| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Hans Bentsen født 1713 og Rachel Pedersdatter Bagge født ca 1715 sin familie

 

 

 

Hans Bentsen, født 1713 i Bamble,[1] døpt 21.05.1713 i Bamble,[2] død 1761 i Brevik, gravlagt 06.11.1761 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter.

 

Bent Iversens søn Hans.

Faddere: Visit. Kiærul, Lars Nielsen Brevig, Marte Giertsdatter, Marte Iversdatter.

 

Han var skipper og kjøpmann og fikk borgerskap i 1740.

 

Borgerskap i Skien:

Hans Bentzøn Tisted. F. ved Brevik. B. «for ved Søen og anden negotie sig at ernære» 17/11 1740.

 

Han giftet seg i Skien 1742.

 

Skien - Cop. 14/12-1742.

Hans Bentsen Schipper fra Brevig og Madmoiselle Rachel Pedersd. Bagge.

Med Kongl. bev. at maa hieme Copuleres.

Forlofvr.: Peder Juul og Hendrich Haleen.

 

Han anla odelsak mot Maren Thorsdatter angående Kjelstad og fikk skjøte av henne i 1757 for 1300 rdl. Han solgte den videre til hennes sønner.

 

Gravlagt som "Hans Bentsen 48 aar 5 maaneder".

 

 

Gift 14.12.1742 i Skien,[4] med Rachel Pedersdatter Bagge, født ca 1715,[5] (datter av Peder Bagge og Margrete Cathrine Redsted), død 09.08.1762 i Brevik,[6] gravlagt 13.08.1762 på Brevik kirkegård.3

 

Rachel:

Hun var datter av procurator Peder Bagge i Skien. Hun ble nok døpt før 1716. Det er en lakune i kirkeboken i Skien før 1716.

 

Hennes far Peder Bagge eide en tid gården Søndre Mæla.

 

Fra Skien geneologiske side:

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RA

Sak nr 38, år 1769

Mandagen den 3de Aprilis. 1769

 

Halvor Nielsen contra Dideric von Capelen

Ved foreening af 20de Januari 1744 imellem Hans Bensen, gift med første Ejers til gaarden Søndre Møhlum(*) Peder Bagges ældste Dotter Rachild Pedersdotter, og Peder Juul gift med yngste Dotter Catrine Pedersdotter blev bemeldte gaard overdraget yngste dotter og hendes Mand.

Altsaa haver Citanten Halvor Nielsen, gift med ældste Dotter Margrethe Catrine Hans-Dotter saa meget mindre Hiemmel til den af ham paastevnte Odels Løsnings Ret, som bemeldte hans Hustrue end ikke var fød, den gang foreeningen af 20de januarii 1744 passerede, og altsaa ikke kand arve det, som hendes Forældre ikke ejede, da hun blev fød.

Odelen er og ikke paatalt førend den 23de Decembris 1765, nesten 22 aar efter over anførte Foreening.

 

Thi kiendes for Ret:

Dideric von Cappelen paa hands hustrue Pernille Peders Dotter Juels Vegne bør for Halvor Nielsens Tiltale i denne Sag paa hands Hustrues Margrethe Catrine Hans Dotters Vegne aldeles fri at være.

Udi Processens Omkostning for denne Ret betaler Halvor Nielsen til Dideric von Cappelen 40 rdr og til Justits Cassen 10 rdr.

At udreedes og fuldbyrdis 8te Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

(*) I Riksarkivets kartotek over Overhoffrettens saker, står denne saken over gården Mæhlum som hørende under Gjerpen, og det kan da muligens være Søndre Mæla det er snakk om.

 

 

Gravlagt som "avg. Hans Bentsens Enke Rachel Bagge 47 aar 4 maaneder".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

17.8.1762 - 1759-1772 - Skifteprotokoller 7a - 26b

Skiftet sluttet 15.12.1763

arvelater Rachel Bagge Brevig død 09.08.1762. Hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge kongel. bev.

Arvinger og andre:

avdød ektefelle Hans Bentsen

datter Anne Catharina Hansdtr 15 år døde i løpet av skiftebehandlingen, før 12.05.1763

datter Marthe Hansdtr 17 år, gift i løpet av skiftebehandlingen med Jan Bugge

datter Margrethe Catharina Hansdtr., 18 år

andre svigersønn Jan Bugge, Laurvigen gift i løpet av skiftebehandlingen med Marthe Hansdtr

andre bror Peder Juul, barnas morbror (må vel i så fall ha vært morens halvbror)

andre svoger Albreth Bentsen Blæhr, den avdøde ektefellens halvbror.

 

 

 

 

I.    Margrethe Cathrina Hansdatter, født 1744 i Brevik, døpt 15.05.1744 i Brevik kirke,[7] konfirmert 13.04.1760 i Brevik kirke,[8] død 1809 i Brevik, gravlagt 15.12.1809 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Hans Bentzens Pigebarn Magrethe Cathrina

       baaren af Anna Bent Iversens, Martha Bentsdatter, mandfaddere: Christopher Manal, Gregers Bentzen, Hans Chrystie

      

       Konfirmert som "10. Margrethe Cathrine Hansdatter".

      

      

       Forhold til Hans Isachsen, født 1750 i Brevik (sønn av Isach Christensen og Boel Christensdatter), døpt 11.10.1750 i Brevik kirke,[10] konfirmert 26.04.1767 i Brevik kirke,[11] død 1808 i Brevik, gravlagt 17.03.1808 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Brevik 1782

      

      

       (2) Forlovet 15.11.1781 i Brevik,[13] gift 14.10.1781 i Brevik kirke,13 med Anders Madsen, født 1734 i Brevik (sønn av Mads Pedersen og Inger Michelsdatter), døpt 21.03.1734 i Brevik kirke,[14] død 1806 i Brevik, gravlagt 01.07.1806 i Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Marthe Hansdatter, født 1746 i Brevik, døpt 26.01.1746 i Brevik kirke,[16] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke.8

      

       Hans Bentzens Pigebr. Martha

       baaren af Maria Lars Larsens, Elen Bentsdatter, mandfaddere: Bent Iversen, Anders Winstrup, Jens Bentzen

      

       Konfirmert som "7. Marthe Hansdatter".

      

      

       Gift 02.12.1763 i Brevik kirke,[17] med Jan Nilsen Bugge, født omkring 1735 

 

       Se Brevik 1762-1782

      

      

      

III. Anna Catrina Hansdatter, født 1747 i Brevik, døpt 04.08.1747 i Brevik kirke,[18] død 1762 i Brevik, gravlagt 13.10.1762 på Brevik kirkegård.3

      

       Hans Bentzens Pigebr. Anna Cathrina

       baaren af Cathrine Peder Juuls, Grethe Bentsdatter, mandfaddere: Lars Schvintt, Christopher Manal, Jørgen Chrystie

      

       Gravlagt som "avg. Hans Bentsens datter Anne Cathrine 15 aar".

 

 

 

IV. NN Hansen, født 1750 i Brevik, død 1750 i Brevik, gravlagt 14.08.1750 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Gravlagt som "Hans Bents. Dødfød barn".

 

 

 

V.   NN Hansen, født 1751 i Brevik, død 1751 i Brevik, gravlagt 10.07.1751 på Brevik kirkegård.19

      

       Gravlagt som "Hans Bentsens Dødfød barn".

 

 

 

VI. NN Hansen, født 1752 i Brevik, død 1752 i Brevik, gravlagt 21.04.1752 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Gravlagt som "Hans Bentsens dødfødte barn".

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 179.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[4]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[5]  Alder ved død.

[6]  Skifte etter henne.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34d.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34p.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.