| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Lars Larsen Hvistendal f. 1710 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Margrethe Hansdatter f. 1706, 2. gang med Marie Bentsdatter f. 1709 og 3. gang med Barbara Rasmusdatter Due f. 1722)

 

 

 

Lars Larsen Hvistendal, f. 1710 på Gjømle i Bamble,[1] døpt 17.04.1710 i Bamble,[2] d. 1766 i Skien.1

Han var sønn av Lars Gregersen og Ingeborg Aaselsdatter.

 

Lars Gregersens søn Lars. 
Faddere: Frans Olsen, Christen Mortensen, Madtz Gregersen, Alis Andersdatter, Maren Gregersdatter.

 

Han var skipper i Brevik og etterlot seg barn i flere ekteskap.

 

Han tar navnet Hvistendal etter sin stefar.

 

Han giftet seg 1. gang i 1733.

 

Brevik: trolovet 11.12.1732, viet 18.01.1733

Lars Larsen Jømble og Margrete Hansdatter 

Caut.: Michel Tømmermand, Peder Stoesen.

 

Han giftet seg 2. gang i 1738.

 

Brevik: viet 18.12.1738         

Mons. Lars Larsen Jømle og Mad. Marie Bentzdatter Tisted

 

Borgerskap i Skien:

Lars Wissendahl (Hvistendahl). F. i Langesund. B. som skipper og kjøpmann 24/7 174l.

 

Han giftet seg 3. gang i 1753.

 

Copul. 3/4-1753 hiemme i Huuset:

Skipper Lars Larsen Hvistendal fra Brevig og Barbara Due.

Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel.

Caut: Søren Nielsen og Søren Bovman.

 

Brevik 1762:

Nr 107

Mand og hustru: Lars Hvisdendal og kone

Børn over 12 aar: Christen Larsen, Margrethe Larsdatter

Piiger over 12 aar: Ingebor Olsdatter, Anne Maria Sørensdatter

 

Brevik 1770:
86.
Hr. Lars Larsens barn
Christen Larsen, 23 aar, født i Brevik, styrmand
Lars Larsen, 18 aar, født i Brevik
Rasmus Larsen, 10 aar, født i Brevik
Peter Larsen, 8 aar, født i Brevik

 

Han var sønn av Lars Gregersen Gjømble og tok navnet Hvistendal etter stefaren. Han var stesønn av klokker og skoleholder Christen Madsen Hvistedahl.

 

I skifte etter han 2. kone Marie Bentsdatter i 1752 nevnes "Karen Maria Jacobsdtr., enkemannens søsterdatter". Dette var nok Karen Maria Jacobsdatter f. 1733 som datter av Jacob Jonsen Lugge og Anne Maria Brunjulsdatter i Langesund. Karen Maria giftet seg med Lars Pedersen i 1758 . Ut fra dette var Anne Marie Brunjulsdatter søster til Lars Larsen Hvistendal? De må i så fall ha vært halvsøsken. En av Karen Marias søsken ble døpt Mads Jacobsen Hvistendal, så det var nok en sammenheng. En av troloverne til hennes foreldre var Christen Hvistendal som nok da var Christen Madsen Hvistendal, stefar til Lars Larsen Hvistendal da han ble gift med hans mor.

 

Lars døde på sjøen.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5588 - 9.5.1766 - 1759-1772 - Skifteprotokoller 7a - 93a

Skiftet sluttet 01.10.1767

arvelater Lars Larsen Hvistendahl Brevig død. Han hadde vært gift i hvert fall to ganger tidligere. arvingene også nevnt som Wisendahl

Arvinger og andre:

ektefelle Barbra Rasmusdtr Due

sønn Peter Gunerius Larsen Hvistendahl 4 1/2 år avdødes sønn av seneste ekteskap med Barbra Rasmusdtr Due

datter Maria Larsdtr Hwistendal avdødes datter av seneste ekteskap med Barbra Rasmusdtr Due

datter Barbra Larsdtr Hwistendal 3/4 år avdødes datter av seneste ekteskap med Barbra Rasmusdtr Due

datter Margrethe Larsdtr Hvistendahl avdødes sønn av et senere ekteskap

sønn Lars Larsen Hvistendahl 15 år avdødes sønn av et senere ekteskap

sønn Christen Larsen Hvistendahl 22 år avdødes sønn av et senere ekteskap

sønn Rasmus Larsen Hvistendahl 8 år avdødes sønn av seneste ekteskap med Barbra Rasmusdtr Due

sønn Hans Larsen Hvistendahl myndig. Avdødes sønn av et tidligere ekteskap

andre svoger Albret Blair morbror til barna Christen, Lars og Margrethe.

 

 

(1) Forlovet 11.12.1732 i Brevik,[3] gift 18.01.1733 i Brevik, med Margrethe Hansdatter, f. 1706 i Brevik (datter av Hans Larsen og Mette Larsdatter), døpt 14.11.1706 i Brevik kirke,[4] d. 1737 i Brevik, gravlagt 28.10.1737 på Brevik kirkegård.[5]

 

Margrethe:

døpt et pigebarn N. Margrethe, faderens N. Hans Larsen, moderens N. Mette Larsdatter

baaren af Gunhild Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Axel Olsen, .....? Alfsen, Nils Hansen.

Brevik 28.12.1706: Introdusert Hans Larsens kone N. Mette Larsdatter

 

Hun giftet seg med Lars Larsen Gjømble i 1732.

 

 

Gravlagt som "Margrethe Hansdatter 31 aar gl. ".

 

1737 25/11       Protokoll 3b s. 346b

Margarethe Hansdtr. +   e.m. Lars Larsen Giemble

Brevik

            Barn:

            1. Hans Larsen, 4 år

            Enkemannens slekt:

            Stefar: Christen Madsen Wisendahl

            Farbror: Ole Gregersen

            Svoger: Jacob Lung

            Svoger: Jens Larsen

            Avdødes søstres menn:

            1. Jacob Jenssen

            2. Peder Staalesen

Brt. 176 - 0 - 16

Nt. 102 - 0 - 24

Hvori medregnet huset i Brevik.  Takst 80 rd.

 

 

(2) Gift 18.12.1738 i Brevik kirke,[6] med Marie Bentsdatter, f. 1709,[7] (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter), d. 1752 i Brevik, gravlagt 29.01.1752 på Brevik kirkegård.[8]

 

Marie:

Gravlagt som "Lars Larsen Hvistendals kone Maria Bentsdatter 43 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5420 - 27.1.1752 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 530a

Skiftet sluttet 10.02.1752

arvelater Maria Bentsdtr Brewig, død

Arvinger og andre:

ektefelle Lars Larsen Hvistendal borger til Schien, han hadde vært gift tidligere, og skiftebrevet etter denne kona var dat. 04.03.1738

sønn Lars Larsen 1/2 år

datter Margarete Larsdtr

Christen Hvistendal Larsen 7 1/2 år

sønn Giert Larsen 10 1/2 år

andre stesønn Hans Larsen

andre Karen Maria Jacobsdtr., enkemannens søsterdatter

andre far Bent Iwersen

 

 

(3) Gift 03.02.1753 i Eidanger kirke,[9],[10] med Barbara Rasmusdatter Due, f. 1722 i Eidanger,9,[11] (datter av Rasmus Jensen Due og Maria Hansdatter Borch), døpt 18.07.1722 i Eidanger kirke,11 d. 1770 i Brevik,9 gravlagt 22.01.1770 på Brevik kirkegård.[12]

 

Barbara:

Rasmus Nielsen Due og Marie Hansdatter Borch - Barbara

Faddere: baaren af frue Tolders, Mademeselle Birthe Malling, Mr. Bowmand, Mons. Christen Nielsen i Brevig, Monsiur Tyrren Postmester i Brevig

 

Gravlagt som "Barbara Rasmusdatter Due Sl. Lars L. Hwistendals 48 aar".

 

 

 

I.    Hans Larsen Hvistendal, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Margrethe Hansdatter) f. 1733 i Bamble,[13] døpt 01.11.1733 i Bamble,[14] d. 1780 i Brevik, gravlagt 19.09.1780 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Lars Lartsens og Magrete Hansdatters søn Hans.

       Faddere: Maria Lug, Anne Fransdatter, Ole Gymble, Jens Barfod, Lars Hansen.

      

      

       Gift 03.01.1760 i Brevik kirke,[16] med Rebekka Elisabeth Hansdatter, f. ca 1723,[17] d. 1804 i Brevik, gravlagt 18.06.1804 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Mette Larsdatter, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Margrethe Hansdatter) f. 1735 i Bamble, døpt 19.10.1735 i Bamble.[19]

      

       Lars Larsens og Margrete Hansdatters barn Mette.

       Faddere: Inger Paasche, Mari Amundsdatter, Jacob Lug, Anders Olsen, Ole Olsen.

 

       Det var trolig hun som ble gravlagt i 1747.

 

 

 

III. Ingeborg Larsdatter, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Margrethe Hansdatter) f. 1737 i Brevik, døpt 13.10.1737 i Brevik kirke,[20] d. 1737 i Brevik, gravlagt 06.11.1737 på Brevik kirkegård.5

      

       Lars Jømbles P.B. Ingebore

       baaren af Anne Hvistend, Demoiselle Maren Hansdatter, mandfaddere: Mess. Jacob Nielsen, Grube, Realf.

      

       Gravlagt som "Lars Larsen Jømbles P.B. 1 uge gl.".

 

 

 

IV. Bent Larsen, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter) f. 1739 i Brevik, døpt 18.10.1739 i Brevik kirke,[21] d. 1740 i Brevik, gravlagt 16.07.1740 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Lars Larsen D. barn Bent

       baaren af Bent Iversens kone, Martha Bentzdatter, mandfaddere: Niels Grubbe, Giert og Iver Bentzen

      

       Trolig gravlagt som "Lars Larsens Drengebarn". (Det kan være helvbroren Hans?).

 

 

 

V.   Giert Larsen, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter) f. 1741 i Brevik, døpt 04.06.1741 i Brevik kirke,[23] konfirmert 05.03.1758 i Brevik kirke.[24]

      

       Lars Larsen Drengebarn Giert

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Anna Chrystie, mandfaddere: Visiteur Sihøtt, Johannes Saling, Niels Larsen

      

       Konfirmert som "3. Giert Larsen".

 

 

 

VI. Christen Larsen Hvistendal, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter) f. 1744 i Brevik, døpt 09.08.1744 i Brevik kirke.[25]

      

       Lars Larsen Drengebr. Christen Hvistendal

       baaren af Hans Bentzens kone, Anna Maria Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Nielsen, Gregers Bentzen, Søren Laulund

      

      

       Gift 13.03.1778 i Brevik kirke,[26] med Marie Jensdatter, f. 1756 i Brevik (datter av Jens Bentsen og Margrethe Marie Jensdatter Schaaning), døpt 08.09.1756 i Brevik kirke,[27] konfirmert 04.10.1772 i Brevik kirke,[28] d. 1802 i Brevik, gravlagt 22.05.1802 på Brevik kirkegård.[29]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

VII. NN Larsdatter, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter) f. omkring 1747 i Brevik, d. 1747 i Brevik, gravlagt 29.11.1747 på Brevik kirkegård.[30]

      

       Gravlagt som "Lars Larsens Pigebr.". Trolig fra denne familien. (Dette var trolig datteren Mette)

      

 

 

VIII. Margrethe Larsdatter Hvistendal, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter) f. 1748 i Brevik, døpt 14.11.1748 i Brevik kirke,[31] konfirmert 27.10.1765 i Brevik kirke,[32] d. 1783 i Brevik, gravlagt 08.11.1783 på Brevik kirkegård.[33]

      

       Lars Larsens Pigebarn Magrethe

       baaren af Elen ....?(Kluss. JO) Rasmusens, Rebecha Munch, mandfaddere: Lars Schvint, Hans Bentzen, Søren Ring

      

       Konfirmert som "Margrete Larsdatter - Lars L. Hvistendals Datter 16 aar".

      

      

       Gift 11.10.1782 i Brevik kirke,[34] med Bent Pedersen, f. 1747 i Brevik (sønn av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter), døpt 04.10.1747 i Brevik kirke,[35] konfirmert 27.01.1765 i Brevik kirke,33 d. 1809 i Brevik, gravlagt 16.11.1809 på Brevik kirkegård.[36]

      

       Se Brevik 1782

      

      

      

IX. Lars Larsen Hvistendal, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter) f. 1751 i Brevik, døpt 15.08.1751 i Brevik kirke,[37] konfirmert 19.02.1768 i Brevik kirke.28

      

       Lars Larsens barn navnl. Lars

       baaren af Erik Andersens kone Grethe Bentsdatter, assist: Grete Schonning, mandfaddere: Peder Rasmusen, Friderik Schiøt, Jens Bentsen

       Konfirmert som "Lars Larson Hwistendal 17 aar".

      

       Borgerskap i Skien:

       Lars Larsen Hvistendahl. F . i Brevik. Hadde skippersertifikat av 1/2 1782.

       B. som skipper 28/2 1782.

 

       Trolig han som nevnes i Brevik i 1782 som skipper:
Nr.12
Jens Brathens Enke - 2 barn - 1 pige - Lars Larsen Skpp 

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6249 - 26.3.1799 - 1800-1807 - Skifteprotokoller 10b - 522a

       Skiftet sluttet 18.01.1803. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 200a, 216a, 266a, 297b, 316b og 331a ff

       arvelater Lars Larsen Hvistendahl Brevig, udi Hans Povelsens Enkes Huus borger og skipper/skipskaptein/koffardikaptein død av 'Sygdom' 'Om bord paa Skibet Friheden Kaldet' 'paa Reysen fra Triest til Hambourg'. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       halvsøstersønn Michel Holst 12 år sønn av Hendrich Holst og Maria Hvistendahl

       halvsøster Maria Hvistendahl Tønsberg død. Vært g.m. Hendrich Holst

       halvsøsterdatter Maren Catrine Holst 6 år datter av Hendrich Holst og Maria Hvistendahl. Også nevnt som Maria Catharina

       halvbrorsønn Anders Hvistendahl Tønsberg postmester sønn av Hans Larsen Hvistendahl

       halvbror Hans Larsen Hvistendahl Brevig død

       bror Christen Larsen Hvistendahl Brevig

       halvbror Petter Hvistendahl Kragerøe

       andre svoger Hendrich Holst Tønsberg kjøpmann vært g.m. Maria Hvistendahl.

 

 

 

X.   Ingeborg Maria Larsdatter, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Barbara Rasmusdatter Due) f. 1754 i Brevik, døpt 12.07.1754 i Brevik kirke,[38] d. 1754 i Brevik, gravlagt 21.11.1754 på Brevik kirkegård.[39]

      

       Lars Larsen Hvistendals barn navnl. Ingeborg Maria

       baaren af Hans Bentsens k., assist: Anne Fiuren, mandfaddere: Lars Svindt, Hans og Jøren Chrystie

      

       Gravlagt som "Lars Larsens barn Ingeborg Maria 19 uger".

 

 

 

      

XI. Maria Larsdatter Hvistendal, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Barbara Rasmusdatter Due) f. 1755 i Brevik, døpt 16.10.1755 i Brevik kirke.[40]

      

       Lars Larsen Hvistendals barn navnl. Maria

       baaren af Peder Rasmusens k., assist: Karen Fyren, mandfaddere: Anders Vinstrup, Claus Persen, Jens Svindt

 

       Nevnt i skifte til Hans Larsen Hvistendal i Brevik i 1799 "arving halvsøster Maria Hvistendahl Tønsberg død. Vært g.m. Hendrich Holst kjøpmann.

 

 

 

XII.. Rasmus Due Larsen Hvistendal, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Barbara Rasmusdatter Due) f. 1758 i Brevik, døpt 07.04.1758 i Brevik kirke,[41] d. 1781 i Brevik, gravlagt 15.02.1781 på Brevik kirkegård.[42]

      

       Lars Hvistendals barn navnl. Rasmus Due

       baaren af Erich Andersen Schebs k., assist: Berthe Margrethe, mandfaddere: Lars Svindt, Hans Bentsen, Hans Larsen

 

      

       Gravlagt som "Rasmus Larson Hwistendal 23 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5894 - 3.3.1781 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 620b

       Skiftet sluttet 28.05.1782. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 367a og 427b

       arvelater Rasmus Larsen Hvistendahl Brewig borger død 'for kort Tiid siden'. Han hadde vært til 'opdragelse' hos Sr. Kield Jversen i Aarhuus i Dannemarck. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       bror Peter Gunerius Hvistendahl

       halvbror Hans Larsen Hvistendahl død. Vært g.m. Rebeche Elisabeth

       halvbrorsønn Anders Winstrup Hvistendahl 21 år sønn av Hans Larsen Hvistendahl og Rebeche Elisabeth

       halvbror Christen Larsen Hvistendahl myndig. 'paa Søe Reyse'

       halvbror Lars Larsen Hvistendahl 'paa søe Reyse'

       søster Maria Larsdtr ugift

       søster Barbra Larsdtr ugift

       andre svigerinne Rebeche Elisabeth ? Brewig enke etter Hans Larsen Hvistendahl.

 

 

 

XIII. Petter Gunerius Larsen Hvistendal, (sønn av Lars Larsen Hvistendal og Barbara Rasmusdatter Due) f. 1761 i Brevik, døpt 08.10.1761 i Brevik kirke.[43]

      

       Lars Hvistendals barn Petter Gunerius

       baaren af Hans Larsen Hvistendals k., assist: Margrethe Hansdatter, mandfaddere: Erich Andersen Schebs, Jens Bentsen, Albreth Bentsen

      

       Nevnt i skifte til Hans Larsen Hvistendal i Brevik i 1799 "halvbror Petter Hvistendahl Kragerøe".

 

 

 

XIV. Barbara Larsdatter, (datter av Lars Larsen Hvistendal og Barbara Rasmusdatter Due) f. 1765 i Brevik, døpt 21.08.1765 i Brevik kirke,[44] konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke.[45]

      

       Laers Laersøn og Barbra Rasmusdatter- Barbra 

       Faddere: Jens Bentsons enke Grethe Jensd, Helvig Hansd, Jørgen Friderich Schiøth, Ole Hanssøn Holm, Albret Bentsøn Blæhr

      

       Konfirmert som "Barbara Due Hwistendal 16 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 213.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[9]  Supplerende opplysninger og rettelser til Eidanger – Porsgrund av F.C. Knudsen.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[13]  Skifte etter moren.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[15]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34k.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[44]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[45]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.