| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SKILBRED

 


 

 

Ole Jonsen f. 1737 og Helvig Jacobsdatter f. 1743 sin familie.

 

 

 

Ole Jonsen, født 1737 på Skilbred i Siljan,[1] døpt 29.09.1737 i Siljan kirke,[2] konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke,[3] død 1805 på Skilbred i Siljan,[4] gravlagt 01.09.1805 i Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Jon Bjørnsen og Karen Johannesdatter på Skilbred.

 

Ole overtok Skilbred da hans far døde i 1759 mot å forsørge sin mor. 

 

Han nevnes som eier og bruker på Skilbred i 1762. 

 

Skilbred 1762:

Gaardsnavn: Schilbred

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Joensen Schilbred

Børn over 12 aar: Sydskend Bent, Johannes, Maria, Kisti, Ingebor

 

Ole solgte i 1767 noe jordgods (1/2 tønne eller 6 settinger/6 skinn) i gården Brattås til Løvenskiold. Dette var jordgods hans far hadde eid:

Skjøte fra Ole Johnsen Schilbred til Hermand Løvenskiold paa 1/2 tønde i Brattaas. (thingl. 26.01.1767)

 

Han giftet seg i 1768.

 

Trol. 24/5-1768. Cop. 11/9-1768.

Uk. Ole Jonsen Schielbred og p. Helwig Jacobsd. Hochstad.

Caut: Johannes Olsøn Grorød og Peder Larsøn Høysæt.

 

Ole inngikk i 1779 en kontrakt med Løvenskiold ang. bruken av gården Brattås:

Kontrakt mellom Herman Løvenskiold og Ole Johnsen Skjeldbred, hvorved denne, hustru og børn overlates bruken av en del av denne eiendom (Brattaas) med brænde, hustømmer, havn og fæbeite, hvorhos han tillates av skogen at tilvirke kul, dat 23 juni. (thingl. 06.09.1779)

 

Han nevnes på Skilbred i 1782:

Schielbred, Gård, Ole Jonsen

 

Hans sønn Nils hadde overtatt som bruker på gården i 1801. Da var Ole og familien bosatt der som inderster (leieboere).

 

Bosatt som inderst på Skilbred i 1801:

Ole Jonsen m 1ste ægteskab Mand Inderste og dagarbeyder 64 (alder)

Hedevig Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 58 (alder)

John Olsen m Ugift Deres børn 20 (alder)

Jacob Olsen m Deres børn 13 (alder)

Bent Olsen m Deres børn 11 (alder)

ngebor Olsdatter k Deres børn 18 (alder)

 

Gravlagt som "Ole Jonsen Schielbred 67 aar".                     

 

 

Gift 11.09.1768 i Siljan kirke,1,[5] med Helvig Jacobsdatter, født 1743 på Sølland i Siljan,[6] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 26.05.1743 i Siljan kirke,[7] død 1814 på Skilbred i Siljan,[8] gravlagt 23.01.1814 på Siljan kirkegård.8

 

Helvig:

Gravlagt som "Helvig Jacobsd. Skielbred 71 aar".

 

 

 

I.    Jon Olsen, født 1769 på Skilbred i Siljan,[9] døpt 18.06.1769 i Siljan kirke,9 død 1780 på Skilbred i Siljan,[10] gravlagt 08.10.1780 på Siljan kirkegård.10

      

       Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Børte Jonsdtr. Friborg 2. Kirstie Jonsdtr. Høysæt 3. Peder Jonsen Friborg 4. Bernt Jonsen Gonsholt 5. Jens Jacobsen Hochstad.

      

       Gravlagt som "Jon Ols. Schielbred 12 aar".

      

      

 

II.   Jacob Olsen, født 1771 på Skilbred i Siljan,[11] døpt 24.02.1771 i Siljan kirke,11 død 1779 på Skilbred i Siljan,[12] gravlagt 28.11.1779 i Siljan kirkegård.12

      

       Ole Jonsen Skielbred og k. Helvig Jacobsd. - Jacob

       Faddere: 1. Birte Jonsdtr. Friborg 2. Ingebor Jacobsdtr. Hochstad 3. Corporal Jens Hochstad 4. Abraham Olsen Solverød 5. Thor Sondresen Wanneboe.

      

       Gravlagt som "Jacob Ols. Schielbred 8 aar".

      

      

 

III. Knud Olsen, født 1773 på Skilbred i Siljan,[13] døpt 06.06.1773 i Siljan kirke,13 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[14] død 1796 på Skilbred i Siljan,[15] gravlagt 14.08.1796 på Siljan kirkegård.15

      

       Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Knud

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Johanne Jonsdtr. Schielbred 3. Corporal Jens Hochstad 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Johannes Jonsen Schielbred.

      

       Konfirmert som "Knud Olsen Skielbred 18".

      

       Gravlagt som "Knud Ols. Skielbred 24 aar".

 

      

 

IV. Nils Olsen, født 1775 på Skilbred i Siljan,[16] døpt 06.08.1775 i Siljan kirke,16 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,14 død 28.02.1863 på Skilbred i Siljan, gravlagt 08.03.1863 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Abraham Olsen Solverød 4. Jens og 5. Nils Jacobsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Nils Olsen Schielbred 17".

      

      

       (1) Gift 08.07.1801 i Siljan kirke,5 med Anne Jacobsdatter, født 1780 på Prestegården i Siljan,[18] (datter av Jacob Christensen og Helvig Torgersdatter), døpt 11.06.1780 i Siljan kirke,18 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[19] død 13.01.1824 på Skilbred i Siljan, gravlagt 27.01.1824 på Siljan kirkegård.[20]

      

      

       (2) Gift 20.10.1827 i Siljan kirke, med Maren Hansdatter, født 1800 på Høgset i Siljan,[21] (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 14.12.1800 i Siljan kirke,21 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[22] død 14.10.1880 på Skilbred i Siljan, gravlagt 23.10.1880 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

      

V.   Karen Olsdatter, født 1777 på Skilbred i Siljan,[24] døpt 09.11.1777 i Siljan kirke,24 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,14 død 08.12.1828 på Holte i Siljan, gravlagt 28.12.1828 på Siljan kirkegård.

 

       Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Kirsten Jonsdtr. Gurholt 2. Ingebor Christophersdtr. Schielbred 3. Knud Aslesen Friborg 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Nils Jacobsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Kari Olsdatter Skielbred 16".

      

       Hennes bror, Nils Olsen Schilbred, ble nevnt i skifte etter hennes mann som laugverge for henne.

      

            

       (1) Gift 06.10.1799 i Siljan kirke,5 med Hans Nilsen, født 1772 på Holte i Siljan,[25] (sønn av Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter), døpt 09.08.1772 i Siljan kirke,[26] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[27] død 1813 på Holte i Siljan,[28] gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.28

      

 

       (2) Gift 01.01.1815 i Siljan kirke, med Halvor Hansen, født 1785 i Mellom Hem i Lardal i Vestfold,[29] (sønn av Hans Olsen og Gunhild Olsdatter), død 15.06.1858 på Sneltvedt i Gjerpen.[30]

 

       Se Holte

 

 

      

VI. NN Olsen, født 1779 på Skilbred i Siljan,[31] død 1779 på Skilbred i Siljan,29 gravlagt 26.09.1779 på Siljan kirkegård.12

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1779 "Ole Jonsen Schielbreds kone efter dødf. D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Jonson Schielbreds dødfødte D.B.".

 

      

 

VII. Jon Olsen, født 1781 på Skilbred i Siljan,[32] døpt 04.11.1781 i Siljan kirke,30 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,19 død 1808 på Skilbred i Siljan,[33] gravlagt 31.07.1808 på Siljan kirkegård.31

      

       Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Margrete Arvesdtr.  Hochstad 2. Gunil Aslesdtr. Schielbred 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Ole Jonsen Skomager 5. Jacob Andersen.

      

       Konfirmert som "Jon Olsen Schieldbred 17".

 

      

       Gift 23.08.1807 i Siljan kirke,5 med Kirsten Jacobsdatter, født 1787 på Høgset i Siljan,[34] (datter av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter), døpt 07.10.1787 i Siljan kirke,32 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[35] død 09.08.1861 på Skilbred i Siljan, gravlagt 14.08.1861 på Siljan kirkegård.[36]

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

      

VIII. Ingeborg Olsdatter, født 1784 på Skilbred i Siljan,[37] døpt 04.04.1784 i Siljan kirke,35 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[38] død 02.04.1857 på Hogstad Øvre i Siljan, gravlagt 09.04.1857 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Dorte Pederdtr. Hochstad 3. Eric Christensen Island 4. Nils Jacobsen ibid 5. Nils Andersen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Ingebor Olsdatter Sjelbred 17".

 

      

       Gift 11.08.1805 i Siljan kirke,5 med[40] Jacob Jensen, født 1779 på Hogstad Øvre i Siljan,38 (sønn av Jens Jacobsen og Amborg Arvesdatter), døpt 01.04.1779 i Siljan kirke,[41] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,14 død 11.12.1841 på Hogstad Øvre i Siljan,38 gravlagt 01.01.1842 på Siljan kirkegård.[42]

      

       Se Hogstad Øvre

 

 

      

IX. Jacob Olsen, født 1789 på Skilbred i Siljan,[43] døpt 11.01.1789 i Siljan kirke,41 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,33 død 02.08.1823 på Skilbred i Siljan, gravlagt 17.08.1823 på Siljan kirkegård.20

      

       Ole Jonsen Skielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Gunil Aslesdtr. Skielbred 3. Eric Christensen Island 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Jan Ericsen Island.

      

       Konfirmert som "Jacob Olsen Schielbred 17".

      

      

 

X.   Bent Olsen, født 1790 på Skilbred i Siljan,[44] døpt 01.01.1791 i Siljan kirke,42 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[45] død 02.07.1821 på Skilbred i Siljan, gravlagt 08.07.1821 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Ole Jonsen Skielbred og k. Helvig Jacobsdtr. - Bent

       Faddere: 1. Dorte Island 2. Kari Bentsdtr. Gonsholt 3. Nils Ouestad 4. Nils Hochstad 5. Engebrict Island.

      

       Konfirmert som "Bent Olsen Schielbred 17".

      

       Han fikk uekte barn i 1818.

      

       Han døde som tjenestedreng på Skilbred.

 

      

       Forhold til Karen Jensdatter, født 1790 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[47] (datter av Jens Olsen og Jøran Paulsdatter), døpt 13.05.1790 i Siljan kirke,45 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,43 død 11.06.1818 på Roligheten u/Prestegården i Siljan, gravlagt 16.06.1818 på Siljan kirkegård.

 

       Karen:

       Hun fikk uekte barn i 1818.

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   Karen Bentsdatter, født 11.06.1818 på Roligheten u/Prestegården i Siljan, døpt 21.06.1818 i Siljan kirke,[48] død 12.03.1819 på Skilbred i Siljan, gravlagt 20.03.1819 på Siljan kirkegård.80

 

       B.   Ole Bentsen, født 11.06.1818 på Roligheten u/Prestegården i Siljan, døpt 21.06.1818 i Siljan kirke,[49] død 24.02.1819 på Roligheten u/Prestegården i Siljan, gravlagt 28.02.1819 på Siljan kirkegård.80

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 587.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 244.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 463.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[29]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 1103.

[30]  gamlegjerpen.no.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[36]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[39]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[40]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 588.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[42]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 272.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 58.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 59.