| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Peder Rasmussen f. ca 1701 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Birgitte Isachsdatter Moy f. 1715 og 2. gang i Elen Bentsdatter f. 1717)

 

 

 

Peder Rasmussen, f. ca 1701 i Bamble,[1] d. 1778 i Brevik, gravlagt 11.06.1778 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Rasmus Pedersen og Maria Sommer i Østre Porsgrunn.

 

Han giftet seg 1. gang i 1736.

 

Brevik: viet 07.12.1736         

Skipper Peder Rasmussen Heresd. og Berthe Moy   

Caut.: Visit. Schiøtt, Mons. Schutz.

 

Han giftet seg 2. gang 1746.

 

Brevik: viet 04.02.1746

Peder Rasmusen og Elen Bentsdatter

 

Han var skipper bosatt i Brevik.

 

Borgerskap i Skien:

Peder Rasmussen Herrestad (Herstad), skipper, og Berthe Moy (Moj) ble viet i Brevik fredag etter dom. 1. adv. (7. des.) 1736. Han var født ca. 1701 (jfr. N. S. '1'. bd. XI, s. 274). I 1743 for han som styrmann og drev dessuten handel i Brevik (oppføres som Skiensborger i skattemanntallet for s. å.). Skifte etter hans hustru Ellen Bentsdtr. (Tisted) tok til i Brevik 6/6 1774. Under dette omtales hans tidligere hustru Berte Isaacsdtr. Moy.

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 28

Mand og hustru: Per Rasmusen og kone

Børn over 12 aar: Bent Persen

Piiger over 12 aar: Maren Margrethe Hansdatter

 

Brevik 1770:
149.
Peder Rasmusen, 64 aar, født i Bamble, 4 sønner
Bent Pedersen, 22 aar, født i Brevik
Giert Pedersem, født i Brevik
Peder Pedersem, født i Brevik
Isach Pedersen, 12 aar, født i Brevik

 

 

Gravlagt som "Peder Rasmusson 77 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5773 - 12.6.1778 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 188a

Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 240b

arvelater Peder Rasmusen Brevig skipper død. Bodde hos datteren Catrine og hennes mann. han hadde vært gift to ganger, men navnet på den første kona er ikke nevnt

Arvinger og andre:

avdød ektefelle Ellen Bentzdtr., avdødes 2. kone. Skiftebrevet påbegynt 06.06.1774 og avsluttet 31.07.1776

sønn Rasmus Pedersen  avdødes sønn av 1. ekteskap. 'hawer for de mange Aar siden reist uden Lands, og det er over 15ten: Aar siden at noget er spurgt fra ham'. uvisst om han fortsatt var i live

sønn Bendt Pedersen 29 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Ellen Bentzdtr

sønn Giert Pedersen 26 år  avdødes sønn av 2. ekteskap med Ellen Bentzdtr. 'uden Lands og at Fahre fra Holland'

sønn Isack Pedersen 19 år  avdødes sønn av 2. ekteskap med Ellen Bentzdtr. 'uden Lands og at Fahre fra Holland'

sønn Peder Pedersen 22 år  avdødes sønn av 2. ekteskap med Ellen Bentzdtr. 'uden Lands og at Fahre fra Holland'

datter Berte Marie Pedersdtr hos Madme: Grubbe i Brevig   23 år  avdødes datter av 2. ekteskap med Ellen Bentzdtr

datter Anne Margaretha Pedersdtr., 18 år  avdødes datter av 2. ekteskap med Ellen Bentzdtr. bodde hos søsteren Catrine og hennes mann. etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn

datter Catrine Pedersdtr., Brevig  g.m. Peder Pedersen Bleg. avdødes datter av 1. ekteskap

andre svigersønn Peder Pedersen Bleg, Brevig g.m. Catrine Pedersdtr

 

 

(1) Gift 07.12.1736 i Brevik kirke,[3] med Birgitte Isachsdatter Moy, f. 1715 i Brevik (datter av Isach Svendsen Moy og Catrine Andreasdatter), døpt 28.07.1715 i Brevik kirke,[4] d. 1745 i Brevik, gravlagt 21.05.1745 på Brevik kirkegård.[5]

 

Birgitte:

døpt Isaach Svendsen og Katrine Petersdatter deris pigebarn N. Birgithe

baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Gunild Axelsdatter, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Jacob Nilsen, Nils Hansen

Brevik 28.08.1715: introdusert Isaach Moys hustrue Katrine

 

Det er vel hun som stod som "datter Berte Isacksdtr." i skifte etter sin mor i 1719.

 

 

Gravlagt som "Peder Rasmusens kone 30 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5305 - 2.6.1745 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 171b

arvelater Børte Isachsdtr Moy Brewig død

Arvinger og andre:

ektefelle Peder Rasmusen skipper

datter Catharine Pedersdtr

sønn Rasmus Pedersen 5 1/2 år

andre  Lars Moritzsen død. vært g.m. Anne

andre stemor Anne  ? enke etter Lars Moritzsen

andre svoger Iwer Iwersen.

 

 

(2) Gift 04.02.1746 i Brevik kirke,[6] med Elen Bentsdatter, f. 1717,1,[7],[8] (datter av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter), d. 1774 i Brevik, gravlagt 24.06.1774 på Brevik kirkegård.[9]

 

Elen:

Gravlagt som "Peder Rasmusons k. Elen Bentsdatter Tisted 57 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5711 - 6.6.1774 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 564a

Skiftet sluttet 31.07.1776. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 83a

arvelater Ellen Bendtzdtr Forsse Vigen ved Brevig død

Arvinger og andre:

ektefelle Peder Rasmusen Herrestad han hadde tidligere vært g.m. Berte Issaacsdtr Moy. Innledningsvis feilaktig nevnt som Lars. Også nevnt som Hierstad

datter Maren Magrethe Pedersdtr 15 år etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn

andre bror Albreth Blæhr

andre stesvigersønn Peder Pedersen g.m. Catarine Pedersdtr

andre stedatter Catarine Pedersdtr g.m. Peder Pedersen

andre stesønn Rasmus Pedersen myndig. var 'uden Lands', men uvisst om han fortsatt var i live

andre Berte Issaacsdtr Moy død. Skiftebrev av 02.06.1775 (skal vel være 1745). vært g.m. Peder Rasmusen. Også nevnt som Moii

sønn Peder Pedersen 17 år

sønn Giert Pedersen 18 år

datter Berthe Marie  Pedersdtr 20 år  etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn

sønn Issaac Pedersen 16 år

sønn Bendt Pedersen 22 år.

 

 

 

I.    Cathrine Marie Pedersdatter, (datter av Peder Rasmussen og Birgitte Isachsdatter Moy) f. 1737 i Brevik, døpt 24.11.1737 i Brevik kirke,[10] d. 1738 i Brevik, gravlagt 24.09.1738 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Mons. Peder Rasmussen Herrestads P.B. Cathrine Marie

       baaren af Anne Hvistend., Demoiselle Schud, mandfaddere: Mess. Bent Iversen, Schuds, Bucha, Hans Chrystie

      

       Gravlagt som "Mons. Peder Rasmusens liden Datter".

 

 

 

II.   Rasmus Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Birgitte Isachsdatter Moy) f. 1739 i Brevik, døpt 06.09.1739 i Brevik kirke,[12] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke.[13]

      

       Peder Rasmusens Dr. barn Rasmus

       baaren af Willum Schudtes kone, Iver Iversens Datter Trine, mandfaddere: Jacob Nielsen, Giert og Iver Bentzen

      

       Konfirmert som "2. Rasmus Persen".

      

       Han ble utenlands under skifte etter faren i 1778. Har ikke vært hjemme på 15 år og det er uvisst om han lever.

 

 

 

III. Maren Sommer Pedersdatter, (datter av Peder Rasmussen og Birgitte Isachsdatter Moy) f. 1742 i Brevik, døpt 14.02.1742 i Brevik kirke.[14]

      

       Peder Rasmusens Pigebr. Maren Sommer

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Dorthe Helvig Hofgaard, mandfaddere: Niels Grubbe, Christopher Manal, Hans Bentzen

      

       Hun nevnes ikke i skifte etter moren i 1745.

 

 

 

IV. Cathrina Pedersdatter, (datter av Peder Rasmussen og Birgitte Isachsdatter Moy) f. 1743 i Brevik, døpt 13.06.1743 i Brevik kirke,[15] konfirmert 22.04.1759 i Brevik kirke,13 d. 1811 i Brevik, gravlagt 27.03.1811 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Peder Rasmusens Pigebr. Cathrina

       baaren af Anne Bent Iversens, Mad'selle Schudts, mandfaddere: Mess. Lars Schvint, Hans Mouritzen, Niels Larsen

      

       Konfirmert som "3. Cathrine Persdatter".

            

      

       Gift 17.11.1771 i Brevik kirke,[17] med Peder Pedersen, f. 1736 i Brevik (sønn av Peder Stoesen og Anne Hansdatter), døpt 11.03.1736 i Brevik kirke,[18] konfirmert 16.10.1754 i Brevik kirke.13

      

       Se Brevik i 1782

 

 

      

V.   Isach Moy Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Birgitte Isachsdatter Moy) f. 1745 i Brevik, døpt 15.01.1745 i Brevik kirke.[19]

      

       Peder Rasmusens Drengebr. Isaach Moy

       baaren af Anne Lars Mauritzens, Berthe Iversdatter, mandfaddere: Mess. Bucha, Hans Bentzen, Søren Ring

      

       Ikke nevnt i skifte etter moren i 1745.

 

 

 

VI. Bent Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter) f. 1747 i Brevik, døpt 04.10.1747 i Brevik kirke,[20] konfirmert 27.01.1765 i Brevik kirke,[21] d. 1809 i Brevik, gravlagt 16.11.1809 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Peder Rasmusens Drbarn Bent

       baaren af Anna Bent Iversens, Gunil Christine Grubbe, mandfaddere: Simon Johansen, Hans Bentzen, Søren Ring

      

       Konfirmert som "Benth Pedersøn 17 aar".

      

      

       Gift 11.10.1782 i Brevik kirke,[23] med Margrethe Larsdatter Hvistendal, f. ca 1749,[24] (datter av Lars Larsen Hvistendal og Marie Bentsdatter), konfirmert 27.10.1765 i Brevik kirke,21 d. 1783 i Brevik, gravlagt 08.11.1783 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

VII. Gjert Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter) f. 1750 i Brevik, døpt 03.05.1750 i Brevik kirke,[26] konfirmert 27.01.1765 i Brevik kirke.21

      

       Peder Rasmusens Drbr. Giert

       baaren af Hans Bentsens kone, Margrethe Schaaning, mandfaddere: Hans Chrystie, Niels Larsen, Jørgen Chrystie

      

       Konfirmert som "Giert Pedersøn 15 aar".

 

 

 

VIII. Birthe Maria Pedersdatter Herstad, (datter av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter) f. 1752 i Brevik,[27] døpt 26.01.1752 i Brevik kirke,[28] konfirmert 05.10.1766 i Brevik kirke,21 d. 1839.27

      

       Peder Rasmusens barn navnl. Birthe Maria

       baaren af Erich Andersens kone, assist: Maren Kistine Manal, mandfaddere: Rasmus Schiøtt, Friderik Schiøt, Jens Bentsen

      

       Konfirmert som "Birte Marie Pedersdatter 16".

      

       Hun var enke etter malermester Hans Halvorsen Koch i Stavern da hun giftet seg med Thomas Tyrholm.

 

      

       (1) Gift 02.07.1780 i Stavern i Brunlanes,27,[29] med Hans Halvorsen Koch, f. ca 1724,1 d. 1799 i Stavern, gravlagt 08.06.1799 i Tanum i Brunlanes.[30],[31]

      

       Hans:

       Nevnt i Stavern kirkebok under gravlagte som "Mahlermester Hans Halvorsen Koch". (Fraktet til Tanum og gravlagt der).

      

       Gravlagt i Tanum som "Hans Koch fra Stavern d. 1.d.m. efter langvarif sygdom 75 aar".

 

      

       (2) Gift 1802 i Stavern,27 med Thomas Hansen Tyrholm, f. 1763,[32],27 (sønn av Hans Larsen Tyrholm og Anne Barbara Lange).

      

       Thomas:

       Han var skipper. Han døde bosatt i Staven.

      

       Borgerskap i Skien:

       Thomas Tyrholm.

       B. som skipper 31/1 1798. Oppsagt 12/12 1815. Tyrholm var da bosatt i Stavern.

 

 

       Barn:

      

A.    Charlotta Amalia Hansdatter, (datter av Hans Halvorsen Koch og Birthe Maria Pedersdatter Herstad) f. 1781 i Brunlanes, døpt 16.06.1781 i Brunlanes.[33]

 

 

       B.   Ellen Johanne Hansdatter, (datter av Hans Halvorsen Koch og Birthe Maria Pedersdatter Herstad) f. 1787 i Brunlanes, døpt 16.06.1787 i Brunlanes.

 

 

      

IX. Per Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter) f. 1753 i Brevik, døpt 25.10.1753 i Brevik kirke,28 konfirmert 18.04.1773 i Brevik kirke.[34]

      

       Peder Rasmusens barn navnl. Per

       baaren af Lars Larsens k., Anne Hansdatter Eeg, mandfaddere: Erich Andersen, Anders Vinstrup, Petter Bentsen

      

       Konfirmert som "Peder Pederson 19 aar".

 

 

 

X.   Isak Moy Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter) født 1756 i Brevik,[35] døpt 12.09.1756 i Brevik kirke,[36] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke.35

      

       Peder Rasmusen Skippers barn navnl. Isak Moy

       hiemmedøbt, baaren af Anne Moy, assist: Pernille Eeg, mandfaddere: Lars Larsen, Erich Andersen Schebs, Albreth Bentsen Blæhr

      

       Konfirmert som "Isach Pederson 18 aar".

 

 

 

XI. Rasmus Pedersen, (sønn av Peder Rasmussen og Karen Vetlesdatter) født 1759 i Brevik, døpt 05.08.1759 i Brevik kirke.[37]

      

       Per Rasmusens barn Rasmus

       baaren af Lars Christensens k., assist: Karen Riis, mandfaddere: Gregers Bentsen, Albreth Bentsen

 

 

 

XII. Anne Margrethe Pedersdatter, (datter av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter) født 1760 i Brevik,36 døpt 04.07.1760 i Brevik kirke.38

      

       Per Rasmusens barn navnl. Anne Margrethe

       baaren af Jens Bentsens k., assist: Margrethe Hansdatter Tisted, mandfaddere: Gregers Bentsen, Ole Holm Sejlmager, Daniel Erichsen Schebs.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[7]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 136.

[8]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 179.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34k.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[24]  Alder ved konfirmasjonen.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 193.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[29]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 1 (1756-1782), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 76.

[30]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 3 (1783-1809), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 3 (1783-1809), skannet av digitalarkivet, side 26.

[31]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 326-327.

[32]  Skifte etter faren.

[33]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 132.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[35]  Skifte etter moren.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.