| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Iver Bentsen født 1711 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Elen Maria NicolaisdatterHammer født 1708 og 2. gang med Marie Jensdatter Kill født 1726)

 

 

 

Iver Bentsen, født 1711 på Kjelstad i Stathelle i Bamble,[1] døpt 29.03.1711 i Bamble,[2] død ca 1752 i Danmark.[3]

Han var sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter.

 

Bent Iversens søn Iver.

Faddere: Christen Nielsen, Nicolai Hammer, Kirstine Christophersdatter, Marte Iversdatter.

 

Iver giftet seg i Bamble i 1743. Han var skipper og kjøpmann.

 

Bamble viet 11.01.1743

Iver Bentzen Tisted og Ellen Maria Hammer,

hiemme i huuset uden foregaaende tillysning efter Kongl. Bevilgning.

Caut. Nicolai Hammer og Bent Iversen Tisted.

 

Han fikk borgerskap i 1744.

 

Borgerskap i Skien:

Iwer Bentsen. F. Brevik og bosatt der. B. som skipper og kjøpmann 16/1 1744.

 

Han giftet seg 2. gang i Vestre Porsgrunn i 1749.

 

Vestre Porsgrunn - gift 03.01.1749

Effter Kongl: Dispensation ere i huuset ægteviede hiemme uden foregaaende trolovelse Ifver Bentsøn og Maria Jensdatter Kiill.

Forlovere: Ole Nielsøn, Niels Gundersen.

 

Han døde på en reise til Kjøbenhavn og det var skifte etter han som sluttet i 1752.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

20.7.1752 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 537b

Skiftet sluttet 15.11.1752

arvelater Iwer Bentsen Langesund, død 'paa sin Kiøbenhafnske Reise'

Arvinger og andre:

sønn Jens Iwersen 2 1/2 år, avdødes sønn av 2. ekteskap med Marie Kiil

datter Elen Marie Iwersdtr 1/2 år, avdødes datter av 2. ekteskap med Marie Kiil

datter Kirsten Margrete Iwersdtr 8 1/4 år, avdødes datter av 1. ekteskap med Elen Marie Hammer

avdød ektefelle Elen Marie Hammer

ektefelle Marie Kiil

verge bror Hans Bentsen Brewig

verge stesvigerfar Ole Nielsen Windholm Porsgrund enkens stefar.

 

 

(1) Gift 11.01.1743 i Bamble,1,[4] med Elen Maria Nicolaisdatter Hammer, født 1708 i Bamble,1 (datter av Nicolai Henrichsen Hammer og Kirsten Nilsen), døpt 21.10.1708 i Bamble,[5] død 1744 i Brevik, gravlagt 04.03.1744 på Brevik kirkegård.[6]

 

Elen:

Nicolai Hammers datter Elen.

Faddere: Jens Traag, Jens Langebal, Rasmus Hansen, Johannes Nielsens hustrue, Ane Persdatter.

 

Gravlagt som ”Iver Bentzens kone fra Langesund”.

 

 

(2) Gift 03.01.1749 i Vestre Porsgrunn,1,[7] med Marie Jensdatter Kill, født 1726 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), døpt 01.12.1726 i Solum,6 død 1809 i Langesund i Bamble, gravlagt 21.03.1809 i Langesund i Bamble.6

 

Marie:

Jens Kiills barn kaldet Maria.

Faddere: Gunder Buer, Petter Asløv, Niels Aall, Hans Buer, Caecilia hr. Anders Baars, Margrethe Heding.

 

I skifte etter henns mann i Brevik i 1752 nevnes hennes stefar "stesvigerfar Ole Nielsen Windholm Porsgrund enkens stefar".

 

 

 

Marie Jensdatter Kiil giftet seg 2. gang 10.08.1753 i Langesund,1 med Jørgen Peter Siwers, født 1721 i Skien (sønn av Hans Hansen Siwers og Maren Nilsdatter Munch), døpt 21.02.1721 i Skien,1 død 1800 i Langesund i Bamble, gravlagt 24.10.1800 i Bamble.1

 

Torkil Lier skriver:

Som de fleste menn i familiekretsen reiste han til sjøs, og var i 1751 fører av "Emanuel" (31 kl.) I fart på Holland og England. Den 23.nov.1753 fikk han borgerskap til Skien som sjøfarende og tillike på husnæring i Langesund.

 

Jørgen Peter Siewers var en tid eier av den store Halen gård ved Langesund, som senere gikk over Til Nicolay Kall i Skien. I listen over branntakserte hus 1767 er hans gård i Langesund, nr.2, beskrevet slik: To-etasjes forhus med 7 værelser og 5 kakkelovner, et kjøkken med skorstein og tilbygget kjeller =700 rdlr.; et sidehus på vestre side med to værelser og en kakkelovn samt i kjelleren bryggerhus med innmurt kobberpanne = 150. Den samlede takst var 1080 rdlr., en av de høyeste i ladestedet.

 

Under mantallet 1762 finner vi under nr.6 "Sr.Petter Sivers og kieriste" med sønn Jens Kiil og losjerende stedatteren Kirsten Margrethe Bentsen. Huset holdt 3 tjenespepiker og 1 dreng. I 1782 er Jørgen Petter Siverts bosatt i Langesund under husnr.3 med kone, 1 barn og 1 pige. I alderdommen ser vi jevnlig ekteparet Siewers som faddere i den store slektskrets og for venner i Lgs.

 

Ved folketellingen 1801 lever Maria Kiil alene, med en tjenestepike. Hun er "asisteret af familien". I ekteskapet 5 barn, alle født i Langesund

 

 

Ang. deres barn: Se Solumslekt.org

 

 

 

 

I.    Kirsten Margrethe Iversdatter, (datter av Iver Bentsen og Elen Maria Nicolaisdatter Hammer) født 1744 i Bamble,[8],[9] døpt 24.01.1744 i Bamble.5

      

       Iver Bentsens og Ellen Nicolaidatters datter Kirsten Margareta.

       Faddere: Anna Ludvigsdatter, Anna Solome Clod, Anders Kirketorf, Lars Larsen, Anders Winstrup.

 

      

       Gift 23.01.1772 i Brevik kirke,[10] med Petter Larsen, født 1738 i Brevik,7 (sønn av Lars Andersen Lindberg og Anne Magdalena Lund), døpt 07.09.1738 i Brevik kirke.[11]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Jens Iversen, (sønn av Iver Bentsen og Marie Jensdatter Kill) født 1750 i Langesund i Bamble,9 døpt 05.01.1750 i Bamble.5

      

       Iwer Bendtsen i Langesund og Maria Jensdatters søn Jens Kiil.

       Faddere: Guri Gundersdatter fra Porsgrund, Margrethe Bentzdatter, Hans Bentsen, Lars Larsen, Jens Bentzen alle i Brevig.

      

       Borgerskap i Skien:

       Jens Kiil Iwersen av Langesund.

       B. som skipper 3016 1770.

 

 

 

III. Ellen Marie Iversdatter, (datter av Iver Bentsen og Marie Jensdatter Kill) født 1752 i Langesund i Bamble,9 døpt 22.02.1752 i Bamble,5 død 1754 i Langesund i Bamble, gravlagt 16.07.1754 i Bamble.5

      

       Iver Bentsen i Langesund og Maria Jensdatters datter Elen Maria.

       Faddere: Magrete Bentzdatter fra Brevig, Mette Maria Jensdatter Kiel fra Porsgrund, Gregers Bentzen i Stathelle, Iver Iversen i Brevig, Jens Bentzen fra Brevig.

      

       Gravlagt som "Langesund: Sal. Iver Bentzens og Maria Jensdatter Kiils datter Ellen Maria 2½ aar".

 

 

 

 

 [1]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 136.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[5]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[7]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[8]  1801 tellingen.

[9]  Skifte etter faren.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.