| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Albreth Blehr f. 1734 og Bodil Cathrina Sørensdatter f. 1743

 

 

 

Albreth Blehr, f. 1734 i Bamble,[1],[2] døpt 06.05.1734 i Bamble,[3] d. 1800 i Brevik, gravlagt 11.03.1800 på Brevik kirkegård.[4]

Han var sønn av Bent Iversen Tisted og Anne Ludvigsdatter Blehr.

 

Bent Iversen og Anne Blehrs søn Albert Blehr.

Faddere: Pernille Blehr, Catrine Iver Iversens, Marte Bentsdatter, Hans Alstrup, Christen Larssen.

 

Bosatt i Brevik i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 109

Mand og hustru: Jens Bentsen og kone

Piiger over 12 aar: Kari Jaensdatter

Huusfolk: Albreth Bentsen

De uformuende: Jacob Jørgensen 2de barn Tosten og Kari som ej formaar at betale

 

Borgerskap i Skien:

Albret Bler av Brevik. Attest fra Niels Larsen (i Brevik) om at han var oppdratt ved kjøpmannskap. B. som kjøpmann 2/1 1762.

 

Han giftet seg i 1769.

 

Bamble viet 10.03.1769

Sr. Alberth Blehr paa Kielstad og Jomfrue Bodel Catharina Sørensdatter paa Tangeval.

Caut. Andreas Cappelen og Erick Sørensen. (Kongebrev)

 

Etter at noen av hans brødre hadde hatt saker oppe angående odelen på Kjelstad, kom Alberth inn på arenaen og sikret seg gården som han beholdte. Han tok navnet Blehr etter sin mor.

 

Anno 01.09.1797 - Sorenskr. Nors auctions skiøde til Hr. Albert Blehr mod betalt 165 rd. for Maria Bergs tomt i Brevig (dat. 24.04.1797)

 

Gravlagt som "Alberth Blehr 66 aar".

 

 

Gift 10.03.1769 i Bamble,[5] med Bodil Cathrina Sørensdatter, f. 1743 i Arendal,[6] (datter av Søren Eriksen og Karen Thomasdatter), døpt 19.06.1743 i Arendal,[7] d. 1801 i Brevik, gravlagt 20.11.1801 på Brevik kirkegård.[8]

 

Bodil:

Mons Søren Eriksøns og Karen Thomesd. datter Bodel Cathrine

 

Hun kom fra Arendal. Hennes far var skipper og hadde blitt eier av gården Tangvald i Bamble.

 

Gravlagt som "Albert Blehrs enke Boel Cathrine Sørensdatter 58 aar".

 

 

 

I.    Bent Albrethsen Blehr, f. 1770 på Kjelstad i Stathelle i Bamble, døpt 08.01.1770 i Bamble,[9] konfirmert 23.04.1786 i Brevik kirke,[10] d. 1828.[11]

      

       Sr. Alberth Blehr paa Kielstad og Bodil Catharine Sørensdatters barn kaldet Benth.

       Faddere: Afgangne Erich Andersens enke i Brevig Madame Grethe Bentsdatter, jomfr. Karen Sørensdatter Tangevald, hr. Andreas Cappelen, Sr. Tørris Mølbach fra Arendhal, Sr. Erich Sørensen Tangevald.

      

       Konfirmert som "Bent Albrectson Blæhr 16 aar".

      

      

       Gift 22.11.1801 i Brevik kirke,[12] med Maren Dorthea Hedevig Hichmann, født 1781 i Bragernes, (datter av Fredrich Christian Ludvig Hichmann og Annichen Mathea Lybert) døpt 29.10.1781 i Bragernes.

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

 

II.   Søren Albretsen Blehr, f. 1771 i Brevik, døpt 05.04.1771 i Brevik kirke,[14] konfirmert 30.03.1788 i Brevik kirke.10

      

       Alberth Blæhr og Boel Sørensdatter - Søren                  

       Faddere: Eric Sørensons kone Else Dorthea Wulf, Marte Post, Ole Hanson Holm, Thomas Sørenson, Jacob Grubbe

      

       Konfirmert som "Søren Blæhr 17 aar".

 

 

 

III. Jens Albrethsen Blehr, f. 1772 i Brevik, døpt 18.05.1772 i Brevik kirke,[15] d. 1783 i Brevik, gravlagt 07.11.1783 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Albreth Blæhr og Boel Chatrine Sørensdatter - Jens                  

       Faddere: Margareta Jensd.- salige Jens Bentsons, Anna Blæhr, Nils Larson, Gregers Bentson Winther, Jens Swint

      

       Gravlagt som "Jens Alberts. Blæhr 11 aar 26 uger".

 

 

 

IV. Karen Albrethsdatter Blehr, f. 1773 i Brevik, døpt 30.04.1773 i Brevik kirke,15 konfirmert 05.10.1788 i Brevik kirke,10 d. 1827.[17]

      

       Albert Blæhr og Boel Chatarine Sørensdatter - Karen               

       Faddere: Ambor- Nils Larsons, Kirsten Dorthea Hansen, Postmester Knudson, Visiterer Theigler, Daniel Erichson Scheebs

      

       Konfirmert som "Karen Blæhr 16 aar".

 

      

       (1) Gift[18] med Henrich Olsen Bjørn, f. 1739,17 (sønn av Ole Hendrichsen Bjørn og Johanne Simensdatter), d. 1808.17

      

       Henrich:

       Han var kjøpmann i Kragerø.

 

      

       (2) Gift18 med Cæsar Læsar von Boeck, f. ca 1766,17 (sønn av Mathias von Boeck og Dominica Susanna Bianco), d. 1832.17

      

       Cæsar:

       Han var kaptein og overførster.

 

 

      

V.   Ludvig Albrethsen Blehr, f. 1775 i Brevik, døpt 15.07.1775 i Brevik kirkegård,[19] d. 1790 i Brevik, gravlagt 13.02.1790 i Brevik kirkegård.[20]

      

       Albrecht Bentson Blæhr og Boel Catrine Sørensdatter - Ludwig                      

       Faddere: Margrete salig Eric Andersons, Maria Jensd, Jørgen Fridrich Schiøtte, Wisiterer Theigler, David Nilson

      

       Gravlagt som "Ludwig Albricts. Blæhr 14 aar 26 uger".

 

 

 

VI. Thomas Albrethsen Blehr, f. 1776 i Brevik, døpt 21.09.1776 i Brevik kirke,[21] d. 1812 i Brevik, gravlagt 13.04.1812 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Albricht Bentson Blæhr og Boel Chatrine Sørensdatter - Thomas                     

       Faddere: Thomas Sørensons kone fra Trangeval, Anne Gregersd. Winther, Controlleur Møller, Jacob og Lars Nilson

      

      

       Gift18 med Laurine Jensine Hichman, f. 1786 i Bragernes (datter av Fredrich Christian Ludvig Hichmann og Annichen Mathea Lybert) døpt 24.01.1786 i Bragernes.

 

       Se Brevik etter 1801

 

 

      

VII. Erich Albrethsen Blehr, f. 1779 i Brevik, døpt 08.10.1779 i Brevik kirke,[23] d. 1849.11

      

       Kiøbmand Albrichr Blæhr og Boel Catrine Sørensdatter - Eric 

       Faddere: Madme. Pernille avg. Christopher Bloms, Madme. Marie Jensd. Hwistendals, Jacob Cudrio, Thomas Sørenson, Eilert Winter

      

       Borgerskap i Skien:

       Erich Blehr. Sønn av forrige kjøpmann til Skien Albert Blehr (Kjellestad) .

       B. som kjøpmann en gros og detail 27/10 1803.

 

 

 

VIII. Peder Smith Albrethsen Blehr, f. 1781 på Kjellestad i Bamble, døpt 18.12.1781 i Brevik kirke,[24] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke.[25]

      

       Kiøbmand Albricht Blæhr og Boel Catrine Sørensdatter - Peder Smit              

       Faddere: Karen Grubbe, Malene Hichman, Christen Larson Hwistendal, Carl Coch, Jacob Juul

      

       Konfirmert som "Peder Smidt Blehr 18 aar".

      

      

       Gift 29.05.1804 i Brevik kirke,18,[26] med Jacobea Olava Larsen, f. 1785 i Fredrikstad,18 (datter av Jacob Larsen og Margrethe Stochfleth), konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke.25

      

       Se Brevik etter 1801

      

 

 

 

 

 

 [1]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 59.

[2]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 136.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 92.

[6]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 139.

[7]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 191.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[9]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 426.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[11]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 60.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[13]  1801 tellingen.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[17]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 184.

[18]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 140.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.