| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | ISLAND |

 


 

 

Dorthe Jacobsdatter f. 1753 og Nils Jacobsen f. 1756 sin familie

 

 

 

Dorthe Jacobsdatter, født 1753 på Hogstad Øvre i Siljan,[1] døpt 28.12.1753 i Siljan kirke,[2] konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke,[3] død 1793 på Island i Siljan,1 gravlagt 22.09.1793 på Siljan kirkegård.[4]

Hun var datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter på Hogstad øvre.

 

Dorthe giftet seg til gården Island i 1778.

 

Trol. 15/3-1778. Cop. 5/7-1778.

Uk. Nils Jacobs. Island og p. Dorte Jacobsd. Hochstad.

Caut: Eric Christens. Island og Rolloug Mathiesøn Hochstad.

 

Gravlagt som "Dorte Jacobsd. Island 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 79a

Skifte 28. oktober 1793 paa gaarden Island i Slemdahl annex

Dorthe Jacobsdatter, død - Enkemand Nils Jacobsen

Barn:

1. Jacob Nilsen 5 aar

2. Magrethe Nilsdatter 14 aar

3. Marte Nilsdatter 11 aar

4. Ingeborg Nilsdatter 8 aar

5. Kirsti Nilsdatter 5 aar

6. Helvig Nilsdatter 7 uger.

 

 

Gift 15.07.1778 i Siljan kirke,[5] med1 Nils Jacobsen, født 1756 på Island i Siljan,1 (sønn av Jacob Pedersen og Marthe Vetlesdatter), døpt 26.09.1756 i Siljan kirke,[6] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,3 død 1813 på Island i Siljan,1 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.[7]

 

Nils:

Han overtok gården Island i Siljan etter faren.

 

Han giftet seg 2. gang  i 1796 med Ingeborg Abrahamsdatter.

 

De bodde videre på Island.

 

Se Island denne gården

 

 

Barn av Nils Jacobsen og Dorthe Jacobsdatter:

 

 

I.    Margrete Nilsdatter, født 1779 på Island i Siljan,[8] døpt 28.11.1779 i Siljan kirke,8 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke.[9]

      

       Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr. - Margrete

       Faddere. 1. Anna Jacobsdtr. ibid 2. Maria Rollougsdtr. Hochstad 3. Eric Christensen Island 4. Ole Jacobsen ibid 5. Nils Jacobsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Margrete Nilsdatter Island 16".

      

      

       Gift 07.08.1803 i Siljan kirke,5 med Jacob Larsen, født 1781 på Øverbø i Siljan,[10] (sønn av Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter), døpt 04.11.1781 i Siljan kirke,10 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke.9

      

       Se Øverbø

 

 

      

II.   Marta Nilsdatter, født 1782 på Island i Siljan,[11] døpt 24.11.1782 i Siljan kirke,11 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,9 død 1813 på Prestegården i Siljan,7 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.7

      

       Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr. - Marta

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Ole Jacobsen Island 5. Jacob Andersen Tweten.

      

       Konfirmert som "Martha Nielsdatter Island 17".

      

       Ut fra navn og alder er det trolig hun som gravlegges som "Martha Nielsd. Prestegaaren 30 aar". Da ble hun i så fall gravlagt samme dag som sin far som døde på Island.

 

 

 

III. Ingeborg Nilsdatter, født 1785 på Hogstad i Siljan,[12] døpt 28.08.1785 i Siljan kirke,12 død 1795 på Island i Siljan,[13] gravlagt 02.04.1795 på Siljan kirkegård.13

      

       Nils Jacobsen Hochstad og k. Dorte Jacobsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Eric Christensen Island 4. Ole Jacobsen ibid 5. Jacob Andersen Tweten.

      

       Gravlagt som " Ingebor Nilsd. Island 9 aar".

 

 

 

IV. Jacob Nilsen, født 1788 på Island i Siljan,[14] døpt 12.10.1788 i Siljan kirke,14 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke.[15]

      

       Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Mette Svensdtr. ibid 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Ole Island 5. Nils Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Jacob Nilsen Island 17".

      

       Han ble utlagt til far til et uekte barn i Siljan i 1808 som "Jacob Nilsen Island".

      

 

       Forhold til Anne Nilsdatter, født 1779 på Vaneboseter i Siljan,[16] (datter av Nils Sondresen og Inger Jensdatter), døpt 01.01.1780 i Siljan kirke,16 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke.9

      

      

       (2) Gift 05.04.1812 i Siljan kirke,[17] med Helvig Jonsdatter, født 1792 på Sølland i Siljan,[18] (datter av Jon Nilsen og Karen Rønniksdatter), døpt 12.08.1792 i Siljan kirke,18 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke.[19]

      

       Se Sølland

 

 

      

V.   Kirsten Nilsdatter, født 1791 på Island i Siljan,[20] døpt 14.02.1791 i Siljan kirke,20 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke.19

      

       Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr., hiemmedøbte - Kisten

       Faddere: 1. Anne Island 2. Pirnille Andersdtr. Tweten 3. Abraham Solverød 4. Ole Island 5. Engebrict ibid.

      

       Konfirmert som "Kisti Nilsdatter Island 16".

 

       Hun bodde hos sin søster Margrethe sin familie på Øverbø da hun giftet seg i 1816. Hun nevnes som fadder for deres barn i 1810 og 1814 som Kirsten Øverbø. Hennes søster mann, Jacob Øverbøe, var fadder for hennes første barn.

      

       Siljan - viet 11/8-1816

       Uk. Daniel Olsen, 27, Tosholt. Inderst.

       Pigen Kirsten Nielsd. Øverbøe, 24.

       Forl: Svend Øverbøe, Christen Præstegaarden.

 

      

       Gift 11.08.1816 i Siljan, med Daniel Olsen, født 1788 på Torsholt i Siljan,[21] (sønn av Ole Danielsen og Helvig Andersdatter), døpt 18.05.1788 i Siljan kirke,21 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke.15

      

       Daniel:

       Han kom fra Torsholt.

      

       De døpte et barn bosatt på Torsholt i 1817, men flyttet så til Kreppa i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

      

       Familien utvandret til Amerika i 1856. (Datteren og svigersønnen hadde reist i 1849.)

 

 

       Barn:

      

        A.    Ole Danielsen, født 24.08.1817 i Torsholt Siljan TE.,[22] døpt 14.09.1817 i Siljan kirke TE.,70 død 25.10.1838 i Kreppa Gjerpen TE.4

 

 

        B.    Dorthe Danielsdatter, født 05.09.1820 i Kreppa Gjerpen TE.4

              

 

               Gift 10.09.1846 i Gjerpen kirke TE.,4 med Ole Nilsen, født 06.09.1819 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[23] (sønn av Nils Knutsen og Maren Andersdatter), døpt 12.09.1819 i Siljan kirke TE.,71 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.[24]

                                   

               Familien reiste til N. Amerika i 1849. (Ifølge attest av 18/5-1849)

              

 

        C.    Hedvig Danielsdatter, født 15.08.1822 i Kreppa Gjerpen TE.,4 død 08.02.1897 i Palmyra i USA.

              

               Registrert utvandret til N. Amerika den 13/5-1844, som 22 år gammel.

              

 

               Gift i USA, med Simon Zachariasen, født 18.11.1820 på Berberg Gjerpen TE., (sønn av Zacharias Olsen og Magnhild Simonsdatter), død 10.10.1898 i USA.

              

               Simon:

               Fra gamlegjerpen.no:

                Han emigrerte til N. Amerika 1844. Hun kom over på den samme båten, "Washington". Han var den første i denne familien som utvandret. Navn i Amerika: Seamon Saukerson.

              

 

        D.    Maren Danielsdatter, født 21.09.1824 i Kreppa Gjerpen TE.4

              

                Familien emigrerte til N. Amerika 11/4-1856. Hun døde visstnok i Palmyra i 1859.

 

 

               Gift 28.12.1854 i Gjerpen TE., med Ole Nilsen, født 17.01.1834 i Gjerpen, (sønn av Nils Andersen Løkedalen), død 18.10.1912 i Palmyra USA.

              

 

 

        E.    Ingeborg Danielsdatter, født 10.12.1826 i Kreppa Gjerpen TE.,4 død 25.04.1843 i Kreppa Gjerpen TE.

 

       

 

VI. Helvig Nilsdatter, født 1793 på Island i Siljan,[25] døpt 01.09.1793 i Siljan kirke,21 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[26] død 1813 på Island i Siljan,7 gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.7

      

       Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Maren Ericsdtr. ibid 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Ole Jacobsen Island 5. Jan Ericsen ibid.

      

       Konfirmert som "Helvig Nielsdatter Island 16".

      

       Gravlagt som "Helvig Nielsd. Island 19 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 551.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[22]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 56.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 63.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.