| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Guri Gundersdatter f. 1701 giftet seg 1. gang med Jens Jensen Kiil f. ca 1675 og 2. gang med Ole Nilsen Winholm f. 1707.

 

 

 

Guri Gundersdatter, født 1701 på Borge i Gjerpen,[1] døpt 30.10.1701 i Gjerpen,[2] død 1790 på Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 06.05.1790 i Solum.[3]

Hun var datter av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter.

 

Gunnar Buers i Porsgrunds datter Gurj.

Test: Solve Meen, Isaach Meen, Fendrich Uslers hustru, Oluf Westbories qvinde Else, Erich Anderssens datter i Porsgr. Kirstine. (Westborie = vestre Borge. J.Hv).

 

Hun giftet seg 2. gang i 1742.

 

Gift 20.06.1742 i Porsgr:

Ole Nielsøn Vindholmen og Guri Gundersdatter Buer, effter kongl. dispensation ægteviede i huuset.

Forlovere Jan Usler og Jacob van Deurs.

 

 

(1) Hun giftet seg med Jens Jensen Kiil, født ca 1675,1 død 1739 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 19.02.1739 i Solum.1

 

Jens:

Borgere i Porsgrunn 1712:

5.

Jens Jensøn Kiil beboer eget liden Huus ingen Handling, men farer for Saltskipper.

(hustrue, 1 liden tienistp:)

 

Der var skifte etter han i 1742. Jens Jensen Kiil var enkemann og var 1. gang gift med Mette Cathrine Ottosdatter von der Heide som døde i vestre Porsgrunn i 1717.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5225 - 8.2.1742 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 45b

Skiftet sluttet 09.02.1742

arvelater Jens Kiil Porsgrund død for '3de: Aars tiid siden'

Arvinger og andre:

ektefelle Guri Gundersdtr Buer hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge felles kongel. bev. dat. 28.08.1731

datter MetteCatharina Jensdtr Kiil 6 år

andre svigerfar Gunder Solvesen Buer død etter arvelateren. Skiftet var under behandling

andre svoger Hans Gundersen Buer enkens bror

datter Malleene Jensdtr Kiil 9 år

datter Maria Jensdtr Kiil 15 år

datter Anna Jensdtr Kiil g.m. Halvor Jobsen

andre svigersønn Halvor Jobsen g.m. Anna Jensdtr Kiil

datter Anne Susane Jensdtr Kiil 8 år

datter Mette Maria Jensdtr Kiil 18 år

 

Torkil Lier skriver:

Jens Kiil var borger til Skien, hvor han i 1699 skattet drøye 11 rdlr. I 1710-12 førte han ”Huide Falck” (195 kl.)

for kjøpmann Anders Nielsen i Brevik, og svarte sistn. år den påbudne krigsstyrsskatt med rdlr.11-1-18. I 1715

betaler han skatt for sin hustrus ”ord. Top” med 1 daler, og var ved disse skatters utskrivelse bosatt i Porsgrunn.

Kiil var gift 1.- med Maren Pedersdatter., gravlagt i Solum 17.juli 170..

Sitt 2.ekteskap inngikk han 19.feb.1709 med Mette Cathrine Ottesdatter von der Heide, f.ca.1677, -gravl. ved Pors-

grunn 8.jan.1717, 39 ½ år og 10 dager gl.; datter av Otte von der Heide og hustru Anne Cathrine Johansdatter.

I deres resiproke testamente, datert Porsgrunn 18.apr.1712 og konfirmert 14.mai s. år, heter det at de begge er

barnefød i Norge her i Bradsbergs Amt, nu boende i Porsgrund…, haver i lang tid henlevet med hinanden udi

et venligt og erligt ægteskab , og imidlertid icke med nogen livsarvinger af Gud værit velsignet..”

Den lengstlevende skulle derfor overta det hele bo mot å betale den avdødes arvinger en engangssum på 30 rdlr.

Etter å ha inngått sitt 3. ekteskap i 1720 ble Kiil til gjengjeld ”velsignet” med hele 12 barn; mannen hadde

tydeligvis noe å ta igjen! I 1722 kjøpte han av sin svoger Knud Pedersen Thisted dennes bygård (det senere

Vestregt.35), hvor skiftet etter ham ble avholdt 8.feb.1742. Boets inntekt kom opp i rdlr.2425-1-15, innkludert huset

vurdert til 400 rdlr.. Gjeld og utgifter beløp til 434-1-3, slik at den beholdne formue utgjorde 1991 rdlr. 12 sk.

Av dette beløp fikk Guri Gundersdatter Buer 995-2-6 og hver av de 6 gjenlevende døtre 165-3-17.

Blant boets sølvgjenstander nevnes et krus med sølvlokk ”med salig Kiils og sal.Mette Cathrine Kiils navne paa

laaget”, vurdert til 5 rdlr. (Solum kirkebok nevner både i 1727 og -28 ”Jens Kiils moder betient af presten”.)

 

Gravlagt som "Porsgr.: Jens Jensøn Kiill 63 aar 3 maaneder 10 dage".

 

 

(2) Gift 20.06.1742 i Porsgrunn,1 med Ole Nilsen Winholm, født 1707.1

 

Ole:

Borgerskap i Skien:

Ole Nielsen Winholm. F. ved Arendal. B. som sldpper 24/2 1741. - Bosatt i Porsgrunn 1743.

 

 

 

I.    Anne Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1721 i Vestre Porsgrunn,[4],[5] døpt 15.08.1721 i Solum,[6] død 1775 i Østre Porsgrunn,5 gravlagt 22.09.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Jens Kiills barn kaldet Anne.

       Faddere: Gunder Solvesøn, Niels Nielsøn, Abraham Aafos, Anne Jensdatter, Anne Cathrine Nielsdatter, Maria Gundersdatter.

      

      

       Gift 07.12.1741 i Solum,3,5 med Halvor Jobsen Arveschoug, født ca 1711,3,4 (sønn av Job Christensen Arveschoug og Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff), død 1789 i Østre Porsgrunn,3 gravlagt 05.01.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762

 

 

      

II.   Gunder Jensen Kiil, (sønn av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1722 i Vestre Porsgrunn, døpt 10.07.1722 i Vestre Porsgrunn kirke,[9] død 1723 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 22.03.1723 i Vestre Porsgrunn.[10]

      

       Jens Kiills barn kaldet Gunder.

       Faddere: Jacob van Deurs, Gunder Buer, Hans Buer, Anne Buers, Thore Gundersdatter, Margrete Pedersdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Gunder Jensøn Kiill." (alder ikke ført)

 

      

 

III. Mette Marie Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1723 i Vestre Porsgrunn, døpt 08.10.1723 i Vestre Porsgrunn kirke,[11] død 1798 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 05.05.1798 i Vestre Porsgrunn.[12]

      

       Jens Kiills barn kaldet Mette Maria.

       Faddere: Gunder Buer, Knud Pederssøn, Abraham Aafos, Anne Cathrine Vadam, Fichle? Larsdatter.

      

      

       Gift 10.02.1757 i vestre Porsgrunn i Solum,8 med Rasmus Helletz, født 1732 i Arendal,3 (sønn av Morten Rasmussen Helletz og Birgitte Nilsdatter), døpt 16.09.1732 i Arendal, død 1804 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 12.12.1804 i Vestre Porsgrunn.8

      

      

      

IV. Rønnau Jendatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1724 i vestre Porsgrunn i Solum,5 døpt 14.09.1724 i Solum,[13] død 1727 i vestre Porsgrunn i Solum,5 gravlagt 24.12.1727 i Solum.[14]

      

       Jens Kiills barn kaldet Rønnou.

       Faddere: Cap: Leut: Styr, Gunder Buer, Thomas Sommer, Sidzel hr: Anders Baars, Marichen Aafos, Anne Maria Larsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr: Rønnev Jensdatter Kiil 3 aar 13 uger".

 

 

 

V.   Gunder Jensen Kiil, (sønn av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1725 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 27.09.1725 i Solum,[15] død 1725 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.12.1725 i Solum.[16]

      

       Jens Kiills barn Gunder.

       Faddere: Gunder Buer, Rasmus Nielssøn, Petter Asløv, Thore Gundersdatter, Maria Sparre, Kistina Maria Knudsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Gunner Jensøn Kiill 12 uger".

      

      

 

VI. Marie Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1726 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.12.1726 i Solum,[17] død 1809 i Langesund i Bamble, gravlagt 21.03.1809 i Langesund i Bamble.13

      

       Jens Kiills barn kaldet Maria.

       Faddere: Gunder Buer, Petter Asløv, Niels Aall , Hans Buer, Caecilia hr. Anders Baars, Margrethe Heding.

      

      

       (1) Gift 03.01.1749 i Vestre Porsgrunn,[18],8 med Iver Bentsen, født 1711 på Kjelstad i Stathelle i Bamble,9 (sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter), døpt 29.03.1711 i Bamble,[19] død ca 1752 i Danmark.[20]

      

      

       (2) Gift 10.08.1753 i Langesund,8 med Jørgen Peter Siwers, født 1721 i Skien (sønn av Hans Hansen Siwers og Maren Nilsdatter Munch), døpt 21.02.1721 i Skien,8 død 1800 i Langesund i Bamble, gravlagt 24.10.1800 i Bamble.8

      

       Se Brevik 1725 -1762

 

 

      

VII. Rønnaug Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1728 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 18.03.1728 i Solum,[21] død 1729 i vestre Porsgrunn i Solum,13 gravlagt 01.06.1729 i Solum.[22]

      

       Jens Kiills barn kaldet Rønnov.

       Faddere: James Bouman, Tobias Hickman, Hans Kierulf, Anne Buers, Margrete Hedding.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Rønnov Jensdatter Kiil 1 aar 1 maaned 19 dage".

      

      

 

VIII. Jens Jensen Kiil, (sønn av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1730 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 03.04.1730 i Solum,[23] død 1731 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 26.05.1731 i Solum.[24]

      

       Jens Kiills barn kaldet Jens.

       Faddere: Tobias Hickman, Job Christensøn, Gunder Buer, Berthel Jobssøn, Hans Pederssøn, Abraham Aafos, Halvor Jobssøn, Marichen Buer, Maria Spar, Mette Baar.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Jens Jensøn Kiill 1 aar 8 uger 2 dage".

      

      

 

IX. Magdalena Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1732 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 30.01.1732 i Solum i Telemark,[25] død 10.05.1815 i Østre Porsgrunn.13

      

       Jens Kiils barn kaldet Malene.

       Faddere: Job Christenssøn, Thomas Bugge, Christen Pederssøn, Kisten Vrigt, Mad:selle Bugge.

      

      

       Gift 20.02.1761 i vestre Porsgrunn i Solum,[26] med Hans Thomas Weyer, født 1728 i Gjerpen (sønn av Nils Herculessøn Weyer og Birgitte Lange), døpt 24.11.1728 i Gjerpen,8 død 22.05.1790 i Fredrikshald.8

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

 

X.   Jens Jensen Kiil, (sønn av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1733 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 14.05.1733 i Solum,[27] død 1734 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.06.1734 i Solum.[28]

      

       Jens Kiills og Guri Gundersdatters barn kaldet Jens.

       Faddere: Gunder Buer, Jon Jonssøn, Abraham Aafos, Bolette Cappelen, Kisten Boyisdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Jens Jensøn Kiill 1 aar 3 uger".

      

      

 

XI. Anne Susanne Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1734 i vestre Porsgrunn i Solum,[29] døpt 11.08.1734 i Solum,13 død 20.07.1817 i Vestre Porsgrunn,30 gravlagt 25.07.1817 i Solum.[30]

      

       Jens Kiills og Guri Gundersdatters barn kaldet Anne Susanne.

       Faddere: Ole Petterssøn, Berthell Jobssøn, Christian Helmech, Marichen Buer, Cathrine Helvig Cudrio.

 

       Torkil Lier skriver:

       Ekteparet bodde på Letheplasen på Vestsiden, som Lange hadde kjøpt 1758 ved havnefogd Isach Leths død. Susanna Kiil solgte eiendommen med påstående hus i 1794 til kontrollør Claus Brun, og nevner da at huset er nybygd af mig og min salig mand.

       I folketellingen 1801 finner vi Madame Susanna Lange som enke og huseier på Vestsiden, 67 år gl.; "lever ved sine Venne." Ekteskapet barnløst.

 

      

       Gift 02.01.1761 i vestre Porsgrunn i Solum,12,[31] med Gjert Lange, født 1732 i Skien (sønn av Thomas Lange og Barbara Abigal Monrad), døpt 17.01.1732 i Skien,8 død 1790 i Vestre Porsgrunn,12 gravlagt 05.06.1790 i Vestre Porsgrunn.8

      

       Gjert:

       Faddere: Gunder Buer, Jon Jonssøn, Abraham Aafos, Bolette Cappelen, Kisten Boyisdatter.

      

      

       Fra Solumslekt:

       "Lange, Giert Thomassen, født 17. jan. 1732 i Skien. Tollskriver hos sin far i Porsgrunn i 30 år. Begravet 5. juni 1790 sammesteds".

       Testamente 23. juli 1790 på Vestsida, Porsgrunn: Giert Lange og Anna Susanne Kiil. Dette omhandler et testamente som ekteparet har satt opp og som begunstiger den lengstlevende. De har ingen livsarvinger. Den som lever lengst skal arve den andre. Når begge er døde skal boet deles likt mellom deres arvinger. Dog begunstiges Barbra Monrad fra sitt 3. år med midler slik at hun får en sømmelig oppdragelse. Testamentet er datert Porsgrunn 22/12-1762 (67?) og bevitnet av Sogneprest Jeremias Hagerup og Monsiør Ole Nilsen Hvidholmen. Giert Lange er senere død. (Sk. 24 s. 756b)

      

      

 

XII. Mette Cathrine Jensdatter Kiil, (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter) født 1735 i vestre Porsgrunn i Solum,12 døpt 1735 i Solum,8 død 02.01.1808 i Vestre Porsgrunn.12

      

 

       Gift 10.11.1770 i Vestre Porsgrunn kirke,12,8 med David Ditlev Lange, født 1742 i Skien,12 (sønn av Thomas Lange og Barbara Abigal Monrad), døpt 31.10.1742 i Skien, konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,[32] død 08.05.1804 i Vestre Porsgrunn.12,8

      

       David:

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1759 som "David Lange 17 aar".

 

       Han var skipper og bodde på Vestsiden fra 1769.

      

       Under folketelling 1801 i vestre Porsgrunn er den 59 år gamle David Lange ført som huseier og styrmann i første ekteskap med Mette Cathrine Kiil.

      

       Borgerskap i Skien:

       Dawid Lange. B. 1762.

      

       Torkil Lier skriver:

       David Ditlef Lange kjøpte i 1771 av kjøpmann Lars Wright en gård i Vestregt.21 som tidligere hadde tilhørt Gunder Solvesen Buer. I den tid ekteparet eide huset (til 1804) har det ant. fått sitt statelige utseende i den typiske "Porsgrunns-stil" med helvalmet tak, hovedinngangen midt på fasaden i en dyp nisje med to vinduer på hver side.

      

       Ved testamente av 1808 fra Madame Mette Cathrine Lange fikk Vestsidens kirke 500 rdlr. Ekteskapet var barnløst.

      

 

 

 

 [1]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert)

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[5]  Alder ved død.

[6]  Solumslekt, Solumslekt.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 146-147.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 22.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 25.

[12]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 28.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 152.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 30.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 151.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 134.

[18]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred) (1974), side 136.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[20]  Skifte etter han.

[21]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 37.

[22]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 153.

[23]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 42.

[24]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 154.

[25]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 47.

[26]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 209.

[27]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 50.

[28]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 156.

[29]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 170.

[30]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet.

[31]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.