| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

Lars Gregersen født omkring 1670 og Ingeborg Aaselsdatter født ca 1669 sin familie

 

 

 

Lars Gregersen, født omkring 1670, død ca 1712 i Bamble.

Han var sønn av Gregers Torsen og Kari på Gjømle i Bamble.

 

Hans far var bruker på Gjømle i Bamble.

 

Han giftet seg i Bamble i 1704.

 

Bamble - viet 17.02.1704, trolovet 13.01.1704:

Lars Greesen Gymble og Ingebor Aaselsdatter.

Caut. Thor Findal og Ole Glettum.

 

Han var bosatt i Langesund og jobbet som skysskaffer. Han ble i 1711 overfalt av et kvinnfolk mens han var sengeliggende. Saken og familien nevnes av Schilbred i Bamble bygdebok (Bind 1 side 213).

 

Hans bror, Isach Gregersen, blir nevnt i Østre Porsgrunn.

 

Hans kone nevnes som enke i 1712.

 

 

Gift 17.02.1704 i Bamble,[1],[2] med Ingeborg Aaselsdatter, født ca 1669, død 1736 i Brevik, gravlagt 20.12.1736 på Brevik kirkegård.[3],[4]

 

Ingeborg:

Det kan ha vært hennes mor som nevnes som enke i Brevik i 1701. Hennes far het i så fall Aasel Ellefsen.

 

Assels Ellefsens enke nevnes i Brevik i 1701:

62.

Aasel Ellefssøns Enche

Skatt rdl 0-0-8

 

Hun giftet seg 2. gang i Bamble i 1715 med Christen Madsen Hvistendal.

 

 

 

I.    Abraham Larsen, født 1704 i Bamble, døpt 14.12.1704 i Bamble,[5] død 1705 i Bamble, gravlagt 27.09.1705 i Bamble.[6]

      

       Lars Greessens søn Abraham.

       Faddere: Giøroe Jonsdatter, Soffie Gymble, Ammund Andersen, Ole Christensen, Tor Greessen.

      

       Gravlagt som "Lars Greesens Søn Abraham 8 mnd".

 

 

 

II.   Gregers Larsen, født 1706 på Gjømle i Bamble, døpt 26.09.1706 i Bamble.[7]

      

       Lars Gymbles søn Grees.

       Faddere: Amund Andersen, Karen Gymble, Inger Svensdatter, Ingebor Eschelsdatter.

 

 

 

III. Lars Larsen Hvistendal, født 1710 på Gjømle i Bamble,1 døpt 17.04.1710 i Bamble,7 død 1766 i Skien.1

      

       Lars Gregersens søn Lars.

       Faddere: Frans Olsen, Christen Mortensen, Madtz Gregersen, Alis Andersdatter, Maren Gregersdatter.

      

      

       (1) Forlovet 11.12.1732 i Brevik,[8] gift 18.01.1733 i Brevik, med Margrethe Hansdatter, født 1706 i Brevik (datter av Hans Larsen og Mette Larsdatter), døpt 14.11.1706 i Brevik kirke,[9] død 1737 i Brevik, gravlagt 28.10.1737 på Brevik kirkegård.4

      

      

       (2) Gift 18.12.1738 i Brevik kirke,[10] med Marie Bentsdatter, født 1709 i Bamble (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter), døpt 03.03.1709 i Bamble,[11] død 1752 i Brevik, gravlagt 29.01.1752 på Brevik kirkegård.[12]

      

      

       (3) Gift 03.02.1753 i Eidanger kirke,[13],[14] med Barbara Rasmusdatter Due, født 1722 i Eidanger,13,[15] (datter av Rasmus Jensen Due og Maria Hansdatter Borch), døpt 18.07.1722 i Eidanger kirke,15 død 1770 i Brevik,13 gravlagt 22.01.1770 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

IV. Barbara Larsdatter, født 1712 på Gjømle i Bamble, døpt 25.09.1712 i Bamble,[17] død 1715 i Bamble, gravlagt 24.11.1715 i Bamble.[18]

      

       Sl. Lars Gymbles datter Barbra.

       Faddere: Christen Rogn, Tor Gymble, Matz Gymble, Soffie Gymble, Inger Jørgensdatter.

      

       Gravlagt som "Barbro Larsdatter 3 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 213.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[3]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 72.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 432-433.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[11]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[13]  Supplerende opplysninger og rettelser til Eidanger – Porsgrund av F.C. Knudsen.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[17]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 120-121.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 436-437.