hun giftet seg.

      

       Copul. 5/10-1821 i Eid.

       Skolelærer Jakob Sørensen Hvalen, Gaardmand, 23.

       Pigen Anne Kirstine Hansd. Wersvig, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Ole Jonsen Wersvig, Jakob Larsen Røed.

      

       Bosatt på Hvalen Bnr.2.

 

      

       Gift 15.10.1821 i Eidanger kirke,19,14 med Jacob Sørensen, f. 1798 på Hvalen i Eidanger,[36] (sønn av Søren Gundersen og Gunhild Maria Jacobsdatter), døpt 11.11.1798 i Eidanger kirke,22 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,21 d. 1867. 

 

       Jacob:

       Søren Gundersen Hvalen og Gunild Maria Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Berte Jacobsdatter Birchøen, Marta Gundersdatter Gardstad af Bamble, Gunder Jacobsen ibid, Christen Sørensen øvre Lunde, Gunder Gundersen Gardstad.

      

       Konfirmert som "Jakob Sørensen Hvalen 16".

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Helene Jacobsdatter, født 26.09.1822 på Hvalen i Eidanger,[37] døpt 13.10.1822 i Eidanger kirke.33

              

               Anne Helene - Foreldre: Jakob Sørensen Hvalen og Anne Kirstine, gaardmand.

 

              

               Gift 1847,[38] med Anders Sørensen, født 06.02.1818 på Langangseter i Eidanger,33 (sønn av Søren Eriksen og Karen Larsdatter), døpt 14.02.1818 i hjemme,33 død 1892.34

              

               Anders:

               Anders - Foreldre: Inderst Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter (hjemmedøpt 14.02)

              

               Dåpen stadfestet i Eidanger kirke 22 februar 1818. Bosatt på Rydningen under Bjørntvet (bruksnummer 18).

 

 

              

        B.    Hans Jacob Jacobsen, født 27.04.1825 på Hvalen i Eidanger, døpt 22.05.1825 i Eidanger kirke.18

              

               Hans Jakob - Foreldre: Jakob Sørensen og Anne Kirstine Hansdatter Hvalen, gaardmand

              

               Bosatt på Hvalen, senere på Bjørkøya.

 

              

               Gift 1857,[39] med Anne Elise Jørgensdatter, født 10.12.1839 på Gjømle i Bamble,35 (datter av Jørgen Hansen og Anne Hansdatter), døpt 26.01.1840 i Bamble.[40]

              

               Anne:

               Hennes far var Jørgen Hansen Gjømle i Bamble.

 

 

              

        C.    Isak Jacobsen, født 15.08.1828 på Hvalen i Eidanger, døpt 21.09.1828 i Eidanger kirke,18 død 1907.35

              

               Isak - Foreldre: Jakob Sørensen og Anne Kirstine Hansdatter Hvalen, gaardmand

              

               Bosatt på Grønli Bnr.5 under Bjørntvedt.

 

              

               Gift 1857,35 med Berthe Marie Kittilsdatter, født 25.11.1828 på Riis i Gjerpen,35,21 (datter av Kittil Kittilsen og Berthe Jacobsdatter), død 1904.35

              

               Berthe:

               Berthe Maria - Kittil Kittilsen, Berte Jacobsd., Riis.

              

               Faren var skolelærer og foreldrene var bosatt på Borgeskogen i 1835. Faren kom fra Riis og de hadde bodd der før de kom til Borgeskogen.

 

 

              

        D.    Gunild Marie Jacobsdatter, født 1832,35 død 1872.35

              

               Hun var ugift og bosatt på Hvalen.

              

 

 

        E.    Amund Jacobsen, født 1837,35 død 1912.35

              

               Bosatt på Hvalen, senere Øvald Bnr.5 u/Prestegården.

 

              

               Gift 1862,35 med Birthe Marie Olsdatter, født 1841,35 (datter av Ole Petter Jacobsen og Anne Margrethe Pedersdatter), død 1928.35

              

               Birthe:

               Hun kom fra Grava. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Søndre Grava.

 

 

              

        F.    Sophie Jensine Jacobsdatter, født 1844,35 død 1882.35

 

              

               (1) Gift 1867,35 med Anders Nilsen, født ca 1843,35 (sønn av Nils Abrahamsen), død 1869.35

              

               Anders:

               Han kom fra Vasdalen i Melum i Solum. Han omkom ved et skipsforlis.

 

              

               (2) Gift 1875,35 med Hans Christensen, født 1837,[41] (sønn av Christen Hansen og Marthe Maria Arnesdatter), død 1908.37

              

               Hans:

               Han kom fra Lunde og var bosatt på Øvre Lunde. Han var enkemann etter Anne Margrethe Eriksdatter. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Lunde Øvre.

              

 

 

 

      

IV. Anun Hansen, (sønn av Hans Anundsen og Anne Olsdatter) f. 1802 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[42] døpt 21.02.1802 i Eidanger kirke,23 død 03.12.1836 på Skrapeklev i Eidanger,[43] gravlagt 13.12.1836 på Eidanger kirkegård.13

 

       Hans Anundsen Wersvig og Anne Olsdatter - Anun

       Faddere: Karen Andersdtr. Røe, Marthe Andersdtr. Wersvig, Jacob Nilsen Skolemester, Anun Knudsen Wersvig, Ole Anundsen ibid.

 

       Han giftet seg i 1832.

      

       Copul. 09.11.1832 i Eid.

       Ungkarl Amund Hansen Versvigen 30 1/2 år

       Enken Margrethe Johannesdatter Skrabeklev 40 år

       Fedre: Hans Versvigen og Johannes Kaasa

      

       Bosatt på Skarapeklev Bnr.1. Han etterlot seg ingen barn.

 

       Gravlagt som "Anun Hansen 36 år - Gaardmand - Skrabeklev".

 

 

       Gift 09.11.1832 i Eidanger kirke,24,[44] med Margrethe Johannesdatter, f. 1789 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[45] (datter av Johannes Halvorsen og Maria Nilsdatter), døpt 13.04.1789 i Eidanger kirke,[46] d. 22.05.1844 på Skrapeklev i Eidanger,24,[47] gravlagt 30.05.1844 på Eidanger kirkegård.[48] 

 

       Margrethe:

       Johannes Halvorsdtr. Kaasen og k. Maria Nilsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Kari Andersdtr. Sillien 2. Anne Thomasdtr. ibid 3. Tolf Amunsen ibid 4. Berul hos Simon Bomen 5. Anders Jacobsen Flogstad.

      

       Bygdeboken i Eidanger bind 3 har plassert hennes som datter til Johannes Alfsen. Det er ikke rett.

 

       Hun var 1. gang gift med Ole Larsen 1778-1831, 2. gang med Anun Hansen 1802-1836 og 3. gang med Iver Stoesen 1799-1891.

      

       Gravlagt som "Gaardmandskone Margrethe Johannesdatter Skrabeklev 52 aar".

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 214.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 326.

[4]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 349.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 214.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 215.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[12]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[14]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 327.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[20]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[21]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[22]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[23]  Solum, døpte i 1814-1833 Registert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 328.

[25]  gamlegjerpen.no.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 77.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[28]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 511.

[31]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 182.

[32]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 244.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 397.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 127.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 398.

[40]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 429.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 319.

[44]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 325.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 124.

[48]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.