| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

 

Bent Iversen Tisted født 1680 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Margrethe Gjertsdatter født ca 1681 og 2. gang med Anne Ludvigsdatter Blehr født ca 1693)

 

 

 

 

Bent Iversen Tisted, født 08.02.1680 i Lårdal,[1] død 1759 på Øya i Brevik,[2] gravlagt 03.02.1759 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av presten Iver Jensen Tisted og Marthe Bentsdatter Amdal.

 

Han far var sogneprest i Lårdal i Østre Telemark og hans mor var hans 2. kone. Iver Jensen Tisted hadde 1. gang vært gift med Maren Christophersdatter Stockmann, som var datter av presten Chistopher Hansen Stockmann i Stokke.

 

Hans bror, Iver Iversen Tisted, var gift og bosatt i Brevik.

 

Han giftet seg første gang ca 1706 i Skien (Det er en lakune i kirkeboken der på denne tiden)

 

Han seilte i mange år og endte som skipper.

 

Bent fikk 17. februar 1708 skjøte på gården Kjellstad i Bamble. (Han flyttet inn på Kjellestad 8. februar 1708.) 

 

Han flyttet senere til Brevik og kjøpte hus på Øya. Han ble en betydelig handelsmann og skipsreder.

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:

7.

Bent Iversøn Borger til Skien og boende paa en gaard Kaldet Blagoe Sorterende under

Bamble, Fører et Skib naar farten er paa Engeland og Reeder Self der j en liden part.

(Famielie ubewiist)

 

Han giftet seg 2. gang i Skien i 1719.

 

Skien Cop. 26/1-1719

Bent Ifverssøn og Anne Blehr.

 

Han døde på Øya i Brevik boende hos sønnen Jens. Han hadde overdratt huset til han i 1751.

 

Les mer om denne familien i boken "Stathelle" av Gunnar Sem. Der er en artikkel av Schilbred om "Kjelstad og slekten Blehr".

 

 

Gravlagt som "Bent Iversen Tisted, 79 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5506 - 19.2.1759 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 581a

arvelater Bent Iwersen Brewig borger til Schien død. Ingen skikkelig oversikt over arvingene

Arvinger:

avdød ektefelle Anne Ludwigsdtr Blær, skiftebrev av 20.02.1758 (skal vel være 1748)

sønn Jens Bentsen Brewig

sønn Hans Bentsen

 

 

(1) Gift 21.01.1706 i Skien,[4],[5] med Margrethe Gjertsdatter, født ca 1681 i Skien,4 (datter av Gjert Lauritzen og Maria Hansdatter), død 1717 i Bamble,4 gravlagt 25.08.1717 i Bamble.[6]

 

Margrethe:

Hennes far var skolemester i Skien.

 

Gravlagt som "Bent Iversens hustru Magrete 36 aar".

 

 

(2) Gift 26.01.1719 i Skien,4,[7],[8] med Anne Ludvigsdatter Blehr, født ca 1693 i Skien,4 (datter av Ludvig Albertsen Blehr og Pernille Jacobsdatter), død 1747 i Brevik,4 gravlagt 22.12.1747 på Brevik kirkegård.[9]

 

Anne:

Gravlagt som "Bent Iversens kone".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5366 - 3.2.1748 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 303b

Skiftet sluttet 20.02.1748

arvelater Anna Ludvigsdtr Blæhr Kirke Øen ved Brewig, død

Arvinger:

ektefelle Bent Iwersen Tisted borger til Schien han hadde vært gift tidligere

sønn Peter Bentsen 16 år

stesønn Hans Bentsen

datter Margrethe Bentsdtr 27 år, også nevnt som Grethe

sønn Albret Bentsen 14 år

stesønn Iwer Bentsen

sønn Jens Bentsen 22 år

sønn Jacob Bentsen 12 år

 

 

 

I.    Gert Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter) født 1706 i Bamble,[10],[11] døpt 19.12.1706 i Bamble,[12] død 1741 i Brevik, gravlagt 06.06.1741 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Bent Iversens søn Gierdt.

       Faddere: Niels Herrested, Jens Traag, Niels Hansen, Elen Christophersdatter, Ane Persdatter.

      

       Han var bosatt i Brevik og nevnes som skipper.

      

      

       Gift5 med Karen Nilsdatter Kirchetorp, født ca 1711,7 (datter av Nils Nilsen Kirchetorp og Birgitte Mortensdatter), død 1761 i Brevik, gravlagt 27.08.1761 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

II.   Marie Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter) født 1709 i Bamble, døpt 03.03.1709 i Bamble,[15] død 1752 i Brevik, gravlagt 29.01.1752 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Bent Iversens datter Maria.

       Faddere: Hans Gresen, Lars Christophersen, Rasmus Hansen, Daarte Sal. Hr. Christophers, Ane Iversdatter.

      

      

       Gift 18.12.1738 i Brevik kirke,[17] med Lars Larsen Hvistendal, født 1710 på Gjømle i Bamble,[18] (sønn av Lars Gregersen og Ingeborg Aaselsdatter), døpt 17.04.1710 i Bamble,[19] død 1766 i Skien.13

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Iver Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter) født 1711 på Kjelstad i Stathelle i Bamble,[20] døpt 29.03.1711 i Bamble,[21] død ca 1752 i Danmark.[22]

      

       Bent Iversens søn Iver.

       Faddere: Christen Nielsen, Nicolai Hammer, Kirstine Christophersdatter, Marte Iversdatter.

      

 

       (1) Gift 11.01.1743 i Bamble,,[1][4]medElen Maria Nicolaisdatter Hammer, født 1708 i Bamble, (datter av Nicolai Henrichsen HammerogKirsten Nilsen), døpt 21.10.1708 i Bamble,[1][5]død 1744 i Brevik, gravlagt 04.03.1744 på Brevik kirkegård.[1][6]

       [23]

      

       (2) Gift 03.01.1749 i Vestre Porsgrunn,15,16 med Marie Jensdatter Kill, født 1726 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), døpt 01.12.1726 i Solum,16 død 1809 i Langesund i Bamble, gravlagt 21.03.1809 i Langesund i Bamble.16

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

IV. Hans Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter) født 1713 i Bamble,10 døpt 21.05.1713 i Bamble,[24] død 1761 i Brevik, gravlagt 06.11.1761 på Brevik kirkegård.13

      

       Bent Iversens søn Hans.

       Faddere: Visit. Kiærul, Lars Nielsen Brevig, Marte Giertsdatter, Marte Iversdatter.

      

 

       Gift 14.12.1742 i Skien,7 med Rachel Pedersdatter Bagge, født ca 1715,9 (datter av Peder Bagge og Margrete Cathrine Redsted), død 09.08.1762 i Brevik,[25] gravlagt 13.08.1762 på Brevik kirkegård.13

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

V.   Martha Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter) født 1715 i Bamble,10 døpt 24.02.1715 i Bamble,[26] død 1745 i Brevik, gravlagt 12.11.1745 på Brevik kirkegård.8

      

       Bent Iversens datter Marte.

       Faddere: Lars Nielsen, Bent Greessen, Ane Magrete Gris, Chisten Nicolai Hammers, Karen Hansdatter.

 

            

       Gift 15.06.1744 i Brevik kirke,[27] med Anders Nilsen Vinstrup, født ca 1716,9 (sønn av Nils Vinstrup), død 1756 i Brevik, gravlagt 13.04.1756 på Brevik kirkegård.[28]

 

       Se Brevik 1725-1762

 

      

 

VI. Elen Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter) født 1717 i Bamble,9,19,10 døpt 13.08.1717 i Bamble,[29] død 1774 i Brevik, gravlagt 24.06.1774 på Brevik kirkegård.[30]

      

       Bent Iversens datter Elen.

       Faddere: Iver Iversen, Jacob Iversen, Torgrim Sørrensen, Gunil Axelsdatter, Magrette Hansdatter.

      

      

       Gift 04.02.1746 i Brevik kirke,20 med Peder Rasmussen, født ca 1701 i Bamble,7 (sønn av Rasmus Pedersen og Maria Sommer), død 1778 i Brevik, gravlagt 11.06.1778 på Brevik kirkegård.[31]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

VII. Margrethe Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1719 i Brevik, døpt 26.10.1719 i Brevik kirke,[32] død 1783 i Brevik, gravlagt 24.01.1783 i Brevik kirkegård.[33]

      

       døpt Bent Iversen og Magrethe Ludvigsdatter Blehr fra Bamble Mennighed deris ægtebarn navnlig Magrete

       baaren af Ellen He. Hansis, assist: Martha Bent Gregersens, mandfaddere: Iver Iversen, Jacob Axelsen

      

      

       Gift 05.03.1750 i Brevik kirke,[34] med Erich Andersen Schebs, født 1706 i Brevik,[35] (sønn av Anders Husumer og Ingeborg Erichsdatter), døpt 06.06.1706 i Brevik kirke,24 død 1762 i Brevik, gravlagt 30.10.1762 på Brevik kirkegård.10

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

VIII. Lovise Cathrine Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1721 i Bamble, døpt 13.03.1721 i Bamble.[36]

      

       Bent Iversens datter Lovise Catrine.

       Faddere: Maren Sal. Albretes, Pernelle Knudsdatter, Knut Pedersen, Hans Smit.

      

       Ifølge Schilbred døde hun i 1721.

 

 

 

IX. Ludvig Alberth Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1722 i Bamble,19 døpt 09.08.1722 i Bamble,[37] død 1744 i Brevik, gravlagt 13.03.1744 på Brevik kirkegård.23

      

       Bent Iversens søn Ludou Albret.

       Faddere: Magrete Smets, Pernelle Blehr, Jacob Nielsen, Halvor Eeg, Jens Iversen.

            

       Gravlagt som "Ludvig Bentzen".

 

 

 

X.   Pernille Cathrine Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1724 i Bamble,19 døpt 21.11.1724 i Bamble.[38]

      

       Bendt Iversens datter Pernille Catrine.

       Faddere: Pernille Thommesdatter, Margrete Knudtsdatter, David Christ, Tesmand, Gierdt Bendtsen.

      

       Ifølge Schilbred døde hun i 1725.

 

 

 

XI. Jens Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1726 i Bamble,7,15 døpt 27.11.1726 i Bamble kirke,[39] død 1763 i Brevik, gravlagt 20.08.1763 på Brevik kirkegård.[40]

      

       Bendt Iversens søn Jens.

       Faddere: Catrina Pedersdatter, Karen Maria Bentzdatter, Peder Hansen, Rasmus Shiøtt, Niels Kircketorp.

      

      

       Gift 09.11.1752 i Brevik kirke,26 med Margrethe Marie Jensdatter Schaaning, født 1729 i Brevik (datter av Jens Danielsen Schaaning og Karen Jensdatter), døpt 17.07.1729 i Brevik kirke,[41] død 1808 i Brevik, gravlagt 26.04.1808 på Brevik kirkegård.[42]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

XII. Petter Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1729,15 død 1729.15

 

        Ifølge Schilbred ble han født i 1729 og døde samme året?

 

 

 

XIII. Pernille Cathrine Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1730 i Bamble,19 døpt 29.09.1730 i Bamble.[43]

      

       Bent Iversens datter Petronelle.

       Faddere: Pernille Blær, Maria Bentsdatter, Christen Gude, Teodorus fra Dannemark, Hans Muusgaard fra Scheen.

      

       Ifølge Schilbred døde hun i 1730.

 

 

 

XIV. Petter Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1732 i Bamble,19 døpt 17.01.1732 i Bamble.[44]

      

       Bent Iversens søn Peder.

       Faddere: Karen Kircketorp, Maria Bentsdatter, Wilhelm Schultz, Iver Bentsen, Hans Bentsen

      

       Ifølge Schilbred døde han i 1748.

 

 

 

XV. Albreth Blehr, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1734 i Bamble,[45],15 døpt 06.05.1734 i Bamble,[46] død 1800 i Brevik, gravlagt 11.03.1800 på Brevik kirkegård.[47]

      

       Bent Iversen og Anne Blehrs søn Albert Blehr.

       Faddere: Pernille Blehr, Catrine Iver Iversens, Marte Bentsdatter, Hans Alstrup, Christen Larssen.

      

       Gift 10.03.1769 i Bamble,[48] med Bodil Cathrina Sørensdatter, født 1743 i Arendal,[49] (datter av Søren Eriksen og Karen Thomasdatter), døpt 19.06.1743 i Arendal,[50] død 1801 i Brevik, gravlagt 20.11.1801 på Brevik kirkegård.[51]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

XVI. Jacob Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1736 i Bamble,19 døpt 23.03.1736 i Bamble,47 konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke.[52]

      

       Bent Iversens og Anne Ludvigsdatters søn Jacob.

       Faddere: Ellen Iversdatter, Ellen Bentsdatter, Frans Levin, Giert Bentsen, Gregers Bentsen.

      

       Han levde ved skifte etter moren i 1748.

      

       Konfirmert i Brevik i 1753 som "1. Jacob Bentsen Tisted".

 

 

 

XVII. NN Bentsen, (sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1736 i Bamble,19 død 1736 i Bamble,19 gravlagt 24.03.1736 i Bamble.[53]

      

       Må være en tvilling til Jacob.

      

       Gravlagt som "Bent Iversens søn 1 dag".

 

 

 

XVIII. Anne Pernille Bentsdatter, (datter av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr) født 1740 i Brevik, døpt 17.07.1740 i Brevik kirke,[54] død 1740 i Brevik, gravlagt 03.10.1740 på Brevik kirkegård.12

      

       Bent Iversens Pigebarn Anna Pernille

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Alice Chrystie, mandfaddere: Lars Schvint, Christopher Manal, Realf Boysesen

      

       Trolig gravlagt som "Bent Iversens Pigebarn".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 178.

[2]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 181.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[4]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, 179.

[5]  Opptegnelser om familien "Blehr" av G Wessel - utgitt 1911 (Fra en almanakk fra 1706).

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 438-439.

[7]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974).

[8]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[10]  Alder ved død.

[11]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 179.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[18]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 213.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[20]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 136.

[21]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[22]  Skifte etter han.

[23]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[24]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[25]  Skifte etter henne.

[26]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 126-127.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[29]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 126-127.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[32]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[38]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[39]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 140-141.

[40]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 144-145.

[41]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 154-155.

[42]  Solumslekt, Solumslekt.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[44]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[45]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[46]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[47]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[48]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 59.

[49]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[51]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 92.

[52]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 139.

[53]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 191.

[54]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.