| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

Ole Andersen f. 1721 og Kirsten Jacobsdatter f. ca 1715 sin familie

 

 

 

Ole Andersen, født 1721 på Tormodsrød i Siljan,[1],[2] døpt 19.10.1721 i Siljan kirke,2 død 1788 på Solverød i Siljan,[3] gravlagt 28.12.1788 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Anders Nilsen og Karen Eriksdatter på Tormodsrød.

  

Ole giftet seg i 1733.

 

Trol. 26/5-1733 i Slemdal. Copul. 28/6-1733.

Jens Gundersøn Folloug og Kirsten Jacobsd.

Caut: Aslach Brasberg og Ingebredt Pedersen Brasberg.

 

De døpte barn bosatt på Follaug i Gjerpen til 1754. 

 

De flyttet siden tilbake til Siljan. Ole fikk festebrev på 2 huder i Vestre Sølverød. Han fikk dette i 1766-67 da gården ble delt.

 

Han fikk skjøte på Sølverød i 1756 og som solgte den igjen i 1757:

Skjøte fra Greven i Larvik til Ole Andersen paa Sølverød for 400 rd. Tingl. 13.02.1756

Skjøte fra Ole Andersen til M. Athon Schweder paa Sølverød for 1150 rd. Tingl. 23.05.1757

 

Han nevnes på Solverød i 1782:

Solverød, Gård, Ola Andersen

 

Gravlagt som "Ole Anders. Solverød 68 aar".

 

 

Gift 10.09.1743 i Gjerpen kirke,[5] med Kirsten Jacobsdatter, født ca 1715,[6] (datter av Jacob Pedersen og Karen Nilsdatter), død 1790 på Solverød i Siljan,[7] gravlagt 21.02.1790 på Siljan kirkegård.7

 

Kirsten:

Hun ble nevnt som gift med Jens Gundersen Follaug i Gjerpen under skifte etter faren i 1741. Hennes datter fra dette 1. ekteskapet, Karen Jensdatter f. 1736, ble gift med Nils Andersen fra Tormodsrød.

 

Gravlagt som "Kisten Jacobsd. Solverød /: Oles kone:/ 84 aar". Dersom dette stemmer fikk hun barn 51 år gammel. Stipulerer henne ned 11 år.

 

 

 

I.    Lisbeth Olsdatter, født 1744 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 13.01.1744 i Gjerpen kirke,8 død 1744 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 05.04.1744 i Gjerpen.9

      

       Ole Follous Lisbet.

       Faddere: Christen Jacobssøn, Ole Hanssøn, Ole Follou, Anders Moes qde og datter.

      

       Gravlagt som "Ole Follous Libeth, 11 uger".

 

 

 

II.   Jens Olsen, født 1744 på Follaug i Gjerpen,[8] døpt 06.12.1744 i Gjerpen kirke,8 død 1744 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 13.12.1744 i Gjerpen.[9]

      

       Ole Anderssøns Jens fra Follou.

       Faddere: Anders Mo, Halvar Gunnerssøn, Per Tolfsson, Anders Mos qde og datter Maria.

      

       Gravlagt som "Ole Follous Jens, 14 dage gl.".

 

 

 

III. Maren Olsdatter, født 1745 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 05.12.1745 i Gjerpen kirke,8 død 1746 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 12.06.1746 i Gjerpen.9

      

       Ole Follus Maren.

       Faddere: Halvor Follou, Anders Mo og qde.. Aase Tolfsdatter.

      

       Gravlagt som "Ole Follous datter Maren, 1/2 aar".

 

 

 

IV. Abraham Olsen, født 1746 på Follaug i Gjerpen,[10],8 døpt 25.12.1746 i Gjerpen kirke,8 død 24.11.1818 på Solverød i Siljan,10 gravlagt 10.01.1819 i Siljan.[11]

      

       Ole Follovs barn Abraham

       Faddere: Anders Solverøes kone, Maria Andersdatter, Halvor Follou, Christen Præstgaarden, Pol Andersen.

      

      

       Gift 21.10.1770 i Siljan kirke,10,[12] med Marie Jacobsdatter, født 1749 på Sølland i Siljan,[13],[14] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 14.09.1749 i Siljan kirke,14 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[15] død 1813 på Solverød i Siljan,10 gravlagt 02.05.1813 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Se Solverød denne gården

 

 

      

V.   Jens Olsen, født 1748 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 16.04.1748 i Gjerpen kirke,8 død 1800 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 14.12.1800 i Gjerpen.9

      

       Ole Follougs db. Jens.

       Faddere: Christen Præstegaardens kone, Maria Andersdatter, Halvor Folloug, Anders Moe, Erich Larsen.

      

 

       (1) Gift 29.12.1777 i Siljan kirke,12 med Ingeborg Knudsdatter, født ca 1749,6 (trolig datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter), død 1781 på Solverød i Siljan,[17] gravlagt 23.09.1781 på Siljan kirkegård.17

      

      

       (2) Gift 07.04.1782 i Siljan kirke,12 med Birthe Jensdatter, født 1732 på Ris i Gjerpen (datter av Jens Ovensen og Anne Danielsdatter), døpt 25.03.1751 i Gjerpen,9 død 1796 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 03.04.1796 i Gjerpen.9

      

      

       (3) Gift 28.12.1797 i Gjerpen,9 med Anne Gulbrandsdatter, født 1761 i Gjerpen (datter av Gulbrand Gislesen og Maren Larsdatter), døpt 01.02.1761 i Gjerpen.9

      

       Se Solverød denne gården

 

 

      

VI. Anna Olsdatter, født 1749 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 06.07.1749 i Gjerpen kirke,8 død 1749 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 07.09.1749 i Gjerpen.9

      

        Ole Follougs pb. Anna.

        Faddere: Halvor Follougs kone, Maria Andersdtr., Ole Gundersen, Erich Larsen, Niels Andersen.

      

        Gravlagt som "Ole Follougs dtr. Anne 9 uger".

 

 

 

VII. Jacob Olsen, født 1750 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 02.08.1750 i Gjerpen kirke,8 konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke.15

      

       Ole Follougs db. Jacob.

       Faddere: Niels Langeroes kone, Maren Hansdatter, Niels Langerøe, Erich Sem, Povel Andersen.

      

       Konfirmert i Siljan i 1770 som "Jacob Olsen Solverød 18".

 

 

 

VIII. Erik Olsen, født 1752 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 02.02.1752 i Gjerpen kirke,8 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.15

      

       Ole Follougs db. Erich.

       Faddere: Niels Langerøes kone, Anne Hansdtr., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

      

       Konfirmert i Siljan i 1773 som "Eric Olsen Solverød 18".

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1777 og et til i 1779.

 

      

       Forhold til Mette Svendsdatter, født ca 1759 i Austad i Siljan,[18] konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[19] død 1791 på Tormodsrød i Siljan,7 gravlagt 01.01.1792 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Solverød denne gården

 

      

       Forhold til Inger Fredriksdatter, født 1744 på Sølland i Siljan,[20] (datter av Fredrik Hansen og Anne Nilsdatter), døpt 30.02.1744 i Siljan kirke,20 død 1808 på Søntvedt i Siljan,[21] gravlagt 22.05.1808 på Siljan kirkegård.21

      

       Inger:

       Hun gravla et uekte barn i 1779 som "Inger Fridrichsdtr. Søntved". Hennes mor ble gift og bosatt på Søntvedt.

      

       Bosatt hos Jacob Knudsen på Søntvedt i 1801 som "Inger Fredrichsdtr., 60 år, Ugift, Inderste, nyder fattig-penge".

      

       Gravlagt som "Inger Fredrichsd. Sondtvedt 60 aar".

 

 

       Hans uekte med Inger Fredriksdatter:

            

      

          NN Eriksen, (sønn av Erik Olsen og Inger Fredriksdatter) født 1779 på Søntvedt i Siljan,60 død 1779 på Søntvedt i Siljan,60 gravlagt 16.05.1779 på Siljan kirkegård.[22]

            

             Inger Fridrichsdtr. Søntved havde til Jorden et dødfød uægte barn, til Barne-fader angivet samme Eric Olsen Solverød som forhen er anført under 2. Febr. 1777. Anmeldt 19. May.

             Gravlagt som "Inger Fredrichsd. Søntved, Hendes dødfødte uækte D.B.".

 

 

 

      

IX. Nils Olsen, født 1753 på Follaug i Gjerpen,8 døpt 11.03.1753 i Gjerpen kirke,8 død 1753 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 24.07.1753 i Gjerpen.9

      

       Ole Follougs db. (Niels)

       Faddere: Niels Langerøes kone, Dorthe Halvorsdtr., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

      

       Gravlagt som "Ole Follougs s. Nils 8 uger".

 

 

 

X.   Karen Olsdatter, født 1754 på Follaug i Gjerpen,[23] døpt 17.11.1754 i Gjerpen kirke,8 konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,15 død 1813 på Tormodsrød i Siljan,[24] død 04.07.1813 på Siljan kirkegård.23

      

       Ole Follougs pb. Karen.

       Faddere: Niels Langerøes kone, Karen Jensdatter, Niels Langerøe, Christen Moe, Isach Jensen.

      

       Konfirmert i 1772 som "Karen Olsdatter Solverød 16".

      

      

       (1) Gift 27.09.1778 i Siljan kirke,12 med3 Jon Engvoldsen, født 1755 på Sølland i Siljan,[25] (sønn av Engvold Nilsen og Anna Caterina Reiersdatter), døpt 26.01.1755 i Siljan kirke,[26] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,15 død 1802 på Sølland i Siljan,[27] gravlagt 25.04.1802 på Siljan kirkegård.26

            

       Se Sølland

 

       (2) Gift 08.07.1804 i Siljan kirke,12 med Ole Jacobsen, født 1751 på Island i Siljan,[28] (sønn av Jacob Pedersen og Marthe Vetlesdatter), døpt 28.02.1751 på Siljan kirke,27 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,15 død 20.02.1823 på Øverbø i Siljan, gravlagt 16.03.1823 i Siljan.[29]

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 548.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[12]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546, 587.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[15]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[18]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 89.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[23]  Stipulert, Stipulert.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 530.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.