| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

 

Abraham Olsen f. 1746 og Marie Jacobsdatter f. 1749 sin familie

 

 

 

Abraham Olsen, født 1746 på Follaug i Gjerpen,[1],[2], døpt 25.12.1746 i Gjerpen kirke,2 død 24.11.1818 på Solverød i Siljan,1 gravlagt 10.01.1819 i Siljan.[3]

Han var sønn av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter i Gjerpen.

 

Abraham Olsen kjøpte Solverød av Herman Løvenskiold ved odelinnløsning. Skjøte datert 03.11.1766.

Abraham Olsen skjøtet så gården tilbake til Hermann Løvenskiold. Tingl. 21.06.1767 (Hans far, Ole Andersen, får nå bygselen og Aslak Gundersen flyttet. Trolig en del av denne avtalen.)

 

Han giftet seg i 1770.

 

Trol. 9/9-1770. Cop. 21/10-1770.

Uk. Abraham Ols. Solverød og p. Maria Jacobsd. Hochstad.

Caut.: Eric Christens. Island og Nils Anders. Moe af Gierpen Sogn.

 

De ble bosatt på Solverød.

 

Han nevnes på Solverød i 1782:

Solverød, Gård, Abraham Olsen

 

Bosatt på en del av Solverød i 1801:

Abraham Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 57 (alder)

Marie Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 52 (alder)

Jacob Abrahamsen m Ugift Deres børn 28 (alder)

Ole Abrahamsen m Deres børn 21 (alder)

Hedevig Abrahamsdatter k Deres børn 16 (alder)

Christine Abrahamsdatter k Deres børn 12 (alder)

 

Han døde på Solverød i 1818.

 

 

Gift 21.10.1770 i Siljan kirke,1,[4] med Marie Jacobsdatter, født 1749 på Sølland i Siljan,[5],[6] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 14.09.1749 i Siljan kirke,6 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[7] død 1813 på Solverød i Siljan,1 gravlagt 02.05.1813 på Siljan kirkegård.[8]

 

Marie:

Gravlagt som "Maria Jacobsd. Solverøe 64 aar".

 

 

 

I.    Christen Abrahamsen, født 1771 på Solverød i Siljan,[9] døpt 26.05.1771 i Siljan kirke,9 død 1787 på Solverød i Siljan,[10] gravlagt 15.04.1787 på Siljan kirkegård.10

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Christen

       Faddere: 1. Kisten Jacobsdtr. Solverød 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Jan Severin Hals Skoufoged 4. Corporal Jens Hochstad 5. Jens Olsen Solverød.

      

       Gravlagt som "Christen Abrahams. Solverød 16 aar".

      

 

 

II.   Jacob Abrahamsen, født 1773 på Solverød i Siljan,[11] døpt 12.09.1773 i Siljan kirke,11 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[12] død 1813 på Solverød i Siljan,8 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.8

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Karen Olsdtr. Solverød 3. Sergiant Hochstad 4. Eric Christensen Island 5. Jens Olsen Solverød.

      

       Konfirmert som "Jacob Abrahamsen Solverød 17".

      

       Copul. 13.08.1809 i Sil.

       Ungkarl Jakob Abrahamsen Solverød og Pige Maria Larsdatter Engelstad

       Caut: Abraham Isaksen Kløverød og Christen Jakobsen Præstegaarden.

      

       Gravlagt som "Jakob Abrahamsen Solverøe 39 aar".

      

      

       Gift 13.08.1809 i Siljan kirke,[13] med Maria Larsdatter, født 1779 på Øverbø i Siljan,[14] (datter av Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter), døpt 19.12.1779 i Siljan kirke,14 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[15] død 1813 på Solverød i Siljan,8 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.8

      

       Maria:    

       Bosatt hos moren på Øverbøe i 1801.

      

       Hun var bosatt på Engelstad da hun giftet seg.

      

       Gravlagt som "Maria Larsd. Solverøe 34 aar".

 

 

       Barn:

 

     A.  Marie Jacobsdatter, født 22.09.1809 på Solverød i Siljan,[16] døpt 01.10.1809 i Siljan kirke,16 død 1810 på Solverød i Siljan,[17] gravlagt 11.04.1810 på Siljan kirkegård.17

            

             Jakob Abrahamsen Solverød og Maria Larsdatter - Marie

             Faddere: Ingeborg Abrahamsdtr. Island, Karen Solverød, Jakob Øverbøe, Arve Hokstad.

            

             Gravlagt som "Maria Jakobsdatter Solverød 1 aar".

 

 

        B.    Maria Jacobsdatter, født 08.03.1811 på Solverød i Siljan,[18] døpt 17.03.1811 i Siljan kirke,18 død 29.08.1851 i Fekjan u/Dale i Gjerpen.[19]

              

               Jakob Abrahamsen Solverød og Maria Larsdatter - Maria

               Faddere: Kirsten Romsdalen, Kirsten Solverød, Ole Romsdalen, Ole og Isach Solverøed.

 

               Hun bodde på Øverbø da hun giftet seg. Hun ble ved vielsen oppgitt som datter av Jacob Abrahamsen.

              

              

               Gift 19.06.1842 i Siljan kirke,[20] med Ole Olsen, født 1807 på Fekjan u/Dale Gjerpen (sønn av Ole Ellefsen og Gunhild Olsdatter), døpt 10.01.1808 i Gjerpen,[21] død 01.03.1893 på Fekjan u/Dale i Gjerpen.21

              

               Ole:

               Han var leilending på Fekjan u/Dale i Luksefjeld.

 

               Han var enkemann etter Karen Olsdatter f. 1811 fra Romsdalen u/Island                      

 

 

      

III. Kirsten Abrahamsdatter, født 1775 på Solverød i Siljan,[22] døpt 17.09.1775 i Siljan kirke,16 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,12 død 31.10.1853 på Romsdalen i Siljan, gravlagt 06.11.1853 i Siljan.[23]

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. Hochstad 2. Karen Olsdtr. Solverød 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Eric Olsen Solverød og 5. Nils Jacobsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Kisti Abrahamsdatter Solverød 17".

      

       Hun kom fra Solverød da hun giftet seg med Ole Rasmussen.

      

       Hun var enke på Romsdalen da hun giftet seg med Ole Isaksen.

 

      

       (1) Gift 14.08.1796 i Siljan kirke,4 med[24] Ole Rasmussen, født 1774 på Grorud i Siljan,[25] (sønn av Rasmus Olsen og Ingeborg Ellefsdatter), døpt 27.03.1774 i Siljan kirke,19 død 1803 på Romsdalen i Siljan,[26] gravlagt 02.01.1803 på Siljan kirkegård.20

      

      

       (2) Gift 26.06.1803 i Siljan kirke,4 med[27] Ole Isaksen, født 1770 på Kløverød i Siljan,21 (sønn av Isak Nilsen og Marthe Olsdatter), døpt 21.10.1770 i Siljan kirke,[28] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[29] død 16.06.1839 på Romsdalen i Siljan,[30] gravlagt 18.08.1839 i Siljan.[31]

      

       Se Romsdalen u/Island

 

 

      

IV. Ingeborg Abrahamsdatter, født 1777 på Solverød i Siljan,[32] døpt 19.10.1777 i Siljan kirke,26 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,15 død 13.06.1860 på Island i Siljan, gravlagt 20.06.1860 i Siljan.[33]

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Marta Hendrichsdtr. Folloug af Gierpen Sogn 3. Ingebricht Noor ibid 4. Nils Jacobsen Hochstad, 5. Jens Olsen Solverød.

      

       Konfirmert som "Ingebor Abrahamsdatter Solverød 17".

 

      

       (1) Gift 25.09.1796 i Siljan kirke,4 med Nils Jacobsen, født 1756 på Island i Siljan,[34] (sønn av Jacob Pedersen og Marthe Vetlesdatter), døpt 26.09.1756 i Siljan kirke,[35] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,7 død 1813 på Island i Siljan,28 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.8

      

      

       (2) Gift 12.09.1813 i Siljan kirke, med Gulich Nilsen, født 1792 på Hogstad i Siljan,[36] (sønn av Nils Jacobsen og Margrethe Arvesdatter), døpt 16.12.1792 i Siljan kirke,30 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[37] død 17.04.1862 på Island i Siljan, gravlagt 24.04.1862 i Siljan.[38]

      

       Se Island

 

 

 

V.   Ole Abrahamsen, født 1780 på Solverød i Siljan,[39] døpt 13.08.1780 i Siljan kirke,33 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,15 død 1813 på Solverød i Siljan,8 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.8

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Tormosrød 2. Ingebor Knudsdtr. Solverød 3. Nils Jacobsen Island 4. Eric Olsen fra Gimsøe Kloster 5. Nils Jacobsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Ole Abrahamsen Solverød 17".

      

       Gravlagt som "Ola Abrahamsen Solverøe 32 aar".

 

 

 

VI. Karen Abrahamsdatter, født 1783 på Solverød i Siljan,[40] døpt 23.08.1783 i Siljan kirke,34 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[41] død 28.03.1865 på Holm i Gjerpen.[42]

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Gro Rønnicsdtr. Søland 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Eric Olsen hos Stift Amtmd.? Adeler.

      

       Konfirmert som "Kari Abrahamsdatter Solverød 16".

 

       Bosatt hos Ole Rasmussen på Romsdalen i 1801 som "Kari Abrahamsdtr., Tjenestefolk, 18 år".

      

       Siljan - Viet 20/10-1811.

       Uk. og Soldat Jacob Pedersen Teien af Gierpen og Pigen Karen Abrahamsd. Solverøe.

       Caut: Jacob Solverøe og Ole Pedersen Hagen.

      

       Bosatt på Teigen nordre u/Mo i Gjerpen.

      

      

       Gift 20.10.1811 i Siljan kirke,[43] med Jacob Petersen, født 1786 på Teigen nordre u/Mo i Gjerpen,36 (sønn av Peter Jacobsen og Maria Rollefsdatter), døpt 09.04.1786 i Gjerpen kirke,36 død 18.03.1850 på Teigen nordre u/Mo i Gjerpen.

      

       Jacob:

       Petter Jacobsen Tejens db. Jacob u/Moe

       Faddere: Jon Halvorsens kone, Ingebor Andersdtr., Clemet Rasmusen, Jon Knudsen, Kittil Jacobsen.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

VII. Helvig Abrahamsdatter, født 1785 på Solverød i Siljan,[44] døpt 17.07.1785 i Siljan kirke,38 konfirmert 1801 i Siljan kirke,35 død 22.05.1845 i Gjerpen.36

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Sølan 2. Maren Johannesdtr. Grorød 3. Ole Andersen Solverød 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Engebrict Ericsen Island.

      

       Konfirmert som "Hedvig Abrahamsdatter". Dato, alder og sted ikke notert.

      

       Bosatt på Rønningen under Stulen i Gjerpen.

 

      

       Gift 20.10.1812 i Gjerpen,36 med Lucas Aslachsen, født 1783 på Stulen i Gjerpen (sønn av Aslach Pedersen og Gunhild Gregoriusdatter), døpt 09.11.1783 i Gjerpen,36 død 13.10.1846 i Gjerpen.36

      

       Lucas:

       Aslak Pedersen Stulens db. Lucas

       Faddere: Jon Stulens kone, Anne Halvorsdatter, Nils Faarevald, Simon Lund, Henrich Pedersen.

      

       Han kom fra Stulen i Gjerpen

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

VIII. Kirstine Abrahamsdatter, født 1789 på Solverød i Siljan,[45] døpt 20.09.1789 i Siljan kirke,39 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,31 død 12.05.1840 på Solverød i Siljan, gravlagt 28.05.1840 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr. - Christine

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Kari Nilsdtr. Moe 3. Nils Hochstad 4. Anders Nilsen Moe 5. Engebrict Ericsen Island.

      

       Konfirmert som "Christine Abrahamsdatter Solverød 18".

 

       Siljan - 26/9-1813.

       Uk. Knud Johannesen Kiste og Pigen Christine Abrahamsd. Solverøe.

       Caut: Abraham og Anders Solverøe.

 

       De ble bosatt på Solverød.

 

 

       (1) Gift 26.09.1813 i Siljan kirke,[47] med Knud Johannesen, født 1790 på Kiste Søndre i Siljan,[48] (sønn av Johannes Jonsen og Marthe Gulbrandsdatter), døpt 21.02.1790 i Siljan kirke,42 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,31 død 05.04.1820 på Solverød i Siljan, gravlagt 18.06.1820 i Siljan.[49]

      

      

       (2) Gift 01.10.1820 i Siljan kirke, med Simon Olsen, født 1792 på Austad i Siljan,[50] (sønn av Ole Arvesen og Ingeborg Simensdatter), døpt 12.08.1792 i Siljan kirke,44 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,31 død 15.12.1879 på Solverød i Siljan, gravlagt 23.12.1879 i Siljan.[51]

      

        Se Solverød etter 1814

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546, 587.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[7]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[13]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[19]  gamlegjerpen.no.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 217.

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[23]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[24]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 622.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[27]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[30]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 621.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 269.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 551.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[38]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 291.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[42]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[46]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[51]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.